• Tartalom
Oldalmenü

39/2015. (IX. 29.) MNB rendelet

a „Széll Kálmán” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

2015.10.01.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Széll Kálmán halálának 100. évfordulója alkalmából – „Széll Kálmán” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2015. október 1.

2. § (1) Az emlékérme réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készült, súlya 12,5 gramm, átmérője 30 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben a régi Erzsébet híd ábrázolása látható. Az ábrázolástól jobbra, két vízszintes sorban a „2015” verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható. Az emlékérme szélén, felső köriratban a „MAGYARORSZÁG”, alsó köriratban a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben Széll Kálmán portréja látható. A portrétól jobbra, két vízszintes sorban az „1843” és az „1915” felirat olvasható, alatta Pelcz Balázs tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme szélén, felső köriratban a „TÖRVÉNY, JOG, IGAZSÁG”, alsó köriratban a „SZÉLL KÁLMÁN” felirat olvasható. A felső és az alsó köriratot egymástól egy-egy pont választja el. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető.

4. § Ez a rendelet 2015. október 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 39/2015. (IX. 29.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 39/2015. (IX. 29.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: