• Tartalom

4/2015. (X. 30.) KKM rendelet

a külgazdasági és külügyminiszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2014. (VII. 30.) KKM rendelet módosításáról, valamint a „Tiszteletbeli Külgazdasági Tanácsosi Cím” alapításáról és adományozásáról szóló 29/2012. (IX. 18.) NGM rendelet hatályon kívül helyezéséről1

2015.10.31.

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 85. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A külgazdasági és külügyminiszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2014. (VII. 30.) KKM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdés b)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a bekezdés a következő d) ponttal egészül ki:

(Miniszteri elismerésként)

b) Bakócz Tamás-díj,
c) Miniszteri Elismerő Oklevél, valamint
d) Károly Róbert Elismerő Oklevél”

(adományozható.)

2. § Az R. 2. alcíme a következő 12/A. §-sal egészül ki:

12/A. § (1) A miniszter Magyarország és más állam közötti külgazdasági kapcsolatok fejlesztésének előmozdítása céljából kifejtett tevékenységek elismeréseként Károly Róbert Elismerő Oklevelet adományozhat.
(2) Az oklevél olyan magyar állampolgárnak, valamint külföldi állam azon állampolgárának adományozható, aki közmegbecsülést élvez, valamint Magyarország és más állam közötti külgazdasági kapcsolatok fejlesztésében kiemelkedő teljesítményt nyújtott.
(3) Az oklevél átadására minden évben a március 15-ei és az október 23-ai nemzeti ünnep alkalmából kerül sor.”

3. § Az R. 3. alcíme a következő 14. §-sal egészül ki:

14. § A külgazdasági és külügyminiszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2014. (VII. 30.) KKM rendelet módosításáról, valamint a „Tiszteletbeli Külgazdasági Tanácsosi Cím” alapításáról és adományozásáról szóló 29/2012. (IX. 18.) NGM rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 4/2015. (X. 30.) KKM rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépését megelőzően adományozott Tiszteletbeli Külgazdasági Tanácsosi Címek a Módr. hatálybalépését követően is viselhetők.”

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § Hatályát veszti a „Tiszteletbeli Külgazdasági Tanácsosi Cím” alapításáról és adományozásáról szóló 29/2012. (IX. 18.) NGM rendelet.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. november 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére