• Tartalom
Oldalmenü

41/2015. (X. 13.) MNB rendelet

a „Róth Miksa” ezüst emlékérme kibocsátásáról

2015.10.15.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – a Magyar Nemzeti Bank épülete átadásának 110. évfordulója és Róth Miksa születésének 150. évfordulója alkalmából – „Róth Miksa” megnevezéssel 10 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2015. október 15.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 24 gramm, átmérője 37 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapján, jobb oldalon a Magyar Nemzeti Bank épületrészletének egy különleges perspektívájú ábrázolása látható. Az épületrészlet ábrázolásától balra, egymás alatti vízszintes sorokban, középen a „10 000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, lent a „2015” verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható. Az emlékérme szélén, bal oldalon, félköriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben Róth Miksa portréjának ábrázolása látható, háttérben egy általa készített, a Magyar Nemzeti Bank épületében található üvegablakkal. Az emlékérme szélén, bal oldalon, félköriratban a „RÓTH MIKSA” és az „1865–1944” felirat olvasható, jobb oldalon, középen Tóth Zoltán tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

4. § Ez a rendelet 2015. október 15-én lép hatályba.

1. melléklet a 41/2015. (X. 13.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 41/2015. (X. 13.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: