• Tartalom

41/2015. (IX. 29.) MvM rendelet

41/2015. (IX. 29.) MvM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet módosításáról1

2015.09.30.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a), h) és i) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az intézkedésben való részvételhez szükséges feltétel mesterséges körülmények létrehozásával történt megteremtéseként kell értékelni, és a Tv. 55. § (10) bekezdése szerint kell eljárni, ha 3 vagy több, a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozónak nem minősülő ügyfél jelölte meg életvitelszerű tartózkodási helyeként ugyanazt az ingatlant.”

2. § A Rendelet a következő 12/B. §-sal egészül ki:

12/B. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet módosításáról szóló 41/2015. (IX. 29.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 41/2015. (IX. 29.) MvM rendelet] megállapított 9. § (3) bekezdést és 10. § (1) bekezdést a 41/2015. (IX. 29.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

3. § A Rendelet 10. § (1) bekezdésben a „2015. szeptember 30-ig” szövegrész helyébe a „2015. október 21-ig” szöveg lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. október 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére