• Tartalom

42/2015. (VII. 10.) NFM rendelet

42/2015. (VII. 10.) NFM rendelet

a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosításáról1

2016.01.01.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. §2

2. § (1)3 Hatályát veszti az R1. 2. § c) pontja.

(2) Az R1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és az 1. melléklet 2016. január 1. napján lép hatályba.

1. melléklet a 42/2015. (VII. 10.) NFM rendelethez4

Az R1. 1. melléklete a következő 17. ponttal egészül ki:
[Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott járművel díj ellenében használható gyorsforgalmi utak:]
„17. M85 autóút a Győr-nyugat csomópont (0+000 km szelvény) és a Csorna-kelet (22+200 km szelvény) közötti szakasza.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § (1) bekezdése a 75/2015. (XII. 29.) NFM rendelet 29. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. melléklet a 75/2015. (XII. 29.) NFM rendelet 30. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére