• Tartalom
Oldalmenü

423/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ közötti úthasználati díjelszámolásról, valamint az útdíjfizetési rendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 361/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról1

2015.12.25.

A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 36. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Nem lép hatályba az R. 4. §-a, 5. §-a és 8. §-a.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendeletet a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 18. § 24. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.