• Tartalom

43/2015. (XII. 30.) IM rendelet

43/2015. (XII. 30.) IM rendelet

egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája megalakulásával, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról1

2016.07.01.

A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az 1. alcím tekintetében Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

a 2. alcím tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 40. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 40. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

az 5. alcím tekintetében az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 75. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény 24. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 40. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban című 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet módosítása

1. §2

2. A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet módosítása

2. § (1)–(8)3

(9) A Bvszr.

a)4

b) 24. § (1) bekezdésében a „minisztériumhoz” szövegrész helyébe a „Jogakadémiához” szöveg,

c) 25. § (2) bekezdésében a „miniszter a minisztérium honlapján” szövegrész helyébe a „Jogakadémia a honlapján” szöveg,

d) 26. § (1) bekezdésében, 27. §-ában, 35. §-ában, 38. §-ában a „minisztérium” szövegrész helyébe a „Jogakadémia” szöveg,

e) 29. § (1) bekezdésében a „minisztériumban” szövegrész helyébe a „Jogakadémián” szöveg,

f) 34. § (2) bekezdésében a „minisztérium körbélyegzőjével” szövegrész helyébe a „Jogakadémia bélyegzőjével” szöveg,

g) 39. § (2) bekezdésében az „a minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára” szövegrész helyébe az „az Igazságügyi Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett fizetési számlájára” szöveg,

h)5

lép.

3. A közvetítői névjegyzék vezetéséről szóló 3/2003. (III. 13.) IM rendelet módosítása

3. §6

4. A közvetítői névjegyzékbe történő felvételi eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló
3/2006. (I. 26.) IM rendelet módosítása

4. §7

5. Az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról szóló 10/2006. (III. 7.) IM rendelet módosítása

5. §8

6. A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet módosítása

6. §9

7. A büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző ügyvéd képesítési követelményeiről, díjazásáról és iratkezeléséről szóló 58/2007. (XII. 23.) IRM rendelet módosítása

7. §10

8. A közvetítői szakmai képzésről és továbbképzésről szóló 63/2009. (XII. 17.) IRM rendelet módosítása

8. §11

9. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2016. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. § (9) bekezdés b)–g) pontja 2016. július 1-jén lép hatályba.

1–4. melléklet a 43/2015. (XII. 30.) IM rendelethez12

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. július 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § (1)–(8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. § (9) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. § (9) bekezdés h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

Az 1–4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére