• Tartalom
Oldalmenü

44/2015. (XI. 2.) MNB rendelet

a „Semmelweis Ignác” arany emlékérme kibocsátásáról

2015.11.06.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Semmelweis Ignác halálának 150. évfordulója alkalmából – „Semmelweis Ignác” megnevezéssel 5000 forintos címletű arany emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2015. november 6.

2. § (1) Az emlékérme 999 ezrelék finomságú aranyból készült, súlya 0,5 gramm, átmérője 11 mm, széle sima.

(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben az „5000” értékjelzés, alatta két vízszintes sorban a „FORINT” felirat, valamint a „2015” verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható. Az emlékérme szélén, felső köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, bal oldalon Semmelweis Ignác portréjának ábrázolása látható. A portrétól jobbra, lent, három egymás alatti vízszintes sorban az „1818” és az „1865” felirat, valamint Szöllőssy Enikő tervezőművész mesterjegye látható Az emlékérme szélén, jobb oldalon, félköriratban a „SEMMELWEIS” felirat olvasható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. prooflike – technológiával.

4. § Ez a rendelet 2015. november 6-án lép hatályba.

1. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: