• Tartalom

44/2015. (X. 2.) EMMI rendelet

44/2015. (X. 2.) EMMI rendelet

a javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet módosításáról1

2015.10.03.

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Jir.) 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Hatályát veszti a Jir. 26. § (4) bekezdése.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 44/2015. (X. 2.) EMMI rendelethez

1. A Jir. 3. melléklet 1.2.2. pontja a következő 1.2.2.1. alponttal egészül ki:

„1.2.2.1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézete Nagykanizsai Telephelye
8800 Nagykanizsa, Camping út HRSZ 4918/10”

2. A Jir. 3. melléklet 2.2.2. pontja a következő 2.2.2.1. alponttal egészül ki:

„2.2.2.1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézete Nagykanizsai Telephelye
8800 Nagykanizsa, Camping út HRSZ 4918/10”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. október 4. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére