• Tartalom

441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról1

2016.07.02.

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (2) bekezdésében, és (3) bekezdés a) pont 29. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 4. alcím tekintetében a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 1. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 21. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 28. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 48. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 80. § (6) bekezdésében, valamint a 85. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvényt módosító 1997. évi XXIX. törvény 14. §-ának (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 16. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés a), d), k), m) és q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés c) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. alcím tekintetében a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 58. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítási ellátásról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés c) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 21. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 22. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 23. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 24. alcím tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 25. alcím tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés b) és d) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján,

a 26. alcím tekintetében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 30. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 27. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 28. alcím tekintetében a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 15. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 29. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 30. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 31. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 12. pont 12. 4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 32. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 33. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 34. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 35. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 36. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 37. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 40. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 38. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 28. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 39. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 36. §-ában, a 110. § (7) bekezdés 29. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 40. alcím tekintetében alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 72. § (6) bekezdésében, valamint a 85. § (1) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 41. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 42. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 43. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 3. és 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 44. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 45. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 46. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 47. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 48. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 49. alcím tekintetében a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (1) bekezdés c) pontjában és (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 50. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 51. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában, a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 52. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, és a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 53. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdése b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 54. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 10. § (1) bekezdésében, 44. § (6) bekezdésében, valamint 85. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 55. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 56. alcím tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 57. alcím tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 58. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 59. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 60. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 61. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 21. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 62. alcím tekintetében a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 63. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 64. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 65. alcím tekintetében a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 41. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 66. alcím tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés d) és u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 67. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 68. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 69. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a), b) és d) pontjában valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 70. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 71. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés f) és h) pontjában, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. §-ának a) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 72. alcím tekintetében az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 31. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 73. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 74. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 10. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 75. alcím tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 76. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (4) bekezdés a)–b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 77. alcím tekintetében a villamos energiával összefüggő egyes kérdésekről szóló 2008. évi LXX. törvény 11. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 78. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés j), o) és u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 79. alcím tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 80. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés v) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 81. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 82. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján,

a 83. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 84. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 85. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 86. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 87. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 8. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 88. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 89. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 90. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § f), g), k) és o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 91. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 92. alcím tekintetében alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés a) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 93. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 94. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 95. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés a)–c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 96. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés m) pontjában, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 97. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 98. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 99. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés a) pontjában, a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (3) bekezdés b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 100. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 101. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 102. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 175. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 103. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 104. alcím tekintetében az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXII. törvény 11. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 105. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 106. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 17. pont c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 107. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 12. pont 12.3. alpontjában, 17. és 25. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 108. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 109. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 110. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 111. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 112. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 113. alcím tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/B. § (2) bekezdés b) és d) pontjában,

a 114. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 44. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országos Környezetvédelmi Tanács véleményének kikérésével,

a 115. alcím tekintetében a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 116. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 117. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 118. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 119. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3. pontjában, 4. pont 4.1. alpontjában és 7. pont 7.1. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 120. alcím tekintetében a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 31. § a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 121. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 122. alcím tekintetében az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 39. § (1) bekezdés n) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 123. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 124. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 125. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 126. alcím tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés j) pontjában, és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 127. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 128. alcím tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 129. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 130. alcím tekintetében a fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény 15. § (7) bekezdés a)–l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 131. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (4) bekezdés b) pont bb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 132. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés g) és u) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés s) és t) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 133. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 134. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában és 21/A. § b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3)–(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 135. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 136. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 137. alcím tekintetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 138. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (11) bekezdésében és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. § a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 139. alcím tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 93. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 140. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 141. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 142. alcím tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés c)–e) pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 29. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 143. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 144. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 145. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 146. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 147. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CLX. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 148. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 149. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 150. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 3. és 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 151. alcím tekintetében az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 44. § k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 152. alcím tekintetében az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény 16. § (1) bekezdés 2–3. pontjaiban kapott felhatalmazás alapján,

a 153. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 154. alcím tekintetében az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 155. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 156. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 157. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 158. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet módosítása

1. §2

2. A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló

89/1988. (XII. 20.) MT rendelet módosítása

2. §3

3. Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló

23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása

3. §4

4. §5

4. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosítása

5. §6

5. A közúti járművezetők utánképzéséről szóló 139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása

6. §7

6. A volt nyugati hadifoglyok hitelutalványaival kapcsolatos pénzkövetelésekről és nyugdíjuk kiegészítéséről szóló 51/1992. (III. 18.) Korm. rendelet

7. §8

7. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

8. §9

9. §10

8. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló

113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

10. §11

9. Az életvédelmi létesítmények egységes nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló

37/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

11. §12

10. A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet módosítása

12. §13

11. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

13. §14

14. §15

12. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása

15. §16

16. §17

13. Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

17. §18

18. §19

19. §20

14. A természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló

33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet módosítása

20. §21

15. Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvényt módosító 1997. évi XXIX. törvény végrehajtásáról szóló 103/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet

21. §22

16. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

22. §23

23. §24

24. §25

17. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

25. §26

18. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

26. §27

19. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

27. §28

20. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

28. §29

21. A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

29. §30

22. A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása

30. §31

31. §32

23. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

32. §33

33. §34

24. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

34. §35

25. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása

35. §36

36. §37

26. A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

37. §38

27. Az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

38. §39

28. A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

39. §40

29. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

40. §41

30. A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

41. §42

31. A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21). Korm. rendelet módosításáról

42. §43

32. A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása

43. §44

44. §45

33. Az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró szervezetről szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosítása

45. §46

34. A hajózási hatóságok feladat- és hatásköréről, valamint illetékességéről szóló

237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

46. §47

35. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

47. §48

48. §49

36. A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló

173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

49. §50

37. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

50. §51

38. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

51. §52

52. §53

53. §54

54. §55

39. A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

55. §56

56. §57

40. A természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint kártalanításra vonatkozó részletes szabályokról szóló 276/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosítása

57. §58

41. A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

58. §59

42. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

59. § (1)60

(2)61

60. §62

43. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

61. §63

62. §64

63. §65

44. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása

64. §66

45. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet módosítása

65. §67

66. §68

67. §69

46. A veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet módosítása

68. §70

47. A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

69. §71

70. §72

48. A jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

71. §73

72. §74

49. A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

73. §75

74. §76

50. Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.)

Korm. rendelet módosítása

75. §77

51. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

76. §78

77. §79

78. §80

79. §81

52. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

80. §82

81. §83

53. Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

82. §84

83. §85

54. A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

84. §86

85. §87

86. §88

55. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

87. §89

88. §90

56. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

89. §91

57. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

90. §92

91. §93

58. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása

92. §94

93. §95

94. §96

59. A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

95. §97

96. §98

97. §99

98. §100

60. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

99. § (1)101

(2)102

(3)–(13)103

100. §104

101. §105

61. A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásnak rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.)

Korm. rendelet módosítása

102. §106

103. §107

62. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet módosítása

104. §108

63. A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

105. §109

64. Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet módosítása

106. §110

65. A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása

107. §111

66. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

108. §112

109. §113

67. A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

110. §114

68. Az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről szóló 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

111. §115

69. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

112. §116

113. §117

114. §118

115. §119

116. §120

117. §121

70. Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

118. §122

71. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

119. §123

120. §124

121. §125

72. A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

122. §126

123. §127

73. Az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII. 22.)

Korm. rendelet módosítása

124. §128

125. §129

74. A típusvizsgáló engedélyezésének részletes eljárási szabályairól és a típusvizsgálóval kötendő hatósági szerződés tartalmáról szóló 303/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

126. §130

75. A megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

127. §131

76. A szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

128. §132

77. A villamos energiával összefüggő egyes kérdésekről szóló 2008. évi LXX. törvény alapján visszafizetendő állami támogatások kiszámításáról és az erőművi átállási költségekről szóló

149/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása

129. §133

78. A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

130. §134

131. §135

79. Az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont kialakításáról, működtetéséről, valamint a működtető és az érintett szervek együttműködésének rendjéről szóló 160/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

132. §136

80. A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosítása

133. §137

81. Az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásának alapelveiről, feltételrendszeréről és részletes szabályairól, valamint a már befogadott technológiák körének felülvizsgálatáról és módosításáról szóló 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

134. §138

82. Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

135. §139

83. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

136. §140

137. §141

84. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása

138. §142

85. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

139. §143

86. Az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

140. §144

141. §145

142. §146

87. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2) Korm. rendelet módosítása

143. §147

88. A nemesfém tárgyak vizsgálatáról, hitelesítéséről és nemesfémtartalmuk tanúsításáról, valamint a hitelesítés és tanúsítás egyenértékűségéről szóló 187/2011. (IX. 14.) Korm. rendelet módosítása

144. §148

145. §149

89. A katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről szóló 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet módosítása

146. §150

90. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

147. §151

91. A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

148. §152

92. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló

290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

149. §153

150. §154

93. Az ipari parkokról szóló 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

151. §155

152. §156

153. §157

94. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

154. §158

155. §159

156. §160

95. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

157. §161

158. §162

159. §163

96. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

160. §164

161. §165

162. §166

97. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

163. §167

164. §168

165. §169

98. A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló

19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása

166. §170

167. §171

168. §172

99. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosítása

169. §173

170. §174

171. §175

100. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosítása

172. §176

101. A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

173. §177

102. A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása

174. §178

103. A szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása

175. §179

104. Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosítása

176. §180

105. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

177. §181

106. A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosítása

178. §182

107. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

179. §183

180. §184

181. §185

182. § Nem lép hatályba az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése.

183. §186

108. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

184. §187

109. Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása

185. §188

110. Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

186. §189

111. A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

187. §190

112. Az állatkísérletekről szóló 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

188. §191

189. §192

113. A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet módosítása

190. §193

114. A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

191. §194

192. §195

115. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

193. §196

116. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása

194. §197

195. §198

117. A lófélék egyedeinek azonosításáról szóló 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

196. §199

118. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

197. §200

119. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosítása

198. §201

199. §202

120. Az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

200. §203

201. §204

121. A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet módosítása

202. §205

122. A villamosenergia-termelők részére az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló

2012. évi CCXVII. törvény alapján történő derogációs kiosztás végrehajtási szabályairól szóló 341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet módosítása

203. §206

204. §207

123. A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

205. §208

124. Az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása

206. §209

125. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

207. §210

208. §211

209. §212

126. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 379/2013. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

210. §213

127. A Szigetszentmiklósi Járási Hivatal és egyéb állami szervek elhelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 380/2013. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

211. §214

128. A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló

393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet módosítása

212. §215

129. A régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítása

213. §216

130. A fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet módosítása

214. §217

215. §218

131. A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló

445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása

216. §219

217. §220

218. §221

132. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

219. §222

220. §223

133. A Karcagi Járási Hivatal elhelyezéséül szolgáló ingatlan átalakításával és felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 506/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

221. §224

134. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

222. §225

135. Az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása

223. § (1)226

(2)–(5)227

224. §228

225. §229

136. A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása

226. §230

227. §231

228. §232

137. A fejlesztési adókedvezményről szóló 165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet módosítása

229. §233

138. A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása

230. §234

231. §235

139. A külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosítása

232. §236

233. §237

140. A veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzésről és a bírság kivetésének szabályairól szóló 313/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet módosítása

234. §238

141. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról szóló 319/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

235. §239

142. A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól,

illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló

373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

236. §240

237. §241

143. A Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 392/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

238. §242

239. §243

144. Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központról szóló 29/2015. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

240. §244

145. A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló

39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet módosítása

241. §245

242. §246

146. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

243. §247

244. §248

147. A megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló

68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

245. §249

246. §250

247. §251

148. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

248. §252

249. §253

149. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

250. §254

150. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

251. §255

151. Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet módosítása

252. §256

152. Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény végrehajtásáról szóló 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet módosítása

253. §257

153. A TISZA-TK PROJEKT Kft. Tiszapüspökiben megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 179/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet módosítása

254. §258

255. §259

154. Az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról szóló 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet módosítása

256. §260

155. A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartására irányuló és az azzal kapcsolatos beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 208/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet módosítása

257. §261

258. §262

156. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet módosítása

259. §263

157. A költségvetési szervek villamosenergia költségének csökkentése érdekében napelemes erőmű létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 265/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet

260. §264

158. Az új budapesti konferencia-központ megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 267/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet módosítása

261. §265

159. Záró rendelkezések

262. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglaltak kivételével – 2015. december 31-én lép hatályba.

(3) Az 59. § (1) bekezdése, a 99. § (2) bekezdése és a 223. § (1) bekezdése 2016. július 1-jén lép hatályba.

263. § Az e kormányrendelettel módosított rendelkezéseket a hatálybalépésüket követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

264. § (1) A 17–19. § a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A 119–121. § a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(3) A 136–137. § a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(4) A 226–228. § a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez266

2. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez267

3. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez268

4. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez269

5. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez270

6. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez271

7. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez272

8. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez273

9. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez274

10. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez275

11. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez276

12. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez277

13. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez278

14. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez279

15. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez280

16. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez281

17. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez282

18. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez283

19. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez284

20. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez285

21. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez286

22. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez287

23. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez288

24. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez289

25. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez290

26. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez291

27. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez292

1

A rendeletet a 212/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet 15. § h) pontja hatályon kívül helyezte 2023. június 16. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 8–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 13–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 15–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 17–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 17–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 22–24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 22–24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 22–24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 30–31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 30–31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 32–33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 32–33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 35–36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 35–36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 43–44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 43–44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 47–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 47–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

Az 51–54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

Az 51–54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

Az 51–54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

Az 51–54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

Az 55–56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 55–56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 59. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

Az 59. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 61–63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 61–63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 61–63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 65–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 65–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 65–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 69–70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 69–70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 71–72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 71–72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 73–74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 73–74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 76–79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 76–79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 76–79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 76–79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 80–81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 80–81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 82–83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 82–83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 84–86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 84–86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 84–86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 87–88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 87–88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 90–91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 90–91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 92–94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 92–94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 92–94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 95–98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 95–98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 95–98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 95–98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 99. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 99. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 99. § (3)–(13) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 100–101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 100–101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 102–103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 102–103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 108–109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 108–109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 112–117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 112–117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 112–117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 112–117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 112–117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 112–117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 119–121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 119–121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 119–121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 122–123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 122–123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 124–125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 124–125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 127. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 130–131. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 130–131. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 132. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 135. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 136–137. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 136–137. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 138. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 139. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 140–142. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 140–142. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 140–142. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 143. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 144–145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 144–145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 146. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 148. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 149–150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 149–150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 151–153. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 151–153. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 151–153. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 154–156. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 154–156. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 154–156. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 157–159. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 157–159. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 157–159. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 160–162. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 160–162. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 160–162. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 163–165. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 163–165. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 163–165. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 166–168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 166–168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 166–168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 169–171. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 169–171. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 169–171. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 172. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 173. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 174. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 175. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 176. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 177. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 178. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

A 179–181. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

A 179–181. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

A 179–181. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

186

A 183. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

A 184. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

188

A 185. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

189

A 186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

190

A 187. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

191

A 188–189. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

192

A 188–189. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

193

A 190. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

194

A 191–192. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

195

A 191–192. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

196

A 193. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

197

A 194–195. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

198

A 194–195. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

199

A 196. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

200

A 197. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

201

A 198–199. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

202

A 198–199. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

203

A 200–201. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

204

A 200–201. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

205

A 202. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

206

A 203–204. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

207

A 203–204. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

208

A 205. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

209

A 206. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

210

A 209. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

211

A 209. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

212

A 209. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

213

A 210. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

214

A 211. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

215

A 212. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

216

A 213. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

217

A 214–215. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

218

A 214–215. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

219

A 216–218. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

220

A 216–218. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

221

A 216–218. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

222

A 219–220. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

223

A 219–220. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

224

A 221. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

225

A 222. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

226

A 223. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

227

A 223. § (2)–(5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

228

A 224–225. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

229

A 224–225. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

230

A 226–228. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

231

A 226–228. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

232

A 226–228. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

233

A 229. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

234

A 230–231. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

235

A 230–231. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

236

A 232–233. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

237

A 232–233. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

238

A 234. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

239

A 235. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

240

A 236–237. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

241

A 236–237. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

242

A 238–239. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

243

A 238–239. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

244

A 240. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

245

A 241–242. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

246

A 241–242. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

247

A 243–244. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

248

A 243–244. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

249

A 245–247. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

250

A 245–247. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

251

A 245–247. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

252

A 248–249. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

253

A 248–249. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

254

A 250. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

255

A 251. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

256

A 252. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

257

A 253. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

258

A 254–255. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

259

A 254–255. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

260

A 256. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

261

A 257–258. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

262

A 257–258. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

263

A 259. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

264

A 260. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

265

A 261. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

266

Az 1–27. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

267

Az 1–27. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

268

Az 1–27. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

269

Az 1–27. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

270

Az 1–27. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

271

Az 1–27. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

272

Az 1–27. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

273

Az 1–27. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

274

Az 1–27. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

275

Az 1–27. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

276

Az 1–27. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

277

Az 1–27. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

278

Az 1–27. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

279

Az 1–27. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

280

Az 1–27. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

281

Az 1–27. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

282

Az 1–27. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

283

Az 1–27. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

284

Az 1–27. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

285

Az 1–27. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

286

Az 1–27. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

287

Az 1–27. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

288

Az 1–27. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

289

Az 1–27. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

290

Az 1–27. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

291

Az 1–27. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

292

Az 1–27. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére