• Tartalom
Oldalmenü

45/2015. (XI. 2.) MNB rendelet

a „Semmelweis Ignác” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

2015.11.06.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Semmelweis Ignác halálának 150. évfordulója alkalmából – „Semmelweis Ignác” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2015. november 6.

2. § (1) Az emlékérme réz (75%), nikkel (4%) és cink (21%) ötvözetéből készült, súlya 2,7 gramm, átmérője 20 mm, széle sima.

(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben a „2000” értékjelzés, alatta, két vízszintes sorban a „FORINT” felirat, valamint a „2015” verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható. Az emlékérme szélén, felső köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, bal oldalon Semmelweis Ignác portréjának ábrázolása látható. Az ábrázolástól jobbra, lent, három egymás alatti vízszintes sorban az „1818” és az „1865” felirat, valamint Szöllőssy Enikő tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme szélén, jobb oldalon, félköriratban a „SEMMELWEIS” felirat olvasható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető.

4. § Ez a rendelet 2015. november 6-án lép hatályba.

1. melléklet a 45/2015. (XI. 2.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 45/2015. (XI. 2.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: