• Tartalom

455/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

455/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

az Otthonteremtési Program kiterjesztésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról1

2016.06.01.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1)–(4)2

(5) Az R1. 18. §-a a következő (7b) bekezdéssel egészül ki:

„(7b) A hitelintézet havi rendszerességgel nyilvántartás céljából megküldi a Kincstárnak az 1. § (2) bekezdés f)–h) pontja szerinti kamattámogatott kölcsönök igénybevételéről szóló szerződések, azok módosítása vagy megszűnése adatait, valamint a támogatás új igénybevevőinek nevét, székhelyét és adószámát, illetve a társasházak nevét, címét, helyrajzi számát és – amennyiben egyéb tevékenységére tekintettel az állami adóhatóságtól ilyet igényelt – adószámát. Az e bekezdésben foglaltak teljesítésének elmaradása esetén a miniszter a támogatás folyósítását felfüggeszti.”

(6)3

(7) Az R1. a következő 55. §-sal egészül ki:

55. § E rendeletnek az Otthonteremtési Program kiterjesztésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 455/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdésével megállapított 18. § (7b) bekezdésében foglaltakat a már megkötött és még folyamatban lévő 1. § (2) bekezdés f)–h) pontja szerinti kamattámogatott kölcsönök igénybevételéről szóló szerződések esetén is alkalmazni kell.”

(8)4

2. A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet módosítása

2. §5

3. A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása

3–18. §6

4. Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

19–25. §7

5. Záró rendelkezések

26. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2016. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. § (5) és (7) bekezdése 2016. június 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. június 2. napjával.

2

Az 1. § (1)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 19–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére