• Tartalom

457/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

457/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról1

2015.12.29.

A Kormány a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 55/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az az akkreditált munkáltató, amely a tárgyévre vonatkozó éves támogatási szerződéssel rendelkezik, a tárgyév decemberében – pályázati eljárás lefolytatása, valamint a keretszerződés és az éves támogatási szerződés módosítása nélkül – a rendelkezésre álló szabad előirányzat mértékéig egyszeri támogatásban (a továbbiakban: egyszeri támogatás) részesíthető, kivéve, ha az akkreditált munkáltató
a) felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll, vagy
b) az egyszeri támogatás folyósításának időpontjában az egyéni támogatás folyósítási feltételeinek nem felel meg.”

2. § E rendelet a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 13 órakor lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. december 30. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére