• Tartalom
Oldalmenü

46/2015. (XI. 11.) MNB rendelet

a kötelező tartalékráta mértékéről1

2015.12.02.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (1) bekezdésében és a 18. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának döntése értelmében a kötelező tartalékráta mértéke a kötelező jegybanki tartalék kiszámításáról, illetve képzésének és elhelyezésének módjáról szóló 10/2005. (VI. 11.) MNB rendelet

a) 3. § (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott forráskategóriákra vonatkozóan 0%,

b) 3. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott forráskategóriára vonatkozóan 2%.

2. § Ez a rendelet 2015. december 1-jén lép hatályba.

3. §2

4. § E rendelet tervezetének a nemzeti hatóságoknak az Európai Központi Bankkal a jogszabálytervezetekről folytatott konzultációjáról szóló, 1998. június 29-i 98/415/EK tanácsi határozat 2. cikk (2) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1

A rendeletet a 45/2016. (XI. 23.) MNB rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte 2016. december 1. napjával.

2

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.