• Tartalom

46/2015. (VIII. 26.) NFM rendelet

a transzeurópai vasúti rendszerre vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásokról

2021.09.09.

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 19. és 25. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az átjárhatósági műszaki előírások keretében alkalmazandó megfelelőségértékelési, alkalmazhatósági és EK-hitelesítési eljárások moduljaira vonatkozó rendelkezéseket a 2010/713/EU bizottsági határozat tartalmazza.

2. §1

3. §2

4. § Az 1–3. § szerint az átjárhatósági műszaki előírásokat tartalmazó EU bizottsági határozatokat a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény és a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni.

5. § (1) Ez a rendelet a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2008. június 17-i 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet

a) az Európai Parlament és a Tanács 2008/57/EK irányelve alapján elfogadott, az átjárhatósági műszaki előírások keretében alkalmazandó megfelelőségértékelési, alkalmazhatósági és EK-hitelesítési eljárások moduljairól szóló, 2010. november 9-i 2010/713/EU bizottsági határozat,

b)3 az Európai Unió vasúti rendszerének forgalomüzemeltetés és -irányítás alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról és a 2012/757/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. május 16-i (EU) 2019/773 bizottsági végrehajtási rendelet

c)4

d)5

e)6

f)7

g)8

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

7. §9

1

A 2. §-t a 33/2016. (VIII. 2.) NFM rendelet 41. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 3. §-t a 43/2021. (IX. 8.) ITM rendelet 29. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 5. § (2) bekezdés b) pontját a 33/2016. (VIII. 2.) NFM rendelet 41. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 5. § (2) bekezdés c) pontját a 33/2016. (VIII. 2.) NFM rendelet 41. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 5. § (2) bekezdés d) pontját a 43/2021. (IX. 8.) ITM rendelet 29. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

6

Az 5. § (2) bekezdés e) pontját a 43/2021. (IX. 8.) ITM rendelet 29. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

7

Az 5. § (2) bekezdés f) pontját a 33/2016. (VIII. 2.) NFM rendelet 41. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

8

Az 5. § (2) bekezdés g) pontját a 43/2021. (IX. 8.) ITM rendelet 29. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére