• Tartalom

47/2015. (XII. 30.) NGM rendelet

47/2015. (XII. 30.) NGM rendelet

az egyes miniszteri rendeleteknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításával összefüggő módosításáról1

2016.01.01.

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet H) pontjában foglalt táblázat 5. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben –,

a 2. alcím tekintetében a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 82. § (1) bekezdés b)–l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 82. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben –,

a 4. és a 8. alcím tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím és az 1. melléklet tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében a adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 182. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím és a 2. melléklet tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (17) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. alcím tekintetében a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 82. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12. alcím tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 82. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet H) pontjában foglalt táblázat 5. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,

a 13. alcím tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 82. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet H) pontjában foglalt táblázat 5. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 14. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (12) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 15. alcím tekintetében a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 16. alcím és a 3. melléklet tekintetében a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 17. alcím tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 82/A. § (1) bekezdés c) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet H) pontjában foglalt táblázat 5. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 18. alcím tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 87. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet H) pontjában foglalt táblázat 5. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 19. alcím tekintetében a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 82. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 13a. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben –,

a 20. alcím tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 82. § f) pontjában és 82/A. § (1) bekezdés d)–f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet H) pontjában foglalt táblázat 5. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 21. alcím tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 22. alcím és a 4. melléklet tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 82/A. § (1) bekezdés a) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet H) pontjában foglalt táblázat 5. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 23. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (32) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 25. alcím tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 82. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet H) pontjában foglalt táblázat 5. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 26. alcím és az 5. melléklet tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –

a következőket rendelem el:

1. A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 17/2003. (VII. 1.) PM–IM együttes rendelet módosítása

1. § A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 17/2003. (VII. 1.) PM–IM együttes rendelet 160. § (3) bekezdésében a „Központi Hivatala” szövegrész helyébe a „Központi Irányítása” szöveg lép.

2. A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet módosítása

2. § (1) A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet (a továbbiakban: R1.) 25. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A fuvarlevél 1. és 2. példányára az indító vámszerv feljegyzi a nyilvántartási számát és visszaadja az árutovábbítást kérő részére. A fuvarlevél 2. példányát a rendeltetési vámszervnél kell benyújtani, melyet a vámszerv a vám elé állításra vonatkozó záradékolást követően visszaad.”

(2) Az R1. 42. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Készpénzben nyújtott vámbiztosítéknak minősül minden olyan egyedileg azonosított összeg, amely a vámhatóság rendelkezése alatt áll, és vámtartozás fedezetére különítettek el. A vámletétként befizetett összeg akkor kerül a vámhatóság rendelkezése alá, ha azt a vámletét számlán jóváírták. Az egyedileg nem azonosított, továbbá a felszabadított összegekkel az adós szabadon rendelkezhet. Ha a szabad rendelkezés alatt álló vámletét visszautalását a befizető kéri, azt a NAV-nak a kérelem benyújtásától számított harminc napon belül kell teljesítenie. Harminc napon túli visszafizetés esetén a vámhatóság kamatot köteles fizetni. A visszautalni kért szabad rendelkezés alatt álló vámletét a befizetőnek a NAV felé fennálló tartozása erejéig visszatartható.”

(3) Az R1. 54. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Vtv. 52/A. § (1) bekezdésében meghatározott befizetés akkor minősül nyilvántartottnak, ha az (1) bekezdés szerint jóváhagyásra került.”

(4) Az R1.

a) 23/A. §-ában az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) elnöke” szövegrész helyébe az „az állami adó- és vámhatóság vezetője” szöveg, a „NAV internetes” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) internetes” szöveg,

c) 66/A. § (6) bekezdésében az „A NAV elnöke” szövegrész helyébe az „Az állami adó- és vámhatóság vezetője” szöveg

lép.

(5) Az R1.

a) 18. § (1) bekezdés d) pontjában, 1. számú melléklet szerinti nyomtatvány III. pontjában az „az alsó fokú vámszervnek” szövegrész helyébe az „a vámszervnek” szöveg,

b) 23/B. § (1) bekezdésében, 57. § (1) bekezdésében, 60/A. § (1) bekezdésében, 66/A. § (2) bekezdésében, 9. számú melléklet 7. pontjában az „alsó fokú vámszervnél” szövegrész helyébe a „vámszervnél” szöveg,

d) 25. § (4) bekezdésében az „az indító alsó fokú vámszervet” szövegrész helyébe az „az indító vámszervet” szöveg,

f) 25. § (7) bekezdésében, 36. §-ában az „alsó fokú vámszervvel” szövegrész helyébe a „vámszervvel” szöveg,

g) 30. § (3) bekezdésében, 31. § (3) bekezdésében, 46. § (2) bekezdésében, 57. § (3) és (14) bekezdésében, 72. § (3), (4) és (6) bekezdésében az „az alsó fokú vámszerv” szövegrészek helyébe az „a vámszerv” szöveg,

h) 30. § (4) bekezdésében, 57. § (14) bekezdésében az „az alsó fokú vámszervhez” szövegrész helyébe az „a vámszervhez” szöveg,

i) 33. § (2) bekezdés c) pontjában, 71. § (2) bekezdésében, 77. §-ában az „az alsó fokú vámszervnél” szövegrész helyébe az „a vámszervnél” szöveg,

j) 37. § (1) bekezdésében az „alsó fokú vámszervet” szövegrészek helyébe a „vámszervet” szöveg,

k) 37. § (2) bekezdésében, 66/A. § (3) bekezdésében az „alsó fokú vámszerv” szövegrészek helyébe a „vámszerv” szöveg,

l) 37. § (2) és (3) bekezdésében az „alsó fokú vámszervet” szövegrész helyébe a „vámszervet” szöveg,

m) 37. § (3) bekezdésében az „alsó fokú vámszervként” szövegrész helyébe a „vámszervként” szöveg,

n) 41. § (2) bekezdésében az „alsó fokú vámszervnek” szövegrészek helyébe a „vámszervnek” szöveg,

o) 51. § (7) bekezdésében, 9. számú melléklet 4. pontjában az „Az alsó fokú vámszerv” szövegrész helyébe az „A vámszerv” szöveg,

p) 57. § (14) bekezdésében az „Az alsó fokú vámszervnek” szövegrész helyébe az „A vámszervnek” szöveg,

q) 66/A. § (5) bekezdésében az „az alsó fokú vámszervtől” szövegrész helyébe az „a vámszervtől” szöveg,

r) 66/A. § (6) bekezdésében, 71. § (5) bekezdésében az „alsó fokú vámszervi” szövegrész helyébe a „vámszervi” szöveg,

s) 4. számú melléklet 1. pontjában, 6. számú mellékletében az „Alsó fokú vámszerv” szövegrész helyébe a „Vámszerv” szöveg,

t) 4. számú mellékletében az „az alsó fokú vámszerv felügyeletét ellátó területi középfokú vámszervhez címzett, de az alsó fokú vámszervnél benyújtandó” szövegrész helyébe az „a vámszerv felettes szervének címzett, de a vámszervnél benyújtandó” szöveg,

u) 8. számú melléklet „Engedélykérelem gazdasági hatással/meghatározott célra történő felhasználással járó vámeljárás alkalmazására” című nyomtatvány 11. pontjában az „Alsó fokú vámszerv(ek)” szövegrész helyébe a „Vámszerv(ek)” szöveg, az „alsó fokú vámszerv” szövegrészek helyébe a „vámszerv” szöveg, az „alsó fokú vámszerv(ek)” szövegrész helyébe a „vámszerv(ek)” szöveg,

v) 8. számú melléklet „KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ” részében az „alsó fokú vámszerv általi” szövegrész helyébe a „vámszerv általi” szöveg

lép.

(6) Az R1.

a) 32. § (1) bekezdésében a „Központi Hivatalának” szövegrész helyébe a „Központi Irányításának” szöveg,

b) 32. § (1) és (2) bekezdésében a „Központi Hivatal” szövegrész helyébe a „Központi Irányítás” szöveg

lép.

(7) Hatályát veszti az R1. 51–53. §-a.

3. A katonai csapat- és árumozgásokra vonatkozó vámeljárás különös szabályairól szóló
42/2004. (XI. 17.) PM rendelet módosítása

3. § A katonai csapat- és árumozgásokra vonatkozó vámeljárás különös szabályairól szóló 42/2004. (XI. 17.) PM rendelet

a) 4. § (3) bekezdésében, 8. § (3) bekezdésében, 11. §-ában az „a vám- és pénzügyőri igazgatóság” szövegrész helyébe az „az adó- és vámigazgatóság” szöveg,

b) 5. § (3) bekezdésében az „Az illetékes vám- és pénzügyőri igazgatóság” szövegrész helyébe az „Az adó- és vámigazgatóság” szöveg,

c) 6. § (2) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében a „megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri igazgatóság” szövegrész helyébe az „adó- és vámigazgatóság” szöveg,

d) 8. § (3) bekezdésében az „A vám- és pénzügyőri igazgatóság” szövegrész helyébe az „Az adó- és vámigazgatóság” szöveg,

e) 9. §-ában a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatalát” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítását” szöveg, a „vám- és pénzügyőri igazgatóságot” szövegrész helyébe az „adó- és vámigazgatóságot” szöveg,

f) 14. § (5) bekezdésében az „a vám- és pénzügyőri igazgatóságnál” szövegrész helyébe az „az adó- és vámigazgatóságnál” szöveg

lép.

4. Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet módosítása

4. § (1) Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet (a továbbiakban: R2.) 7. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Ha az egyes elektronikus úton kezdeményezhető eljárásokhoz kapcsolódó, EFER rendszeren keresztül megfizetett eljárási illetékek esetén szükségessé válik az (1) bekezdésben foglalttól eltérő okból az illeték visszatérítése, akkor az eljáró hatóság az eljárás hatósági ügyintézési szakrendszere hatósági felhasználói felületén elektronikus úton lekérdezi az eljárási illeték megfizetés tényét, és a lekérdezés eredményét megküldi a megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóság részére. Ez szolgál az illeték megfizetésének igazolására, valamint annak igazolására, hogy azt más szerv megkeresésére még nem igazolta vissza. Az eljáró hatóság az ügyfél lakóhelye (székhelye) szerint illetékes megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóság részére továbbítja az igazolásokat. A megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóság az említett igazolások alapján jár el az illeték törlése/visszatérítése ügyében.”

(2) Az R2.

a) 1. § (1) bekezdés b) pontjában a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatalára, az Informatikai Intézetre, az Integrált Informatikai és Telekommunikációs Intézetre, az alsó és középfokú adóztatási és vámszerveire” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladat- és hatáskörrel rendelkező szerveire” szöveg,

b) 7. § (6) bekezdésében az „az (1)–(5) bekezdések” szövegrész helyébe az „az (1)–(5a) bekezdés” szöveg

lép.

5. A bírósági eljárási illeték utólagos elszámolással történő megfizetése iránt kezdeményezett eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 51/2004. (XII. 29.) PM rendelet módosítása

5. § (1) A bírósági eljárási illeték utólagos elszámolással történő megfizetése iránt kezdeményezett eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 51/2004. (XII. 29.) PM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A díjat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal gazdálkodási számlaszámára kell megfizetni, és az erről szóló igazolást csatolni kell az eljárást megindító kérelemhez. A díjat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal azon számlaszámára kell teljesíteni, amelyhez a kérelmező gazdálkodó szervezet székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóság besorolásra került. Az átutalási megbízás közlemény rovatába az igazgatási szolgáltatási díj megjegyzést, valamint a kérelmező adószámát fel kell tüntetni. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal gazdálkodási számlaszámainak részletes felsorolását, valamint az illetékességi terület alapján a számlaszámhoz sorolt megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóságokat az 1. melléklet tartalmazza.”

6. Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosítása

6. § Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet

a) 10. § (3) bekezdésében az „a NAV elnöke” szövegrész helyébe az „az állami adó- és vámhatóság vezetője” szöveg,

b) 22. § (7) bekezdésében, 74. § (2) és (4) bekezdésében a „Központi Hivatalának” szövegrészek helyébe a „Központi Irányításának” szöveg,

c) 22. § (7) bekezdésében, 64. § (6) bekezdésében, 68. § (7) bekezdésében, 70. § (1) bekezdésében, 74. § (1), (2) és (4) bekezdésében a „Központi Hivatala” szövegrész helyébe a „Központi Irányítás” szöveg,

d) 23. § (5) bekezdés a) pontjában, 64. § (6) bekezdésében, 68. § (7) bekezdésében, 70. § (1) bekezdésében, 74. § (1) bekezdésében, 75. § (1) bekezdésében a „Központi Hivatalának” szövegrész helyébe a „Központi Irányításának” szöveg

lép.

7. A szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelem benyújtásának, nyilvántartásának, az éves jelentéstételi kötelezettségnek, a díj kezelésének, nyilvántartásának módjáról és feltételeiről, továbbá az eljárás részletes szabályairól szóló 38/2006. (XII. 25.) PM rendelet módosítása

7. § A szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelem benyújtásának, nyilvántartásának, az éves jelentéstételi kötelezettségnek, a díj kezelésének, nyilvántartásának módjáról és feltételeiről, továbbá az eljárás részletes szabályairól szóló 38/2006. (XII. 25.) PM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a „NAV Kiemelt Adózók Adóigazgatóságához” szövegrész helyébe a „Kiemelt Adó- és Vámigazgatósághoz” szöveg,

b) 1. § (2) bekezdésében a „NAV Kiemelt Ügyek és Adózók Adó Főigazgatóságának” szövegrész helyébe a „Fellebbviteli Igazgatóságnak” szöveg, a „NAV Kiemelt Adózók Adóigazgatásánál” szövegrész helyébe a „Kiemelt Adó- és Vámigazgatóságnál” szöveg,

c) 2. § (1) bekezdésében a „Kiemelt Adózók Adóigazgatósága” szövegrész helyébe a „Kiemelt Adó- és Vámigazgatóság” szöveg, a „megyei (fővárosi) adóigazgatóságot” szövegrész helyébe a „megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóságot” szöveg,

d) 2. § (2) bekezdésében a „Kiemelt Adózók Adóigazgatósága” szövegrészek helyébe a „Kiemelt Adó- és Vámigazgatóság” szöveg, a „megyei (fővárosi) adóigazgatóságot” szövegrészek helyébe a „megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóságot” szöveg, az „adóhatóság” szövegrész helyébe az „az állami adóhatóság” szöveg

lép.

8. Az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyveléséről szóló 40/2006. (XII. 25.) PM rendelet módosítása

8. § Hatályát veszti az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyveléséről szóló 40/2006. (XII. 25.) PM rendelet 5. § (3) bekezdése.

9. Az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet módosítása

9. § (1) Az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet (a továbbiakban: R4.) 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

15. § Az igazgatási szolgáltatási díjat banki átutalással vagy az állami adóhatóság ügyfélszolgálatain beszerezhető készpénzátutalási megbízással a Nemzeti Adó- és Vámhivatal azon számlaszámára kell megfizetni, amelyhez a kérelmező gazdálkodó szervezet székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóság besorolásra került. Az átutalási megbízás közlemény rovatába vagy a készpénzfizetési megbízáson a kérelmező adószámát, illetve adóazonosító jelét kötelező feltüntetni. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal gazdálkodási számlaszámainak részletes felsorolását, valamint az illetékességi terület alapján a számlaszámhoz sorolt megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóságokat a 3. melléklet tartalmazza.”

(2) Az R4. 3. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

10. Az adótanácsadói, az adószakértői és az okleveles adószakértői tevékenység végzésére jogosító engedélyek kiadásának és visszavonásának feltételeiről, továbbá a kapcsolódó nyilvántartás vezetésének és a nyilvántartásban szereplők továbbképzésének szabályairól szóló
26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet módosítása

10. § Az adótanácsadói, az adószakértői és az okleveles adószakértői tevékenység végzésére jogosító engedélyek kiadásának és visszavonásának feltételeiről, továbbá a kapcsolódó nyilvántartás vezetésének és a nyilvántartásban szereplők továbbképzésének szabályairól szóló 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet 10. § (13) bekezdésében az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke” szövegrész helyébe az „az állami adó- és vámhatóság vezetője” szöveg lép.

11. Az integrált postaforgalomra vonatkozó egyes vámszabályokról szóló
38/2009. (XII. 22.) PM rendelet módosítása

11. § Az integrált postaforgalomra vonatkozó egyes vámszabályokról szóló 38/2009. (XII. 22.) PM rendelet

a) 2. § d) pontjában, 2. § e) pontjában, 7. § (4) bekezdésében az „az alsó fokú vámszerv” szövegrész helyébe az „a vámszerv” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében az „alsó fokú vámszervnél” szövegrész helyébe a „vámszervnél” szöveg,

c) 3. § (3) bekezdésében, 5. § (4) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében, 9. §-ában az „Az alsó fokú vámszerv” szövegrész helyébe az „A vámszerv” szöveg,

d) 3. § (4) bekezdésében az „az alsó fokú vámszervnek” szövegrész helyébe az „a vámszervnek” szöveg,

e) 7. § (4) bekezdésében az „alsó fokú vámszerv” szövegrész helyébe a „vámszerv” szöveg

lép.

12. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál alkalmazásra kerülő kényszerítő eszközök rendszeresítésére vonatkozó eljárási szabályokról és a rendszeresíthető kényszerítő eszközök típusairól és fajtáiról szóló 16/2010. (XII. 28.) NGM rendelet módosítása

12. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál alkalmazásra kerülő kényszerítő eszközök rendszeresítésére vonatkozó eljárási szabályokról és a rendszeresíthető kényszerítő eszközök típusairól és fajtáiról szóló 16/2010. (XII. 28.) NGM rendelet

a) 6. § (1) bekezdésében a „Központi Hivatala” szövegrész helyébe a „Központi Irányítás” szöveg,

b) 6. § (2) bekezdésében az „a NAV elnöke (a továbbiakban: elnök)” szövegrész helyébe az „az állami adó- és vámhatóság vezetője” szöveg,

d) 7. § (3) bekezdés b) pontjában az „elnöknek” szövegrész helyébe az „állami adó- és vámhatóság vezetőjének” szöveg

lép.

13. A váminformációs rendszerrel kapcsolatos részletszabályokról szóló 9/2011. (III. 9.) NGM rendelet módosítása

13. § A váminformációs rendszerrel kapcsolatos részletszabályokról szóló 9/2011. (III. 9.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdésében az „a NAV elnöke” szövegrész helyébe az „az állami adó- és vámhatóság vezetője” szöveg lép.

14. A kiemelt adózók kijelöléséről, valamint a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók körének megállapításáról szóló 4/2012. (II.14.) NGM rendelet módosítása

14. § A kiemelt adózók kijelöléséről, valamint a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók körének megállapításáról szóló 4/2012. (II.14.) NGM rendelet 3. alcíme a következő 5/A. §-sal egészül ki:

5/A. § (1) E rendelet alkalmazásában adózónak minősül az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti csoportos adóalany (áfa csoport).
(2) Az áfa csoport adóteljesítményének számításakor kizárólag az áfa csoport bevallásában szereplő, a 4. § a) pont szerinti adatokat kell figyelembe venni. Ha az adózó az adóévet megelőző hatodik év január 1-jétől az adóévet megelőző év június 30-áig terjedő időszakban (vizsgált időszak) áfa csoport tagja volt, az adózó adóteljesítményének számításakor az áfa csoport bevallásában szereplő adatokat figyelmen kívül kell hagyni. A vizsgált időszak azon része tekintetében, amelyben az adózó nem volt az áfa csoport tagja, az adóteljesítményének számításakor az általa benyújtott áfa bevallásban szereplő, a 4. § a) pont szerinti adatokat kell figyelembe venni és az áfa csoport bevallásában szereplő adatokat figyelmen kívül kell hagyni.”

15. § A kiemelt adózók kijelöléséről, valamint a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók körének megállapításáról szóló 4/2012. (II.14.) NGM rendelet

a) 1. § b) pont bb) alpontjában a „2 400 000 000 forintot” szövegrész helyébe a „2 800 000 000 forintot” szöveg,

b) 2. § a) pontjában a „770 000 000 forintot” szövegrész helyébe a „825 000 000 forintot” szöveg,

c) 2. § b) pontjában a „163 000 000 forintot” szövegrész helyébe a „180 000 000 forintot” szöveg

lép.

15. A vámszabálysértések eljárási szabályairól, valamint felderítése és elbírálása végrehajtásának részletes szabályairól szóló 32/2012. (XII. 4.) NGM rendelet módosítása

16. § A vámszabálysértések eljárási szabályairól, valamint felderítése és elbírálása végrehajtásának részletes szabályairól szóló 32/2012. (XII. 4.) NGM rendelet 9. § (1) bekezdésében a „vám- és pénzügyőri igazgatóságának” szövegrész helyébe az „adó- és vámigazgatóságának” szöveg, a „Bevetési Főigazgatóságának” szövegrész helyébe a „Bevetési Igazgatóságának” szöveg lép.

16. A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység engedélyezése során a vámhatóság által lefolytatott eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint a díjak beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának és visszatérítésének részletes szabályairól szóló 34/2012. (XII. 10.) NGM rendelet módosítása

17. § (1) A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység engedélyezése során a vámhatóság által lefolytatott eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint a díjak beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának és visszatérítésének részletes szabályairól szóló 34/2012. (XII. 10.) NGM rendelet (a továbbiakban: R5.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A díjat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal gazdálkodási számlaszámára, a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység engedélyezése iránti eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatósághoz sorolt, az 1. mellékletben meghatározott gazdálkodási számla javára banki átutalással, vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel kell teljesíteni. Az átutalási megbízás közlemény rovatába az igazgatási szolgáltatási díj megjegyzést, valamint a kérelmező adószámát fel kell tüntetni.”

(2) Az R5. 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

17. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjainak Öltözködési Szabályzatáról és a szolgálati igazolványokról, valamint a szolgálati jelvény rendszeresítéséről szóló
44/2013. (X. 8.) NGM rendelet módosítása

18. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjainak Öltözködési Szabályzatáról és a szolgálati igazolványokról, valamint a szolgálati jelvény rendszeresítéséről szóló 44/2013. (X. 8.) NGM rendelet

a) 1. §-ában a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 1. §-ában felsorolt központi, közép-, valamint az alsó fokú szervek” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) központi szervének és területi szervének” szöveg,

b) 2. § h) pontjában a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV)” szövegrész helyébe a „NAV” szöveg,

c) 2. § i) pontjában a „központi vagy középfokú NAV szerv” szövegrész helyébe a „központi vagy területi NAV szerv” szöveg,

d) 6. § (3) bekezdésében, 23. § (7) bekezdésében, 25. § (2) bekezdésében, 26. §-ában, 28. §-ában és 5. melléklet 10. pontjában az „a NAV elnöke” szövegrész helyébe az „az állami adó- és vámhatóság vezetője” szöveg,

e) 7. § (2) bekezdésében az „a NAV elnökétől” szövegrész helyébe az „az állami adó- és vámhatóság vezetőjétől” szöveg,

f) 8. § (6) bekezdésében és 12. §-ában az „a NAV elnökének” szövegrész helyébe az „az állami adó- és vámhatóság vezetőjének” szöveg,

g) 16. § (1) bekezdésében a „Központi Hivatalának” szövegrész helyébe a „Központi Irányítás” szöveg

lép.

18. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagyonkezelése és bérlőkijelölése alatt álló lakások, valamint személygépkocsi-tárolók bérbeadásáról szóló 46/2013. (X. 31.) NGM rendelet módosítása

19. § (1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagyonkezelése és bérlőkijelölése alatt álló lakások, valamint személygépkocsi-tárolók bérbeadásáról szóló 46/2013. (X. 31.) NGM rendelet (a továbbiakban: R6.) 2. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„4. lakásügyi szerv:
a) a NAV Központi Irányítás (a továbbiakban: NAV KI) a saját, a NAV Informatikai Intézete, valamint a budapesti székhelyű területi szervek személyi állománya vonatkozásában,
b) illetékességi területükön a NAV megyei igazgatóságai személyi állományuk vonatkozásában,
c) a NAV Bűnügyi Főigazgatósága a saját személyi állománya vonatkozásában,
d) a NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézetének személyi állománya vonatkozásában a szolgálatteljesítés helyétől (munkavégzés helyétől) függően az a) vagy b) pontban megjelölt szerv;”

(2) Az R6. 3. § (4) bekezdésben a „KH” szövegrész helyébe a „KI” szöveg lép.

19. A postaforgalomra vonatkozó egyes vámszabályokról szóló 54/2013. (XII. 4.) NGM rendelet módosítása

20. § A postaforgalomra vonatkozó egyes vámszabályokról szóló 54/2013. (XII. 4.) NGM rendelet

b) 6. § (4) bekezdésében, 12. § (2) bekezdésében, 14. § (3) bekezdésében, 15. §-ában az „Az alsó fokú vámszerv” szövegrész helyébe az „A vámszerv” szöveg,

c) 6. § (4) bekezdésében az „az illetékes alsó fokú vámszerv” szövegrész helyébe az „az illetékes vámszerv” szöveg,

d) 10. § (2) bekezdésében az „alsó fokú vámszervnek” szövegrész helyébe a „vámszervnek” szöveg,

e) 12. § (1) bekezdésében, 12. § (3) bekezdésében az „az alsó fokú vámszerv” szövegrész helyébe az „a vámszerv” szöveg,

f) 12. § (3) bekezdésében az „az alsó fokú vámszervnek” szövegrész helyébe az „a vámszervnek” szöveg,

g) 14. § (2) bekezdésében az „alsó fokú vámszervhez” szövegrész helyébe a „vámszervhez” szöveg

lép.

20. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatottak alkalmassági vizsgálatáról, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete által nyújtott egészségügyi szolgáltatás igénybevételére jogosultakról szóló 73/2013. (XII. 30.) NGM rendelet módosítása

21. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatottak alkalmassági vizsgálatáról, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete által nyújtott egészségügyi szolgáltatás igénybevételére jogosultakról szóló 73/2013. (XII. 30.) NGM rendelet

a) 2. § e) pontjában a „középfokú adóztatási” szövegrész helyébe a „területi” szöveg,

b) 6. § (2) bekezdésében az „a NAV Bevetési Főigazgatósága, továbbá a Repülőtéri Főigazgatóság, valamint a regionális vám- és pénzügyőri főigazgatóságok” szövegrész helyébe az „a NAV Bevetési Igazgatósága, továbbá a Repülőtéri Igazgatóság, valamint a megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóságok” szöveg,

c) 9. § (4) bekezdésében az „A NAV elnöke” szövegrész helyébe az „Az állami adó- és vámhatóság vezetője” szöveg

lép.

21. Az illetékbélyegek előállításáról, forgalomba hozataláról és forgalmazásáról szóló 32/2014. (X. 21.) NGM rendelet módosítása

22. § Az illetékbélyegek előállításáról, forgalomba hozataláról és forgalmazásáról szóló 32/2014. (X. 21.) NGM rendelet 12. § (1) bekezdésében a „megyei (fővárosi) adóigazgatósága” szövegrész helyébe a „megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatósága” szöveg lép.

22. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos szolgálati jogviszonyhoz, illetve rendészeti szakvizsgához kötött munkaköreiről, továbbá az alapfokú és középfokú szaktanfolyammal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2014. (XII. 29.) NGM rendelet módosítása

23. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos szolgálati jogviszonyhoz, illetve rendészeti szakvizsgához kötött munkaköreiről, továbbá az alapfokú és középfokú szaktanfolyammal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2014. (XII. 29.) NGM rendelet 1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

23. Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló
5/2015. (II. 27.) NGM rendelet módosítása

24. §2

24. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által folytatott büntetőeljárás nyomozási szakaszában a sajtónak adandó tájékoztatásról szóló 10/2015. (IV. 9.) NGM rendelet módosítása

25. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által folytatott büntetőeljárás nyomozási szakaszában a sajtónak adandó tájékoztatásról szóló 10/2015. (IV. 9.) NGM rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § A sajtó részére a NAV nyomozó hatóságai (a továbbiakban: nyomozó hatóság) tekintetében
a) az állami adó- és vámhatóság vezetője,
b) az állami adó- és vámhatóság vezetőjének a NAV bűnüldözési és nyomozóhatósági feladatai ellátásáért felelős szakmai helyettese,
c) a NAV bűnügyi szóvivője, valamint
d) a b) pont szerinti vezető által kijelölt személy
adhat tájékoztatást.”

25. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának képzését szolgáló továbbképzési rendszeréről szóló 11/2015. (IV. 9.) NGM rendelet módosítása

26. § (1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának képzését szolgáló továbbképzési rendszeréről szóló 11/2015. (IV. 9.) NGM rendelet (a továbbiakban: R7.)

a) 2. § 2. pont a) alpontjában az „a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 41. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe az „a NAV foglalkoztatási szabályzata” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében az „a NAV elnöke” szövegrész helyébe az „az állami adó- és vámhatóság vezetője” szöveg,

c) 5. §-ában, 9. § (1) bekezdésében a „főigazgatója” szövegrész helyébe „igazgatója” szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az R7. 11. §-a.

26. A nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 12/2015. (IV. 10.) NGM rendelet módosítása

27. § A nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 12/2015. (IV. 10.) NGM rendelet (a továbbiakban: R8.) 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

27. Záró rendelkezések

28. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–23. § és a 25–27. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 47/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

Számlaszám jogosultja

Számlaszám

Számlaszámhoz sorolt szervek

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

10032000-00289995-
00000000

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága

10027006-00289988-
00000000

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nógrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága

10034002-00319834-
00000000

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Hajdú-Bihar Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatósága

10028007-00289964-
00000000

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Szeged

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Békés Megyei Adó- és Vámigazgatósága

10033001-00289957-
00000000

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Zala Megyei Adó- és Vámigazgatósága

10029008-00289940-
00000000

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Komárom-Esztergom Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatósága

10024003-00289971-
00000000

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Baranya Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Somogy Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Tolna Megyei Adó- és Vámigazgatósága

2. melléklet a 47/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

Számlaszám jogosultja

Számlaszám

Számlaszámhoz sorolt szervek

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

10032000-00289995-
00000000

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága

10027006-00289988-
00000000

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nógrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága

10034002-00319834-
00000000

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Hajdú-Bihar Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatósága

10028007-00289964-
00000000

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Szeged

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Békés Megyei Adó- és Vámigazgatósága

10033001-00289957-
00000000

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Zala Megyei Adó- és Vámigazgatósága

10029008-00289940-
00000000

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Komárom-Esztergom Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatósága

10024003-00289971-
00000000

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Baranya Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Somogy Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Tolna Megyei Adó- és Vámigazgatósága

3. melléklet a 47/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

Számlaszám jogosultja

Számlaszám

Számlaszámhoz sorolt szervek

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

10032000-00289995-
00000000

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága

10027006-00289988-
00000000

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nógrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága

10034002-00319834-
00000000

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Hajdú-Bihar Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatósága

10028007-00289964-
00000000

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Szeged

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Békés Megyei Adó- és Vámigazgatósága

10033001-00289957-
00000000

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Zala Megyei Adó- és Vámigazgatósága

10029008-00289940-
00000000

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Komárom-Esztergom Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatósága

10024003-00289971-
00000000

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Baranya Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Somogy Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Tolna Megyei Adó- és Vámigazgatósága

4. melléklet a 47/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

Kizárólag pénzügyőr által betölthető munkakörök

 

A

B

1

munkakör megnevezése

besorolási osztály

2

vám- és pénzügyőri ügyintéző II.

II.

3

járőr II.

II.

4

bűnügyi referens

II.

5

pénzügyi nyomozó II.

II.

6

zenész

II.

7

vám- és pénzügyőri ügyintéző I.

I.

8

járőr I.

I.

9

rendészeti szakreferens

I.

10

bűnügyi főreferens

I.

11

pénzügyi nyomozó I.

I.

12

vezetőzenész

I.

13

oktató (vám- és pénzügyőri, bűnügyi)

I.

5. melléklet a 47/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

1. Az R8. 1. melléklet C) „Központi hivatal” része a következő 5. ponttal egészül ki:
„5. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál
5.1. a gazdasági vezető,
5.2. a személyi titkár, a tanácsadó, az integritás tanácsadó,
5.3. a szakfőigazgató,
5.4. a Központi Irányítás főosztályvezetője, főosztályvezető-helyettese,
5.5. a főigazgató, a főigazgató-helyettes, az igazgató, az igazgató-helyettes,
5.6. a különös hatásköri ügyekkel foglalkozó szervezeti egység valamennyi munkaköre,
5.7. a belső adatvédelmi felelősi, adatvédelmi referensi és biztonsági megbízotti feladatokat ellátók munkaköre, a biztonsági referens és főreferens munkaköre, a biztonsági vezető, a Biztonsági Főosztály személyi állományába tartozó jogi szakreferens,
5.8. a belső ellenőr,
5.9. a dokumentációs, a szervezetbiztonsági, a beruházási, az ellátási, a folyószámla-felügyeleti feladatot ellátó szervezeti egység vezetője,
5.10. a Központi Irányítás közbeszerzési feladatokat ellátó szervezeti egység, a pénzmosás elleni információs iroda, az OLAF koordinációs iroda valamennyi munkaköre,
5.11. a Központi Irányítás azon foglalkoztatottja, aki munkaköri leírása alapján kockázatkezelési módszertanok, módszerek kidolgozásában közreműködik,
5.12. a szerencsejáték felügyeletet ellátó szervezeti egység vezetője és azon ellenőrzési szakreferense, aki munkaköri leírása alapján a szerencsejáték felügyeleti kirendeltséget vezeti,
5.13. a Központi Irányítás rendészeti feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője és azon foglalkoztatottja, aki munkaköri leírása alapján ügyeletesi, védelemigazgatási vagy EDR diszpécserszolgálati feladatot lát el,
5.14. az információvédelmi és folyamatszabályozási feladatokat, az adatvagyon-gazdálkodási tevékenységet ellátó szervezeti egységek vezetője és a kiemelt informatikai fejlesztések, valamint az egyéb informatikai tárgyú beszerzések előkészítését ellátó szervezeti egységek valamennyi munkaköre,
5.15. az információvédelmi feladatokat ellátó szervezeti egység informatikai szakreferense, aki munkaköri leírása alapján részt vesz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal informatikai hálózataival kapcsolatos biztonsági szempontú elemzésben, értékelésben,
5.16. a Kiemelt Adó- és Vámigazgatóság valamennyi vezetője, az igazgatóhelyettesek közvetlen munkatársai, továbbá az Általános Főosztály, illetve a Különös Hatásköri Ellenőrzési Főosztály ellenőrzési, hatósági és adóügyi munkakörcsoportjaiból kijelölt foglalkoztatottak, az igazgatóság azon foglalkoztatottjai, akik munkaköri leírásuk alapján az Általános Főosztály különös illetékességi körébe tartozó adózók adatait tartalmazó adatállománnyal kapcsolatba kerülnek,
5.17. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal azon kijelölt megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóságokon eljáró ügyfélszolgálati foglalkoztatottja, aki munkaköri leírása alapján a Kiemelt Adó- és Vámigazgatóság különös hatáskörébe tartozó egyes adózók ügyeit intézi,
5.18. az informatikai feladatokat ellátó intézet alaptevékenységébe tartozó szervezeti egységek vezetői,
5.19. a rendszerbiztonsági felügyelő, a rendszeradminisztrátor,
5.20. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal országos informatikai rendszereit tervező, fejlesztő vagy országos informatikai rendszerek által használt adatbázisokhoz hozzáféréssel rendelkező üzemeltetési, alkalmazástámogatói feladatokat ellátó foglalkoztatott,
5.21. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal országos adatátviteli hálózatának egészét tervező és üzemeltető foglalkoztatott,
5.22. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kockázatkezelési, illetve ellenőrzési tevékenységéhez készített specifikációhoz és algoritmusokhoz teljes körűen hozzáférő foglalkoztatott,
5.23. a Bevetési Igazgatóság azon foglalkoztatottja, aki munkaköri leírása alapján speciális műveleti tevékenységet főtevékenységként végzi,
5.24. a Bűnügyi Főigazgatóság főosztályvezetője, főosztályvezető-helyettese, a Főigazgatóság alaptevékenységébe tartozó feladatokat ellátó szervezeti egységek osztályvezetői és valamennyi foglalkoztatottja, valamint a Bűnügyi Főigazgatóságon bűnüldözési belső adatvédelmi felelősi, valamint bűnüldözési informatikai biztonsági feladatokat ellátó foglalkoztatott,
5.25. a területi bűnügyi igazgatóságok osztályvezetői és valamennyi foglalkoztatottja,
5.26. a rejtjeltevékenységet ellátó foglalkoztatott, valamint a felügyeletét ellátó vezető munkaköre,
5.27. a titkos ügykezelő,
5.28. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal azon foglalkoztatottja, akinek a munkaköri feladatainak ellátásához Személyi Biztonsági Tanúsítvány megléte szükséges.”
2. Hatályát veszti az R8. 1. melléklet B) „Kormányhivatal” része.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.

2

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére