• Tartalom

470/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

470/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet, valamint az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

2016.01.02.

A Kormány az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. § (1)–(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

1–7. §1

2. Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló
281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

8–17. §2

3. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

(2) A pénztáraknak az e rendelet 2. §-ának előírásaiból következő alapszabály módosítási kötelezettségnek 2016. május 31-ig kell megfelelniük azzal, hogy az önkéntes pénztár befektetési politikáját a saját honlapon a rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül a pénztári tagság számára elérhetővé kell tenni.

(3) A pénztáraknak az e rendelet 4. § és 9. §-aiban meghatározott előírásoknak a pénztáraknak a rendelet hatálybalépéstől számított 30 napon belül kell eleget tenniük.

1–3. melléklet a 470/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez3

1

Az 1–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 8–17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1–3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére