• Tartalom

475/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.03.31.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

az 1. § és az 5–18. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 7. és 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1–4. §2

4. §3

5–10. §4

11. § A Korm. rendelet 11. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A Hivatal által a központosított közbeszerzés lefolytatása során ellátott feladatokért az 5. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott érintett szervezet a Hivatal részére közbeszerzési díjat köteles fizetni. A közbeszerzési díj kizárólag a Hivatal által ellátott feladatokkal kapcsolatban ténylegesen felmerült költségek mértékéig terjedhet. A központosított közbeszerzési díj mértéke a központosított közbeszerzések keretében megvalósított közbeszerzések áfa nélkül számított értékének 2%-a, de legalább kétszázezer és legfeljebb kétmillió forint.”

12–19. §5

20. §6

21–22. §7

23. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – 2016. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 4. § és 20. § 2016. február 1-jén lép hatályba.

(3) A 11. § 2016. március 31-én lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. április 1. napjával.

2

Az 1–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 5–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 12–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 21–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére