• Tartalom

49/2015. (IX. 14.) NFM rendelet

49/2015. (IX. 14.) NFM rendelet

az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő módosításáról

2015.09.16.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §1

2. § (1) Ez a rendelet 2015. szeptember 15-én lép hatályba.

(2) A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kihirdetését megelőzően, 2015 szeptemberében elrendelt olyan szállítások tekintetében, amelyek megfelelnek e rendelet feltételeinek, e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

1

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére