• Tartalom
Oldalmenü

5/2015. (II. 2.) MvM rendelet

egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről

2015.02.11.

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 2240/1970. számú határozatával védetté nyilvánított, Budapest XII. kerület, Istenhegyi út 16. számú, 8342 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a műemlék szakmai ismérveinek nem felel meg – megszüntetem.

2. § Az egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 14/2005. (IV. 5.) NKÖM rendelettel a Pécs (Baranya megye) 41284/24, 41284/28 és 41284/29 helyrajzi számú ingatlanokon védetté nyilvánított, a telekalakítást követően a Pécs 41284/28, 41284/29, 41284/33 és 41284/34 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanokon álló újhegyi erőmű épületegyüttesének védettségét – tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

3. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 4257/1981. számú határozatával védetté nyilvánított, Bugac (Bács-Kiskun megye), a telekalakítást követően a 0360/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (tanya) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

4. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 16034/1981. számú határozatával védetté nyilvánított, Bugac (Bács-Kiskun megye) 0377/19 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (tanya) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

5. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 817/1979. számú határozatával védetté nyilvánított, Bugac (Bács-Kiskun megye) 0401/7 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (tanya) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

6. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 14680/1975. számú határozatával védetté nyilvánított, Császártöltés (Bács-Kiskun megye) 1054 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (lakóház) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

7. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 17878/1976. számú határozatával védetté nyilvánított, Fülöpszállás (Bács-Kiskun megye) 664 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (lakóház és melléképületek) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

8. § (1) Az Országos Műemléki Felügyelőség 5526/1991. számú határozatával védetté nyilvánított, Kecskemét (Bács-Kiskun megye) 10208 helyrajzi számú ingatlanból telekalakítást követően létrejött 10208/1, 10208/1/A, 10208/2 és 10208/4 helyrajzi számon nyilvántartott utódingatlanok műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a műemlék szakmai ismérveinek nem felelnek meg – megszüntetem.

(2) A Kecskemét 10208/3 és 10208/5 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok műemléki védettségét változatlanul fenntartom, tekintettel a földrészleteken álló laktanya-együttes műemléki értékeire.

(3) A Kecskemét 10208/1, 10208/1/A, 10208/2 és 10208/4 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanokat műemléki környezetként jelölöm ki.

9. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 1383/1980. számú határozatával védetté nyilvánított, Kunadacs (Bács-Kiskun megye), a telekalakítást követően a 309/3, 309/7, 309/8 és a 309/9 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok műemléki védettségét – a műemléki érték (lakóház) megsemmisülésére tekintettel, továbbá mivel azokon műemléki érték nem található – megszüntetem.

10. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 4662/1981. számú határozatával védetté nyilvánított, Battonya (Békés megye) 1473 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (lakóház-építmény) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

11. § A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Gyula (Békés megye), a telekalakítást követően a 6182/2 és a 6183 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok műemléki védettségét – a műemléki érték (épület) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

12. § A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Gyula (Békés megye), a telekalakítást követően a 4467/1, 4467/2, 4467/3 és a 4467/4 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok műemléki védettségét – a műemléki érték (lakóház) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

13. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 16999/1981. számú határozatával védetté nyilvánított, Mezőhegyes (Békés megye), a telekalakítást követően a 0335/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (lakóház) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

14. § A védetté nyilvánított, Orosháza (Békés megye) 958/10 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (népi lakóház) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

15. § A védetté nyilvánított, Orosháza (Békés megye) 90 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (népi lakóház) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

16. § A védetté nyilvánított, Orosháza (Békés megye) 3772 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (népi lakóház) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

17. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 13734/1983. számú határozatával védetté nyilvánított, Mezőcsát (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), a telekalakításokat követően a 0401/1, 0401/3, 0401/4, 0401/5 és a 0401/6 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékeiket (Dobozy-kastély) helyreállíthatatlanul elvesztették – megszüntetem.

18. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 10095/1985. számú határozatával védetté nyilvánított, Sárospatak (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 7630 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (Láczay-féle borház-villa) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

19. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 5813/1969. számú határozatával védetté nyilvánított, Hódmezővásárhely (Csongrád megye) 1919 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (Szántó Kovács-féle mozgalom egykori központja) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

20. § (1) Az Országos Műemléki Felügyelőség 14689/1988. számú határozatával védetté nyilvánított, Mindszent (Csongrád megye) 024/4 helyrajzi számon nyilvántartott hombár műemléki védettségét – megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

(2) Mindszent 024/4 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan védettsége – a népi lakóház, istálló, góré, tyúkól, nyári konyha vonatkozásában – továbbra is fennáll.

21. § A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Szeged (Csongrád megye), a telekalakítást követően a 3817/1, 3817/2 és a 3817/3 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok műemléki védettségét – a műemléki érték (lakóház) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

22. § (1) Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 27/2005. (X. 7.) NKÖM rendelettel (a továbbiakban: R.1.) történeti kertként védetté nyilvánított Dég (Fejér megye) 46 és 47 helyrajzi számon nyilvántartott közterületi ingatlanok történeti kert műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a műemlék szakmai ismérveinek nem felelnek meg – megszüntetem.

(2) Az R.1.-ben a dégi Festetics-kastély és melléképületeiként, valamint a kastély történeti kertjeként műemlékké nyilvánított további ingatlanok védettségét változatlanul fenntartom.

23. § (1) Az egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 25/2005. (IX. 16.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: R.2.) 20. § (1) bekezdésében védetté nyilvánított Mezőfalva (Fejér megye) 0668/4, 0668/17, 0668/24, 0668/31, 0668/32 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok védettségét – tekintettel arra, hogy az a műemlékké nyilvánítás céljának (a mezőségi majoros gazdálkodást reprezentáló, helytörténeti és ipartörténeti jelentőségű épületek megőrzése) nem felel meg – megszüntetem.

(2) Az R.2. 20. § (2) bekezdésében meghatározott ingatlanok műemléki környezet védettségét megszüntetem.

24. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 9241/1983. számú határozatával védetté nyilvánított, Székesfehérvár (Fejér megye) 99 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (lakóépület) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

25. § A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Barbacs (Győr-Moson-Sopron megye) 152/3 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (kút) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

26. § A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Győr (Győr-Moson-Sopron megye), a telekalakítást követően a 3312 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (hajdani Zöldfa vendéglő) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

27. § (1) A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Győr (Győr-Moson-Sopron megye) 6796 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (lakóház) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

(2) A Győr 6796 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki jelentőségű terület védettsége továbbra is fennáll.

28. § A 257/1960. ÉM számú miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Hegyeshalom (Győr-Moson-Sopron megye) 280 és 281 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok műemléki védettségét – a műemléki érték (lakóház) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

29. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 8178/1972. számú határozatával védetté nyilvánított, Hidegség (Győr-Moson-Sopron megye) 17 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (lakóház) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

30. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 13748/1983. számú határozatával védetté nyilvánított, Kajárpéc (Győr-Moson-Sopron megye), a telekalakítást követően a 2501 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (borospince) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

31. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 2431/1984. számú határozatával védetté nyilvánított, Tényő (Győr-Moson-Sopron megye) 321 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (lakóház) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

32. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 8178/1972. számú határozatával védetté nyilvánított, Und (Győr-Moson-Sopron megye) 1, 2 és 3 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok műemléki védettségét – a műemléki érték (lakóház) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

33. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 3751/1982. számú határozatával védetté nyilvánított, Földes (Hajdú-Bihar megye) 4987 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékeit (csőszház) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

34. § Az egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről szóló 10/2000. (V. 26.) NKÖM rendelettel védetté nyilvánított Létavértes (Hajdú-Bihar megye) 2636 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékeit (népi lakóház és kukoricagóré) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

35. § (1) A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított Eger (Heves megye), a telekalakításokat követően a 4616 és a 4619 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok közül a 4616 helyrajzi számú ingatlan védettségét – tekintettel arra, hogy azon műemléki érték (Boncz-ház) nem található – megszüntetem.

(2) Az Eger 4619 helyrajzi számú ingatlan védettségét fenntartom, a megsemmisült műemlék Boncz-ház védettségének megszüntetése és a fennálló műemlék Rottenstein-ház védettségének fennállása mellett.

36. § A műemlékek védetté nyilvánításáról szóló 29/1994. (VIII. 26.) KTM–MKM együttes rendelettel védetté nyilvánított Mezőtárkány (Heves megye), a telekalakítást követően a 468/1, 468/2, 468/3, 468/4, 468/5, 468/6 és a 468/7 helyrajzi számon nyilvántartott közút műemléki védettségét – a műemléki érték (szobor) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

37. § (1) Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 19/2003. (XII. 19.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: R.3.) 9. § (1) bekezdésében védetté nyilvánított Jászberény (Jász-Nagykun-Szolnok megye), a telekalakításokat követően a 7612/1 és 7612/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok közül a 7612/1 helyrajzi számú ingatlan védettségét – tekintettel arra, hogy azon műemléki érték nem található – megszüntetem.

(2) A Jászberény 7612/1 helyrajzi számú ingatlant műemléki környezetté nyilvánítom.

(3) A Jászberény 7612/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan védettsége továbbra is fennáll.

38. § (1) Az egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 9/2009. (III. 6.) OKM rendelet (a továbbiakban: R.4.) 4. § (1) bekezdésében védetté nyilvánított Bábolna (Komárom-Esztergom megye) 6/15 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy az a műemlékké nyilvánítás céljának (Bábolnai Ménesbirtok történeti központjának épületegyüttese építészeti értékeinek megőrzése) nem felel meg – megszüntetem.

(2) Az R.4. 4. § (2) bekezdésében felsorolt ingatlanok közül a Bábolna 6/3, 6/9, 6/16, 6/17, 6/18, 6/20, 6/21, 6/22, 6/23 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok, valamint a 119 és a 122 helyrajzi számon nyilvántartott közterületek műemléki környezet védettségét – a Bábolna 119 helyrajzi számon nyilvántartott közterületnek a Bábolna 4, 6/2 helyrajzi számú ingatlanok által határolt, illetve a Bábolna 122 helyrajzi számon nyilvántartott közterületnek a Bábolna 126/3 és a 8 helyrajzi számú ingatlanok által határolt szakasza kivételével – megszüntetem.

39. § (1) A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Tata (Komárom-Esztergom megye) 3281 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékeit (lakóház) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

(2) A Tata 3281 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki jelentőségű terület védettsége továbbra is fennáll.

40. § A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, a Budajenő (Pest megye) 133 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékeit (lakóház) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

41. § (1) A 863-4/1953. FOM számú miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Dabas (Pest megye) a telekalakítást követően a 2724/1, 2724/2, 2724/3, 2724/5, 2724/6 és a 2725 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok közül a 2724/1, 2724/3, 2724/5, 2724/6 és a 2725 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy azokon műemléki érték nem található – megszüntetem.

(2) A Dabas 2724/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettsége továbbra is fennáll.

42. § A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Vác (Pest megye) 2467 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (lakóház) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

43. § A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Balatonőszöd (Somogy megye) 82 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékeit (ház) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

44. § A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Balatonszentgyörgy (Somogy megye), a telekalakítást követően a 768/2, 768/3, 768/4, 768/5, 768/6 és a 768/7 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékeiket (magtár) helyreállíthatatlanul elvesztették – megszüntetem.

45. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 13193/1988. számú határozattal védetté nyilvánított, Nagycsepely (Somogy megye), a telekalakítást követően a 39/1 és a 39/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékeiket (lakóház és istálló) helyreállíthatatlanul elvesztették – megszüntetem.

46. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 4364/1981. számú határozatával védetté nyilvánított, Somogyudvarhely (Somogy megye) 551 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (közkút) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

47. § (1) A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Szántód (Somogy megye) 1165 helyrajzi számon nyilvántartott földrészleten álló kocsiszín műemléki védettségét – a műemléki érték megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

(2) A Szántód 1165 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan védettsége – a révcsárda és az istálló vonatkozásában – továbbra is fennáll.

48. § (1) Az Országos Műemléki Felügyelőség 5128/11/1984. számú határozatával védetté nyilvánított Szentbalázs (Somogy megye), a telekalakítást követően a 41 helyrajzi számon nyilvántartott földrészleten álló fa harangláb műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

(2) A Szentbalázs 41 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét fenntartom a földrészleten álló r.k. templom műemléki védettsége fennállása mellett.

49. § A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Szorosad (Somogy megye) 1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (r.k. harangláb) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

50. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 2112/1985. számú határozatával védetté nyilvánított, Gávavencsellő (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 302/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékeit (lakóépület) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

51. § (1) A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Nyírbátor (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 2507 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (szülőotthon) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

(2) A Nyírbátor 2507 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki környezet védettsége továbbra is fennáll.

52. § A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Nyírpazony (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 30 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékeit (volt Vay-kúria) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

53. § A 863-4/1953. FOM számú miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Tiszadada (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye), a telekalakítást követően a 22 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (Patay-kastély) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

54. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 5800/1986. számú határozatával védetté nyilvánított, Hegyhátsál (Vas megye) 258 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki értékek (lakóház, istálló és kovácsműhely) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

55. § (1) Az Országos Műemléki Felügyelőség 8101/1967. számú határozatával védetté nyilvánított Pankasz (Vas megye) 191/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védett műemléki érték (kovácsműhely) a műemléki védettségű Pankasz 184 helyrajzi számú ingatlanra került áthelyezésre, és így a 191/2 helyrajzi számú ingatlan a műemlék szakmai ismérveinek már nem felel meg – megszüntetem.

(2) A Pankasz 184 helyrajzi számú ingatlanra áthelyezett kovácsműhely műemléki védettségét változatlanul fenntartom.

56. § A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Vasalja (Vas megye) 84 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (népi ház) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

57. § A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Badacsonytomaj (Veszprém megye), a telekalakítást követően a 012/22 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékeit (volt Szluha-ház) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

58. § (1) A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Balatonudvari (Veszprém megye), a telekalakítást követően a 7, 8/1 és a 8/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok közül a 8/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy azon műemléki érték nem található – megszüntetem.

(2) A Balatonudvari 8/1 és 7 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok (temető) műemléki védettsége továbbra is fennáll.

59. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 5138/23/1984. számú határozatával védetté nyilvánított, Dörgicse (Veszprém megye) 0152 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy azon műemléki érték nem található – megszüntetem.

60. § A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Várpalota (Veszprém megye) 3001/1 és 3001/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok műemléki védettségét – a műemléki érték (parasztház) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

61. § A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Veszprém (Veszprém megye) 4799 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (laktanya) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

62. § Az 1620-111/1951. KM számú miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Veszprém (Veszprém megye) 5086 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (ú.n. Vetési oszlopfő) közgyűjteményben történő elhelyezésére tekintettel – megszüntetem.

63. § A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Nagykanizsa (Zala megye) 34 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékeit (lakóház) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszüntetem.

64. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

65–69. §1

1

A 65–69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás