• Tartalom

54/2015. (XII. 21.) MNB rendelet

54/2015. (XII. 21.) MNB rendelet

a technikai kamatláb maximális mértékéről

2022.12.14.

A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 439. § i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az élet- és betegségbiztosítási (egészségbiztosítási) termékek díjkalkulációjánál és a számviteli biztosítástechnikai tartaléknak minősülő életbiztosítási díjtartalék és betegségbiztosítási díjtartalék, továbbá a balesetbiztosítási járadéktartalék számításánál alkalmazható technikai kamatláb maximális mértéke:

a)1 a forintban fennálló kötelezettségek esetében

aa) a rendszeres díjas termékek esetében tartamtól függetlenül évi 4%,

ab) az 5 éves vagy annál rövidebb tartamú egyszeri díjas termékek esetében 7%,

ac) az 5 évesnél hosszabb tartamú egyszeri díjas szerződések esetében 4%;

b)2 az euróban fennálló kötelezettségek esetében évi 1,5%;

c) az a) és b) ponton kívüli, egyéb pénznemben fennálló kötelezettség esetében az adott pénznemet kibocsátó állam által a leghosszabb futamidőre kibocsátott kötvény hozamának legfeljebb 60%-a és a b) pontban meghatározott mérték közül a kisebbik.

(2) A számviteli biztosítástechnikai tartaléknak minősülő felelősségbiztosítási járadéktartalék számításánál alkalmazható technikai kamatláb maximális mértéke forintban, illetve egyéb pénznemben fennálló kötelezettségek esetében évi 0%.

2. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

3. §3 (1) Az egyes biztosítási tárgyú MNB rendeletek módosításáról szóló 55/2022. (XII. 13.) MNB rendelet (a továbbiakban: Mód. rendelet) hatálybalépésekor4 már megkötött, az 1. § (1) bekezdésében meghatározott biztosítási szerződések esetében – ha a szerződéshez járadékszolgáltatás is kapcsolódik – a járadék díjkalkulációjánál és a számviteli biztosítástechnikai tartaléknak minősülő életbiztosítási díjtartalékának és egészségbiztosítási díjtartalékának számításánál legfeljebb az 1. § (1) bekezdése szerinti mértékű technikai kamatláb alkalmazható, amennyiben a járadék technikai kamatlábának rögzítésére a Mód. rendelet hatálybalépése után kerül sor.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható a Mód. rendelet hatálybalépését5 megelőzően megkezdett járadékszolgáltatások díjtartalékának számítására.

1

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja az 55/2022. (XII. 13.) MNB rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja az 55/2022. (XII. 13.) MNB rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. § az 55/2022. (XII. 13.) MNB rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A hatálybalépés időpontja 2022. december 14.

5

A hatálybalépés időpontja 2022. december 14.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére