• Tartalom

54/2015. (XI. 24.) EMMI rendelet

54/2015. (XI. 24.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2015.12.25.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím és az 1–3. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont df) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím és a 4. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) pontjában és g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 29. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,

a 7. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés s) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím és az 5. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont df) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. és 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben –,

a 10. alcím, valamint a 6. és 7. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont da) és df) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12. alcím és a 8. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 13. alcím és a 9. melléklet tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (9) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben –,

a 14. alcím és a 10. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 15. alcím, valamint a 11. és 12. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) pontjában és g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 16. alcím tekintetében a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. és 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 17. alcím, valamint a 13. és 14. melléklet tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

a 18. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont df) alpontjában és g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 19. alcím és a 15. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 20. és a 21. alcím, valamint a 16. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ie) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 22. alcím és a 17. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont if) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 23. alcím, valamint a 18. és 19. melléklet tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 24. alcím tekintetében a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 16/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló
11/1997. (V. 28.) NM rendelet

1. §2

2. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosítása

2–11. §3

3. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása

12. §4

4. A betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosítása

13. §5

5. A művi meddővétételről szóló 25/1998. (VI. 17.) NM rendelet módosítása

14. §6

6. A közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről szóló
78/1999. (XII. 29.) EüM–BM együttes rendelet módosítása

15–17. §7

7. Az anyatej társadalombiztosítási támogatás alapját képező áráról, valamint a támogatás elszámolásának módjáról szóló 8/2002. (X. 4.) ESZCSM rendelet módosítása

18. §8

8. A szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről szóló
18/2002. (XII. 28.) ESZCSM rendelet módosítása

19. §9

9. A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló
38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet módosítása

20. §10

10. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosítása

21. § (1) Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: 60/2003. ESZCSM rendelet) 2. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

11. Az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő eljárásról szóló
62/2003. (X. 27.) ESZCSM rendelet módosítása

22. §11

12. Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosítása

23. § Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet (a továbbiakban: 2/2004. EüM rendelet) 2. számú melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

13. Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosítása

24–25. §12

14. Az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeiről szóló 3/2005. (II. 10.) EüM rendelet módosítása

26–27. §13

15. A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet módosítása

28–32. §14

16. Az egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeiről szóló 37/2007. (VII. 23.) EüM–SZMM együttes rendelet módosítása

33. §15

17. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet módosítása

34. § (1) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet (a továbbiakban: Ig.szolg. r.) 1. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

(2) Az Ig.szolg. r. 2. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

18. Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet módosítása

35–36. §16

19. Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosítása

37–45. §17

20. Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló
63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet módosítása

46–47. §18

21. Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet módosítása

48. §19

22. A szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről szóló 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosítása

49–53. §20

23. A fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet módosítása

54–55. §21

24. A várandósgondozásról szóló 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet módosítása

56. §22

25. Záró rendelkezések

57. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 21. §, a 23. §, a 34. §, valamint a 6–8., a 13. és a 14. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

58. § (1) A 24. és 25. §, valamint a 9. melléklet a 2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az étrend-kiegészítők előállításához felhasznált (6S)-5-metiltetrahidrofolsav, glükózamin só tekintetében történő módosításáról szóló, 2015. március 12-i 2015/414/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) A 26. és 27. §, valamint a 10. melléklet a 2004/33/EK irányelvnek az allogén véradás donoraira vonatkozó átmeneti kizárási kritériumok tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. december 17-i 2014/110/EU bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1–5. melléklet az 54/2015. (XI. 24.) EMMI rendelethez23

6. melléklet az 54/2015. (XI. 24.) EMMI rendelethez

1. A 60/2003. ESZCSM rendelet 2. melléklet „Felnőtt hospice-palliatív ellátás”, „Szakmakód: 7306” megjelölésű rész „Intézeti hospice-palliatív ellátás” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:
Hospice-palliatív ellátás
Hospice (palliatív) ellátás definíciója:
Olyan egészségügyi ellátási forma, melyben a gyógyíthatatlan terminális állapot végső stádiumába került betegek fájdalmainak és egyéb kínzó tüneteinek megszüntetése vagy csökkentése, a betegek életminőségének javítása, a családtagok, gyászolók támogatása történik multidiszciplináris ellátó csoport segítségével.
Az ellátás formái:
I. Palliatív mobil csoport (mobil team)
Fekvőbeteg intézményen belül végzett olyan szakellátás, melynek célja a különböző osztályokon kezelt terminális állapotú betegek ellátásának segítése, a palliatív ellátási szempontok érvényesítése.
Feladata:
Szakmai segítségnyújtás a terminális állapot végső stádiumába került betegek és családtagjaik számára erre kiképzett, interdiszciplináris csoport segítségével;
szakmai, konzultatív segítségnyújtás a kórház személyzete számára.

 

Intézeti hospice-palliatív mobil team minimumfeltételei

 

Személyi feltételek:

 

 

Szakorvos1

1

 

Diplomás ápoló2/szakápoló2

1

 

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus/pszichiáter/pszichoterapeuta/ mentálhigiénikus2

1

 

Gyógytornász2

EL

 

Dietetikus

EL

 

Szociális munkás

EL

Megjegyzés:
1 Akkreditált 80 órás palliatív továbbképzés/palliatív orvosi licence.
2 Minősített 40 órás hospice továbbképzés.
II. Hospice-palliatív terápiás osztály
A fekvőbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatónál szervezett önálló palliatív osztály 10-20 ágyszám esetén

 

Intézeti hospice-palliatív osztály minimumfeltételei

 

Minimum ágyszám:

5

 

Személyi feltételek:

 

 

Szakorvos1 10 ágyig
További 10 ágyanként + 1

1,5

 

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, gyógytornász, dietetikus)

X

 

Klinikai és mentálhigiéniai
szakpszichológus2/pszichológus2/pszichiáter2/pszichoterapeuta2/mentálhigiénikus2 10 ágyig
További 10 ágyanként + 0,5

1

 

Betegkísérő

EL

 

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei + az ápolási osztály feltételei +

 

 

Infúziós/injekciós pumpa

1

 

Inhaláló készülék

1

 

TENS készülék

1

 

Elektromos párásító

2

 

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

 

Radiológia (Röntgen)

EK

 

Ultrahang

EK

 

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

EK

 

Fekvőbeteg intézeti háttér

EK

Megjegyzés:
1 Akkreditált 80 órás palliatív továbbképzés/palliatív orvosi licence.
2 Minősített 40 órás hospice továbbképzés.
Járóbeteg-szakellátás keretében olyan szakellátás, melynek célja a gyógyíthatatlan betegek tüneteinek enyhítése, megelőzése, a beteg életminőségének megőrzése, a beteg és családja pszichés támogatása, kezelési célok meghatározása, tájékoztatás a további ellátási formákról.

 

Intézeti hospice-palliatív járóbeteg ellátás minimumfeltételei

 

Személyi feltételek:

 

 

Szakorvos1

0,5

 

Hospice szakápoló

0,5

 

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus/pszichiáter/pszichoterapeuta/mentálhigiénikus2

EL

 

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei

X

Megjegyzés
1 Akkreditált 80 órás palliatív továbbképzés/palliatív orvosi licence.
2 Minősített 40 órás hospice továbbképzés.
Hospice-palliatív ellátásban – ideértve a gyermek palliatív ellátást is – önkéntesként az végezhet tevékenységet, aki a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület konszenzusa alapján elfogadott, azzal azonos tematikájú Képzett Hospice Önkéntes tanfolyamot elvégezte.
A képzés időtartama minimum 35 óra.
I. szint
„Képzett Hospice Önkéntes I. szint /betegágy melletti szolgálatra nem jogosult” oklevelet nyújt /minimum 8 óra:
-    Hospice alapismeretek,
-    Szervezeti és menedzsment ismeretek.
II. szint
„Képzett Hospice Önkéntes II. szint /betegágy melletti szolgálatra jogosult” oklevelet nyújt / minimum 27 óra:
-    Önismereti foglalkozás, melynek során a hallgatók pszichés szűrése is történik az oktatók által (alkalmatlanság estén betegágy melletti szolgálat teljesítésére feljogosító oklevél nem állítható ki),
-    Kommunikációs gyakorlatok,
-    Alapápolási- és betegmozgatási ismeretek,
-    Tantermi szituációs gyakorlat,
-    Intézményi terepgyakorlat – képzett palliatív vagy hospice végzettséggel rendelkező szakember felügyelete alatt, amelynek igazolása szükséges az oklevél kiállításához.”
2. A 60/2003. ESZCSM rendelet 2. melléklet „Gyermek palliatív ellátás”, „Szakmakód: 7310” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

Gyermek palliatív ellátás

Szakmakód:

7310

Intézeti palliatív ellátás
Palliatív ellátás definíciója:
Olyan egészségügyi ellátási forma, melyben a krónikus komplex állapotokban levő, vagy gyógyíthatatlan, életet megrövidítő betegségekben vagy terminális állapotban lévő, ezen betegségek végső stádiumába került gyermek betegek fájdalmainak és egyéb kínzó tüneteinek megszüntetése vagy csökkentése, a gyermek betegek életminőségének javítása, a családtagok, gyászolók támogatása történik multidiszciplináris ellátó csoport segítségével.
Az ellátás formái:
I. Palliatív mobil csoport (mobil team)
Fekvőbeteg intézményen belül végzett olyan szakellátás, melynek célja a különböző osztályokon kezelt, a krónikus komplex állapotokban levő, vagy gyógyíthatatlan, életet megrövidítő betegségekben szenvedő vagy azok terminális állapotában lévő gyermek betegek ellátásának segítése, a palliatív ellátási szempontok érvényesítése.
Feladata:
Szakmai segítségnyújtás a krónikus komplex állapotokban levő, vagy gyógyíthatatlan, életet megrövidítő betegségekben vagy a terminális állapotú, ezen betegségek végső stádiumába került gyermek betegek és családtagjaik számára erre kiképzett, interdiszciplináris csoport segítségével, szakmai, konzultatív segítségnyújtás a kórház személyzete számára.

 

Gyermek palliatív mobil team minimumfeltételei

 

Személyi feltételek:

 

 

Csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos 1,4, gyermekhematológus 1,4, aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos 1,4

1

 

Diplomás ápoló/gyermek szakápoló2

1

 

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus1,3/pszichológus2,3/pszichiáter1,3/
pszichoterapeuta2,3/mentálhigiénikus2,3

1

 

Óvónő, pedagógus

EL

 

Gyógytornász2

EL

 

Dietetikus

EL

 

Szociális munkás

EL

Megjegyzés:
1 Akkreditált 80 órás palliatív továbbképzés/palliatív orvosi licence.
2 Minősített 40 órás hospice továbbképzés.
3 Legalább 2 éves gyermekellátási gyakorlat.
4 Legalább 5 éves gyermekellátási gyakorlat.
II. Palliatív terápiás osztály
A fekvőbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatónál szervezett önálló palliatív osztály
A gyermek palliatív osztály feladata a krónikus komplex állapotokban levő, vagy gyógyíthatatlan, életet megrövidítő betegségben szenvedő, illetve azok végstádiumába került gyermekbetegek kórházi körülmények között történő ellátása, kínzó tüneteinek, fájdalmainak enyhítése és tünet-menedzselése, ideértve a radiológiai kontrollt igénylő kisebb sebészeti beavatkozások (pl. mellkas-, has csapolás, ganglion-blokád) végzését is. Feladata továbbá a kórházi kezelésben részesülő végstádiumú gyermekbetegek életvégi tünet- és fájdalom-menedzselése és a családtagok támogatása.
A gyermek hospice ház feladata a krónikus komplex állapotokban lévő, vagy gyógyíthatatlan, életet megrövidítő betegségben szenvedő gyermekbetegek kínzó tüneteinek, fájdalmainak enyhítése és tünet-menedzselése a radiológiai kontrollt igénylő kisebb sebészeti beavatkozások kivételével, valamint ezen betegek mentesítő és tranzit ellátása. A gyermekhospice házban radiológiai kontrollt igénylő beavatkozások nem végezhetőek. Feladata továbbá a kórházi kezelőorvos/team beutaló javaslata alapján a végstádiumú gyermekbetegek életvégi tünet- és fájdalom-menedzselése és a családtagok támogatása.

 

Gyermek palliatív osztály/hospice-ház minimumfeltételei

 

Progresszivitási szint

 

III. a.

III. b.

 

 

palliatív osztály

hospice ház

 

Minimum ágyszám

5

5

 

Személyi feltételek:*

 

 

 

Csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos1,4, gyermekhematológus1,4, aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos1,4 10 ágyig, további 10 ágyanként +1

1

1

 

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, gyógytornász, dietetikus)

X

X

 

Klinikai és mentalhigiénikus szakpszichológus1,3/pszichiáter1,3 pszichológus2,3/pszichoterapeuta2,3/mentálhigiénikus2,3 /gyermek pszichológus2/gyermek pszichiáter1
további 10 ágyanként +0,5

1

1

 

Óvónő, pedagógus

1

1

 

Tárgyi feltételek: osztály általános feltételei + az ápolási osztály/intézet feltételei +

 

 

 

Infúziós pumpák, állványok

X

X

 

Elektromos párásító

X

X

 

Vércukor meghatározó

X

X

 

Inhalációs készülék

X

X

 

TENS készülék

X

X

 

Szakmai háttér:

 

 

 

Csecsemő- és gyermekgyógyászati osztályos háttér

EL

EK

 

Radiológia (röntgen)

EL

EK

 

Ultrahang

EL

-

 

Általános orvosi laboratórium

EL

EK

Megjegyzés:
1 Akkreditált 80 órás palliatív továbbképzés/palliatív orvosi licence.
2 Minősített 40 órás hospice továbbképzés.
3 Legalább 2 éves gyermekellátási gyakorlat.
4 Legalább 5 éves gyermekellátási gyakorlat.
III. Járóbeteg-szakellátás
Járóbeteg szakellátás keretében olyan szakellátás, melynek célja a gyógyíthatatlan, krónikus komplex állapotokban lévő, vagy gyógyíthatalan, életet megrövidítő betegségekben szenvedő vagy ezen betegségek terminalis fázisába került gyermekbetegek tüneteinek enyhítése, megelőzése, a beteg életminőségének megőrzése, a beteg és családja pszichés támogatása, kezelési célok meghatározása, tájékoztatás a további ellátási formákról.

 

Gyermek palliatív járóbeteg ellátás minimumfeltételei

 

Személyi feltételek:

 

 

Csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos1,4, gyermekhematológus1,4, aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos1,4, háziorvos1,4

0,5

 

Hospice szakápoló3

0,5

 

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus2,3/pszichológus2,3/pszichiáter/pszichoterapeuta2,3/mentálhigiénikus2,3

EL

 

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei

X

Megjegyzés:
1 Akkreditált 80 órás palliatív továbbképzés/palliatív orvosi licence.
2 Minősített 40 órás hospice továbbképzés.
3 Legalább 2 éves gyermekellátási gyakorlat.
4 Legalább 5 éves gyermekellátási gyakorlat.
Otthoni gyermek hospice-palliatív gondozás
Otthoni hospice gondozás
A gyermek betegek otthonában végzett olyan szakellátás, melynek célja a beteg és környezetének segítése, e betegek fájdalmainak és egyéb kínzó tüneteinek megszüntetése vagy csökkentése, a betegek életminőségének javítása, valamint a gyermek beteg szakszerű ápolása, a beteg és a család pszichés, szociális támogatása.
Az otthoni hospice ápolás csak a krónikus komplex állapotokban levő, vagy gyógyíthatatlan betegségben szenvedő, illetve azok végstádiumába került gyermek betegeknek nyújtható. Otthoni szakápolás keretében csak abban az esetben végezhető, ha az otthonápolást végző az otthoni hospice ápolás személyi és tárgyi minimumfeltételeit is biztosítani tudja.

 

Otthoni gyermek palliatív gondozás minimumfeltételei

 

Személyi feltételek:

 

 

Csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos1,4, gyermekhematológia szakorvos1,4, aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos1,4, háziorvos1,4

1

 

Hospice szakápoló2,3, hospice szakápoló és koordinátor3

1

 

Gyermekápoló, gyermek szakápoló2,3

4

 

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus2,3/pszichológus/pszichiáter2,3/
pszichoterapeuta2,3/mentálhigiénikus2,3

0,5

 

Gyógytornász2

0,5

 

Szociális munkás, dietetikus, lelkész, kiképzett önkéntesek

EL

 

Tárgyi feltételek:

 

 

Megegyezik az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendeletben meghatározott eszközfeltételekkel + infúziós pumpa

X

Megjegyzés:
1 Akkreditált 80 órás palliatív továbbképzés/palliatív orvosi licence.
2 Minősített 40 órás hospice továbbképzés.
3 Legalább 2 éves gyermekellátási gyakorlat.
4 Legalább 5 éves gyermekellátási gyakorlat.”
3. A 60/2003. ESZCSM rendelet 2. melléklet „Szerv-transzplantációs sebészet”, „Szakmakód: 0208” megjelölésű része a következőSzívtranszplantáció és műszív beültetés minimumfeltételei” és „Tüdőtranszplantáció minimumfeltételei” megjelölésű táblázatokkal egészül ki:

 

Szívtranszplantáció és műszív beültetés minimumfeltételei

 

Minimum ágyszám: 5

 

 

Személyi feltételek:

 

Szívsebészet szakorvos (legalább 10 szívtranszplantációban való részvétel)

3

 

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos (szívsebészetben jártas)

2

 

Aneszteziológus szakasszisztens

1

 

Radiológia/kardiológia szakorvos (hemodinamikai gyakorlattal)

1

 

Kardiológia szakorvos

1

 

Patológia szakorvos

EL

 

Intenzív betegellátó, szakápolók

3

 

Diplomás ápoló

2

 

Ápolási asszisztens

1

 

Gyógytornász

EL

 

Dietetikus

EL

 

Gyermek intenzív terápiás szakápoló

EL

 

Tárgyi feltételek: a szívsebészeti műtő minimumfeltételei +

 

Intenzív osztályon belül izolációs szoba (csak transzplantációs beteg ellátására)

X

 

Betegellenőrző monitor

X

 

Respirátor

X

 

Defibrillátor

X

 

Bemosakodó

X

 

Szoba-WC

X

 

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

Általános orvosi laboratórium

EL

 

Vírus laboratórium

EK

 

Gyógyszerszint meghatározás

EL

 

Echokardiográfia

EL

 

Radiológia

EL

 

Patológia

EL

 

Hemodinamikai laboratórium

EL

 

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika

EK

 

Infektológia szakorvos

EL

 

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus

EL

 

Szükséges szakorvosi konzílium

EL

 

Kardiológus team a recipiensek szűréséhez

EL

Megjegyzés:
A szívtranszplantáció és műszív beültetés minimumfeltételei gyermekek és felnőttek esetében megegyeznek.

 

Tüdőtranszplantáció minimumfeltételei

 

Minimum ágyszám: 6 (mellkasebészet + ITO)

 

 

Személyi feltételek:

 

Nagy transzplantációs centrumban, több mint 100 tüdőtranszplantációt végzett sebész szakorvos

2

 

Minimum 10 orvost foglalkoztató mellkassebészeti osztály

1

 

Teljes értékű transzplantációs team

2

 

Tüdőtranszplantációban jártas pulmonológus szakorvos

1

 

Kardiológus szakorvos

EL

 

Tüdőgraftbiopsziák szövettani értékelésében szerzett speciális gyakorlattal rendelkező patológus szakorvos

1

 

Mellkasi anesztéziában jártas és transzplantációs gyakorlattal rendelkező aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvos

6

 

Aneszteziológus szakasszisztens

6

 

Műtéti szakasszisztens

3

 

Pumpatecnikus

EK

 

Műtőssegéd

EL

 

Radiológius szakorvos

EL

 

Laboratóriumi asszisztens

EL

 

Szervkoordinátor

2

 

Intenzív terápiás szakápoló

8

 

Ápolási asszisztens

4

 

Pszichológus

EL

 

Gyógytornász

EL

 

Dietetikus

EL

 

Tárgyi feltételek:

 

A műtőben, a műtő egység általános feltételein túl a következő feltételek szükségesek

 

Sebészi feltételek:

 

Légkondicionált laminál airflow légtechnikával ellátott műtő, motoros műtőasztal

1

 

Mellkassebészeti műszertálca

4

 

Érsebészeti műszertálca

2

 

Szívsebészeti műszertálca

2

 

Operációs szemüveg

2

 

Argon készülék

1

 

Cell-saver

1

 

ECLS rendszer (VV-, VA-, szívmotor funkcióval)

2

 

Steril jégkészítő rendszer

1

 

Jéggranulátum készítő készülék

1

 

Aneszteziologiai feltételek:

 

Magas tudású aneszteziológiai munkahely (altatógép, monitor, konvencionális és nagyfrekveniás lélegeztetőgép)

1

 

Magastudású altatógép

1

 

JET lélegeztetési lehetőség

1

 

BIS folyamatos thermodilutio

1

 

Folyamatos centrális vénás oxigén szaturáció mérő

1

 

Cer O2 INVOS

1

 

TEE

1

 

Vérmelegítő

1

 

RIS

1

 

ACT meghatározó készülék

1

 

Astrup

1

 

Pacemaker

1

 

Felnőtt bronchoscop

1

 

Gyermek bronchoscop

1

 

TEG

1

 

Betegmelegítő rendszer

2

 

Az intenzív osztályon, az önálló perioperatív őrző általános feltételein túl a következő feltételek szükségesek

 

Intenzíves betegágy súlymérési funkcióval

2

 

Intenzíves betegágy mobilizálási funkcióval

1

 

Magas tudásszintű lélegeztetőgép

3

 

JET respirátor folyamatos párásítási lehetőséggel

1

 

ECLS rendszer (VV-, VA-, ECCO2R-, transzport funkciókkal)

2

 

Astrup készülék

1

 

ACT meghatározó készülék

1

 

TEG

1

 

NIV

2

 

Folyamatos thermodilutios készülék

1

 

TEE echo

1

 

Vesepótló kezelés

1

 

Bronchoscop

1

 

Volumetrikus pumpa

2

 

Fecskendős pumpa

6

 

Hemodinamikai monitor készülék (Picco)

1

 

Hűtő-fűtő matrac

1

 

Antidecubitor matrac

1

 

Multifunctiós betegmegfigyelő monitor

1

 

Vérmelegítő

1

 

Ágykerékpár

1

 

Látogató zsilip

1

 

Transcutan CO2 monitor

1

 

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

CT diagnosztika (az épületen belül)

X

 

Colorduplex UH scan

X

 

MRI

EL

 

Nukleáris medicina (tüdő graftscintigraphia, csontscintigraphia, mellékpajzsmirigy scintigraphia)

EL

 

Önálló bronchológiai laboratórium

X

 

Szükséges gyógyszer-vérszint monitorozás (cyclosporin, tacrolimus, sirolimus, mycofenolsav) immunszuppresszív terápiához

EK

 

Cytomegalovírus (CMV) ún. „gyors-korai antigenaemia” teszt (CMV-IEA teszt)

EK

 

Vírusszerológia (CMV, HBV, HCV, EBV, HSV, HZV) és PCR meghatározási lehetőség

EK

 

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika

EK

 

Alvadási paraméterek (thrombophilia, coagulopathia) vizsgálata és monitorozása

EK

 

Immungenetikai laboratórium (anti-HLA antitest szint, cytotoxikus keresztpróba vizsgálat, CD-4/CD-8 sejtszámkövetésflow-cytometriával)

EK

4. A 60/2003. ESZCSM rendelet 2. melléklete a „Nőgyógyászat”, „Szakmakód: 0406” megjelölésű részét megelőzően a következő résszel egészül ki:

Tele-cardiotocográfia

Szakmakód:

0407

A tele-cardiotocográfia igénybevevői oldal minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Várandós páciens

1

Szerződött partner (készülék biztosítására)

X

Tárgyi feltételek:

CTG telemedicinás eszköz (kis energiájú belső akkumulátorral)

X

CTG telemedicinás eszköz használati leírás

X

Video oktató anyag

X

Telefonkészülék

X

GSM, wifi vagy bluetooth kapcsolat

X

A tele-cardiotocográfia kiértékelői oldal minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Szülészet-nőgyógyászat szakorvos/szülésznő (200 várandós felett +1 fő)

1

Informatikus (48 órás hiba elhárítási kötelezettségvállalás mellett)

EL

Tárgyi feltételek:

Asztali számítógép vagy tablet

X

Leletezést segítő szoftver

X

Telefonkészülék

X

Internetkapcsolat

X

5.1. „SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZAT” megjelölésű rész „Várandósgondozás minimumfeltételei” megjelölésű táblázatában a „CTG” szövegrész helyébe a „CTG/CTG telemedicinás eszköz” szöveg,
5.2. „SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZAT” megjelölésű rész „Várandósgondozás mozgó szakorvosi szolgálattal (MSzSz) történő ellátásának minimumfeltételei” megjelölésű táblázatában a „Babydoop vagy CTG készülék” szövegrész helyébe a „Babydoop vagy CTG készülék/CTG telemedicinás eszköz” szöveg,
5.3. „Nemzetközi repülőtér egészségügyi biztosítása”, „Szakmakód: 6209” megjelölésű rész 1. pont
5.3.1. nyitó szövegrészében a „rohamkocsi” szövegrész helyébe az „esetkocsi” szöveg,
5.3.2. „Tárgyi feltételek:” részében az „a rohamkocsi szintű” szövegrész helyébe az „az esetkocsi szintű” szöveg,
5.4. „Molekuláris genetikai laboratóriumi diagnosztika”, „Szakmakód: 5006” megjelölésű rész „Citogenetikai laboratóriumi diagnosztika minimumfeltételei” megjelölésű táblázat
5.4.1. „Diplomás dolgozók” megjelölésű sorában a „citogenetikus*” szövegrész helyébe a „citogenetikus” szöveg,
5.4.2. „Humángenetikai szakasszisztens*” megjelölésű sorában a „Humángenetikai szakasszisztens*” szövegrész helyébe a „Humángenetikai szakasszisztens/felsőfokú orvosdiagnosztikai laboratóriumi asszisztens/immunhisztokémiai hisztokémiai és molekuláris biológiai szakasszisztens” szöveg,
5.5. „Pszichiátria”, „Szakmakód: 1800” megjelölésű rész „Gerontopszichiátriai krónikus ellátás minimumfeltételei („G”)” megjelölésű táblázatában a „Belgyógyászat vagy neurológia szakorvos” szövegrész helyébe a „Belgyógyászat, neurológia vagy geriátria szakorvos” szöveg
lép.
6.1. „Molekuláris genetikai laboratóriumi diagnosztika”, „Szakmakód: 5006” megjelölésű rész „Citogenetikai laboratóriumi diagnosztika minimumfeltételei” megjelölésű táblázatát követően a „Megjegyzés: *A feltételnek 2015. január 1-jétől kell megfelelni.” szövegrész,
6.2. „Transzplantációs célú szerv-, szöveteltávolítás agyhalottból”, „Szakmakód: 0209” megjelölésű részében foglalt „Szívtranszplantáció és műszív beültetés minimumfeltételei” megjelölésű táblázat, valamint az azt megelőző „Megjegyzés” megjelölésű rész.

7. melléklet az 54/2015. (XI. 24.) EMMI rendelethez

1. A 60/2003. ESZCSM rendelet 3. mellékletében foglalt 18. táblázat helyébe a következő rendelkezés lép és a melléklet a következő 18/a. táblázattal egészül ki:

18. Ápolói minimumfeltételek fekvőbeteg ellátó osztályonként felnőtt hospice-palliatív ellátásra (7306) vonatkozóan

ÁGYSZÁM3

5-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

I. ápolói kategória*2

1

1

2

3

4

5

II. ápolói kategória*2

8

9

9

10

11

13

III. ápolói kategória*

2

3

3

4

4

4

Összes direkt ápolói létszám

11

13

14

17

19

22

18/a. Ápolói minimumfeltételek fekvőbeteg ellátó osztályonként a gyermek palliatív
ellátásra (7310) vonatkozóan

ÁGYSZÁM3

5-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

I. ápolói kategória*2

1

1

2

3

4

5

II. ápolói kategória*2

9

10

11

12

13

15

III. ápolói kategória*

2

3

3

4

5

5

Összes direkt ápolói létszám

12

14

16

19

22

25

2. A 60/2003. ESZCSM rendelet 3. mellékletében foglalt 24. táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

24. Szakdolgozói minimumfeltételek a szülőszobára vonatkozóan

előírt fő/műszak*

előírt létszám összesen, teljes
munkaidőben foglalkoztatva

szakdolgozó

szülésznő

1

évi 1000 szülésszámig 6,
minden további 500 szülésszám esetében + 3

kisegítő személyzet

műtőssegéd

1

1, évi 2500 szülésszám felett +1

8. melléklet az 54/2015. (XI. 24.) EMMI rendelethez

A 2/2004. EüM rendelet 2. számú melléklet I. pont „04” megjelölésű része a következő sorral egészül ki:
(04 Szülészet-nőgyógyászat)
„0407 tele-cardiotocográfia”

9–12. melléklet az 54/2015. (XI. 24.) EMMI rendelethez24

13. melléklet az 54/2015. (XI. 24.) EMMI rendelethez

1. Az Ig.szolg. r. 1. mellékletében foglalt táblázat I. pontja a következő I.1.8. alponttal egészül ki:

(I.

Egészségügyi tevékenységgel kapcsolatos igazgatási szolgáltatások

I.1.

Egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges működési engedélyezési eljárás)

I.1.8.

Személyes közreműködő és a szabadfoglalkozású tevékenységet végző hatósági nyilvántartásba vétele iránti bejelentése telephelyenként

10 000 Ft

2. Az Ig.szolg. r. 1. mellékletében foglalt táblázat IV. pontja a következő IV.12-18. alponttal egészül ki:

(IV.

Vizekkel kapcsolatos közegészségügyi igazgatási szolgáltatások)

 

IV.12.

Vízforgató berendezés telepítése alóli felmentési engedély módosítása

30 000 Ft

IV.13.

Vízforgató berendezés telepítése alóli felmentés engedélyese adataiban bekövetkezett változás

16 000 Ft

IV.14.

Ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint a medencés közfürdőkben a víz kezelésére vonatkozó technológiák ivóvízbiztonsági engedélyének módosítása

48 000 Ft/termék

IV.15.

Ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint a medencés közfürdőkben a víz kezelésére vonatkozó technológiák ivóvízbiztonsági engedélyesének adataiban bekövetkezett változás miatti módosítás

16 000 Ft

IV.16.

Ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint a medencés közfürdőkben a vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek nyilvántartásba vételének az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 8/A. § (4) bekezdése szerinti felülvizsgálata, valamint a víz kezelésére vonatkozó technológiák ivóvízbiztonsági engedélyének az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 8/B. § (5) bekezdése szerinti felülvizsgálata

48 000 Ft/termék

IV.17.

Ivóvízbiztonsági terv jóváhagyása

a)    évi átlagban 50 000 főnél többet ellátó vízmű esetében 192 000 Ft,
b)    évi átlagban 50 000 főnél kevesebbet ellátó vízmű esetében 96 000 Ft

IV.18.

Ivóvízbiztonsági terv felülvizsgálata

a)    évi átlagban 50 000 főnél többet ellátó vízmű esetében 96 000 Ft,
b)    évi átlagban 50 000 főnél kevesebbet ellátó vízmű esetében 48 000 Ft

3. Az Ig.szolg. r. 1. mellékletében foglalt táblázat VI. pontja a következő VI.36-38. alponttal egészül ki:

(VI.

Biocid anyagokkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatások)

VI.36.

Nem engedélyezett biocid terméken, vagy kizárólag biocid terméken való felhasználásra szánt, nem jóváhagyott hatóanyagon kutatási vagy fejlesztési célú kísérlet és vizsgálat elvégzésének kezdeményezése

50 000 Ft

VI.37.

Biocid termék vagy termékcsalád forgalomba hozatali engedélyének megújítása, ha az értékelést más tagállam végzi

375 000 Ft

VI.38.

Biocid termékek más tagállamban végzett összehasonlító értékelésének elismerése

150 000 Ft hatóanyagonként

4. Az Ig.szolg. r. 1. mellékletében foglalt táblázat VIII. pontja a következő VIII.20-24. alponttal egészül ki:

(VIII.

Atomenergia alkalmazásával kapcsolatos igazgatási szolgáltatások

 

VIII.20.

A radioaktív anyagok, valamint az ionizáló sugárzást létrehozó létesítmények, berendezések tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés jóváhagyása

10 000 Ft

VIII.21.

Külső munkavállaló sugárvédelmi képzettsége megfelelőségének elbírálása

10 000 Ft

VIII.22.

Zárt sugárforrás első felhasználási idejének meghatározása

10 000 Ft

VIII.23.

Zárt sugárforrás felhasználási idejének meghosszabbítása

10 000 Ft

VIII.24.

Különleges sugárterhelés engedélyezése munkavállalók részére

10 000 Ft/munkavállalónként

5. Az Ig.szolg. r. 1. mellékletében foglalt táblázat X. pontja a következő X.11. alponttal egészül ki:

(X.

Természetes gyógytényezőkkel és ásványvizekkel kapcsolatos igazgatási szolgáltatások)

 

X.11.

Település egésze vagy meghatározott része gyógyhellyé nyilvánításának engedélyezése

160 000 Ft

6. Az Ig.szolg. r. 1. mellékletében foglalt táblázat
6.1. I. pont
6.1.1. I.1.1. alpontjában az „Alapellátást végző egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges működési engedélyezési eljárás” szövegrész helyébe az „Alapellátást végző egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges működési engedélyezési eljárás – az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése kivételével – telephelyenként” szöveg,
6.1.2. I.1.2.1. alpontjában a „Rendelőintézet engedélyezési eljárás” szövegrész helyébe a „Rendelőintézet engedélyezési eljárás telephelyenként” szöveg,
6.1.3. I.1.2.2. alpontjában az „Egyéb járóbeteg-szakellátás engedélyezési eljárás” szövegrész helyébe az „Egyéb járóbeteg-szakellátás engedélyezési eljárás telephelyenként” szöveg,
6.1.4. I.1.4. alpontjában az „Egyéb egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges működési engedélyezési eljárás” szövegrész helyébe az „Egyéb egészségügyi szolgáltató tevékenység, a közreműködői tevékenységet is ideértve – kivéve a kizárólag bejelentés alapján nyilvántartásba vett személyes közreműködőként végzett tevékenységet – megkezdéséhez szükséges működési engedélyezési eljárás telephelyenként” szöveg,
6.1.5. I.1.5. alpontjában a „Működési engedély – szakmát vagy szolgáltatást érintő – módosítása (helyszíni szemle nélkül)” szövegrész helyébe a „Működési engedély – szakmát vagy szolgáltatást érintő, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése I.1.7. pontban nem említett pontjai valamelyikében bekövetkező – módosítása (helyszíni szemle nélkül) telephelyenként” szöveg,
6.1.6. I.1.6. alpontjában a „Működési engedély – szakmát vagy szolgáltatást érintő – módosítása (helyszíni szemle lefolytatásával)” szövegrész helyébe a „Működési engedély – szakmát vagy szolgáltatást érintő, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése I.1.7. pontban nem említett pontjai valamelyikében bekövetkező – módosítása (helyszíni szemle lefolytatásával) telephelyenként” szöveg,
6.1.7. I.1.7. alpontjában a „Működési engedély – szakmát vagy szolgáltatást nem érintő – adatváltozás miatti módosítása” szövegrész helyébe a „Működési engedély – szakmát vagy szolgáltatást nem érintő, kizárólag az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdés b), c), i) és j) pontjában foglalt adatok valamelyikére vonatkozó – adatváltozás miatti módosítása telephelyenként” szöveg,
6.2. II. pont II.1. és II.4. alpontjában a „18 300” szövegrész helyébe az „50 000” szöveg,
6.3. IV.8. pontjában az „és a víz kezelésére alkalmazni kívánt technológiák engedélyezése” szövegrész helyébe a „nyilvántartásba vétele és a víz kezelésére vonatkozó technológiák ivóvízbiztonsági engedélyezése” szöveg,
6.4. VIII.16. pontjában az „engedélyezése” szövegrész helyébe a „jóváhagyása” szöveg,
6.5. VIII.17. pontjában a „Sugáregészségügyi Decentrum” szövegrész helyébe a „Sugáregészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,
6.6. X.9. pontjában a „gyógyhely, gyógyfürdő, illetve klímagyógyintézet megnevezés” szövegrész helyébe a „gyógyhely megnevezés” szöveg,
6.7. XI.3. pontjában a „működtetéséhez közegészségügyi hozzájárulás adása” szövegrész helyébe a „működtetésében való szakhatósági közreműködés” szöveg,
6.8. XI.6. pontjában az „eljárásban történő szakhatósági közreműködés” szövegrész helyébe a „vízjogi létesítési, üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljárásokban történő szakhatósági közreműködés” szöveg
lép.
7. Hatályát veszti az Ig.szolg. r. 1. mellékletében foglalt táblázat
a) II.6. és II.7.,
b) III.2-8.,
c) IV.7., IV.9-11.,
d) V.4. és V.5.,
e) VII.3.,
f) IX.2. és IX.3.,
g) X.1. és X.2.,
h) XI.1., XI.2., XI.15., XI.18., XI.20. és XI.23.
pontja.

14. melléklet az 54/2015. (XI. 24.) EMMI rendelethez

1. Az Ig.szolg. r. 2. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1

Intézet

Számlaszám)

6

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

10025004-00299657-00000000

2. Az Ig.szolg. r. 2. mellékletében foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1

Intézet

Számlaszám)

8

Békés Megyei Kormányhivatal

10026005-00299578-00000000

3. Az Ig.szolg. r. 2. mellékletében foglalt táblázat 13. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1

Intézet

Számlaszám)

13

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

10033001-00299633-00000000

4. Az Ig.szolg. r. 2. mellékletében foglalt táblázat 15. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1

Intézet

Számlaszám)

15

Heves Megyei Kormányhivatal

10035003-00299619-00000000

5. Az Ig.szolg. r. 2. mellékletében foglalt táblázat 18. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1

Intézet

Számlaszám)

18

Nógrád Megyei Kormányhivatal

10037005-00299547-00000000

6. Az Ig.szolg. r. 2. mellékletében foglalt táblázat 22. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1

Intézet

Számlaszám)

22

Vas Megyei Kormányhivatal

10047004-00299523-00000000

7. Az Ig.szolg. r. 2. mellékletében foglalt táblázat 23. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1

Intézet

Számlaszám)

23

Veszprém Megyei Kormányhivatal

10048005-00299516-00000000

15–19. melléklet az 54/2015. (XI. 24.) EMMI rendelethez25

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. december 26. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 15–17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 24–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 26–27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 28–32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 35–36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 37–45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 46–47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 49–53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

Az 54–55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

Az 1–5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 9–12. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 15–19. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére