• Tartalom

56/2015. (X. 17.) BM rendelet

56/2015. (X. 17.) BM rendelet

részleges határzár ismételt elrendeléséről1

2015.10.18.

Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 12. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A közbiztonság védelme érdekében a Magyarország és Szerbia közötti határszakaszon – valamennyi személy, jármű és szállítmány számára – Magyarország államhatára nem léphető át a Röszke-Horgos közúti határátkelőhelyen.

2. § Az 1. § szerinti részleges határzár időtartama harminc nap.

3. § Ez a rendelet a 2015. október 18. napon lép hatályba és a hatálybalépését követő harmincegyedik napon hatályát veszti.

1

A rendeletet az 57/2015. (X. 21.) BM rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte 2015. október 22. nap 11.00 órával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére