• Tartalom
Oldalmenü

2015. évi LX. törvény

a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény módosításáról1

2016.12.23.

1. § (1)2

(2)3

2. § (1)4

(2)5

3. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2015. július 1-jén lép hatályba.

(2)6

1. melléklet a 2015. évi LX. törvényhez7

2. melléklet a 2015. évi LX. törvényhez8

1

A törvényt az Országgyűlés a 2015. május 27-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. június 4. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. december 24. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 2016: CLVIII. törvény 23. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

4

A 2. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. § (2) bekezdése a 2016: CLVIII. törvény 23. § b) pontja alapján nem lép hatályba.

6

A 3. § (2) bekezdését a 2016: CLVIII. törvény 22. §-a hatályon kívül helyezte.

7

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 2. melléklet a 2016: CLVIII. törvény 23. § c) pontja alapján nem lép hatályba.