• Tartalom

60/2015. (XI. 16.) BM rendelet

részleges határzár magyar–horvát határon történő ismételt elrendeléséről1

2015.11.17.

Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 12. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A közbiztonság védelme érdekében a Magyarország és Horvát Köztársaság közötti határszakaszon – valamennyi személy, jármű és szállítmány számára – Magyarország államhatára nem léphető át

a) a Murakeresztúr–Kotoriba (Kotor) vasúti határátkelőhelyen,

b) a Gyékényes–Koprivnica (Kapronca) vasúti határátkelőhelyen, valamint

c) a Magyarbóly–Beli Manastir (Pélmonostor) vasúti határátkelőhelyen.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vasúti határátkelőhelyen az államhatár eseti jelleggel átléphető, ha az államhatár rendjének védelmét nem veszélyezteti.

2. § Az 1. § szerinti részleges határzár időtartama harminc nap.

3. § Ez a rendelet 2015. november 17-én lép hatályba és a hatálybalépését követő harmincegyedik napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 3. § alapján hatályát vesztette 2015. december 18. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére