• Tartalom
Oldalmenü

65/2015. (X. 26.) FM rendelet

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról1

2016.03.01.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1) bekezdés a) pont 1. és 2. alpontjában, a c) pont 10., 11., 14. és 23. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 9. és 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §2

2. § Az R. 5. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3–4. §3

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 2. § és az 1. melléklet 2016. március 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 65/2015. (X. 26.) FM rendelethez

Az R. 5. számú melléklet I. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„I. VADÁSZATI IDÉNYEK

a) Nagyvadfajok

gímszarvasbika
– érett bika
– tehén, -ünő
– borjú

szeptember 1–január 31.
szeptember 1–október 31.
szeptember 1–január 31.
szeptember 1–február utolsó napja

dámbika
– érett bika
– tehén, -ünő
– borjú

október 1–február utolsó napja
október 1–november 30.
október 1–január 31.
október 1–február utolsó napja

őzbak
– suta, gida

április 15–szeptember 30.
október 1–február utolsó napja

muflonkos
– juh, -jerke
– bárány

szeptember 1–február utolsó napja
szeptember 1–január 31.
szeptember 1–február utolsó napja

vaddisznó

egész évben

szikaszarvas

egész évben

 

 

b) Apróvadfajok

mezei nyúl

október 1–december 31.

üregi nyúl

egész évben

fácánkakas

október 1–február utolsó napja

– fácántyúk

október 1–január 31.

fogoly

október 1–december 31.

nyári lúd

október 1–december 31.

vetési lúd, nagy lilik, kanadai lúd, nílusi lúd

október 1–január 31.

tőkés réce

augusztus 15–január 31.

szárcsa

szeptember 1–január 31.

erdei szalonka

vadászati idény nélkül

örvös galamb, balkáni gerle

augusztus 15–január 31.

 

 

c) Egyéb apróvadfajok

róka, aranysakál, nyest, pézsmapocok, nyestkutya, mosómedve

egész évben

borz, házi görény, dolmányos varjú, szarka, szajkó

július 1–február utolsó napja

Az a), b) és c) pontokban meghatározott vadászati idények alkalmazása során az egyes vadfajoknál a 27. és 27/A. §-ban foglalt rendelkezéseket is figyelembe kell venni.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. március 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.