• Tartalom

2015. évi LXVI. törvény

2015. évi LXVI. törvény

a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról1

2019.09.02.
I. Fejezet

A SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSA

1. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. § (1)4

(2)5

4. § (1)6

(2)7

5–7. §8

8–10. §9

11. §10

12–16. §11

17. § (1)–(2)12

(3)13

18. §14

19. § (1)15

(2)16

20. § (1)17

(2)18

2. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosítása

21. §19

22. § (1)–(3)20

(4)21

(5)22

(6)23

23. §24

24–25. §25

26. §26

27. § (1)27

(2)28

28. §29

29–31. §30

32. § (1)–(2)31

(3)32

33. § (1)33

(2)34

(3)35

34. §36

35. §37

36. §38

37–40. §39

41. § (1)40

(2)41

42–47. §42

48. §43

49–56. §44

57. §45

58–60. §46

61. §47

62. §48

63. §49

64. §50

65. § (1)–(2)51

(3)52

(4)53

66. § (1)54

(2)55

(3)56

67. § (1)–(2)57

(3)–(4)58

68–70. §59

71. § (1)60

(2)61

(3)62

72. § (1)63

(2)64

(3)65

3. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása

73. § (1)66

(2)67

(3)68

74. § (1)–(5)69

(6)70

(7)–(9)71

75. §72

76–77. §73

78–79. §74

80. §75

81. §76

82. §77

83. § (1)–(2)78

(3)–(4)79

84. §80

85–86. §81

87. § (1)82

(2)83

(3)84

88. § (1)85

(2)86

II. Fejezet

A SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ ÁGAZATI TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOK

4. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

89. §87

5. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

90. §88

6. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosítása

91. §89

7. Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény módosítása

92. § Nem lép hatályba a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény 365. §-a és 366. §-a.

III. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. Hatályba léptető rendelkezések

93. § (1) Ez a törvény – a (2)–(10) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 48. §, 64. § és a 72. § (2) bekezdése 2015. július 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. §, a 3. § (1) bekezdése, a 4. § (1) bekezdése, a 78. §, a 79. §, a 82. §, a 83. § (3) és (4) bekezdése és a 87. § (2) bekezdése 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.

(4) A 91. § e törvény kihirdetését követő kilencvenedik napon lép hatályba.

(5) A 61. § 2015. október 1-jén lép hatályba.

(6) A 20. § (2) bekezdése 2015. december 31-én lép hatályba.

(8) A 26. §, az 57. §, a 65. § (3) bekezdése, a 66. § (1) és (3) bekezdése 2016. július 1-jén lép hatályba.

(10) A 22. § (5) bekezdése, a 27. § (1) bekezdése és a 41. § (2) bekezdése 2019. szeptember 1-jén lép hatályba.

9. Az Európai Unió jogának való megfelelés

94. § Ez a törvény a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i, 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2015. május 27-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. június 4. A törvényt a 2019: CXII. törvény 101. §-a hatályon kívül helyezte 2020. január 1. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 4. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 4. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 5–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 12–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 17. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 17. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 19. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 19. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 20. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 20. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 22. § (1)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 22. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 22. § (5) bekezdése a 2017: CXCII. törvény 57. §-a alapján nem lép hatályba.

23

A 22. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 24–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 27. § (1) bekezdése a 2017: CXCII. törvény 57. §-a alapján nem lép hatályba.

28

A 27. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 29–31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 32. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 32. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 33. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 33. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 33. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 37–40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 41. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 41. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 42–47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 49–56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

Az 58–60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 65. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 65. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 65. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 66. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 66. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 66. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 67. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 67. § (3)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 68–70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 71. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 71. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 71. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 72. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 72. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 72. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 73. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 73. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 73. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 74. § (1)–(5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 74. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 74. § (7)–(9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 76–77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 78–79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 83. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 83. § (3)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 85–86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 87. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 87. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 87. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 88. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 88. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére