• Tartalom

7/2015. (II. 18.) NFM rendelet

7/2015. (II. 18.) NFM rendelet

az ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről1

2015.02.18.

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának 2020. december 31-ig az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelölöm ki.

2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 19 órakor lép hatályba.

1

A rendeletet a 48/2015. (IX. 10.) NFM rendelet 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2015. szeptember 11. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére