• Tartalom

7/2015. (III. 20.) NGM rendelet

7/2015. (III. 20.) NGM rendelet

a közszolgálati médiaszolgáltatási, valamint a közszolgálati médiaszolgáltató hírügynökségi tevékenységében való részvételre irányuló munkakörök meghatározásáról

2015.03.21.

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 206. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 108/B. § (1) bekezdése alapján a közszolgálati médiaszolgáltatási, valamint a közszolgálati médiaszolgáltató hírügynökségi tevékenységében való részvételre irányuló munkakörnek minősül (függetlenül annak elnevezésétől és attól, hogy a foglalkoztatott a munkakörében meghatározott tevékenységet akár önállóan, akár azonos vagy más munkakört betöltőkkel együttesen vagy ilyen személyek irányítása szerinti közreműködésben végzi):

a) rendezői munkakör: a műsorszám formai elemeinek kialakítására, a tartalom és forma összhangjának megteremtésére, a műsorszám elkészítésének irányítására a gyártási folyamat egésze alatt – így az előkészítés, a felvétel, az adás és az utómunka során – a közreműködők, a szereplők és a műszaki személyzet koordinálására irányuló tevékenység;

b) operatőri munkakör: a műsorszám képi elemeinek megalkotására, képi felvételek készítésére és a képalkotással kapcsolatos egyéb tevékenységek végzésére irányuló tevékenység, a képfelvevő eszközök elhelyezésére és kezelésére irányuló tevékenység, valamint a tartalom vizuális tervezésében, a képi világ és látványtechnika kialakításában, a világítási és díszlet koncepció kidolgozásában való részvétel;

c) gyártásvezetői munkakör: a műsorszám költségkeretei között a műsorkészítési folyamat megtervezésére és irányítására, a műsorkészítés feltételeinek kialakítására, az erőforrások és kapacitások rendelkezésre állásának megszervezésére és biztosítására, a gyártás műszaki és technikai feltételeinek biztosítására, a közreműködő partnerek biztosítására, a műsorszám költségei és költségvetése figyelemmel kísérésére és ellenőrzésére irányuló tevékenység a gyártási folyamat egésze alatt, folyamatos és kifejezett együttműködésben a gyártás további résztvevőivel, továbbá adminisztrációs teendők elvégzésére irányuló tevékenység;

d) grafikai munkakör, illetve vágói és egyéb vizuális jellegű tevékenységre irányuló munkakör: a médiaszolgáltatás, a műsorszám és a médiatartalom arculati, grafikai elemeinek tervezésére, elkészítésére, a főcímek és promóciók elkészítésére, a felvett és archív kép és hanganyagok összeillesztésére, vágására, hasznos részeinek dramaturgiailag kijelölt folyamatban történő elhelyezésére, vizuális- és hangeffektek és technológiák alkalmazására, kép- és hangkeverésre, illetve feliratozás elvégzésére irányuló tevékenység;

e) szerkesztői munkakör: a műsorszám és médiatartalom, valamint kiegészítő elemek megrendelésére, átvételére, ellenőrzésére és elfogadására, a rögzített műsor összeállítására és szerkesztésére irányuló tevékenység, élő közzététel során az adásba kerülő tartalom és az adásmenet koordinálása, a médiatartalomban közzétételre kerülő témák kiválasztása;

f) műsorszámban való megjelenéssel járó munkakör: a műsorszám levezetésére vagy szöveg beolvasására, valamint ehhez kapcsolódóan a téma kiválasztására, információgyűjtés, vázlat és szinopszis elkészítésére irányuló tevékenység, valamint a médiatartalom elkészítése televíziós, rádiós elektronikus vagy írott platformra, ezekhez kapcsolódóan esetlegesen kép- és hangfelvételek vagy grafikák készítése;

g) filmszerkesztői munkakör: a műsorszám és a médiatartalom meghatározására, megrendelésére, kiválasztására és a közzétételhez szükséges előkészítés megvalósítására irányuló tevékenység;

h) program- és adásszerkesztési munkakör: a műsorszámok egymás utáni sorrendjének meghatározására és a műsorok műsorfolyammá szerkesztésére irányuló tevékenység, különös tekintettel a törvényi előírásokra, a nézőáramlásra és a programing keretében meghatározottakra;

i) stúdió berendezői munkakör: részvétel a képi világ kialakításában, az alkotói-tervezői munkafolyamatok és a teljes gyártási tevékenység alatt, a műsorkészítéshez szükséges berendezési tárgyak és díszlet elemek és eszköz biztosítására, vásárlására és kezelésére, a beosztott kellékes és szállító közreműködők felügyeletére irányuló tevékenység, függetlenül a műsorszám vagy médiatartalom gyártásának helyszínétől;

j) műszaki munkakör: részvétel az elérhető legjobb kép- és hangminőség kialakításában az alkotói-tervezői munkafolyamatok és a teljes gyártási tevékenység alatt, az ehhez szükséges műszaki feltételek biztosítására, a képalkotás keretében a világítási koncepció kialakítására és annak megvalósításához szükséges feltételek és világítástechnikai eszközök biztosítására, a beosztott műszaki és világosító munkatársak felügyeletére, irányítására és ellenőrzésére irányuló tevékenység;

k) hírügynökségi szerkesztői munkakör: a médiatartalom – így különösen a tudósítói anyagok és a hír – meghatározására, megrendelésére, kiválasztására és a közzétételhez szükséges előkészítés megvalósítására irányuló tevékenység;

l) hírügynökségi újságírói munkakör: a médiatartalom előkészítésére, téma kiválasztására, információ gyűjtésére és elkészítésére, tudósítás elkészítésére vagy megrendelésére irányuló munkakör.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére