• Tartalom

70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról1

2016.01.01.

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá

a 2. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés h) pontjában, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 3. és 5. alpontjában,

a 4. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés n) pontjában,

az 5. és 6. alcím tekintetében a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 29. §-ában,

a 7. alcím tekintetében a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában az 1939. május 1-jétől 1949. június 8-ig terjedő időben alkotott jogszabályok alkalmazásával igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1992. évi XXIV. törvény 7. § (4) bekezdésében,

a 8. alcím tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 9. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 10. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) és c) pontjában,

a 11. alcím tekintetében a Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetéséről szóló 1993. évi CXI. törvény 44. § (2) bekezdésében,

a 12. alcím tekintetében a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 28. §-ában,

a 14. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 15. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 16. alcím tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 48. § (4) bekezdésében,

a 18. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában,

a 19. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 20. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában,

a 21. alcím tekintetében a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 26. § a) pontjában,

a 22. alcím tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § e) pontjában,

a 23. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés t) pontjában,

a 25. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 26. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés c), h), l), n) és s) pontjában,

a 27. alcím tekintetében a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 58. §-ában, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés n) pontjában,

a 28. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés e) és r) pontjában,

a 29. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 30. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 26. pontjában,

a 31. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében,

a 32. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 5. pontjában,

a 33. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 34. alcím tekintetében a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdésében,

a 35. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 1–2., 8., 16. pontjában,

a 36. alcím tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában és b) pont bb) alpontjában,

a 37. alcím tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 38. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában,

a 39. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés b) pontjában,

a 40. alcím tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés a), b) és d) pontjában,

a 41. alcím tekintetében a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. § (1) bekezdés f) pontjában,

a 42. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § c) pontjában,

a 43. alcím tekintetében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 30. § (1) bekezdés a), b) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában és b) pont bb) alpontjában,

a 44. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 46. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § 14. pontjában,

a 49. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 16. pontjában,

az 50. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 3. pontjában,

az 51. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (10) bekezdésében, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298. § (5) bekezdésében,

az 52. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában,

az 53. alcím tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (1) bekezdés c) pontjában,

az 54. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés b) pontjában,

az 55. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdés a) pontjában,

az 56. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 12. pont 12.1. alpontjában,

az 57. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 11. pontjában,

az 58. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § m) pontjában,

az 59. alcím tekintetében a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 58. § (1) bekezdésében,

a 60. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 63. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 40. §-ában,

a 64. alcím tekintetében a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (3) bekezdésében,

a 65. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 28. pontjában,

a 66. alcím tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 67. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 3. pontjában,

a 68. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 16. pontjában,

a 69. alcím tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (1) bekezdésében,

a 70. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 16. pontjában,

a 72. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdésében,

a 73. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdésében,

a 74. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 3., 12. és 18. pontjában,

a 75. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 20. pontjában,

a 76. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés b) és d) pontjában,

a 77. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 9. pont c) alpontjában,

a 78. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés m) pontjában,

a 79. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 81. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés j) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) pontjában,

a 82. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 4. pontjában,

a 83. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés i) pontjában,

a 84. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában, az épített környezet alakításáról szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1.1. alpontjában, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a 85. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 15. pontjában,

a 86. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 87. alcím tekintetében közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 16. pontjában,

a 88. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés a) pontjában,

a 89. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d), f), i) és n) pontjában,

a 90. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés b) pontjában,

a 91. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. és 12.4. pontjában,

a 92. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 4. pontjában,

a 93. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés f) pontjában,

a 94. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 95. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 21. pontjában és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában,

a 96. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 17. pontjában,

a 97. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 98. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 22. pontjában, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 10. pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 18. § (2) bekezdésében,

a 99. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 10. pontjában,

a 100. alcím tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdésében,

a 101. alcím tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a)–c) és e)–q) pontjaiban,

a 102. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 8. pontjában,

a 103. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés e) pontjában,

a 104. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában,

a 105. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (2) bekezdésében,

a 106. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 3. pontjában,

a 107. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 34. pontjában,

a 108. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 23. pontjában,

a 109. alcím tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés a)–i) pontjában, valamint (2) bekezdésében,

a 110. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 111. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pontjaiban,

a 112. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés q) pontjában,

a 113. alcím tekintetében a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 114. alcím tekintetében a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíj jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés n) pontjában,

a 115. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (4) bekezdés a) pontjában,

a 116. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 117. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a 118. alcím tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdésében,

a 119. alcím tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (3) bekezdésében,

a 120. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés b) és k) pontjában,

a 121. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés r) pontjában,

a 122. alcím tekintetében a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 41. § (3) bekezdésének a) és b) pontjában,

a 123. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 14. alpontjában,

a 124. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 125. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés f) és g) pontjában,

a 126. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés b) pontjában,

a 127. alcím tekintetében a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2003. évi XXXII. törvény 3. § (2) bekezdésében, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 2. pontjában,

a 128. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 129. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 26. pontjában,

a 130. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § p) pontjában,

a 131. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés h) pontjában,

a 132. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében,

a 133. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés d) és p) pontjában,

a 134. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés e) pontjában,

a 135. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (5) bekezdésében,

a 137. alcím tekintetében a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 121. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 138. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 2. pontjában, valamint a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés s) pontjában,

a 139. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 13. pontjában,

a 140. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában,

a 141. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 142. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a), b), d), h) pontjában, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) és i) pontjában valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,

a 143. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés a), d), f) és p) pontjában,

a 144. alcím tekintetében egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 246. § b) pontjában,

a 145. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés f) és h) pontjában, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) és i) pontjában,

a 146. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 32. és 33. pontjában,

a 147. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 5. és 6. pontjában,

a 148. alcím tekintetében az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 31. § a) pontjában,

a 149. alcím tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában,

a 150. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés z) pontjában,

a 151. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés f) pontjában és a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés b) és d) pontjában,

a 152. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (12) bekezdés a) pontjában,

a 153. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (4) bekezdés a)–d) pontjában,

a 154. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 155. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés o) és u) pontjában,

a 156. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (12) bekezdés b) pontjában,

a 157. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 158. alcím tekintetében a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134. § (1) bekezdés b), c), f), h) és n)–p) pontjában, valamint a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 58. § (1) bekezdés c) és g) pontjában,

a 159. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 24. pontjában,

a 160. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 13. pontjában és 110/A. §-ában,

a 161. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (5) bekezdésében,

a 162. alcím tekintetében a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (3) bekezdés a) pontjában, a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés k) pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1.1. pontjában, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § c) és d) pontjában,

a 164. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § c) és d) pontjában,

a 165. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 166. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 167. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében,

a 171. alcím tekintetében a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény 2. § (3) bekezdésében,

a 172. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés n) pontjában,

a 173. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 19. pontjában,

a 174. alcím tekintetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (10) bekezdésében,

a 175. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában és b) pont bb) alpontjában,

a 176. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (3) bekezdésében és 57/B. § (8) bekezdésében,

a 177. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § e)–h), k) és o) pontjában,

a 178. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § m) pont md) alpontjában,

a 179. alcím tekintetében a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 30. § b) pontjában,

a 180. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában,

a 181. alcím tekintetében a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14. § (1) bekezdés c) és d) pontjában,

a 182. alcím tekintetében az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 64/B. § (1) bekezdésében,

a 183. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában,

a 184. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés a)–c) pontjában és 28. § (2) bekezdésében,

a 185. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés b) és c) pontjában,

a 186. alcím tekintetében a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 22. §-ában, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 22. pontjában, valamint az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 187. alcím tekintetében a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 30. § b) pontjában,

a 188. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 2., 11. és 27. pontjában,

a 189. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 27. pontjában,

a 190. alcím tekintetében a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 78. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 191. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 192. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 14. pontjában,

a 194. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 23. pontjában,

a 195. alcím tekintetében a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény 11. § c) és d) pontjában,

a 196. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a) pontjában,

a 197. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében,

a 198. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 175. § (3) bekezdés g) pontjában,

a 199. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3) bekezdésében és 175. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 200. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 29. alpontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 13. pontjában,

a 201. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/A. § c) pontjában,

a 202. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 3. pont d) alpontjában, valamint a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 75. § (1) bekezdésében,

a 203. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés k) pontjában,

a 204. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában,

a 205. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés l) pontjában,

a 206. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3., 12.3., 12.4., 17. és 25. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a 207. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 8., 9. és 28. pontjában,

a 208. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 22. és 24. pontjában,

a 209. alcím tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 210. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés d) és e) pontjában,

a 211. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés d) pontjában,

a 212. alcím tekintetében a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (4) bekezdésében,

a 213. alcím tekintetében az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 39. § (1) bekezdés j) pontjában,

a 214. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 215. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 4. pontjában,

a 216. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 11. pontjában,

a 217. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) és c) pontjában,

a 218. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 219. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 5. pontjában, 16. pont a) alpontjában, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés p) pontjában, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 220. alcím tekintetében a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (5) bekezdés b) pontjában, valamint az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában,

a 221. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés d) pontjában,

a 223. alcím tekintetében a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdés 21. pontjában,

a 224. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § a)–d) és g) pontjában,

a 225. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés h) pontjában és az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 226. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (12) bekezdés d) pontjában,

a 227. alcím tekintetében az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályainak kihirdetéséről szóló 2009. évi XCI. törvény 3. § (2) bekezdés a) és b) pontjában,

a 228. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 6. pontjában,

a 229. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés f) és g) pontjában,

a 230. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában,

a 231. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés q) pontjában,

a 232. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § a) pontjában,

a 233. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés n) pontjában,

a 234. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában, b) pont bb) alpontjában és c) pontjában,

a 235. alcím tekintetében a fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény 15. § (7) bekezdés a) pontjában,

a 236. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (4) és (5) bekezdésében,

a 237. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1.5. pontjában,

a 238. alcím tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § c) pontjában,

a 239. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés h) pontjában,

a 240. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában és 21/A. § b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3)–(5) bekezdésében,

a 241. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés e) pontjában, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés m) pontjában, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § b), h) és i) pontjában,

a 242. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § a), d) és g) pontjában,

a 243. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3., 17. és 19. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a 244. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § e)–g) pontjában,

a 245. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § c) és g) pontjában,

a 246. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés j) pontjában,

a 247. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés w) pontjában,

a 248. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében, valamint a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 250. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § g) és h) pontjában,

a 251. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 12. pontjában,

a 253. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (11) bekezdésében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. §-ában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában és b) pont bb) alpontjában,

a 254. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § c) és d) pontjában, a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (1) bekezdésében, a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 74. §-ában, valamint a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (3) bekezdésében,

a 255. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 32. pontjában,

a 256. alcím tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés g) pontjában,

a 257. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. pontjában,

a 258. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (1) bekezdésében, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában, a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 9. § (5) bekezdésében, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § c) és d) pontjában, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 259. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. és 14. pontjában,

a 260. alcím tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés c)–f) pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 29. pontjában, a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés a) pontjában, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § g) pontjában, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdés e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,

a 261. alcím tekintetében a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 15. §-ában,

a 262. alcím tekintetében a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 94. ülésszakán elfogadott 2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény kihirdetéséről szóló 2013. évi IV. törvény 4. § (6) bekezdésében, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (10) bekezdésében, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298. § (5) bekezdésében,

a 263. alcím tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 264. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet módosítása

1. §2

2. A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló
89/1988. (XII. 20.) MT rendelet módosítása

2. §3

3. Az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet módosítása

3. §4

4. Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló
23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása

4. §5

5. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosítása

5. §6

6. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvényben, valamint a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvényben foglalt földügyi feladatokról és végrehajtásuk költségvetési támogatásáról szóló 86/1992. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

6. §7

7. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában
az 1939. május 1-jétől 1949. június 8-ig terjedő időben alkotott jogszabályok alkalmazásával igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1992. évi XXIV. törvény végrehajtásáról szóló 92/1992. (VI. 10.) Korm. rendelet módosítása

7. §8

8. Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet módosítása

8. §9

9. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló
29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosítása

9. §10

10. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

10. §11

11. A földrendező és a földkiadó bizottságok működési kiadásainak a helyi önkormányzatok részére történő megtérítése mértékéről és módjáról szóló 79/1994. (V. 19.) Korm. rendelet módosítása

11. §12

12. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló
113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

12. §13

13. Az életvédelmi létesítmények egységes nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló
37/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet módosítása

13. §14

14. A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet módosítása

14. §15

15. A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló
102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosítása

15. §16

16. A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet módosítása

16. §17

17. A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

17. §18

18. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

18. §19

19. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása

19. §20

20. A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosítása

20. §21

21. A lakás-előtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

21. §22

22. A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

22. §23

23. A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

23. §24

24. A természetgyógyászati tevékenységről szóló 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet módosítása

24. §25

25. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

25. §26

26. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

26. §27

27. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

27. §28

28. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

28. §29

29. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

29. §30

30. A Balaton és a parti zóna nádasainak védelméről, valamint az ezeken folytatott nádgazdálkodás szabályairól szóló 22/1998. (II. 13.) Korm. rendelet módosítása

30. §31

31. A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása

31. §32

32. A védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról szóló 67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

32. §33

33. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló
85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

33. §34

34. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló
101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

34. §35

35. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

35. §36

36. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló
223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

36. §37

37. A büntetőeljárásban résztvevők, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai személyi védelme elrendelésének feltételeiről és végrehajtásának szabályairól szóló 34/1999. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

37. §38

38. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

38. §39

39. A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló
120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet módosítása

39. §40

40. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása

40. §41

41. A mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet módosítása

41. §42

42. Az atomenergia alkalmazási körébe tartozó egyes anyagok, berendezések és létesítmények tulajdonjoga megszerzésének speciális feltételeiről, valamint birtoklásuk, üzemben tartásuk bejelentésének rendjéről szóló 72/2000. (V. 19.) Korm. rendelet módosítása

42. §43

43. A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

43. §44

44. A Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

44. §45

45. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével működő Családvédelmi Szolgálat működésének engedélyezéséről szóló 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

45. §46

46. A bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről szóló
239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

46. §47

47. Az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

47. §48

48. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

48. §49

49. A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

49. §50

50. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet módosítása

50. §51

51. A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről
és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

51. §52

52. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló
201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

52. §53

53. A pénzváltási tevékenységről szóló 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

53. §54

54. A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem-piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

54. §55

55. A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet

55. §56

56. A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet módosítása

56. §57

57. A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló
191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása

57. §58

58. Az országos sugárzási helyzet és radioaktív anyagkoncentrációk ellenőrzéséről szóló
275/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

58. §59

59. A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló
283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

59. §60

60. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

60. §61

61. A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet módosítása

61. §62

62. A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló
173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

62. §63

63. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló
218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

63. §64

64. Az egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének, a kibocsátott terhelő anyag mennyiség meghatározás módjáról, valamint a díjfizetés áthárításának szabályairól szóló
270/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

64. §65

65. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

65. §66

66. A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosítása

66. §67

67. Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosítása

67. §68

68. A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

68. §69

69. A szaporítóanyagokkal kapcsolatos minőségvédelmi bírság megállapításáról szóló
369/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

69. §70

70. Egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

70. §71

71. Az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről szóló
11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet módosítása

71. §72

72. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 106/2005. (VI. 16.) Korm. rendelet módosítása

72. §73

73. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló
157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

73. §74

74. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

74. §75

75. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása

75. §76

76. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

76. §77

77. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet módosítása

77. §78

78. A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

78. §79

79. A jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

79. §80

80. A polgármester öregségi nyugdíja, valamint közszolgálati járadéka megállapításáról és folyósításáról szóló 209/2006. (X. 17.) Korm. rendelet módosítása

80. §81

81. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítása

81. §82

82. A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló
252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

82. §83

83. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiszabható bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 262/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

83. §84

84. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

84. §85

85. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

85. §86

86. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

86. §87

87. A védett foglalkoztatók részére fenntartott közbeszerzések részletes szabályairól szóló
302/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

87. §88

88. A Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

88. §89

89. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

89. §90

90. Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

90. §91

91. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

91. §92

92. A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

92. §93

93. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

93. §94

94. A fás szárú energetikai ültetvényekről szóló 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet módosítása

94. §95

95. A környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló 72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet módosítása

95. §96

96. A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet módosítása

96. §97

97. A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosítása

97. §98

98. A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló
90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

98. §99

99. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

99. §100

100. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

100. §101

101. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

101. §102

102. Az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása

102. §103

103. A cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása

103. §104

104. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

104. §105

105. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

105. §106

106. A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló
269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet módosítása

106. §107

107. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

107. §108

108. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása

108. §109

109. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló
301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosítása

109. §110

110. A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló
322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

110. §111

111. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

111. §112

112. A személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

112. §113

113. A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

113. §114

114. A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történő mentesítés eljárási szabályairól szóló 342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

114. §115

115. A Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról szóló 355/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

115. §116

116. A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

116. §117

117. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló
382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

117. §118

118. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása

118. §119

119. Az egészségügyi dokumentációt kezelő jogutód nélküli megszűnése esetén az adatkezelési feladatokat ellátó szerv kijelöléséről szóló 44/2008. (II. 29.) Korm. rendelet módosítása

119. §120

120. A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

120. §121

121. A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló
92/2008. (IV. 23) Korm. rendelet módosítása

121. §122

122. A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása

122. §123

123. A nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

123. §124

124. A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló
212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása

124. §125

125. A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami,
illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól
szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

125. §126

126. A kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló
224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet módosítása

126. §127

127. A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló
292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet módosítása

127. §128

128. A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről,
valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló
362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

128. §129

129. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

129. §130

130. A radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek országhatáron át történő szállításának engedélyezéséről szóló 34/2009. (II. 20.) Korm. rendelet módosítása

130. §131

131. A vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet módosítása

131. §132

132. A szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról szóló 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

132. §133

133. A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

133. §134

134. Az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól szóló 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet módosítása

134. §135

135. A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése keretében nyújtható támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

135. §136

136. A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet módosítása

136. §137

137. A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

137. §138

138. A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

138. §139

139. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

139. §140

140. Az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről szóló 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

140. §141

141. Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

141. §142

142. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

142. §143

143. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

143. §144

144. Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

144. §145

145. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

145. §146

146. A földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről szóló
265/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

146. §147

147. A fémhigany és egyes higanyvegyületek és -keverékek kiviteli tilalmáról, valamint a fémhigany biztonságos tárolásáról szóló, 2008. október 22-i 1102/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 274/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet módosítása

147. §148

148. A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

148. §149

149. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

149. §150

150. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

150. §151

151. A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

151. §152

152. Az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott egészségügyi bírság megfizetésének részletes szabályairól szóló 79/2010. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása

152. §153

153. A szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

153. §154

154. A mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek exportjával összefüggő intézkedésekről szóló 158/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

154. §155

155. A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

155. §156

156. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat hivatalból indult közigazgatási hatósági eljárása során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló 176/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

156. §157

157. A csemegeszőlő és alanyszőlő ültetvény telepítésének engedélyezéséről szóló
231/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosítása

157. §158

158. A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő átlépéshez kapcsolódó eljárási szabályokról szóló 297/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

158. §159

159. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

159. §160

160. A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek nyilvántartásáról szóló 308/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

160. §161

161. Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

161. §162

162. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

162. §163

163. A műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló
321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

163. §164

164. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló
323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

164. §165

165. A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

165. §166

166. Az egészségügyi szolgáltatók gyógyszerrendelésének és kiszolgáltatásának értékeléséről, valamint a háziorvosi és a gyógyszertári érdekeltségi rendszer kialakításáról szóló
364/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

166. §167

167. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

167. §168

168. A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosítása

168. §169

169. A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló
9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet módosítása

169. §170

170. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló
23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása

170. §171

171. A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosítása

171. §172

172. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

172. §173

173. Az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

173. §174

174. A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

174. §175

175. Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló
112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet módosítása

175. §176

176. A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

176. §177

177. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról

177. §178

178. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

178. §179

179. A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása

179. §180

180. A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

180. §181

181. A világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációról és a világörökségi várományos helyszínekről szóló 315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

181. §182

182. A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

182. §183

183. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

183. §184

184. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

184. §185

185. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló
328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

185. §186

186. A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

186. §187

187. Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

187. §188

188. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

188. §189

189. A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosítása

189. §190

190. A terhességi gyermekágyi segélyben és gyermekgondozási díjban részesülők számára nyújtott jövedelempótlékról szóló 6/2012. (II. 1.) Korm. rendelet módosítása

190. §191

191. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosítása

191. §192

192. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása

192. §193

193. A kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

193. §194

194. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosítása

194. §195

195. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

195. §196

196. A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

196. §197

197. A munkabérek nettó értékének megőrzéséhez nyújtható támogatásról, valamint a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről szóló kormányrendelet módosításáról szóló 69/2012. (IV. 6.) Korm. rendelet módosítása

197. §198

198. A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása

198. §199

199. Egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló
84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása

199. §200

200. Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet módosítása

200. §201

201. A Kormányablakkal összefüggő feladatokat ellátó személyek kiválasztásának és képzésének szabályairól szóló 148/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása

201. §202

202. A tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló
172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

202. §203

203. Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló
214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

203. §204

204. Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

204. §205

205. A vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása

205. §206

206. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

206. §207

207. Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

207. §208

208. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

208. §209

209. A területszervezési eljárásról szóló 321/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

209. §210

210. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

210. §211

211. A mosó- és tisztítószerek forgalomba hozatalának feltételeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 329/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

211. §212

212. Az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló
354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

212. §213

213. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

213. §214

214. A Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, valamint a deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes szabályairól szóló 435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

214. §215

215. A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

215. §216

216. A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

216. §217

217. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

217. §218

218. A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet módosítása

218. §219

219. A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet módosítása

219. §220

220. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

220. §221

221. Az állatkísérletekről szóló 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

221. §222

222. A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

222. §223

223. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

223. §224

224. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása

224. §225

225. A lófélék egyedeinek azonosításáról szóló 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

225. §226

226. A kozmetikai termékekről szóló 246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet módosítása

226. §227

227. Az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 253/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

227. §228

228. A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosítása

228. §229

229. A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

229. §230

230. A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló
340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet módosítása

230. §231

231. A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

231. §232

232. Az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása

232. §233

233. §234

234. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

234. §235

235. A fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet módosítása

235. §236

236. A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló
445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása

236. §237

237. Az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

237. §238

238. A szociálpolitikai menetdíj-támogatást nem tartalmazó, adómentes közlekedési kedvezményekről szóló 498/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

238. §239

239. A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

239. §240

240. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

240. § (1)241

(2) Az R110. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

8. § (1) A kormányablak hivatalból jár el a 6. mellékletben meghatározott ügytípusok és intézkedések kapcsán.
(2) A kormányablak a 8. mellékletben meghatározott ügyekben az ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az ügyfél által kezdeményezett egyedi eljárás nyilvántartásból megismerhető ügyintézési állapotáról.”

(3) Az R110. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha a (2) bekezdés alapján a kormányablak az ügyfél vagy más személy jognyilatkozatát tartalmazó közokiratnak minősülő iratokról, vagy a kormányhivatal iratkezelési szabályzatában e rendelkezés szerinti eljárás alkalmazására kijelölt iratról készít hiteles elektronikus másolatot, a másolat eredeti papír alapú iratát visszaadja az ügyfélnek vagy a képviseletében eljáró személynek.”

(4)–(6)242

(7)243

(8)244

241. Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

241. §245

242. A létfontosságú agrárgazdasági rendszerelemek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 540/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

242. §246

243. Az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása

243. §247

244. A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet módosítása

244. §248

245. A föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól szóló 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

245. §249

246. Az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről szóló 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása

246. §250

247. A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet módosítása

247. §251

248. A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása

248. §252

249. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása

249. §253

250. A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló
191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet módosítása

250. §254

251. Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosítása

251. §255

252. A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központról szóló
199/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosítása

252. §256

253. A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása

253. §257

254. Az Igazságügyi Hivatalról szóló 233/2014. (IX. 8.) Korm. rendelet módosítása

254. §258

255. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

255. §259

256. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló
278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

256. §260

257. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

257. §261

258. Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

258. §262

259. A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

259. §263

260. A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló
373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

260. §264

261. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

261. §265

262. A tengerész munkaközvetítői és munkaerő-kölcsönzési tevékenység feltételeiről és egyes víziközlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 383/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

262. §266

263. Az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának ellenőrzésére irányuló vizsgálatok lefolytatásának részletes szabályairól szóló 25/2015. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

263. §267

264. A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló
39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet

264. §268

265. Záró rendelkezések

265. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2015. április 1-jén lép hatályba.

(2) A 240. § (1)–(3) és (7) bekezdése, valamint az 57. melléklet 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.

1–56. melléklet a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez269

57. melléklet a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez270

58–63. melléklet a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez271

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. tövény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. tövény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. tövény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. tövény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. tövény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. tövény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. tövény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. tövény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. tövény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. tövény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010: CXXX. tövény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010: CXXX. tövény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010: CXXX. tövény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010: CXXX. tövény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010: CXXX. tövény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010: CXXX. tövény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § a 2010: CXXX. tövény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § a 2010: CXXX. tövény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § a 2010: CXXX. tövény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20. § a 2010: CXXX. tövény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 21. § a 2010: CXXX. tövény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 22. § a 2010: CXXX. tövény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 23. § a 2010: CXXX. tövény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 24. § a 2010: CXXX. tövény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 25. § a 2010: CXXX. tövény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 26. § a 2010: CXXX. tövény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 27. § a 2010: CXXX. tövény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 28. § a 2010: CXXX. tövény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 29. § a 2010: CXXX. tövény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 30. § a 2010: CXXX. tövény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 31. § a 2010: CXXX. tövény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 32. § a 2010: CXXX. tövény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 33. § a 2010: CXXX. tövény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 34. § a 2010: CXXX. tövény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 35. § a 2010: CXXX. tövény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 36. § a 2010: CXXX. tövény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 37. § a 2010: CXXX. tövény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 38. § a 2010: CXXX. tövény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 39. § a 2010: CXXX. tövény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 94 § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 120. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 124. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 127. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 131. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 132. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 135. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 136. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 137. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 138. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 139. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 141. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 142. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 143. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 144. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 146. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 148. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 149. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 151. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 152. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 153. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 154. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 155. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 156. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 157. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 158. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 159. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 160. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 161. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 162. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 163. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 164. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 165. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 166. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 167. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 169. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 170. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 171. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 172. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 173. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 174. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 175. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 176. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 177. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 178. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 179. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 180. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 181. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

A 182. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

A 183. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

A 184. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

186

A 185. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

A 186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

188

A 187. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

189

A 188. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

190

A 189. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

191

A 190. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

192

A 191. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

193

A 192. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

194

A 193. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

195

A 194. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

196

A 195. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

197

A 196. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

198

A 197. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

199

A 198. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

200

A 199. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

201

A 200. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

202

A 201. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

203

A 202. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

204

A 203. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

205

A 204. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

206

A 205. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

207

A 206. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

208

A 207. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

209

A 208. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

210

A 209. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

211

A 210. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

212

A 211. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

213

A 212. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

214

A 213. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

215

A 214. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

216

A 215. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

217

A 216. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

218

A 217. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

219

A 218. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

220

A 219. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

221

A 220. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

222

A 221. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

223

A 222. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

224

A 223. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

225

A 224. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

226

A 225. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

227

A 226. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

228

A 227. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

229

A 228. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

230

A 229. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

231

A 230. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

232

A 231. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

233

A 232. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

234

A 233. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

235

A 234. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

236

A 235. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

237

A 236. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

238

A 237. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

239

A 238. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

240

A 239. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

241

A 240. § (1) bekezdése a 348/2015. (XI. 24.) Korm. rendelet 3. §-a alapján nem lép hatályba.

242

A 240. § (4)–(6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

243

A 240. § (7) bekezdése a 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 50. §-a alapján nem lép hatályba.

244

A 240. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

245

A 241. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

246

A 242. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

247

A 243. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

248

A 244. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

249

A 245. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

250

A 246. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

251

A 247. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

252

A 248. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

253

A 249. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

254

A 250. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

255

A 251. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

256

A 252. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

257

A 253. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

258

A 254. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

259

A 255. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

260

A 256. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

261

A 257. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

262

A 258. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

263

A 259. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

264

A 260. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

265

A 261. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

266

A 262. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

267

A 263. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

268

A 264. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

269

Az 1–56. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

270

Az 57. melléklet a 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 50. §-a alapján nem lép hatályba.

271

Az 58–63. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére