• Tartalom

76/2015. (XII. 22.) BM rendelet

76/2015. (XII. 22.) BM rendelet

egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2016.01.01.

A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 9. § (6) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím és az 1. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 13. pont a) alpontjában és 341. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában, továbbá a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 13. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8–16. §, a 17. § g) pontja és a 8. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 15. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 17. § a)–f) pontja, a 18. § és a 2–7. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 15. pont a) alpontjában és 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím és a 9–10. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 2. pont c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. alcím és a 11–18. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 1. pontjában, 2. pont a), b) és d) alpontjában, 17. pontjában, 19. pontjában, 21. pont b) alpontjában, valamint a 341. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 4. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 13. alcím és a 19. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 8., 9. és 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A belügyminiszter irányítása alá tartozó fegyveres erő és rendvédelmi szervek munkaügyi ellenőrzéséről szóló 14/1997. (II. 26.) BM rendelet módosítása

1. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó fegyveres erő és rendvédelmi szervek munkaügyi ellenőrzéséről szóló 14/1997. (II. 26.) BM rendelet a következő 3/A. §-sal egészül ki:

3/A. § Az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat tekintetében a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok munkaügyi ellenőrzéséről szóló 17/2002. (XII. 30.) MeHVM rendelet nem alkalmazható.”

2. A büntetés-végrehajtási szervezet Szolgálati Szabályzatáról szóló 21/1997. (VII. 8.) IM rendelet módosítása

2. § A büntetés-végrehajtási szervezet Szolgálati Szabályzatáról szóló 21/1997. (VII. 8.) IM rendelet (a továbbiakban: R1.)

a) 8. § (6) bekezdésében az „a fegyveres szervek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 68. és 69. §-aiban foglaltak megtartásával” szövegrész helyébe az „a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 103. §-ában foglaltak megtartásával”,

b) 12. § (8) bekezdésében a „más fegyveres szerv” szövegrész helyébe a „Magyar Honvédség vagy más rendvédelmi feladatokat ellátó szerv”

szöveg lép.

3. § Hatályát veszti az R1. 16. § (5) és (6) bekezdése.

3. Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet módosítása

4. § Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet (a továbbiakban: ER.) 22. § (2) bekezdésében a „47/A. § (1) bekezdésének és a Hszt. 56. § (5) bekezdésének” szövegrész helyébe a „86. § (5) bekezdésének” szöveg lép.

5. § Az ER. 7. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet módosítása

6. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet 25. § (3) bekezdésében az „a rendvédelmi szervet irányító miniszter” szövegrész helyébe az „az elbíráló személy” szöveg lép.

5. A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló
37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosítása

7. § A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 44. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

44. § (1) A belügyminiszter a Hszt. 180. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek megléte esetén – a rendvédelmi feladatokat ellátó szervre utaló rendőrségi, büntetés-végrehajtási vagy tűzoltó jelöléssel, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állomány esetében jelölés nélküli – tanácsosi, főtanácsosi címet adományozhat a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állományának vezetői beosztást vagy tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztást betöltő tagjának.
(2) Tanácsosi cím a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állományának tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztást betöltő tagjának is adományozható.”

6. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló
26/2013. (VI. 26.) BM rendelet módosítása

8. § A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet (a továbbiakban: R2.) 12. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Új rendvédelmi feladatokat ellátó szerv vagy új szervezeti egység létrejöttekor a szervezeti teljesítményértékelést az új szerv, szervezeti egység tárgyévi legalább hat hónapos működését követően kell elvégezni. Ha a tárgyévben az új szerv, szervezeti egység ennél kevesebb ideig működött, az első szervezeti teljesítményértékelést a létrehozást követő évre vonatkozóan kell először elvégezni.
(4) A rendvédelmi feladatokat ellátó szerv vagy szervezeti egységének megszűnése esetén akkor kell a megszűnéskor szervezeti teljesítményértékelést végezni, ha a tárgyévben a szerv, szervezeti egység legalább hat hónapot működött.”

9. § Az R2. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A funkcionális vagy speciális feladatok ellátására létrehozott területi szervek szakmai tevékenység szerinti szervezeti működés teljesítménymutatóit a miniszter jóváhagyásával az országos parancsnok állapítja meg, a szakmai teljesítménykövetelmény-minimumok meghatározásával egyidejűleg.”

10. § Az R2. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

15. § (1) Az országos parancsnok, valamint a területi szerv vezetője évente legalább négy, legfeljebb hat szervezeti teljesítménycélt határoz meg az alárendelt szerv részére, az előző év szervezeti teljesítményértékelésének eredményére és megállapításaira figyelemmel.
(2) Az értékelési időszak alatt felmerülő többletfeladatok meghatározása és értékelése érdekében év közben a miniszter a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv számára új ágazati célkitűzést, az országos parancsnok a területi szerv részére további, legfeljebb kettő szervezeti teljesítménycélt határozhat meg.”

11. § Az R2. 16. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az országos parancsnok a szakmai teljesítménykövetelmény-minimumokat legkésőbb a tárgyév szeptember 30-áig év közben legfeljebb kettő alkalommal módosíthatja, ha év közben új ágazati célkitűzés vagy szervezeti teljesítménycél meghatározására kerül sor, vagy ha a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv feladatkörét alapvetően érintő változás a módosítást indokolja.”

12. § Az R2. 3. alcíme a következő 16/A. §-sal egészül ki:

16/A. § (1) A rendvédelmi szerv lényeges, a szervezeti teljesítményértékelés végrehajtását befolyásoló átszervezése esetén a szervezeti teljesítményértékelés elemeit abban az esetben kell meghatározni, ha az átszervezést követően a rendvédelmi szerv vagy szervezeti egység működéséből legalább három hónap értékelhető.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a rendvédelmi szervet vagy szervezeti egységet az átszervezést megelőzően az időarányos értékekre figyelemmel kell értékelni.”

13. § (1) Az R2. 18. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A helyi szerv vezetője az önértékelése, a területi szerv vezetője az önértékelése és a helyi szerv értékelése, az országos parancsnok a területi szerv értékelése során mindazon, a szervezeti működés teljesítménymutatóit köteles értékelni, amelyek az adott rendvédelmi szerv vagy szervezeti egység esetében értelmezhetőek.”

(2) Az R2. 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A szakmai teljesítménykövetelmény-minimumok teljesüléséhez az összesített átlagának függvényében az alábbi százalékos érték kapcsolódik:
a) ha a szakmai teljesítménykövetelmény-minimumok teljesülésének összesített átlaga meghaladja a 100%-ot, azt a teljesítményértékelés szempontjából 100%-os értéken kell figyelembe venni;
b) ha a szakmai teljesítménykövetelmény-minimumok teljesülésének összesített átlaga nem haladja meg a 100%-ot, azt a teljesítményértékelés szempontjából az összesített átlagnak megfelelő értéken kell figyelembe venni.”

14. § Az R2. 18. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Az egyes szakmai teljesítménykövetelmény-minimumok teljesülését legfeljebb 110%-os értékben lehet figyelembe venni.”

15. § Az R2. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

21. § (1) Az Országos Rendőr-főkapitányság, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, valamint az országos parancsnok által meghatározott funkcionális vagy speciális feladat ellátására létrehozott területi szerv esetén a teljesítményértékelést legalább főosztályi szintű szervezeti elemenként kell végrehajtani (a továbbiakban: részértékelés).
(2) Az (1) bekezdés szerinti szervezeti elemek éves teljesítményét a szervezeti teljesítménycélok megvalósulásának és a vezetési, funkcionális és szakmai tevékenység munkájának a szervezeti működés teljesítménymutatóinak mérése és értékelése alapján,
a) funkcionális vagy speciális feladat ellátására létrehozott területi szerv esetén a területi szerv vezetője,
b) a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti elem esetén az országos parancsnok, a többi szervezeti elem esetén az országos parancsnok szakterületért felelős helyettese
állapítja meg.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az országos parancsnokság mint szervezeti egység, valamint a funkcionális vagy speciális feladat ellátására létrehozott területi szerv összteljesítményének értékelését a részértékelések alapján az országos parancsnok állapítja meg.
(4) Az (1) bekezdés szerinti országos parancsnokság szervezeti eleme alaptevékenységének megfelelő szakmai teljesítménymutatókat elsősorban a felügyeleti, irányítási, ellenőrzési és szervezési tevékenység vonatkozásában kell értékelni.
(5) Az (1) bekezdés szerinti országos parancsnokság összértékelésen belül
a) a szervezeti teljesítménycélok megvalósulásának szintjét 40%-ban,
b) a szervezeti működés teljesítménymutatóit – a 18. § (3) bekezdésében meghatározott súlyozással – 60%-ban
kell beszámítani.”

16. § (1) Az R2. 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 21. § (1) bekezdése szerinti szerv esetében a részértékeléssel érintett szervezeti elem vezetője a szervezeti elem teljesítményszintjét a 19. §-ban foglaltakra figyelemmel, a szervezeti egység részére meghatározott értékelési elemek figyelembevételével, az önértékelés elkészítésekor állapítja meg.”

(2) Az R2. 22. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A szervezeti elemek értékelését osztály szinten, ha a főosztály nem tagozódik osztályokra, főosztályi szinten kell végrehajtani.”

17. § Az R2.

a) 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul,

b) 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul,

c) 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul,

d) 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul,

e) 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul,

f) 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép,

g) 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

18. § Az R2.

a) 1. §-ában a „továbbá hivatásos állományának egyéni teljesítményértékelése ajánlott elemeire és minősítésére” szövegrész helyébe a „továbbá az a)–e) pont szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szerv, az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatásos állományának egyéni teljesítményértékelése ajánlott elemeire és minősítésére”,

b) 2. § 6. pontjában a „valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv” szövegrész helyébe az „a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, továbbá az egyéni teljesítményértékelés ajánlott elemeire és minősítésére vonatkozó rendelkezések tekintetében az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat”,

c) 2. § 16. pontjában a „vezetője” szövegrész helyébe a „vezetője, valamint az egyéni teljesítményértékelés ajánlott elemeire és minősítésére vonatkozó rendelkezések tekintetében az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vezetője”,

d) 6. § (3) bekezdésében az „osztályvezetői besorolású” szövegrész helyébe „beosztott vezetői szolgálati besorolási osztályba tartozó”,

e) 6. § (4) bekezdésében a „II. besorolási osztály IV. beosztási kategóriájába tartozó,” szövegrész helyébe „tiszthelyettesi besorolási osztály E besorolási kategóriába tartozó, a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervnél, a terrorizmust elhárító szervnél, valamint a polgári nemzetbiztonság szolgálatoknál D besorolási kategóriába tartozó,”

f) 8. § (4) bekezdésében az „Az I. besorolási osztályba tartozó beosztást” szövegrész helyébe az „A tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztást”,

g) 8. § (5) bekezdésében a „II. besorolási osztályba tartozó beosztást” szövegrész helyébe a „tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztást”,

h) 9. § (4) bekezdésében az „Az I. besorolási osztályba tartozó beosztást” szövegrész helyébe az „A tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztást”,

i) 9. § (5) bekezdésében a „II. besorolási osztályba tartozó beosztást” szövegrész helyébe a „tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztást”,

j) 10. §-ában a „teljesítményértékelés eredményére” szövegrész helyébe a „teljesítményértékelés, a soron kívüli minősítésre vonatkozó javaslatát a szolgálatra alkalmatlanság felmerülése miatt elvégzett teljesítményértékelés eredményére”,

k) 10. §-ában az „– a személyügyi” szövegrész helyébe a „ , soron kívüli minősítés esetén a teljesítményértékelés elvégzését követő tíz napon belül – a személyügyi”

szöveg lép.

7. A könnyített szolgálatban foglalkoztatottak által betölthető beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről, továbbá egyes BM rendeletek módosításáról szóló
45/2013. (VIII. 15.) BM rendelet módosítása

19. § A könnyített szolgálatban foglalkoztatottak által betölthető beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről, továbbá egyes BM rendeletek módosításáról szóló 45/2013. (VIII. 15.) BM rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Könnyített szolgálatban foglalkoztatott által nem tölthető be)

a) a vezetői szolgálati beosztás,”

20. § Az R3. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az általános rendőrségi feladatok ellátásra létrehozott szervnél valamennyi, a tiszti besorolási osztályba és a tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztás betölthető könnyített szolgálatban foglalkoztatottakkal.”

21. § Az R3. a következő 6/A. §-sal egészül ki:

6/A. § A Belügyminisztériumban kizárólag a kiemelt főreferens, kiemelt főelőadó, referens és gépkocsivezető szolgálati beosztások tölthetők be könnyített szolgálatban foglalkoztatottakkal, ha a minisztérium érintett önálló szervezeti egysége által ellátandó feladat végrehajtását az nem veszélyezteti.”

22. § Az R3. 1. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

23. § Az R3. 2. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

24. § Az R3. 2. §-ában a „fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 70/A. §-ában” szövegrész helyébe a „rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 79. §-ában” szöveg lép.

8. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai által szolgálatban birtokban tartható vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénzt helyettesítő eszközök korlátozásának szabályairól szóló
21/2015. (VI. 15.) BM rendelet módosítása

25. § A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai által szolgálatban birtokban tartható vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénzt helyettesítő eszközök korlátozásának szabályairól szóló 21/2015. (VI. 15.) BM rendelet 2. § (1) bekezdésében a „megtilthatja, hogy a hivatásos állomány tagja a szolgálatban a tízezer forintot vagy ennek megfelelő összegű külföldi fizetőeszközt meghaladó összegű készpénzt és készpénz-helyettesítő fizetési eszközt magánál tartson.” szövegrész helyébe az „a tízezer forintot vagy ennek megfelelő összegű külföldi fizetőeszközt meghaladó összegű készpénz és – a bankkártya, valamint a Széchenyi Pihenőkártya kivételével – készpénz-helyettesítő fizetési eszköz vonatkozásában tilthatja meg, hogy azokat a hivatásos állomány tagja magánál tartsa.” szöveg lép.

9. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet módosítása

26. § A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. § (1) bekezdése a következő h)–j) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában rendvédelmi közalkalmazott)

h) a rendészeti szakközépiskoláknál a nem tanár (pedagógus) munkakörökben,
i) a Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központnál és
j) a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóságon”

(foglalkoztatott közalkalmazott.)

27. § Az R4. 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Kjt. 78. §-a alapján járó jubileumi jutalom folyósításánál az illetmény összegébe az e rendelet alapján járó rendvédelmi ágazati pótlék összege is beszámítandó.”

28. § Az R4. a következő 5. §-sal egészül ki:

5. § (1) Az 1. § (1) bekezdés h)–j) pontja szerinti szervnél foglalkoztatott közalkalmazott részére a rendvédelmi ágazati pótlékot 2016. január 1. napjától kell megállapítani és folyósítani.
(2) A 2. § (3) bekezdésének rendelkezéseit – az (1) bekezdésben foglalt személyi kör kivételével – a 2015. június 30. és 2015. december 31. között folyósított jubileumi jutalmakra is alkalmazni kell. Az e rendelkezésből fakadó különbözetet 2016. február 15-ig kell megállapítani és egy összegben folyósítani.”

29. § Az R4. 1. § (2) bekezdés b) pontjában a „vagy ezt követően került átsorolásra” szövegrész helyébe a „vagy akinek az átsorolására, fizetési fokozatban előrelépésére, áthelyezésére, továbbá a kinevezésének az illetményét is érintő egyéb módosítására ezt követően került sor” szöveg lép.

30. § Hatályát veszti az R4. 1. § (1) bekezdés f) pontjában az „és” szövegrész.

10. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló
30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

31. § A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet (a továbbiakban: R5.)

a) 2. melléklete a 11. melléklet szerint módosul,

b) 3. melléklete a 12. melléklet szerint módosul,

c) 4. melléklete a 13. melléklet szerint módosul,

d) 5. melléklete a 14. melléklet szerint módosul,

e) 6. melléklete a 15. melléklet szerint módosul,

f) 8. melléklete a 16. melléklet szerint módosul,

g) 10. melléklete a 17. melléklet szerint módosul,

h) 11. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

a) az I. alcím 3. „Az alapbeosztásnak minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei” című táblázat B:6 mezőjében, valamint a II. alcím 3. „Az alapbeosztásnak nem minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei” című táblázat B:6 mezőjében az „(érettségi)” szövegrész helyébe az „(érettségi vagy szakiskolai végzettség)”,

b) az I. alcímben szereplő „Magyarázat 1-2. táblázathoz:” címet követő részben a „bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási” szövegrész helyébe a „bűnügyi igazgatási szakon, rendészeti igazgatási szak biztonsági, határrendész, igazgatásrendészeti, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi vagy migrációs szakirányon”

szöveg lép.

11. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

33. § (1) A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet (a továbbiakban: R6.) 33. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Hszt. 60. § (1) vagy (3) bekezdése szerinti átrendelést állományparancsban, a Hszt. 61. § (1) bekezdése szerinti ideiglenes átrendelést állományparancsban vagy az érintettnek címzett írásbeli utasítással kell elrendelni, amely tartalmazza]

d) az átrendelés időtartama alatt a munkáltatói jogkör gyakorlójának megjelölését, valamint
e) azt, hogy az átrendelt illetményének és egyéb járandóságainak megfizetése mely szervezeti egység költségvetését milyen részben terheli.”

(2) Az R6. 33. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Hszt. 60. § (1) bekezdése szerinti átrendelés esetén a hivatásos állomány tagja
a) beosztási illetményre és hivatásos pótlékra az eredeti szolgálati beosztása szerinti mértékben jogosult,
b) a Hszt. 160–162. §-a szerinti egyéb pótlékokra az átrendelés ideje alatt ellátott szolgálati feladatok alapján jogosult.”

34. § Az R6. 64. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Hszt. 353/A. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel, ha 2016. január 1. és 2016. december 31. között a hivatásos állomány tagja vonatkozásában a szolgálati időpótlék jogosultsági feltételeinek vagy a magasabb összegű szolgálati időpótlékhoz szükséges feltételeknek a megállapítására kerül sor, a szolgálati időpótlék kifizetése iránt csak a Hszt. 353/A. §-ában foglalt rendelkezések figyelembevételével lehet intézkedni.”

35. § Az R6. a következő 65/A. §-sal egészül ki:

65/A. § (1) A besorolási kategórián belül a magasabb fizetési fokozatba történő előresorolást az eltelt fizetési várakozási idő alapján, az esedékesség hónapjának első napjával kell végrehajtani, ha az előresorolás feltételei fennállnak.
(2) Középvezetői és beosztott vezetői szolgálati beosztás esetében a fizetési fokozatban történő előresorolás végrehajtása előtt az állományilletékes parancsok intézkedik annak megállapításáról, hogy az érintett a Hszt. 121. § (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel-e, valamint teljesítette-e az előresoroláshoz előírt követelményeket. Ha az előresorolásnak akadálya van, arról írásban, az ok megjelölésével értesíti az érintettet.”

36. § Az R6.

a) 29. § (2) bekezdésében a „napig” szövegrész helyébe a „munkanapig”,

b) 66. § b) pontjában a „főosztályvezető-helyettes 1” szövegrész helyébe a „főosztályvezető 1, a főosztályvezető-helyettes 1”

szöveg lép.

37. § Hatályát veszti az R6.

a) 26. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében és (4) bekezdésében a „vagy 39. § (1) bekezdése” szövegrész,

b) 66. § c) pontjában a „főosztályvezető 1,” szövegrész.

12. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati jelvénnyel történő ellátásának rendjével összefüggő szabályokról szóló 32/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

38. § A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati jelvénnyel történő ellátásának rendjével összefüggő szabályokról szóló 32/2015. (VI. 16.) BM rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A szolgálati jelvény eltulajdonítása esetén a helyi személyügyi szerv köteles haladéktalanul feljelentést, elvesztése esetén bejelentést tenni a legközelebbi rendőri szervnél, amely a feljelentésről vagy bejelentésről jegyzőkönyvet vesz fel.”

39. § A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati jelvénnyel történő ellátásának rendjével összefüggő szabályokról szóló 32/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a) 4. §-ában a „visszavonására” szövegrész helyébe a „visszavonására, valamint a szolgálati jelvénnyel kapcsolatos adatok nyilvántartására”,

b) 9. § (1) bekezdésében az „a visszavont” szövegrész helyébe az „a 8. § (2) bekezdés a)–c) pontja alapján visszavont”

szöveg lép.

13. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

40. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet (a továbbiakban: R7.) a következő 3/A. §-sal egészül ki:

3/A. § (1) A Hszt. 353/A. § (4) bekezdésében meghatározott korrekciós díjat önálló illetményelemként kell feltüntetni.
(2) A Hszt. 353/A. § (6) bekezdésében meghatározott esetben a hatályos rendszeres díjazás 35%-os mértékű emelését biztosító alapilletményt az illetményemelkedés százalékos értékének feltüntetésével egyidejűleg önállóan fel kell tüntetni.”
„(1a) A miniszter engedélyével a napidíj az (1) bekezdésben meghatározott összegnél magasabb összegben is megállapítható, ha azt a kiküldött külföldi feladatellátása során jelentkező, számlával nem igazolható reprezentatív jellegű kiadásokkal járó feladatok indokolttá teszik. A magasabb összegű napidíj megállapítására vonatkozó engedélyt a rendvédelmi szerv előzetesen kérheti, ha egyidejűleg igazolja, hogy az annak megállapításához szükséges pénzügyi fedezet a rendelkezésére áll.”

42. § Az R7. 42. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A szállásköltség a 2. mellékletben meghatározott keretig finanszírozható, attól eltérni kizárólag a miniszter engedélyével lehet, ha a rendvédelmi szerv előzetesen igazolja, hogy az eltéréshez szükséges pénzügyi fedezet a rendelkezésére áll.”

43. § Az R7.

a) 9. § (1) és (2) bekezdésében a „március” szövegrész helyébe az „április”,

b) 14. § (1) bekezdésében az „ukrán vagy szerb nyelvből” szövegrész helyébe az „ukrán vagy szerb nyelvből, továbbá a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állománya esetében lovári nyelvből”,

c) 40. § (1) bekezdésében a „szolgálatteljesítés” szövegrész helyébe a „szolgálati kiküldetés”,

d) 40. § (2) bekezdésében a „rendelet” szövegrész helyébe a „Fejezet”,

e) 40. § (2) bekezdésében az „alapján három hónapot meghaladó tartamú” szövegrész helyébe a „szerint történő külföldre vezénylésen alapuló”

szöveg lép.

44. § Az R7. 1. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

45. § Az R7. 49. §-a az „és a 46. §” szövegrész helyett az „és a 47. §” szöveggel lép hatályba.

14. Záró rendelkezések

46. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba, és 2019. január 2-án hatályát veszti.

1. melléklet a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelethez

1. Az ER. 7. mellékletének 1. függeléke helyébe a következő függelék lép:
Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél rendszeresített szolgálati beosztások alkalmassági kategóriába sorolása
1. Azoknál a szolgálati beosztásoknál, ahol több alkalmassági kategória van feltüntetve, a vizsgálandó személy konkrét szolgálati beosztásának figyelembevételével kell elvégezni az alkalmassági kategóriába való besorolást, amely a humánigazgatási szolgálatok feladata.
2. Alkalmazott rövidítések:
1.    ÁFSZ: Készenléti Rendőrség Állami Futárszolgálat
2.    BEI: Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ Bűnügyi Ellátó Igazgatóság
3.    BRFK: Budapesti Rendőr-főkapitányság
4.    BSZKI: Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet
5.    GI: Készenléti Rendőrség Gazdasági Igazgatóság
6.    GI GEK: Készenléti Rendőrség Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Ellátó Központ
7.    KEŐ: Készenléti Rendőrség Köztársasági Elnöki Őrség
8.    KEŐ SZO: Készenléti Rendőrség Köztársasági Elnöki Őrség Személyvédelmi Osztály
9.    KHSZ: Közigazgatási Hatósági Szolgálat
10.    LRSZ: Készenléti Rendőrség Légirendészeti Szolgálat
11.    MRFK: megyei rendőr-főkapitányság
12.    NNI: Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda
13.    ORFK: Országos Rendőr-főkapitányság
14.    PSZH: páncélozott szállító harcjármű
15.    RRI: Repülőtéri Rendőr Igazgatóság
16.    TŰSZ: Készenléti Rendőrség Tűzszerész Szolgálat
17.    ÜVSZ: Készenléti Rendőrség Ügyeleti Védelmi Szolgálat
1. A központi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások
I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

2.

központi szerv vezetője

országos rendőrfőkapitány

III.

IV.

3.

központi szerv vezetőjének helyettese

bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes

III.

IV.

4.

központi szerv vezetőjének helyettese

rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes

III.

IV.

5.

központi szerv vezetőjének helyettese

gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes

IV.

IV.

6.

szakirányító 1

szolgálatvezető (ORFK humánigazgatási, ellenőrzési)

IV.

IV.

7.

szakirányító 1

hivatalvezető (ORFK)

IV.

IV.

8.

szakirányító 2

főosztályvezető

III., IV.

IV.

9.

főosztályvezető 1

főtanácsadó (főkapitányi biztos)

IV.

IV.

10.

főosztályvezető-
helyettes 1

főosztályvezető-helyettes

III.

IV.

11.

főosztályvezető-
helyettes 1

irodavezető

IV.

IV.

12.

főosztályvezető-
helyettes 2

osztályvezető

III., IV.

IV.

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

2.

E

ügyeletvezető

III.

III.

3.

E

kiemelt főreferens

III.

IV.

4.

E

osztályvezető-helyettes

III.

IV.

5.

E

alosztályvezető

III.

IV.

6.

D

kiemelt főnyomozó

II.

II.

7.

D

főügyeletes

III.

III.

8.

D

csoportvezető

III., IV.

IV.

9.

D

kiemelt főelőadó

III.

IV.

10.

D

kiemelt főellenőr

III.

IV.

11.

C

főnyomozó

II.

II.

12.

C

ügyeletes

III., IV.

IV.

13.

C

nyomozótiszt

II.

III.

14.

C

főelőadó

III., IV.

IV.

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

2.

E

csoportparancsnok

III., IV.

IV.

3.

D

referens

III., IV.

IV.

4.

C

segédelőadó

III., IV.

IV.

2. A Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központnál rendszeresített szolgálati beosztások
I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

2.

területi szerv vezetője

igazgató

III.

IV.

3.

szakirányító 2

igazgató-helyettes

III.

IV.

4.

főosztályvezető 2

főosztályvezető

III.

IV.

5.

osztályvezető 1

osztályvezető

III.

IV.

6.

osztályvezető 1

osztályvezető (BEI)

III.

IV.

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

2.

E

alosztályvezető

III.

IV.

3.

E

osztályvezető-helyettes

III.

IV.

4.

D

kiemelt főelőadó

III.

IV.

5.

D

kiemelt főnyomozó

II.

III.

6.

C

főelőadó

III., IV.

IV.

7.

C

főnyomozó

II.

III.

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

2.

D

technikus

III.

IV.

3.

D

referens

III., IV.

IV.

4.

C

segédelőadó

III., IV.

IV.

3. A Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központnál rendszeresített szolgálati beosztások
I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

2.

területi szerv vezetője

igazgató

III.

IV.

3.

szakirányító 2

igazgató-helyettes

III.

IV.

4.

főosztályvezető 1

főosztályvezető

III.

IV.

5.

főosztályvezető-helyettes 1

főosztályvezető-helyettes

III.

IV.

6.

osztályvezető 1

osztályvezető

III.

IV.

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

2.

E

alosztályvezető

III.

IV.

3.

E

osztályvezető-helyettes

III.

IV.

4.

D

kiemelt főelőadó

III.

IV.

5.

D

kiképzésvezető

I.

I.

6.

D

kiképzésszervező

I., „S”

II.

7.

D

lőtérvezető

II.

II.

8.

C

főelőadó

III., IV.

IV.

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

2.

D

referens

III., IV.

IV.

3.

D

szakoktató

III., IV.

IV.

4.

C

segédelőadó

III., IV.

IV.

4. A Készenléti Rendőrségnél rendszeresített szolgálati beosztások
I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

2.

központi szerv vezetőjének helyettese

műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes (Készenléti Rendőrség parancsnoka)

III.

IV.

3.

szakirányító 1

igazgató

III.

IV.

4.

főosztályvezető 1

igazgató-helyettes (GI GEK)

III.

IV.

5.

főosztályvezető 2

szolgálatvezető
(humánigazgatási, ellenőrzési, ÁFSZ, LRSZ)

III.

IV.

6.

főosztályvezető 2

főosztályvezető

III., IV.

IV.

7.

főosztályvezető 2

főosztályvezető (KEŐ)

III., IV.

IV.

8.

főosztályvezető 2

szolgálatvezető (TŰSZ)

III., IV.

IV.

9.

főosztályvezető 2

hivatalvezető

IV.

IV.

10.

főosztályvezető 2

igazgató-helyettes (NNI, GI)

III.

IV.

11.

főosztályvezető-
helyettes 1

szolgálatvezető (ÜVSZ)

I., II., III.

III.

12.

főosztályvezető-
helyettes 2

főosztályvezető-helyettes

III., IV.

IV.

13.

főosztályvezető-
helyettes 2

főosztályvezető-helyettes (KEŐ)

III., IV.

IV.

14.

osztályvezető 1

osztályvezető

I., II., III., IV., „S”

IV.

15.

osztályvezető 1

osztályvezető (KEŐ SZO, TŰSZ)

I., II., III., IV., „S”

IV.

16.

osztályvezető 1

szolgálatvezető-helyettes (LRSZ)

II.

III.

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

2.

E

osztályvezető-helyettes

III., IV., „S”

IV., „S”

3.

E

alosztályvezető

III., IV.

III., IV.

4.

E

karmester

IV.

IV.

5.

E

főorvos

IV.

IV.

6.

E

ügyeletvezető

III., IV.

III., IV.

7.

D

helikoptervezető

„S”

„S”

8.

D

alosztályvezető-helyettes

II., III., IV., „S”

II., III., IV., „S”

9.

D

csoportvezető

II., III., IV., „S”

II., III., IV., „S”

10.

D

kiemelt főelőadó

II., III., IV.

III., IV.

11.

D

kiemelt főellenőr

III.

III.

12.

D

kiemelt főnyomozó

II.

III.

13.

D

karmester-helyettes

IV.

IV.

14.

D

kiemelt főmérnök

III.

IV.

15.

D

kiképzésvezető

I.

I.

16.

D

kiemelt biztonsági főtiszt

I.

I.

17.

C

főelőadó

III., IV.

IV.

18.

C

főrevizor

IV.

IV.

19.

C

főtechnikus

I., II.

IV.

20.

C

biztonsági főtiszt

I.

I.

21.

C

főmérnök

III., IV.

IV.

22.

B

mérnök

III., IV.

IV.

23.

B

előadó I.

III., IV.

IV.

24.

B

biztonsági tiszt

I.

I.

25.

B

szólamvezető

IV.

IV.

26.

A

előadó II.

III., IV.

IV.

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

2.

E

szolgálatparancsnok

II., „S”

III., „S”

3.

E

csoportparancsnok

III., IV., „S”

IV., „S”

4.

E

szolgálatirányító

I.

II.

5.

E

őrparancsnok

II.

III.

6.

D

biztonsági gépkocsivezető

I.

I.

7.

D

fedélzeti szolgálattevő (helikopter hajózó)

„S”

„S”

8.

D

referens

III., IV.

IV.

9.

D

raktárvezető

IV.

IV.

10.

D

PSZH parancsnok

I.

II.

11.

D

technikus

I.,II., III., IV.

IV.

12.

D

nyomozó

II.

III.

13.

D

tűzszerész

„S”

„S”

14.

D

személybiztosító

I.

I.

15.

D

helyszínbiztosító

I.

I.

16.

D

lakásbiztosító

I.

I.

17.

D

zenész

IV.

IV.

18.

D

vízágyúgépkocsi-parancsnok

I.

I.

19.

D

járőrparancsnok

I.

II.

20.

D

szakoktató

I.

II.

21.

C

járőrvezető

I.

II.

22.

C

kiemelt kísérőőr

I.

II.

23.

C

kutyavezető

I., „S”

I., „S”

24.

C

kiemelt objektumőr

I., II

II.

25.

C

segédelőadó

III., IV.

IV.

26.

C

futár

II.

III.

27.

C

kiképző

I., „S”

II.

28.

C

fogdafelügyelő

I.

II.

29.

B

járőr

I.

II.

30.

B

PSZH kezelő

I.

I.

31.

B

vízágyú gépkocsi-kezelő

I.

I.

32.

B

gépjárművezető

I., II., III., IV.

III., IV.

33.

B

kísérőőr

I.

II.

34.

B

objektumőr

I., II

II.

35.

A

járőrtárs

I.

II.

5. A Budapesti Rendőr-főkapitányság területi szervnek minősülő szervezeti egységénél rendszeresített szolgálati beosztások
I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

2.

területi szerv vezetője

rendőrfőkapitány

III.

IV.

3.

szakirányító 1

bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes (BRFK)

III.

IV.

4.

szakirányító 1

rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes (BRFK)

III.

IV.

5.

szakirányító 1

gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes (BRFK)

III.

IV.

6.

főosztályvezető 2

főosztályvezető

III., IV.

IV.

7.

főosztályvezető 2

szolgálatvezető (humánigazgatási, ellenőrzési)

I., II., III.

III.

8.

főosztályvezető 2

hivatalvezető

IV.

IV.

9.

főosztályvezető-
helyettes 2

főosztályvezető-helyettes

III., IV.

IV.

10.

osztályvezető 1

osztályvezető

I., II., III., IV., „S”

IV.

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

2.

E

ügyeletvezető

III., IV.

III., IV.

3.

E

alosztályvezető

III., IV.

III., IV.

4.

E

osztályvezető-helyettes

III., IV.

IV.

5.

E

főorvos

IV.

IV.

6.

E

szolgálatirányító tiszt

II.

III.

7.

D

főügyeletes

III., IV.

III., IV.

8.

D

alosztályvezető-helyettes

II., III., IV., „S”

II., III., IV., „S”

9.

D

csoportvezető

II., III., IV., „S”

II., III., IV., „S”

10.

D

kiemelt főellenőr

III.

III.

11.

D

kiemelt főelőadó

II., III., IV.

III., IV.

12.

D

kiemelt főnyomozó

II.

III.

13.

D

kiemelt főtechnikus

I., II.

IV.

14.

D

kiemelt fővizsgáló

II.

III.

15.

D

lőtérvezető

I.

II.

16.

C

főellenőr

III.

IV.

17.

C

főelőadó

III., IV.

IV.

18.

C

főnyomozó

II.

III.

19.

C

főrevizor

IV.

IV.

20.

C

főtechnikus

I., II.

IV.

21.

C

fővizsgáló

II.

III.

22.

C

ügyeletes

III., IV.

IV.

23.

B

ellenőr

IV.

IV.

24.

B

előadó I.

III., IV.

IV.

25.

B

nyomozótiszt

II.

III.

26.

B

technikustiszt

I., II., IV.

IV.

27.

B

vizsgálótiszt

II.

III.

28.

A

előadó II.

III., IV.

IV.

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

2.

E

csoportparancsnok

II.

III.

3.

E

őrparancsnok

II.

III.

4.

E

szolgálatparancsnok

II., „S”

III., „S”

5.

D

helyszínelő

I.

II.

6.

D

helyszínelő és balesetvizsgáló

I.

II.

7.

D

nyomozó

II.

III.

8.

D

szakoktató

IV.

IV.

9.

D

technikus

I.

II.

10.

D

ügyeletes

III.

IV.

11.

D

referens

III., IV.

IV.

12.

D

vizsgáló

II.

III.

13.

D

járőrparancsnok

I.

II.

14.

C

fogdafelügyelő

I.

II.

15.

C

járőrvezető

I.

II.

16.

C

kutyavezető

I., „S”

I., „S”

17.

C

segédelőadó

III., IV.

IV.

18.

C

bűnügyi referens

II.

III.

19.

B

fogdaőr

I.

II.

20.

B

járőr

I.

II.

21.

B

gépjárművezető

I., II., III., IV.

III., IV.

22.

B

kísérőőr

I.

II.

23.

B

bűnügyi segédelőadó

III., IV.

IV.

24.

A

objektumőr

I.

II.

25.

A

járőrtárs

I.

II.

6. A 2-5. alcím alá nem tartozó területi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások
I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

2.

területi szerv vezetője

rendőrfőkapitány

III.

IV.

3.

területi szerv vezetője

igazgató (RRI)

III.

IV.

4.

szakirányító 2

igazgató-helyettes (RRI, BSZKI)

III.

IV.

5.

szakirányító 2

bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes (MRFK)

III.

IV.

6.

szakirányító 2

rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes (MRFK)

III.

IV.

7.

szakirányító 2

gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes (MRFK)

IV.

IV.

8.

főosztályvezető 2

főosztályvezető (RRI)

III., IV.

IV.

9.

főosztályvezető-
helyettes 2

szolgálatvezető (MRFK, RRI humánigazgatási, ellenőrzési, határrendészeti, KHSZ)

I., II., III.

IV.

10.

főosztályvezető-
helyettes 2

hivatalvezető

IV.

IV.

11.

osztályvezető 1

osztályvezető

I., II., III., IV., „S”

IV.

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

2.

E

ügyeletvezető

III.

IV.

3.

E

alosztályvezető

III., IV.

III., IV.

4.

E

alosztályvezető (közterületi támogató)

III., IV.

III., IV.

5.

E

osztályvezető-helyettes

III., IV., „S”

IV., „S”

6.

E

titkárságvezető (alosztály jogállású)

IV.

IV.

7.

E

főorvos

IV.

IV.

8.

E

szolgálatirányító tiszt

II., III.

III.

9.

E

sajtószóvivő

IV.

IV.

10.

D

főügyeletes

III., IV.

III., IV.

11.

D

alosztályvezető-helyettes

II., III., IV., „S”

II., III., IV., „S”

12.

D

alosztályvezető-helyettes (közterületi támogató)

II., III., IV., „S”

II., III., IV., „S”

13.

D

csoportvezető

II., III., IV., „S”

II., III., IV., „S”

14.

D

kiemelt főellenőr

III.

III.

15.

D

kiemelt főelőadó

II., III., IV.

III., IV.

16.

D

kiemelt főmérnök

III.

IV.

17.

D

kiemelt főnyomozó

II.

III.

18.

D

kiemelt főtechnikus

I., II.

IV.

19.

D

kiemelt fővizsgáló

II.

III.

20.

D

kiképzésvezető

I.

I.

21.

D

kiképzésszervező

I., „S”

II.

22.

D

lőtérvezető

II.

II.

23.

D

pszichológus (bűnügyi)

IV.

IV.

24.

D

szakorvos (bűnügyi)

IV.

IV.

25.

C

főellenőr

III.

IV.

26.

C

főelőadó

III., IV.

IV.

27.

C

főnyomozó

II.

III.

28.

C

főrevizor

IV.

IV.

29.

C

főtechnikus

I., II.

IV.

30.

C

fővizsgáló

II.

III.

31.

C

ügyeletes

III., IV.

IV.

32.

B

ellenőr

IV.

IV.

33.

B

előadó I.

III., IV.

IV.

34.

B

mérnök

III., IV.

IV.

35.

B

nyomozótiszt

II.

III.

36.

B

technikustiszt

I., II., IV.

IV.

37.

B

vizsgálótiszt

II.

III.

38.

A

előadó II.

III., IV.

IV.

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

2.

E

csoportparancsnok

III.

IV.

3.

E

őrparancsnok

III.

IV.

4.

E

szolgálatparancsnok

III.

IV.

5.

E

szolgálatparancsnok (közterületi támogató)

II., „S”

III., „S”

6.

D

helyszínelő

I.

II.

7.

D

helyszínelő és balesetvizsgáló

I.

II.

8.

D

nyomozó

II.

III.

9.

D

szakoktató

IV.

IV.

10.

D

technikus

I., II., III., IV.

IV.

11.

D

ügyeletes

III., IV.

IV.

12.

D

referens

III., IV.

IV.

13.

D

raktárvezető

IV.

IV.

14.

D

vizsgáló

II.

III.

15.

D

kiemelt főhatárrendész

II.

III.

16.

D

járőrparancsnok

II.

III.

17.

C

fogdafelügyelő

I.

II.

18.

C

főhatárrendész

II.

III.

19.

C

futár

II.

III.

20.

C

járőrvezető

I.

II.

21.

C

járőrvezető (közterületi támogató)

I., „S”

II., „S”

22.

C

kutyavezető

I., „S”

I., „S”

23.

C

szolgálatparancsnok-helyettes

II.

III.

24.

C

segédelőadó

III., IV.

IV.

25.

C

kiképző

I., „S”

II.

26.

C

bűnügyi referens

II.

III.

27.

B

fogdaőr

I.

II.

28.

B

járőr

I.

II.

29.

B

járőr (közterületi támogató)

I.

II.

30.

B

gépjárművezető

I., II., III., IV.

III., IV.

31.

B

kísérőőr

I.

II.

32.

B

bűnügyi segédelőadó

III., IV.

IV.

33.

A

objektumőr

I., II.

II.

34.

A

járőrtárs

I.

II.

7. A Budapesti Rendőr-főkapitányság helyi szervnek minősülő szervezeti egységénél rendszeresített szolgálati beosztások
I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

2.

főosztályvezető 1

kapitányságvezető (kiemelt)

III.

IV.

3.

főosztályvezető 2

kapitányságvezető

III.

IV.

4.

főosztályvezető-
helyettes 2

kapitányságvezető-helyettes (kiemelt)

III.

IV.

5.

osztályvezető 2

osztályvezető

II., III.

IV.

6.

osztályvezető 2

hivatalvezető (kiemelt)

IV.

IV.

7.

osztályvezető 2

őrsparancsnok (osztály jogállású)

I., II.

III.

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

2.

D

alosztályvezető

III.

IV.

3.

D

hivatalvezető (alosztály jogállású)

IV.

IV.

4.

D

őrsparancsnok (alosztály jogállású)

II.

III.

5.

D

őrsparancsnok-helyettes (osztály jogállású)

I.

II.

6.

D

szolgálatirányító tiszt

I.

II.

7.

C

alosztályvezető-helyettes

III., IV.

IV.

8.

C

csoportvezető

III., IV.

IV.

9.

C

kiemelt főelőadó

III., IV.

IV.

10.

C

kiemelt főnyomozó

II.

III.

11.

C

kiemelt főtechnikus

II.

IV.

12.

C

kiemelt fővizsgáló

II.

III.

13.

C

őrsparancsnok-helyettes (alosztály jogállású)

II.

III.

14.

B

főnyomozó

II.

III.

15.

B

főtechnikus

II.

IV.

16.

B

fővizsgáló

II.

III.

17.

B

főelőadó

III., IV.

IV.

18.

A

nyomozótiszt

II.

III.

19.

A

technikustiszt

I., II., III., IV.

IV.

20.

A

vizsgálótiszt

II.

III.

21.

A

előadó I.

II.

III.

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

2.

E

őrparancsnok

II.

III.

3.

E

szolgálatirányító parancsnok

II.

III.

4.

E

csoportparancsnok

III., IV.

IV.

5.

D

helyszínelő

I.

II.

6.

D

helyszínelő és balesetvizsgáló

I.

II.

7.

D

körzeti megbízott

I.

III.

8.

D

nyomozó

II.

III.

9.

D

technikus

II.

IV.

10.

D

vizsgáló

II.

III.

11.

D

referens

III., IV.

IV.

12.

C

segédtechnikus

II., IV.

IV.

13.

C

ügyeletes

III., IV.

IV.

14.

C

járőrparancsnok

I.

II.

15.

C

bűnügyi referens

II.

III.

16.

C

hajóvezető

I.

II.

17.

B

fogdafelügyelő

I.

II.

18.

B

hajóvizsgáló

II.

III.

19.

B

járőrvezető

I.

II.

20.

B

kutyavezető

I., II.

II.

21.

B

segédelőadó

III., IV.

IV.

22.

B

bűnügyi segédelőadó

III., IV.

IV.

23.

A

fogdaőr

I.

II.

24.

A

járőr

I.

II.

25.

A

kísérőőr

I.

II.

26.

A

motorcsónak-vezető

I.

I.

27.

A

objektumőr

I.

II.

28.

A

gépjárművezető

II.

III.

29.

A

bűnügyi fogalmazó

II.

III.

30.

A

járőrtárs

I.

II.

8. A 7. alcím alá nem tartozó helyi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások
I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

2.

főosztályvezető 1

kapitányságvezető (kiemelt)

III.

IV.

3.

főosztályvezető 1

határrendészeti kirendeltségvezető (kiemelt)

III.

III.

4.

főosztályvezető 2

kapitányságvezető

III.

IV.

5.

főosztályvezető-
helyettes 2

határrendészeti kirendeltségvezető

III.

III.

6.

főosztályvezető-
helyettes 2

kapitányságvezető-helyettes (kiemelt)

III.

IV.

7.

osztályvezető 2

osztályvezető

II., III.

IV.

8.

osztályvezető 2

hivatalvezető (kiemelt)

IV.

IV.

9.

osztályvezető 2

őrsparancsnok (osztály jogállású)

I., II.

III.

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

2.

D

alosztályvezető

III.

IV.

3.

D

hivatalvezető (alosztály jogállású)

III.

IV.

4.

D

osztályvezető-helyettes

III.

IV.

5.

D

őrsparancsnok (alosztály jogállású)

II.

III.

6.

D

őrsparancsnok-helyettes (osztály jogállású)

I.

II.

7.

D

szolgálatirányító tiszt

II.

III.

8.

C

alosztályvezető-helyettes

III., IV.

IV.

9.

C

csoportvezető

III., IV.

IV.

10.

C

kiemelt főelőadó

III., IV.

IV.

11.

C

kiemelt főnyomozó

II.

III.

12.

C

kiemelt főtechnikus

II.

IV.

13.

C

kiemelt fővizsgáló

II.

III.

14.

C

őrsparancsnok-helyettes (alosztály jogállású)

II.

III.

15.

B

főnyomozó

II.

III.

16.

B

főtechnikus

II.

IV.

17.

B

fővizsgáló

II.

III.

18.

B

főelőadó

III., IV.

IV.

19.

A

nyomozótiszt

II.

III.

20.

A

technikustiszt

I., II., III., IV.

IV.

21.

A

vizsgálótiszt

II.

III.

22.

A

előadó I.

III., IV.

IV.

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

2.

E

őrparancsnok

II.

III.

3.

E

szolgálatparancsnok

II.

III.

4.

E

szolgálatirányító parancsnok

II.

III.

5.

E

csoportparancsnok

II.

III.

6.

D

helyszínelő

I.

II.

7.

D

helyszínelő és balesetvizsgáló

I.

II.

8.

D

körzeti megbízott

I.

III.

9.

D

nyomozó

II.

III.

10.

D

határrendészeti szakértő

II.

III.

11.

D

szolgálatparancsnok-helyettes

II.

III.

12.

D

technikus

II.

IV.

13.

D

vizsgáló

II.

III.

14.

D

referens

III., IV.

IV.

15.

C

segédtechnikus

III., IV.

IV.

16.

C

ügyeletes

III., IV.

IV.

17.

C

kiképző

I.

II.

18.

C

kiemelt főhatárrendész

II.

III.

19.

C

járőrparancsnok

I.

II.

20.

C

bűnügyi referens

II.

III.

21.

C

hajóvezető

II.

III.

22.

B

fogdafelügyelő

I.

II.

23.

B

főhatárrendész

II.

III.

24.

B

hajóvizsgáló

II.

III.

25.

B

járőrvezető

I.

II.

26.

B

kutyavezető

I., II.

II.

27.

B

segédelőadó

III., IV.

IV.

28.

B

bűnügyi segédelőadó

III., IV.

IV.

29.

A

fogdaőr

I.

II.

30.

A

határrendész

I.

II.

31.

A

járőr

I.

II.

32.

A

kísérőőr

I.

II.

33.

A

motorcsónakvezető

I.

I.

34.

A

objektumőr

II.

III.

35.

A

gépjárművezető

II.

III.

36.

A

bűnügyi fogalmazó

III.

IV.

37.

A

járőrtárs

I.

II.

2. Az ER. 7. mellékletének 1/A. függeléke helyébe a következő függelék lép:
A belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervnél rendszeresített szolgálati beosztások alkalmassági kategóriába sorolása
1. Azoknál a szolgálati beosztásoknál, ahol több alkalmassági kategória van feltüntetve, a vizsgálandó személy konkrét szolgálati beosztásának figyelembevételével kell elvégezni az alkalmassági kategóriába való besorolást, amely a humánigazgatási szolgálatok feladata.
I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

2.

központi szerv vezetője

főigazgató

IV.

IV.

3.

központi szerv vezetőjének helyettese

főigazgató-helyettes

IV.

IV.

4.

területi szerv vezetője

igazgató

IV.

IV.

5.

szakirányító 1

igazgató-helyettes

IV.

IV.

6.

szakirányító 1

hivatalvezető

IV.

IV.

7.

szakirányító 2

főosztályvezető

IV.

IV.

8.

főosztályvezető 1

főtanácsadó

IV.

IV.

9.

főosztályvezető 2

önálló osztályvezető (főigazgató közvetlen irányítása alatt)

IV.

IV.

10.

főosztályvezető-
helyettes 1

főosztályvezető-helyettes

IV.

IV.

11.

főosztályvezető-
helyettes 1

főosztályvezetőt helyettesítő osztályvezető

IV.

IV.

12.

főosztályvezető-
helyettes 2

osztályvezető

IV.

IV.

13.

osztályvezető 1

tanácsadó

III.

IV.

14.

osztályvezető 2

alosztályvezető

III.

IV.

15.

osztályvezető 2

osztályvezető-helyettes

III.

IV.

16.

osztályvezető 2

kirendeltség-vezető

III.

IV.

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

2.

D

kiemelt főreferens

III.

IV.

3.

C

kiemelt főelőadó

III.

IV.

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

2.

D

szakreferens

III.

IV.

3. Az ER. 7. melléklete a következő 1/B. függelékkel egészül ki:
A terrorizmust elhárító szervnél rendszeresített szolgálati beosztások alkalmassági kategóriába sorolása
1. Azoknál a szolgálati beosztásoknál, ahol több alkalmassági kategória van feltüntetve, a vizsgálandó személy konkrét szolgálati beosztásának figyelembevételével kell elvégezni az alkalmassági kategóriába való besorolást, amely a humánigazgatási szolgálatok feladata.
I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

2.

központi szerv vezetője

főigazgató

III.

IV.

3.

központi szerv vezetőjének helyettese

főigazgató-helyettes

III., IV.

IV.

4.

szakirányító 1

igazgató

III., „S”

IV., „S”

5.

szakirányító 2

igazgató-helyettes

III., „S”

IV., „S”

6.

főosztályvezető 1

főosztályvezető

I., II., III., IV., „S”

I., II., III., IV., „S”

7.

főosztályvezető 1

főtanácsadó

IV.

IV.

8.

főosztályvezető-
helyettes 1

főosztályvezető-helyettes

I., II., III., IV., „S”

I., II., III., IV., „S”

9.

főosztályvezető-
helyettes 2

osztályvezető

I., II., III., IV., „S”

I., II., III., IV., „S”

10.

osztályvezető 1

irodavezető

II.

III.

11.

osztályvezető 1

tanácsadó

I., II., III., IV., „S”

I., II., III., IV., „S”

12.

osztályvezető 1

osztályvezető

I., II., III., IV., „S”

I., II., III., IV., „S”

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

2.

D

csoportvezető

I., II., III., IV.

II., III., IV.

3.

D

jogtanácsos

IV.

IV.

4.

D

kiemelt biztonsági főtiszt

I., „S”

I., II., „S”

5.

D

kiemelt főreferens

I., II., III., IV., „S”

II., III., IV., „S”

6.

D

mentőorvos 1

I., II., III., IV.

I., II., III., IV.

7.

D

műveleti tiszt 1

I., II., III., IV., „S”

I., II., III., IV., „S”

8.

D

osztályvezető-helyettes

I., II., III., IV., „S”

I., II., III., IV., „S”

9.

D

ügyeletvezető

III.

III., IV.

10.

C

biztonsági főtiszt

I., „S”

I., II., „S”

11.

C

főmérnök

III.

IV.

12.

C

kiemelt főelőadó

II., III., IV.

II., III., IV.

13.

C

mentőorvos 2

I., II., III., IV.

I., II., III., IV.

14.

C

mentőtiszt 1

I., II., III., IV.

I., II., III., IV.

15.

C

műveleti tiszt 2

I., II., III., IV., „S”

I., II., III., IV., „S”

16.

B

főelőadó

II., III., IV.

III., IV.

17.

B

kiemelt biztonsági tiszt

I., „S”

I., II., „S”

18.

B

mentőtiszt 2

I., II., III., IV.

I., II., III., IV.

19.

B

műveleti tiszt 3

I., II., III., IV., „S”

I., II., III., IV., „S”

20.

B

szolgálatparancsnok

I., II.

II., III.

21.

A

biztonsági tiszt

I., „S”

I., II., „S”

22.

A

előadó

III., IV.

IV.

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

2.

D

biztonsági gépjárművezető 1

I.

I., II.

3.

D

helyszínbiztosító 1

I.

I., II.

4.

D

műveleti tiszthelyettes 1

I., II., III., IV., „S”

I., II., III., IV., „S”

5.

D

személybiztosító 1

I., „S”

I., II., „S”

6.

D

technikus 1

I., II.

III.

7.

D

szolgálatparancsnok 1

I., II.

II., III.

8.

C

biztonsági gépjárművezető 2

I.

I., II.

9.

C

helyszínbiztosító 2

I.

I., II.

10.

C

lakásbiztosító 1

I.

I., II.

11.

C

műveleti mentőápoló 1

I., II., III. IV.

I., II., III., IV.

12.

C

műveleti tiszthelyettes 2

I., II., III., IV., „S”

I., II., III., IV., „S”

13.

C

objektumőr 1

I., II.

II.

14.

C

segédelőadó 1

II., III., IV.

III., IV.

15.

C

személybiztosító 2

I., „S”

I., II., „S”

16.

C

szolgálatparancsnok 2

I., II.

II., III.

17.

C

technikus 2

I., II.

III.

18.

B

biztonsági gépjárművezető 3

I.

I., II.

19.

B

gépjárművezető 1

I., II., III.

III., IV.

20.

B

helyszínbiztosító 3

I.

I., II.

21.

B

lakásbiztosító 2

I.

I., II.

22.

B

műveleti mentőápoló 2

I., II., III., IV.

I., II., III., IV.

23.

B

műveleti tiszthelyettes 3

I., II., III., IV., „S”

I., II., III., IV., „S”

24.

B

objektumőr 2

I., II.

II.

25.

B

segédelőadó 2

II., III., IV.

III., IV.

26.

B

technikus 3

I., II.

III.

27.

A

gépjárművezető 2

I., II., III.

III., IV.

28.

A

objektumőr 3

I., II

II.

29.

A

segédelőadó 3

II., III., IV.

II., IV.

4. Az ER. 7. mellékletének 2. függeléke helyébe a következő függelék lép:
A büntetés-végrehajtási szervezetnél rendszeresített szolgálati beosztások alkalmassági kategóriába sorolása
1. Azoknál a szolgálati beosztásoknál, ahol több alkalmassági kategória van feltüntetve, az irányadó alkalmassági kategóriát – a büntetés-végrehajtási szervezet adott szervezeti egységének munkahelyi kockázatbecslése és a feladatellátás sajátosságai alapján, az állományilletékes parancsnok jóváhagyását követően és a vizsgálandó személy tájékoztatása mellett – a személyügyi szerv az alkalmassági vizsgálatot kérő lapon köteles feltüntetni.
2. A büntetés-végrehajtási szervezetnél „S” kategóriába különösen az a személy tartozik, aki speciális (hosszúidős biztonsági, gyógyító-terápiás, pszichoszociális, szexuális bűncselekményt elkövetettek, drogprevenciós) részlegen, különleges biztonsági részlegen vagy HIV részlegen, műveleti osztályon, illetve csoportban teljesít szolgálatot, páncélozott szállító járművet vezet, vagy tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt fogvatartottat munkáltat.
1. A központi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások
I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

2.

központi szerv vezetője

országos parancsnok

III.

IV.

3.

központi szerv vezetőjének helyettese

országos parancsnok
helyettes

III.

IV.

4.

szakirányító 1

szolgálatvezető

III.

III., IV.

5.

szakirányító 2

főosztályvezető

III.

III., IV.

6.

főosztályvezető-
helyettes 1

főosztályvezető-helyettes

III., IV.

III., IV.

7.

főosztályvezető-
helyettes 2

osztályvezető

III., IV.

III., IV.

8.

osztályvezető 1

munkavédelmi főfelügyelő

III., IV.

III., IV.

9.

osztályvezető 1

titkárságvezető

III., IV.

III., IV.

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

2.

E

kiemelt főreferens

III.

III., IV.

3.

E

fegyelmi tiszt

III., IV.

III., IV.

4.

E

nyomozó tiszt

III., IV.

III., IV.

5.

E

környezetvédelmi vezető

III., IV.

III., IV.

6.

E

energetikai vezető

III., IV.

III., IV.

7.

E

tűzvédelmi vezető

III., IV.

III., IV.

8.

D

főügyeletes

III.

III.

9.

D

kiemelt főelőadó

III.

III., IV.

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

2.

E

raktárvezető

II.

III.

3.

D

referens

II.

III.

4.

C

segédelőadó

II.

III.

2. A területi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások
I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

2.

területi szerv vezetője

parancsnok

III.

III., IV.

3.

területi szerv vezetője

főigazgató-főorvos

III.

III., IV.

4.

területi szerv vezetője

ügyvezető igazgató
(gazdasági társaságok)

III.

III., IV.

5.

területi szerv vezetője

igazgató (intézmény)

III., IV.

IV.

6.

főosztályvezető 1

parancsnok-helyettes
(kiemelt büntetés-végrehajtási intézetek)

III.

III., IV.

7.

főosztályvezető 1

főigazgató-helyettes

III.

III., IV.

8.

főosztályvezető 1

gazdasági vezető
(kiemelt büntetés-végre-
hajtási intézetek,
Bv. Holding Kft.)

III.

III., IV.

9.

főosztályvezető 1

ügyvezető
igazgató-helyettes (Bv. Holding Kft.)

III.

III., IV.

10.

főosztályvezető 1

igazgatóhelyettes (intézmény)

III.

III., IV.

11.

főosztályvezető 2

parancsnok-helyettes

III.

III., IV.

12.

főosztályvezető 2

ügyvezető
igazgató-helyettes (gazdasági társaságok)

III.

III., IV.

13.

főosztályvezető 2

gazdasági vezető

III.

III., IV.

14.

osztályvezető 1

osztályvezető

III.

III., IV.

15.

osztályvezető 1

biztonsági vezető
(gazdasági társaságok)

III.

III., IV.

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

2.

E

osztályvezető-helyettes

III.

III., IV.

3.

E

szakorvos

III.

III., IV.

4.

E

vezető főtanár

III.

III., IV.

5.

D

csoportvezető

III., „S”

III., IV.

6.

D

kiemelt főelőadó

III.

III., IV.

7.

D

kiemelt főtanár

III.

III., IV.

8.

D

szakpszichológus

III.

III., IV.

9.

D

fegyelmi és nyomozótiszt

III.

III., IV.

10.

D

üzemvezető

III.

III., IV.

11.

D

biztonsági tiszt

II., „S”

III.

12.

C

főelőadó

II.

III.

13.

C

pszichológus

III.

III., IV.

14.

C

főművezető

III.

III., IV.

15.

C

diplomás ápoló

III.

III., IV.

16.

C

főtanár

III.

III., IV.

17.

C

vezető reintegrációs tiszt

II., „S”

III.

18.

B

előadó

II.

III.

19.

B

reintegrációs tiszt

II., „S”

III.

20.

B

tanár

II.

III.

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

2.

E

körlet-főfelügyelő

II.

III.

3.

E

főfelügyelő

II., „S”

III.

4.

E

raktárvezető

II.

III.

5.

E

élelmezésvezető

II.

III.

6.

D

kutyatelep-vezető

II.

III.

7.

D

konyhavezető

II.

III.

8.

D

mosodavezető

II.

III.

9.

D

vezető szakasszisztens

II.

III.

10.

D

főápoló

II.

III.

11.

D

szakoktató

II.

III.

12.

D

műhelyvezető

II.

III.

13.

D

kiemelt művezető

II.

III.

14.

C

biztonságtechnikus

II.

III.

15.

C

fegyvermester

II.

III.

16.

C

szállítmányvezető

II.

III.

17.

C

raktáros

II.

III.

18.

C

szociális segédelőadó

II., „S”

III.

19.

C

segédelőadó

II., „S”

III.

20.

C

művezető

II.

III.

21.

C

szakasszisztens

II.

III.

22.

C

szakápoló

II.

III.

23.

B

felügyelő (körlet, foglalkoztatási, munkáltatási)

I., „S”

I., II.

24.

B

kutyavezető

I., „S”

I., II.

25.

B

ápoló

II.

III.

26.

A

gépjárművezető

I., II.

II., III.

27.

A

biztonsági felügyelő

I., „S”

I., II.

28.

A

segédfelügyelő

I.

I., II.

3. A helyi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások
I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

2.

szakirányító 2

parancsnok

III.

III., IV.

3.

főosztályvezető-helyettes 1

parancsnok-helyettes

III.

III., IV.

4.

főosztályvezető-helyettes 1

gazdasági vezető

III.

III., IV.

5.

osztályvezető 2

osztályvezető

III.

III., IV.

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

2.

D

osztályvezető-helyettes

III.

III., IV.

3.

D

csoportvezető

III., „S”

III., IV.

4.

D

kiemelt főelőadó

III.

III., IV.

5.

D

szakpszichológus

III.

III., IV.

6.

D

fegyelmi és nyomozótiszt

III.

III., IV.

7.

D

üzemvezető

III.

III., IV.

8.

D

biztonsági tiszt

II., „S”

III.

9.

C

főelőadó

II.

III.

10.

C

pszichológus

III.

III., IV.

11.

C

főművezető

III.

III., IV.

12.

C

vezető reintegrációs tiszt

II., „S”

III.

13.

B

előadó

II.

III.

14.

B

reintegrációs tiszt

II., „S”

III.

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

2.

E

körlet-főfelügyelő

II.

III.

3.

E

főfelügyelő

II., „S”

III.

4.

E

raktárvezető

II.

III.

5.

E

élelmezésvezető

II.

III.

6.

D

kutyatelep-vezető

II.

III.

7.

D

konyhavezető

II.

III.

8.

D

mosodavezető

II.

III.

9.

D

vezető szakasszisztens

II.

III.

10.

D

főápoló

II.

III.

11.

D

szakoktató

II.

III.

12.

D

műhelyvezető

II.

III.

13.

D

kiemelt művezető

II.

III.

14.

C

biztonságtechnikus

II.

III.

15.

C

fegyvermester

II.

III.

16.

C

szállítmányvezető

II.

III.

17.

C

raktáros

II.

III.

18.

C

szociális segédelőadó

II., „S”

III.

19.

C

segédelőadó

II., „S”

III.

20.

C

művezető

II.

III.

21.

C

szakasszisztens

II.

III.

22.

C

szakápoló

II.

III.

23.

B

felügyelő (körlet, foglalkoztatási, munkáltatási)

I., „S”

I., II.

24.

B

kutyavezető

I., „S”

I., II.

25.

B

ápoló

II.

III.

26.

A

gépjárművezető

I., II.

II., III.

27.

A

biztonsági felügyelő

I., „S”

I., II.

28.

A

segédfelügyelő

I.

I., II.

5. Az ER. 7. mellékletének 3. függeléke helyébe a következő függelék lép:
A hivatásos katasztrófavédelmi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások alkalmassági kategóriába sorolása
1. Azoknál a szolgálati beosztásoknál, ahol több alkalmassági kategória van feltüntetve, a vizsgálandó személy konkrét szolgálati beosztásának figyelembevételével kell elvégezni az alkalmassági kategóriába való besorolást, amely a humánigazgatási szolgálatok feladata.
2. Alkalmazott rövidítések:
1.    KML: katasztrófavédelmi mobil laborok
2.    KMSZ: katasztrófavédelmi műveleti szolgálat
3.    KOK: Katasztrófavédelmi Oktatási Központ
1. A központi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások
I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

2.

központi szerv vezetője

főigazgató

III.

IV.

3.

központi szerv vezetőjének helyettese

főigazgató-helyettes

III., IV.

IV.

4.

szakirányító 1

országos polgári védelmi főfelügyelő

III.

IV.

5.

szakirányító 1

országos tűzoltósági főfelügyelő

III.

IV.

6.

szakirányító 1

országos iparbiztonsági főfelügyelő

III.

IV.

7.

szakirányító 1

szolgálatvezető

IV.

IV.

8.

szakirányító 1

hivatalvezető

IV.

IV.

9.

szakirányító 2

főosztályvezető

IV.

IV.

10.

főosztályvezető 1

főosztályvezető (főfelügyelő-helyettes)

IV.

IV.

11.

főosztályvezető-
helyettes 1

főosztályvezető-helyettes

IV.

IV.

12.

főosztályvezető-
helyettes 2

osztályvezető

IV.

IV.

13.

osztályvezető 1

titkárságvezető

IV.

IV.

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

2.

E

alosztályvezető

III.

III.

3.

E

kiemelt főreferens

III., IV.

III., IV.

4.

E

munkabiztonsági főfelügyelő

III.

IV.

5.

E

vezető főügyeletes

III.

III.

6.

D

kiemelt főelőadó

III., IV.

III., IV.

7.

C

főelőadó

III., IV.

III., IV.

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

2.

D

referens

III.

III.

3.

C

segédelőadó

III., IV.

III., IV.

2. A területi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások
I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

2.

területi szerv vezetője

katasztrófavédelmi igazgató

III.

III.

3.

szakirányító 2

katasztrófavédelmi igazgatóhelyettes

III.

III.

4.

főosztályvezető-
helyettes 1

polgári védelmi főfelügyelő

III.

III.

5.

főosztályvezető-
helyettes 1

tűzoltósági főfelügyelő

III.

III.

6.

főosztályvezető-
helyettes 1

iparbiztonsági főfelügyelő

III.

III.

7.

főosztályvezető-
helyettes 2

szolgálatvezető

IV.

IV.

8.

főosztályvezető-
helyettes 2

hivatalvezető

IV.

IV.

9.

osztályvezető 1

zenekarvezető

IV.

IV.

10.

osztályvezető 1

osztályvezető

II., III.

II., III.

11.

osztályvezető 1

szolgálatvezető-helyettes

IV.

IV.

12.

osztályvezető 2

szakcsoport-vezető (KOK)

IV.

IV.

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

2.

E

alosztályvezető

III.

III.

3.

E

vezető tanár

IV.

IV.

4.

E

ügyeletvezető

III.

III.

5.

D

kiemelt főtanár

IV.

IV.

6.

D

kiemelt főelőadó

II., III.

II., III.

7.

D

kiemelt főelőadó (KMSZ, KML)

I.

I.

8.

D

ügyeletvezető (KOK)

III.

III.

9.

D

karmester-helyettes

IV.

IV.

10.

D

főügyeletes

III.

III.

11.

D

csoportvezető

I., II.

I., II.

12.

C

főelőadó

II., III.

II., III.

13.

C

főeladó (KMSZ, KML)

I.

I.

14.

C

koncertmester

IV.

IV.

15.

C

főtanár

IV.

IV.

16.

C

ügyeletes

III.

III.

17.

C

oktató

IV.

IV.

18.

B

szólamvezető

IV.

IV.

19.

B

tanár

IV.

IV.

20.

B

előadó I.

II., III.

II., III.

21.

B

előadó I. (KMSZ, KML)

I.

I.

22.

A

előadó II.

II., III.

II., III.

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

2.

D

szakoktató

II.

II.

3.

D

referens

II., III.

II., III.

4.

D

technikus

II., III.

II., III.

5.

D

technikus (KMSZ, KML)

I.

I.

6.

D

zenész

IV.

IV.

7.

C

segédelőadó

III., IV.

III., IV.

8.

C

segédelőadó (KMSZ, KML)

I.

I.

9.

C

raktáros

III., IV.

III., IV.

10.

C

kiképző

II.

II.

11.

B

gépjárművezető

I.

I.

12.

B

gépjárművezető (KMSZ, KML)

I.

I.

3. A helyi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások
I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

2.

főosztályvezető 1

katasztrófavédelmi kirendeltség-vezető (megyeszékhelyi)

III.

III.

3.

főosztályvezető 2

katasztrófavédelmi kirendeltség-vezető

III.

III.

4.

főosztályvezető-
helyettes 2

polgári védelmi felügyelő

II.

III.

5.

főosztályvezető-
helyettes 2

tűzoltósági felügyelő

II.

III.

6.

főosztályvezető-
helyettes 2

iparbiztonsági felügyelő

II.

III.

7.

főosztályvezető-
helyettes 2

szolgálatvezető

IV.

IV.

8.

osztályvezető 2

tűzoltóparancsnok

II.

II.

9.

osztályvezető 2

osztályvezető

II., III.

II., III.

10.

osztályvezető 2

irodavezető

III.

IV.

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

2.

D

alosztályvezető

III.

III.

3.

D

parancsnokhelyettes

II.

II.

4.

D

őrsparancsnok

I.

I.

5.

C

kiemelt főelőadó

II., III.

II., III.

6.

C

szolgálatparancsnok

I.

I.

7.

C

műszaki biztonsági tiszt

III.

III.

8.

C

katasztrófavédelmi megbízott

III.

III.

9.

C

csoportvezető

I., II.

I., II.

10.

B

főelőadó

II., III.

II., III.

11.

B

hajóskapitány

I.

I.

12.

B

rajparancsnok

I.

I.

13.

A

előadó I.

I., II.

I., II.

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

2.

D

rajparancsnok-helyettes

I.

I.

3.

C

hajóvezető

I.

I.

4.

C

szerparancsnok

I.

I.

5.

C

referens

II., III.

II., III.

6.

B

gépész

I.

I.

7.

B

különlegesszer-kezelő

I.

I.

8.

A

gépjárművezető

I.

I.

9.

A

beosztott tűzoltó

I., „S”

I., „S”

10.

A

matróz

I.

I.

6. Az ER. 7. melléklete a következő 4/A. függelékkel egészül ki:
A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának a Hszt. 51. § (2) vagy (3) bekezdésében meghatározott szervhez vezényelt tagjának alkalmassági kategóriába sorolása
1. Ha a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állományának vezénylésére valamely más, rendvédelmi feladatokat ellátó szervhez kerül sor, szolgálati beosztásba történő vezényléssel, az alkalmassági kategóriába sorolást a fogadó szervnél betöltött szolgálati beosztás alkalmassági kategóriája határozza meg.
2. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állományának azon tagját, aki vezényléssel a Hszt. 51. § (2) vagy (3) bekezdésében meghatározott szervnél teljesít szolgálatot, – az 1. pontban meghatározottak kivételével – IV. alkalmassági kategóriába kell besorolni.”
7. Hatályát veszti az ER. 7. mellékletében az
„A szolgálati beosztások alkalmassági kategóriába sorolásánál használt rövidítések:

1. ÁFSZ

Állami Futárszolgálat

2. BRFK

Budapesti Rendőr-főkapitányság

3. BSZKI

Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet

4. KJÜ

Központi Javító Üzem

5. KOK

Katasztrófavédelmi Oktatási Központ

6. KR

Készenléti Rendőrség

7. KR SZO

Készenléti Rendőrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság

8. LRP

Légirendészeti Parancsnokság

9. NKE

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

10. NOK

Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ

11. NVSZ

Nemzeti Védelmi Szolgálat

12. OKF

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

13. NEBEK

Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ

14. ORFK RSZKK

Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Szervek Kiképző Központja

15. ROKK

Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ

16. RRI

Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

17. PMRFK

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

18. PSZH

páncélozott szállító harcjármű

19. RSZKI

rendészeti szakközépiskolák

20. TEK

Terrorelhárítási Központ

21. TÜSZ

Készenléti Rendőrség Tűzszerész Szolgálat”

szövegrész.

2. melléklet a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelethez

1. Az R2. 2. mellékletében szereplő táblázat utolsó két sora helyébe a következő sorok lépnek:

 

kivételes teljesítmény
100-90%

jó teljesítmény
89,99-70%

megfelelő teljesítmény
69,99-50%

átlag alatti teljesítmény
49,99-40%

elfogadhatatlan teljesítmény 39,99-0%

100

-
99

98

-
97

96

-
95

94

-
93

92

-
90

89,99

-
87

86

-
83

82

-
79

78

-
75

74

-
70

69,99

-
67

66

-
63

62

-
59

58

-
55

54

-
50

49,99

-
49

48

-
47

46

-
45

44

-
43

42

-
40

39,99

-
33

32

-
25

24

-
17

16

-
9

8

-

0

3. melléklet a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelethez

1. Az R2. 3. mellékletében szereplő táblázat utolsó három sora helyébe a következő sorok lépnek:

Össze-
sítés

a részértékelések összesített eredménye

értékelő vezető értékelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kivételes teljesítmény
100-90%

jó teljesítmény
89,99-70%

megfelelő teljesítmény
69,99-50%

átlag alatti teljesítmény
49,99-40%

elfogadhatatlan teljesítmény

39,99-0%

 

100

-
99

98

-
97

96

-
95

94

-
93

92

-
90

89,99

-
87

86

-
83

82

-
79

78

-
75

74

-
70

69,99

-
67

66

-
63

62

-
59

58

-
55

54

-
50

49,99

-
49

48

-
47

46

-
45

44

-
43

42

-
40

39,99

-
33

32

-
25

24

-
17

16

-
9

8

-

0

4. melléklet a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelethez

1. Az R2. 4. mellékletében szereplő táblázat utolsó három sora helyébe a következő sorok lépnek:

Össze-
sítés

a részértékelések összesített eredménye

értékelő vezető értékelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kivételes teljesítmény
100-90%

jó teljesítmény
89,99-70%

megfelelő teljesítmény
69,99-50%

átlag alatti teljesítmény
49,99-40%

elfogadhatatlan teljesítmény

39,99-0%

 

100

-
99

98

-
97

96

-
95

94

-
93

92

-
90

89,99

-
87

86

-
83

82

-
79

78

-
75

74

-
70

69,99

-
67

66

-
63

62

-
59

58

-
55

54

-
50

49,99

-
49

48

-
47

46

-
45

44

-
43

42

-
40

39,99

-
33

32

-
25

24

-
17

16

-
9

8

-

0

5. melléklet a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelethez

1. Az R2. 5. mellékletében szereplő táblázat utolsó három sora helyébe a következő sorok lépnek:

Össze-
sítés

a részértékelések összesített eredménye

értékelő vezető értékelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kivételes teljesítmény
100-90%

jó teljesítmény
89,99-70%

megfelelő teljesítmény
69,99-50%

átlag alatti teljesítmény
49,99-40%

elfogadhatatlan teljesítmény

39,99-0%

 

100

-
99

98

-
97

96

-
95

94

-
93

92

-
90

89,99

-
87

86

-
83

82

-
79

78

-
75

74

-
70

69,99

-
67

66

-
63

62

-
59

58

-
55

54

-
50

49,99

-
49

48

-
47

46

-
45

44

-
43

42

-
40

39,99

-
33

32

-
25

24

-
17

16

-
9

8

-

0

6. melléklet a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelethez

1. Az R2. 6. mellékletében szereplő táblázat utolsó két sora helyébe a következő sorok lépnek:

 

 

 

kivételes teljesítmény
100-90%

jó teljesítmény
89,99-70%

megfelelő teljesítmény
69,99-50%

átlag alatti teljesítmény
49,99-40%

elfogadhatatlan teljesítmény 39,99-0%

 

 

100

-
99

98

-
97

96

-
95

94

-
93

92

-
90

89,99

-
87

86

-
83

82

-
79

78

-
75

74

-
70

69,99

-
67

66

-
63

62

-
59

58

-
55

54

-
50

49,99

-
49

48

-
47

46

-
45

44

-
43

42

-
40

39,99

-
33

32

-
25

24

-
17

16

-
9

8

-

0

7. melléklet a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelethez

MINŐSÍTŐ LAP
.......... évre / soron kívül
I.

Név: ............................................................

Éves /soron kívüli egyéni teljesítményértékelés eredménye: ...........

- munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények: .........................

Szolgálati hely: .........................................

- kompetencia alapú munkamagatartás értékelési tényezők: .........

- egyéni fejlesztési célok: .............................................................

Szolgálati beosztás: .......................................

- kompetencia- megfelelés: ...........................................................

- stratégiai egyéni teljesítménykövetelmények:............................

- szervezeti teljesítményértékelés eredménye:...............................

II.
1. A minősített képességeinek és szolgálatteljesítéssel összefüggő személyes tulajdonságainak értékelése:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
2. A minősített beosztás ellátására való alkalmasságának értékelése:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
3. A minősített fejleszthetőségére és előmenetelére vonatkozó következtetések:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
III.
Értékelő vezető javaslata személyzeti intézkedések megtételére:
(a megfelelő aláhúzandó!)
a) a minősített vezetői és utánpótlási adatbankba történő felvételére, abból való törlésére: igen/nem
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
b) a minősített szolgálati viszonyának módosítására: igen/nem
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
c) a minősített szolgálati viszonyának alkalmatlanság miatti megszüntetésére: igen/nem
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
d) a minősített jelenlegi beosztására alkalmas javaslatot: igen/nem
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
e) a minősített jutalmazására: igen/nem
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
f) a minősített képzésére: igen/nem
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
g) a teljesítményértékelés alapján a minősített illetményének eltérítésére: igen/nem
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
IV.
A minősítés jóváhagyását javasolom:
dátum, értékelő vezető aláírása
A minősítéssel egyetértek:
dátum, kontrollvezető aláírása dátum, állományilletékes parancsnok aláírása
V.
Tájékoztatom, hogy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 113. § (2) bekezdése alapján a minősítésben foglaltakkal szemben szolgálati panasszal élhet.
Záradék:
A minősítésben foglaltakat megismertem, a minősítő lap egy példányát átvettem.
dátum, minősített aláírása

8. melléklet a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelethez

1. Az R2. 8. mellékletének II. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„II. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek funkcionális területeit értékelő teljesítménymutatók
1. humánerőforrás-gazdálkodás
1.1. a szervezet fluktuációs helyzetének általános értékelése
1.2. az állománytáblázattal összefüggő fegyelem megtartása
1.3. a humán adminisztrációs feladatok teljesülésének szintje
1.4. a munkáltatói intézkedések jogszerűsége, szakszerűsége
1.5. az egyéni teljesítményértékeléssel kapcsolatos szakirányítói tevékenység színvonala
1.6. a fegyelmi eljárások, méltatlansági eljárások lefolytatásának törvényes rendje, a fegyelmi helyzet javítására tett intézkedések eredményessége, színvonala
1.7. a foglalkozás-egészségügyi és pszichológiai szakterület jogszerű működésének biztosítása
1.8. a foglalkozás-egészségügyi, higiénés tevékenység színvonala, eredményessége
1.9. a személyi állomány egészségi és pszichológiai állapotának megőrzése, javítására irányuló intézkedések megtétele
1.10. a munkavédelmi tevékenység színvonala, eredményessége
2. általános igazgatási, hivatali, vezetést támogató tevékenység
2.1. jogi és igazgatási (vezetési adminisztrációs) feladatok teljesülésének szintje, színvonala
2.2. jogi képviseleti, kártérítési ügyek vitelének színvonala, eredményessége
2.3. ügyviteli, ügykezelési tevékenység minősége
2.4. információbiztonság állapota
2.5. kommunikációs tevékenység színvonala, eredményessége
2.6. ügyeleti szolgálat szervezettsége, működés szakszerűsége, eredményessége
2.7. ellenőrzési szolgálati tevékenység színvonala, eredményessége
2.8. védelmi igazgatási tevékenység színvonala, eredményessége
3. gazdálkodás, infrastruktúra
3.1. költségvetési keretek betartása, likviditási egyensúly fenntartása
3.2. gazdálkodással kapcsolatos szabályzók betartásának ellenőrzése
3.3. kiadások csökkentésére tett intézkedések, követelések behajtásának hatékonysága
3.4. infrastruktúra állagának megőrzése/fejlesztése
3.5. személyi állomány foglalkoztatási feltételeinek állapota/fejlesztése
3.6. informatikai szolgáltatás biztonsága és színvonala
3.7. szolgálati célú szállítási szolgáltatások biztonsága és színvonala
3.8. a kijelölt létesítmények őrzésével és a védett személy biztosításával kapcsolatos biztonságtechnikai háttérszolgáltatás biztonsága és színvonala
4. oktatás-képzés
4.1. az állomány képesítési követelményeknek való megfelelése
4.2. a képzési terv végrehajtásának szintje
4.3. az oktatások, képzések szervezése, színvonala, eredményessége
4.4. a képzési dokumentációk összeállításának igényessége, hasznosíthatósága”
2. Az R2. 8. mellékletének III. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„III. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szakmai tevékenységét értékelő teljesítménymutatók
1. közrendvédelmi terület
1.1. intézkedések eredményessége
1.2. intézkedések jogszerűsége és szakszerűsége
1.3. járőrszolgálat hatékonysága, reagáló képessége
1.4. szolgálatszervezés színvonala
1.5. őrzés-védelem színvonala
1.6. csapaterős alkalmazás hatékonysága, reagáló képessége
1.7. csapaterős alkalmazás jogszerűsége és szakszerűsége
1.8. a biztosítási feladatok végrehajtásának szakmai színvonala
1.9. a szolgálatparancsnoki rendszer szervezettsége, működésének szakszerűsége, eredményessége
2. közlekedésrendészeti terület
2.1. közlekedési járőr szolgálat intenzitása és hatékonysága
2.2. közlekedésrendészeti járőr-intézkedések eredményessége
2.3. baleseti helyszínelési és vizsgálati tevékenység színvonala és eredményessége
2.4. balesetmegelőzési-közlekedésbiztonsági szervező tevékenység színvonala
2.5. légi rendészeti tevékenység hatékonysága, szakszerűsége
2.6. vízirendészeti járőrszolgálat intenzitása
2.7. vízirendészeti intézkedések hatékonysága
2.8. víziközlekedési balesetek száma, kimenetele
2.9. víziközlekedési baleset megelőzési tevékenység hatékonysága, színvonala
2.10. víziközlekedési ellenőrzések hatékonysága, intenzitása
3. bűnügyi terület
3.1. nyomozás-eredményesség összességében
3.2. kiemelt bűncselekmények (közterületi kiemelt, élet- és testi épség elleni, gazdasági és vagyonelleni) nyomozásának eredményessége
3.3. nyomozás szakszerűség és hatékonyság színvonala
3.4. nyomozás szervezés és vezetés színvonala
3.5. helyszíni szemle tevékenység színvonala
3.6. bűnügyi-technikai tevékenység színvonala
3.7. bűnmegelőzési tevékenység színvonala
3.8. titkos együttműködőkkel összefüggő szakmai tevékenységek eredménye
3.9. műveleti feldolgozások eredményessége
3.10. a keletkezett bűnügyi információk operatív értéke, hasznosulása
3.11. a gazdaságvédelmi tevékenység szakszerűsége és hatékonysága
3.12. a bűnügyi szakirányítási tevékenység színvonala, valamint a helyszíni bűnügyi tevékenység irányítása
4. igazgatásrendészeti terület
4.1. szabálysértési eljárások eredményessége
4.2. szabálysértési eljárások jogszerűsége
4.3. egyéb rendészeti, igazgatási ügyfeldolgozás hatékonysága, eredményessége
4.4. a hatósági ellenőrzési tevékenység intenzitása, eredményessége, előírás szerinti végrehajtása
4.5. határidők betartása
4.6. a szakirányítói tevékenység megfelelősége
5. határrendészeti terület
5.1. járőrszolgálat intenzitása, reagáló képessége, eredményessége
5.2. járőrszolgálat során tett intézkedések eredményessége
5.3. határellenőrzési tevékenység jogszerűsége és szakszerűsége
5.4. határforgalom ellenőrzés schengeni megfelelősége, eredményessége
5.5. szolgálatszervezés színvonala
5.6. az útlevélkezelői tevékenység színvonala, eredményessége
5.7. idegenrendészeti intézkedések jogszerűsége, szakszerűsége, eredményessége
6. személyvédelmi és objektumvédelmi terület
6.1. személybiztosítás, lakásbiztosítás és helyszínbiztosítás színvonala és eredményessége
6.2. a kijelölt létesítmények őrzésével és a védett személy biztosításával kapcsolatos rendkívüli események során alkalmazott intézkedések jogszerűsége, szakszerűsége
6.3. a riasztás során tett intézkedések hatékonysága, szakszerűsége
7. ügyeleti terület
7.1. az ügyeleti jelentőszolgálat működtetésének színvonala
7.2. az irányítási képesség szakszerűsége, színvonala
7.3. az állampolgárokkal történő kommunikáció színvonala és az intézkedések szakszerűsége”
3. Az R2. 8. mellékletének VI. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„VI. A büntetés-végrehajtási szervezet szakmai tevékenységét értékelő teljesítménymutatók
1. biztonság, fogvatartás
1.1. a fogvatartottakkal kapcsolatos adminisztratív fegyelem színvonala
1.2. a büntetés-végrehajtás külső kontrolljával összefüggő megállapítások eredménye
1.3. a kényszerítő eszközök alkalmazásának jogszerűsége, szakszerűsége
1.4. a rendkívüli eseményekkel összefüggő intézkedések eredményessége
1.5. a fogvatartottak fegyelmi helyzetének általános értékelése
2. reintegrációs tevékenység, komplex fogvatartotti foglalkoztatás, fejlesztés, egészségügyi ellátás
2.1. munkáltatás hatékonysága, eredményessége
2.2. fogvatartottak oktatásának, képzésének színvonala, hatékonysága
2.3. fogvatartotti programok színvonalának értékelése
2.4. társadalmi szerepvállalás értékelése
2.5. a fogvatartottak egészségügyi ellátásának színvonala
3. gazdasági társaságok
3.1. a fogvatartottak teljes körű foglalkoztatásának érdekében tett intézkedések megvalósulásának szintje
3.2. a gazdasági társaság biztonsági rendszere működtetésének hatékonysága
3.3. az értékesítés jövedelmezőségének alakulása
3.4. a társaság szakmunkás képzésben, OKJ-s képzésben való részvételének eredményessége”

9. melléklet a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelethez

A büntetés-végrehajtási szervezetnél rendszeresített könnyített szolgálatban foglalkoztatottakkal betölthető szolgálati beosztások
I. A központi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások

 

A

B

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

2.

Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások:

3.

E

kiemelt főreferens

4.

E

környezetvédelmi vezető

5.

E

energetikai vezető

6.

E

tűzvédelmi vezető

7.

D

kiemelt főelőadó

8.

Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások:

9.

E

raktárvezető

10.

C

segédelőadó

II. A területi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások

 

A

B

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

2.

Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások:

3.

E

szakorvos

4.

D

kiemelt főelőadó

5.

D

szakpszichológus

6.

D

üzemvezető

7.

C

főelőadó

8.

C

pszichológus

9.

C

főművezető

10.

B

előadó

11.

Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások:

12.

E

raktárvezető

13.

E

élelmezésvezető

14.

D

konyhavezető

15.

D

mosodavezető

16.

D

vezető szakasszisztens

17.

D

főápoló

18.

D

műhelyvezető

19.

D

kiemelt művezető

20.

C

biztonságtechnikus

21.

C

fegyvermester

22.

C

szociális segédelőadó

23.

C

segédelőadó

24.

C

művezető

25.

C

szakasszisztens

26.

C

szakápoló

27.

B

felügyelő (körlet, foglalkoztatási, munkáltatási)

28.

B

kutyavezető

29.

B

ápoló

30.

A

gépjárművezető

III. A helyi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások

 

A

B

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

2.

Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások:

3.

D

kiemelt főelőadó

4.

D

szakpszichológus

5.

D

üzemvezető

6.

C

főelőadó

7.

C

pszichológus

8.

C

főművezető

9.

B

előadó

10.

Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások:

11.

E

raktárvezető

12.

E

élelmezésvezető

13.

D

konyhavezető

14.

D

mosodavezető

15.

D

vezető szakasszisztens

16.

D

főápoló

17.

D

műhelyvezető

18.

D

kiemelt művezető

19.

C

biztonságtechnikus

20.

C

fegyvermester

21.

C

szociális segédelőadó

22.

C

segédelőadó

23.

C

művezető

24.

C

szakasszisztens

25.

C

szakápoló

26.

B

felügyelő (körlet, foglalkoztatási, munkáltatási)

27.

B

kutyavezető

28.

B

ápoló

29.

A

gépjárművezető

10. melléklet a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelethez

A hivatásos katasztrófavédelmi szervnél rendszeresített könnyített szolgálatban foglalkoztatottakkal betölthető szolgálati beosztások
I. A központi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások

 

A

B

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

2.

Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások:

3.

E

kiemelt főreferens

4.

E

munkabiztonsági főfelügyelő

5.

D

kiemelt főelőadó

6.

C

főelőadó

7.

Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások:

8.

D

referens

9.

C

segédelőadó

II. A területi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások

 

A

B

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

2.

Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások:

3.

D

kiemelt főtanár

4.

D

kiemelt főelőadó

5.

C

főelőadó

6.

C

főtanár

7.

B

előadó I.

8.

B

tanár

9.

A

előadó II.

10.

Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások:

11.

D

referens

12.

C

segédelőadó

13.

C

raktáros

14.

C

kiképző

15.

B

gépjárművezető

III. A helyi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások

 

A

B

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

2.

Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások:

3.

C

kiemelt főelőadó

4.

B

főelőadó

5.

A

előadó I.

6.

Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások:

7.

C

referens

11. melléklet a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelethez

1. Az R5. 2. mellékletében a III. „Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című táblázat a következő 57a. sorral egészül ki:

 

[A]

[B]

[C]

[D]

[E]

57a.

C

hajóvezető

100

2. Az R5. 2. mellékletében a VII. „Budapesti Rendőr-főkapitányság” alcím „2. Tiszthelyettesi szolgálati beosztások” című táblázata a következő 40a. sorral egészül ki:

 

[A]

[B]

[C]

[D]

[E]

40a.

C

hajóvezető

125

3. Az R5. 2. mellékletében a Megjegyzés részben a „Nemzetközi Együttműködési Központ” szövegrész helyébe a „Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ” szöveg lép.
1.    Hatályát veszti az R5. 2. melléklet VI. alcímében a táblázatokat követően az

500*****:

A Köztársasági Elnöki Őrség főosztályvezető, főosztályvezető-helyettesi és a KR KEŐ Személyvédelmi Osztály osztályvezető beosztása, valamint a Tűzszerész Szolgálat vezető beosztásai esetében a hivatásos pótlék mértéke 600%.”

szövegrész.
5. Hatályát veszti az R5. 2. mellékletében a III. „Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című táblázat C:60 és D:60 mezője.
6. Hatályát veszti az R5. 2. mellékletében a VII. „Budapesti Rendőr-főkapitányság” alcím „2. Tiszthelyettesi szolgálati beosztások” című táblázat C:42 és D:42 mezője.

12. melléklet a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelethez

1. Az R5. 3. mellékletében az I. „Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című táblázat D:13 mezője helyébe a következő mező lép:

 

[D]

[13.]

450

2. Az R5. 3. mellékletében az I. „Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című táblázat D:14 mezője helyébe a következő mező lép:

 

[D]

[14.]

450

3. Az R5. 3. mellékletében az I. „Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című táblázat D:15 mezője helyébe a következő mező lép:

 

[D]

[15.]

450

4. Az R5. 3. mellékletében az I. „Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című táblázat D:16 mezője helyébe a következő mező lép:

 

[D]

[16.]

450

13. melléklet a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelethez

1. Az R5. 4. mellékletében az I. „Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című táblázat D:6 mezője helyébe a következő mező lép:

 

[D]

[6.]

550 vagy 650*

2. Az R5. 4. mellékletében az I. „Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című táblázat D:8 mezője helyébe a következő mező lép:

 

[D]

[8.]

550 vagy 650*

3. Az R5. 4. mellékletében az I. „Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című táblázat D:12 mezője helyébe a következő mező lép:

 

[D]

[12.]

550 vagy 650*

4. Az R5. 4. mellékletében a II. „Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című táblázat D:4 mezője helyébe a következő mező lép:

 

[D]

[4.]

400

5. Az R5. 4. mellékletében a II. „Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című táblázat C:21 mezője helyébe a következő mező lép:

 

[C]

[21.]

650 vagy 500

6. Az R5. 4. mellékletében a III. „Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című táblázat a következő 7a. sorral egészül ki:

 

[A]

[B]

[C]

[D]

7a

D

szolgálatparancsnok 1

500

 

7. Az R5. 4. mellékletében a III. „Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című táblázat D:7 mezője helyébe a következő mező lép:

 

[D]

[7.]

400

8. Az R5. 4. mellékletében a III. „Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című táblázat D:11 mezője helyébe a következő mező lép:

 

[D]

[11.]

400

9. Az R5. 4. mellékletében a III. „Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című táblázat D:13 mezője helyébe a következő mező lép:

 

[D]

[13.]

400

10. Az R5. 4. mellékletében a III. „Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című táblázat D:14 mezője helyébe a következő mező lép:

 

[D]

[14.]

400

11. Az R5. 4. mellékletében a III. „Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című táblázat D:17 mezője helyébe a következő mező lép:

 

[D]

[17.]

400

12. Az R5. 4. mellékletében a III. „Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című táblázat D:19 mezője helyébe a következő mező lép:

 

[D]

[19.]

400

13. Az R5. 4. mellékletében a III. „Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című táblázat D:22 mezője helyébe a következő mező lép:

 

[D]

[22.]

400

14. Az R5. 4. mellékletében a III. „Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című táblázat D:24 mezője helyébe a következő mező lép:

 

[D]

[24.]

400

15. Az R5. 4. mellékletében a III. „Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című táblázat D:25 mezője helyébe a következő mező lép:

 

[D]

[25.]

400

16. Az R5. 4. mellékletében a III. „Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című táblázat D:26 mezője helyébe a következő mező lép:

 

[D]

[26.]

400

17. Az R5. 4. mellékletében a III. „Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című táblázat D:27 mezője helyébe a következő mező lép:

 

[D]

[27.]

400

18. Az R5. 4. mellékletében a III. „Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című táblázat D:28 mezője helyébe a következő mező lép:

 

[D]

[28.]

400

19. Az R5. 4. mellékletében a III. „Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című táblázat D:29 mezője helyébe a következő mező lép:

 

[D]

[29.]

400

20. Az R5. 4. mellékletében a III. „Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című táblázat B:16 mezője helyébe a következő mező lép:

 

[B]

[16.]

szolgálatparancsnok 2

14. melléklet a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelethez

1. Az R5. 5. mellékletében a II. „Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című táblázat E:24 mezője helyébe a következő mező lép:

 

[E]

[24.]

100

2. Az R5. 5. mellékletében a III. „Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című táblázat E:5 mezője helyébe a következő mező lép:

 

[E]

[5.]

100

3. Az R5. 5. mellékletében a III. „Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című táblázat E:13 mezője helyébe a következő mező lép:

 

[E]

[13.]

100

4. Az R5. 5. mellékletében a III. „Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című táblázat D:20 mezője helyébe a következő mező lép:

 

[D]

[20.]

135

15. melléklet a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelethez

1. Az R5. 6. mellékletében az I. „Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” alcím „2. Területi szervnél” című táblázat a következő 10a. sorral egészül ki:

 

[A]

[B]

[C]

[D]

[E]

10a.

főosztályvezető 1

igazgatóhelyettes (intézmény)

100

2. Hatályát veszti az R5. 6. mellékletében az I. „Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” alcím „1. Központi szervnél” című táblázat B:7, C:7 és D:7 mezője.
3. Hatályát veszti az R5. 6. mellékletében az I. „Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” alcím „2. Területi szervnél” című táblázat C:13 és D:13 mezője.

16. melléklet a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelethez

1. Az R5. 8. mellékletében a II. „Oktatói, nevelői és képzést támogató beosztások” című táblázat helyébe a következő táblázat lép:
II. Oktatói, nevelői és képzést támogató beosztások

 

A

B

C

D

1.

besorolási

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

kategória

alapfeladat

nem alap-
feladat

3.

főosztályvezető 1

egyetemi tanár

100

 

4.

főosztályvezető 1

kutató professzor

100

 

5.

osztályvezető 1

egyetemi docens

100

 

6.

osztályvezető 1

főiskolai tanár

100

 

7.

osztályvezető 1

tudományos tanácsadó

100

 

8.

osztályvezető 1

ügyvivő szakértő

 

100

9.

E

adjunktus

100

 

10.

E

tudományos főmunkatárs

100

 

11.

E

tanársegéd

100

 

12.

E

gyakorlati oktató (szakoktató)

100

 

13.

D

tudományos munkatárs

100

 

14.

D

mesterkiképző

100

 

15.

C

tudományos segédmunkatárs

100

 

16.

C

kiképző

100

 

17. melléklet a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelethez

1. Az R5. 10. mellékletében az I. alcím 3. „Az alapbeosztásnak minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei” című táblázat B:6 mezője helyébe a következő mező lép:

 

[ISKOLAI VÉGZETTSÉG]

[6]

érettségi vagy szakiskolai végzettség

2. Az R5. 10. mellékletében a II. alcím 3. „Az alapbeosztásnak nem minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei” című táblázat B:6 mezője helyébe a következő mező lép:

 

[ISKOLAI VÉGZETTSÉG]

[6]

érettségi vagy szakiskolai végzettség

18. melléklet a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelethez

A folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati beosztások, a készenléti jellegű szolgálati beosztások, valamint az őrszolgálati beosztások
I. A folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati beosztások, a készenléti jellegű szolgálati beosztások, valamint az őrszolgálati beosztások a rendőrségnél
1. Folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati beosztások
a) Ügyeleti Főosztály (ORFK)
b) Központi ügyeleti szolgálat (KR)
c) ügyeleti szolgálat (RRI)
d) Tevékenység-irányítási Központ (BRFK, MRFK)
e) Sajtóügyelet (ORFK)
f) híradástechnikai ügyeleti szolgálat
g) határrendészeti kirendeltség ügyelete
h) NEBEK nemzetközi kapcsolattartási pont ügyelete
i) Őrzött Szállás
j) Ügyeleti Főosztály ügyeletvezető (TEK)
szolgálati beosztásai.
2. Készenléti jellegű szolgálati beosztások
a) az ORFK Közrendvédelmi és Igazgatásrendészeti Főosztályai által adott szolgálattal érintett beosztások, a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok, valamint rendőrkapitányságok közrendvédelmi, közlekedési és igazgatásrendészeti szolgálataival érintett szolgálati beosztások,
b) a KR bevetési főosztályainak szolgálati beosztásai,
c) a KR Informatikai Osztályának szolgálati beosztásai,
d) a KR ÁFSZ szolgálati beosztásai,
e) a KR LRSZ szolgálati beosztásai,
f) a KR SZOVIG biztonsági főtiszt, biztonsági tiszt, objektumőr, lakásbiztosító, helyszínbiztosító, személybiztosító, biztonsági gépkocsivezető, referens, tűzszerész, technikus és fogdafelügyelő szolgálati beosztásai,
g) a KR KEÖ alosztályvezető-helyettes, csoportvezető, kiemelt főelőadó, kiemelt biztonsági főtiszt, főelőadó, csoportparancsnok, szolgálatirányító, biztonsági gépkocsivezető, személybiztosító, helyszínbiztosító, lakásbiztosító, objektumőr szolgálati beosztásai,
h) az RRI ügyeletes vezető, bűnügyi készenlét, idegenrendészeti készenlét szolgálati beosztása,
i) a területi és helyi szervek bűnügyi szolgálati ág forrónyomos csoportjaival érintett szolgálati beosztások, valamint a bűnügyi technikai szolgálat körébe tartozó szolgálati beosztások,
j) a TEK Műveleti Igazgatóság főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, műveleti tiszt 1, mentőorvos 1, osztályvezető-helyettes, műveleti tiszt 2, mentőorvos 2, mentőtiszt 2, műveleti tiszt, mentőtiszt 2, műveleti tiszt 3, szolgálatparancsnok, műveleti tiszthelyettes 1, műveleti mentőápoló 1, műveleti tiszthelyettes 2, szolgálatparancsnok 1, szolgálatparancsnok 2, műveleti mentőápoló 2 szolgálati beosztásai,
k) a TEK Személyvédelmi Igazgatóság osztályvezető-helyettes, kiemelt biztonsági főtiszt, biztonsági főtiszt, kiemelt biztonsági tiszt, biztonsági tiszt, biztonsági gépjárművezető 1, biztonsági gépjárművezető 2, biztonsági gépjárművezető 3, helyszínbiztosító 1, helyszínbiztosító 2, helyszínbiztosító 3, személybiztosító 1, személybiztosító 2, lakásbiztosító 1, lakásbiztosító 2 szolgálati beosztásai.
3. Őrszolgálati beosztások
a) objektumőr
b) fogdaőr
c) kísérőőr
d) őrparancsnok fogdafelügyelő
e) segédelőadó (őrzött szálláson)
f) szolgálatparancsnok, szolgálatparancsnok 1, szolgálatparancsnok 2.
II. A folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati beosztások, valamint a készenléti jellegű szolgálati beosztások a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél
1. Folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati beosztások
a) vezető főügyeletes (központi szerv)
b) főügyeletes (központi szerv)
c) főügyeletes (területi szervek)
d) Megyei/Fővárosi Műveltirányítási Ügyelet állománya (területi szervek)
e) ügyeletvezető (területi jogállású szervek)
f) ügyeletes (helyi szervek)
g) ügyeletvezető (területi szervek)
h) ügyeletvezető (KOK).
2. Készenléti jellegű szolgálati beosztások
a) szolgálatparancsnok (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)
b) hajóskapitány (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)
c) rajparancsnok (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)
d) rajparancsnok-helyettes (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)
e) hajóvezető (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)
f) szerparancsnok (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)
g) gépész (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)
h) különlegesszer-kezelő (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)
i) gépjárművezető (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)
j) beosztott tűzoltó (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)
k) matróz (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)
l) a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálatnál rendszeresített szolgálati beosztások.
3. A folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati beosztások, a készenléti jellegű szolgálati beosztások, valamint az őrszolgálati beosztások a büntetés-végrehajtási szervezetnél
1. Folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati beosztások
a) (egészségügyi) osztályvezető (főorvos)
b) szakorvos
c) szakasszisztens
d) főügyeletes.
2. Készenléti jellegű szolgálati beosztások
a) (egészségügyi) osztályvezető (főorvos)
b) szakorvos
c) szakasszisztens
d) műveleti csoportba vagy műveleti osztályra beosztottak.
3. Őrszolgálati beosztások
a) főápoló [Büntetés-végrehajtás Központi Kórháza (Tököl), Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet]
b) szakápoló [Büntetés-végrehajtás Központi Kórháza (Tököl), Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet]
c) ápoló [Büntetés-végrehajtás Központi Kórháza (Tököl), Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet]
d) vezető szakasszisztens [Büntetés-végrehajtás Központi Kórháza (Tököl), Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet]
e) szakasszisztens [Büntetés-végrehajtás Központi Kórháza (Tököl), Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet]
f) biztonsági tiszt
g) főfelügyelő
h) körlet-főfelügyelő
i) felügyelő (körlet, foglalkoztatási, munkáltatási)
j) biztonsági felügyelő
k) kutyavezető.

19. melléklet a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelethez

A nagyfrekvenciás és ionizáló sugárzásnak, mérgezésnek vagy biológiai kóroki tényezők jelenléte miatti fertőzésveszélynek kitett beosztásban szolgálatot teljesítők pótlékára jogosító szolgálati beosztások
I. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél
1.    osztályvezető,
2.    alosztályvezető,
3.    főorvos,
4.    szakorvos,
5.    kiemelt főreferens,
6.    segédelőadó,
ha a szolgálati beosztás betöltése az orvos, fogorvos, egészségügyi asszisztens, fogorvosi asszisztens vagy felcser munkakörök valamelyikének ellátását szolgálja.
II. A terrorizmust elhárító szervnél
1.    kiemelt főreferens,
2.    kiemelt főelőadó,
ha a szolgálati beosztás betöltése az élelmiszer szakfelügyelő vagy élelmiszer higiénikus munkakörök valamelyikének ellátását szolgálja.
III. A büntetés-végrehajtási szervezetnél
1.    reintegrációs tiszt,
2.    vezető reintegrációs tiszt,
3.    körletfelügyelő,
4.    körlet-főfelügyelő,
5.    szakápoló,
6.    főápoló,
7.    szakasszisztens,
8.    vezető szakasszisztens,
9.    szakorvos,
10.    osztályvezető (egészségügyi).
1

A rendelet a 46. § alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére