• Tartalom

79/2015. (III. 31.) Korm. rendelet

79/2015. (III. 31.) Korm. rendelet

a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról1

2015.07.02.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1–9. §2

10. § Nem lép hatályba a családok otthonteremtési kedvezményével összefüggésben az egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 331/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése, 18. § (1) és (3) bekezdése, 20. § (2) bekezdése, 23. §-a, 27. § (2) bekezdése, 28. § (3) bekezdése, valamint 32. § (2) bekezdés k) pontja.

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2015. június 30-án lép hatályba.

(2) Az 1–9. § 2015. július 1-jén lép hatályba.

1

A rendeletet a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 18. § 16. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az 1–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére