• Tartalom

2015. évi VIII. törvény

2015. évi VIII. törvény

a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények módosításáról1

2018.01.01.

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

1. §2

2. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

2. §3

3. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

3. §4

4. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

4. §5

5. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása

5. §6

6. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása

6. §7

7. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
1997. évi XLVII. törvény módosítása

7. §8

8. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

8. §9

9. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

9. §10

10. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

10. §11

11. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

11. §12

12. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosítása

12. §13

13. A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény módosítása

13. §14

14. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

14. §15

15. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása

15. §16

16. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása

16. §17

17. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása

17. §18

18. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása

18. §19

19. Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló
2011. évi CLVI. törvény módosítása

19. §20

20. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosítása

20. §21

21. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

21. §22

22. A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló
2014. évi XCIX. törvény eltérő szöveggel történő hatályba léptetése

22. § (1) A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény 99. §-ának a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 68/A. § (1) bekezdését, (3) bekezdés b) pontját és (4) bekezdését módosító rendelkezése a „kincstárnál” szövegrész helyett a „fővárosi és megyei kormányhivatalnál” szöveggel lép hatályba.

(2) A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény 259. §-ának a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény

a) 15. § (1) bekezdés b) pontját módosító rendelkezése a „kincstárnál” szövegrész helyett a „fővárosi és megyei kormányhivatalnál” szöveggel, és

b) 15. § (3) bekezdését módosító rendelkezése a „kincstár” szövegrész helyett a „fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveggel

lép hatályba.

23. Záró rendelkezések

23. § Ez a törvény 2015. április 1-jén lép hatályba.

24. § (1) Amennyiben törvény másként nem rendelkezik, e törvény vagy az egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi VI. törvény alapján 2015. április 1-jével a fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal), illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) feladat- és hatáskörébe kerülő, folyamatban lévő ügyekben az a szerv jár el, amelynek hatáskörébe a feladat ellátása a jogszabály rendelkezése szerint kerül.

(2) A folyamatban lévő ügyekben a 2015. április 1. előtt végzett eljárási cselekmények hatályát és a megkezdett határidőket nem érinti, hogy az eljárás lefolytatása 2015. április 1-jével a kormányhivatal, illetve a járási hivatal feladat- és hatáskörébe kerül.

(3) A (2) bekezdés megfelelően alkalmazandó a 2015. április 1-jével a kormányhivatal, illetve a járási hivatal feladat- és hatáskörébe kerülő, más hatóság eljárásában felhasználandó szakhatósági állásfoglalás kiadására irányuló, folyamatban lévő szakhatósági eljárásra.

(4) Amennyiben a folyamatban lévő ügyben 2015. április 1-jét megelőzően olyan szakhatóság adott ki szakhatósági állásfoglalást, amelyet 2015. április 1-jét követően már nem kell bevonni az adott eljárásba, az eljáró hatóság a határozatát a szakhatósági állásfoglalásban meghatározott szakkérdés tekintetében kizárólag a már kiadott szakhatósági állásfoglalásra alapozza.

(5)23

(6) A 2015. április 1-jét megelőzően előzetes szakhatósági állásfoglalás iránt indult eljárást meg kell szüntetni, ha a szakhatósági eljárásban vizsgálandó szakkérdést a 2015. április 1-jén hatályos jogszabályok alapján az ügyben hatáskörrel rendelkező hatóság szakhatósági közreműködés nélkül a saját eljárásában vizsgálja. Az előzetes szakhatósági eljárásért megfizetett illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat vissza kell téríteni annak, aki azt megfizette. A visszatérítés iránt a 2015. április 1-jén hatályos jogszabályok alapján az ügyben hatáskörrel rendelkező hatóság intézkedik.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2015. március 17-i ülésnapján fogadta el.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 24. § (5) bekezdését a 2017: L. törvény 485. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére