• Tartalom

8/2015. (IV. 14.) IM rendelet

8/2015. (IV. 14.) IM rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok területi integrációjával összefüggő egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2015.04.15.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

a 2. alcím tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím vonatkozásában az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 131. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 135. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 75. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 75. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

a 7. alcím és az 1. melléklet tekintetében a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím tekintetében a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím és a 2–5. melléklet tekintetében a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 75. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,

a 10. alcím tekintetében a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény 24. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12. alcím tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés s) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,

a 13. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

a 14. alcím tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint a megelőző pártfogásra vonatkozó rendelkezések tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva – a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelők tevékenysége vonatkozásában a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, a katonák pártfogó felügyelete vonatkozásában a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel, a megelőző pártfogás vonatkozásában a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –,

a 15. alcím és a 6. melléklet tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés e) pontjában és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,

a 16. alcím tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben –, a legfőbb ügyész véleményének kikérésével,

a következőket rendelem el:

1. A bírósági végrehajtási jutalomról és a végrehajtási költségátalányról szóló
13/1994. (IX. 8.) IM rendelet módosítása

1. § A bírósági végrehajtási jutalomról és a végrehajtási költségátalányról szóló 13/1994. (IX. 8.) IM rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontjában az „a földhivatal” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóság” szöveg lép.

2. A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet módosítása

2. § A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet

a) 21/A. § a) pontjában a „földhivatal” szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatóság”,

b) 29/A. § (3) bekezdésében az „a földhivatalnak” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóságnak”,

c) 30. § (6) bekezdésében a „földhivatali” szövegrész helyébe az „ingatlan-nyilvántartási”

szöveg lép.

3. A pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről szóló
7/2002. (III. 30.) IM rendelet módosítása

3. § A pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről szóló 7/2002. (III. 30.) IM rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében az „a fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat és a Közigazgatási és Igazságügyi” szövegrész helyébe az „a fővárosi és megyei kormányhivatal és az Igazságügyi”,

b) 5. § (7) bekezdésében az „a fővárosi megyei igazságügyi szolgálatnak” szövegrész helyébe az „a fővárosi és megyei kormányhivatalnak”

szöveg lép.

4. Az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői Szolgálatánál foglalkoztatottak képesítési követelményeiről, munkaköri elnevezéseiről és ügyviteli vizsgájáról szóló 19/2003. (VI. 24.)
IM rendelet módosítása

4. § Az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői Szolgálatánál foglalkoztatottak képesítési követelményeiről, munkaköri elnevezéseiről és ügyviteli vizsgájáról szóló 19/2003. (VI. 24.) IM rendelet 3. § (2) bekezdés

a) nyitó szövegrészében az „a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 62. pontjában” szövegrész helyébe az „a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendeletben”,

b) záró szövegrészében az „a Közigazgatási és Igazságügyi” szövegrész helyébe az „az Igazságügyi”

szöveg lép.

5. A jogi segítői névjegyzék vezetésének részletes szabályairól szóló 42/2003. (XII. 19.) IM rendelet módosítása

5. § A jogi segítői névjegyzék vezetésének részletes szabályairól szóló 42/2003. (XII. 19.) IM rendelet 1. § (1) bekezdésében az „a Közigazgatási és Igazságügyi” szövegrész helyébe az „az Igazságügyi” szöveg lép.

6. A jogi segítő díjazásáról szóló 11/2004. (III. 30.) IM rendelet módosítása

6. § A jogi segítő díjazásáról szóló 11/2004. (III. 30.) IM rendelet

a) 4. § (1) bekezdésében a „fővárosi, megyei igazságügyi szolgálatnak” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatalnak (a továbbiakban: kormányhivatal)”,

b) 6. § (1) és (2) bekezdésében a „fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat” szövegrész helyébe a „kormányhivatal”,

c) a 6. § (2) bekezdésében az „a Közigazgatási és Igazságügyi” szövegrész helyébe az „az Igazságügyi”

szöveg lép.

7. Az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló
1/2006. (I. 6.) IM rendelet módosítása

7. § Az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006. (I. 6.) IM rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében a „kormányhivatal igazságügyi szolgálatánál” szövegrész helyébe a „kormányhivatalnál”,

b) 3. § (2) bekezdésében az „A Közigazgatási és Igazságügyi” szövegrész helyébe az „Az Igazságügyi”,

c) 18. § (1) és (2) bekezdésében, 20. § (5) bekezdésében, valamint a 20/A. § (1) és (2) bekezdésében, az „a Közigazgatási és Igazságügyi” szövegrész helyébe az „az Igazságügyi”

szöveg lép.

8. § Az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006. (I. 6.) IM rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

8. A rendőrség és a határőrség áldozatsegítő feladatairól szóló 17/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosítása

9. § A rendőrség és a határőrség áldozatsegítő feladatairól szóló 17/2007. (III. 13.) IRM rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében az „a Közigazgatási és Igazságügyi” szövegrész helyébe az „az Igazságügyi”, az „a fővárosi és megyei kormányhivatal igazságügyi szolgálatával,” szövegrész helyébe az „a fővárosi és megyei kormányhivatallal”,

b) 3. § (2) bekezdésében az „a Közigazgatási és Igazságügyi” szövegrész helyébe az „az Igazságügyi”, az „a fővárosi és megyei kormányhivatal igazságügyi szolgálatának” szövegrész helyébe az „a fővárosi és megyei kormányhivatalnak”

szöveg lép.

10. § Hatályát veszti a rendőrség és a határőrség áldozatsegítő feladatairól szóló 17/2007. (III. 13.) IRM rendelet 1. §-ában az „igazságügyi szolgálata” szövegrész.

9. A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet módosítása

11. § A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet 2. § 6–8. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„6. jogi segítségnyújtó szolgálat: a jogi segítségnyújtási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal és az Igazságügyi Hivatal;
7. központi hivatal: az Igazságügyi Hivatal;
8. területi hivatal: a jogi segítségnyújtási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal;”

12. § (1) A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(2) A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(3) A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(4) A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

10. A büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző ügyvéd képesítési követelményeiről, díjazásáról és iratkezeléséről szóló 58/2007. (XII. 23.) IRM rendelet módosítása

13. § A büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző ügyvéd képesítési követelményeiről, díjazásáról és iratkezeléséről szóló 58/2007. (XII. 23.) IRM rendelet

a) 2. § (3) bekezdésében az „a Közigazgatási és Igazságügyi” szövegrész helyébe az „az Igazságügyi”,

b) 2. § (4) bekezdésében a „fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal”,

c) 3. §-ában az „a pártfogó felügyelői szolgálatnak” szövegrész helyébe az „a pártfogó felügyelői feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak (a továbbiakban: kormányhivatal)”, az „a pártfogó felügyelői szolgálathoz” szövegrész helyébe az „a kormányhivatalhoz”,

d) 4. §-ában az „a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes igazságügy-miniszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: Pfr.) III. fejezetének (A közvetítői eljárás lefolytatása), 32. § (2) bekezdésének rendelkezései” szövegrész helyébe az „a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet

szöveg lép.

11. A pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítő szolgálatként, valamint kárpótlási hatóságként kijelölt szervnél működő pártfogó felügyelők, kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők ügyviteli vizsgájáról szóló 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet módosítása

14. § A pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítő szolgálatként, valamint kárpótlási hatóságként kijelölt szervnél működő pártfogó felügyelők, kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők ügyviteli vizsgájáról szóló 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a „fővárosi, megyei igazságügyi szolgálatoknál, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi” szövegrész helyébe a „pártfogó felügyelői feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) és az Igazságügyi”,

b) 1. § (4) bekezdésében, 2. § (1) bekezdésében a „fővárosi, megyei igazságügyi szolgálatok” szövegrész helyébe a „kormányhivatal”

szöveg lép.

15. § Hatályát veszti a pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítő szolgálatként, valamint kárpótlási hatóságként kijelölt szervnél működő pártfogó felügyelők, kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők ügyviteli vizsgájáról szóló 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 10. és 11. §-a.

12. A rendőrség nyomozó hatóságainál létesítendő gyermekmeghallgató szobák kialakításáról szóló 32/2011. (XI. 18.) KIM rendelet módosítása

16. § A rendőrség nyomozó hatóságainál létesítendő gyermekmeghallgató szobák kialakításáról szóló 32/2011. (XI. 18.) KIM rendelet 1/A. § (2)–(4) bekezdésében az „a Közigazgatási és Igazságügyi” szövegrész helyébe az „az Igazságügyi” szöveg lép.

13. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló
2/2013. (III. 6.) KIM rendelet módosítása

17. § A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 2/2013. (III. 6.) KIM rendelet 26. § (4) bekezdésében

a) a „kormányhivatalok igazságügyi szolgálatai” szövegrész helyébe a „kormányhivatalok”,

b) a „kormányhivatalok igazságügyi szolgálataival” szövegrész helyébe a „kormányhivatalokkal”

szöveg lép.

18. § Hatályát veszti a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 2/2013. (III. 6.) KIM rendelet 29. § (5) bekezdésében az „igazságügyi szolgálata” szövegrész.

14. A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet módosítása

19. § (1) A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § A rendelet hatálya a Pártfogó Felügyelői Szolgálatként kijelölt Igazságügyi Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal) és a pártfogó felügyelői feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalokra (a továbbiakban: kormányhivatal), valamint a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelőkre terjed ki.”

(2) A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha a megállapodásban foglaltak indokolják, akkor az ellenőrzésre
a) az illetékes kormányhivatal más pártfogó felügyelője vagy
b) az illetékes kormányhivataltól eltérő – elsősorban a terhelt vagy a sértett lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve a teljesítés helye szerinti – kormányhivatal pártfogó felügyelője jelölhető ki, amelyről az érintett kormányhivatal – a b) pontban meghatározott esetben megkeresésre – dönt.”

(3) A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 53. § (1) bekezdésében

a) a „járási (fővárosi kerületi) gyámhivatallal” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalával”,

b) a „szociális és gyámhivatal” szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal”

szöveg lép.

20. § A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében, 20. § (1) bekezdésében az „igazságügyi szolgálatot” szövegrész helyébe a „kormányhivatalt”,

b) 2. § (1) bekezdésében, 20. § (1) és (2) bekezdésében, 24. § (2) bekezdésében, 30. § (7) bekezdésében, 32. § (2) bekezdésében az „az igazságügyi szolgálat vezetője” szövegrész helyébe az „a kormányhivatal”,

c) 5. §-ában az „az igazságügyi szolgálathoz” szövegrész helyébe az „a kormányhivatalhoz”,

d) 7. § (2) bekezdés c) pontjában, 14. § d) pontjában az „igazságügyi szolgálat” szövegrészek helyébe a „kormányhivatal”,

e) 32. § (2) bekezdésében az „igazságügyi szolgálat” szövegrész helyébe a „kormányhivatal”,

f) 19/D. § (1) bekezdésében, 19/J. § (1) bekezdésében a „fővárosi és megyei igazságügyi szolgálat vezetője” szövegrész helyébe a „kormányhivatal”,

g) 19/F. § (2) bekezdésében, 30. § (7) bekezdésében, 32. § (3) bekezdésében, 42. § (2) bekezdésében az „igazságügyi szolgálathoz” szövegrész helyébe a „kormányhivatalhoz”,

h) 21. § (2) bekezdésében, 24. § (4) bekezdésében és 29. § (2) bekezdésében, 62/L. § (3) bekezdésében az „az igazságügyi szolgálat” szövegrész helyébe az „a kormányhivatal”,

ia) a „szolgálat vezetőjével” szövegrész helyébe a „kormánymegbízottal”, a „szolgálat” szövegrész helyébe a „kormányhivatal”,

ib) a „más igazságügyi szolgálat” szövegrész helyébe a „kormányhivatal”,

ic) az „igazságügyi szolgálat vezetőjének a” szövegrész helyébe a „kormánymegbízott”,

j) 24. § (1) bekezdésében az „igazságügyi szolgálatnak” szövegrész helyébe a „kormányhivatalnak”,

k) 24. § (2) bekezdésében az „igazságügyi szolgálat vezetőjének” szövegrész helyébe a „kormányhivatalnak”,

l) 24. § (3) bekezdésében a „Kormányhivatalának Igazságügyi Szolgálata pártfogó felügyelői szervezeti egységei” szövegrész helyébe a „Kormányhivatala”,

m) 30. § (5) bekezdésében az „Az igazságügyi szolgálatnál” szövegrész helyébe az „A kormányhivatalnál”,

n) 32. § (2) bekezdésében az „az igazságügyi szolgálatnak” szövegrész helyébe az „a kormányhivatalnak”,

o) 39. § (1) bekezdésében, 52. § nyitó szövegrészében a „fővárosi és megyei igazságügyi szolgálat” szövegrész helyébe a „kormányhivatal”,

p) 39. § (2) bekezdésében a „Kormányhivatalának Igazságügyi Szolgálata pártfogó felügyelői szervezeti egységei az illetékesek” szövegrész helyébe a „Kormányhivatala illetékes”,

q) 39. § (3) bekezdésében az „igazságügyi szolgálat vezetője” szövegrész helyébe a „kormányhivatal”,

r) 60. § (1) bekezdésében az „igazságügyi szolgálat pártfogó felügyelői tevékenységet ellátó szervezeti egységei működtetnek.” szövegrész helyébe a „kormányhivatal működtet.”,

s) 62/A. § (2) bekezdésében a „felkészítő” szövegrész helyébe a „befogadó”,

t) 62/A. § (5) bekezdés a) és c) pontjában az „igazságügyi szolgálatra” szövegrész helyébe a „kormányhivatalra”,

u) 62/A. § (5) bekezdés f) pontjában az „igazságügyi szolgálaton” szövegrészek helyébe a „kormányhivatalon”,

v) 62/L. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „megyei (fővárosi) kormányhivatal igazságügyi szolgálatát” szövegrész helyébe „kormányhivatalt”,

w) 62/L. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „az igazságügyi szolgálat” szövegrészek helyébe az „a kormányhivatal”,

x) 62/M. §-ában a „megyei (fővárosi) kormányhivatalok igazságügyi szolgálatai” szövegrész helyébe a „kormányhivatalok”,

z) 64. § (2) bekezdésében az „a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 54. §-a szerinti” szövegrész helyébe az „a fogvatartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása során, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet 58. §-a szerinti,”

szöveg lép.

21. § Hatályát veszti a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 2. § (2) bekezdésében az „Igazságügyi Szolgálata” szövegrész.

15. A fogvatartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása során, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet módosítása

22. § A fogvatartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása során, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet [a továbbiakban: 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet]

a) 4. § (6) bekezdésében a „pártfogó felügyelői szolgálat” szövegrész helyébe az „a pártfogó felügyelői feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)”,

b) 4. § (12) bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatalok igazságügyi szolgálatát (a továbbiakban: pártfogó felügyelői szolgálat)” szövegrész helyébe a „kormányhivatalt”,

e) 18. § (3) bekezdésében a „pártfogó felügyelői szolgálatnak” szövegrészek helyébe a „kormányhivatalnak”,

f) 29. § (2) bekezdésében a „járási (fővárosi kerületi) gyámhivatalt” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalát”,

g) 59. § (2) bekezdésében a „Budapest Főváros Kormányhivatala pártfogó felügyelői szolgálatának” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros Kormányhivatalának”,

h) 59. § (5) bekezdésében, 61. § (2) bekezdésében és 62. § (5) bekezdésében a „pártfogó felügyelői szolgálattól” szövegrész helyébe a „kormányhivataltól”,

j) 61. § (2) bekezdésében és 65. § (1) bekezdésében a „pártfogó felügyelői szolgálat” szövegrészek helyébe a „kormányhivatal”,

k) 147. § (3) bekezdésében a „szociális és gyámhivatalnak” szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak”,

l) 164. § (2) bekezdésében a „járási (fővárosi kerületi) gyámhivatalt” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalát”

szöveg lép.

16. A szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet módosítása

24. § A szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet

a) 21. §-ában, 149. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint 183. § d) pontjában a „pártfogó felügyelői szolgálatot” szövegrész helyébe a „kormányhivatalt”,

b) 22. § (2) bekezdés a) pontjában a „járási (fővárosi kerületi) gyámhatóságot” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalát”,

c) 150. § (1) bekezdésében a „pártfogó felügyelői szolgálattól” szövegrész helyébe a „büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelőtől”

szöveg lép.

17. Záró rendelkezések

25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2015. (IV. 14.) IM rendelethez

Az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006. (I. 6.) IM rendelet 1. melléklet „A) része” helyébe a következő szöveg lép:
„A) RÉSZ
SZEMÉLYI ADATOK ÉS A BŰNCSELEKMÉNYRE, VALAMINT TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
(A nyomtatvány „A” részét azonnali pénzügyi segély és állami kárenyhítés igénylése
esetén is ki kell tölteni.)

I. A kérelmező személyi adatai

Neve:

Születési neve:

Születési helye és ideje:

Anyja születési neve:

Lakcíme:

Értesítési címe*:
Lakástelefon*:
Mobiltelefon*:

E-mail cím*:

Állampolgársága:

Nem magyar állampolgár kérelmező esetén a Magyarország területén tartózkodás jogcíme:

II. A kérelemre okot adó bűncselekményre, valamint tulajdon elleni szabálysértésre
és annak közvetlen következményeként elszenvedett sérelemre vonatkozó adatok

A bűncselekmény/tulajdon elleni szabálysértés megnevezése:

A bűncselekmény/tulajdon elleni szabálysértés elkövetésének helye:

A bűncselekmény/tulajdon elleni szabálysértés elkövetésének időpontja: ............... év .............................. hó ............. nap

A bűncselekmény/tulajdon elleni szabálysértés elkövetésének rövid leírása:

A kérelmezőt ért sérelmek:
□ testi sérülés:
    
□ lelki sérülés, érzelmi megrázkódtatás:
    
□ vagyoni kár:
    
□ egyéb:
    

III. Az igényelt támogatás(ok) megjelölése

Minden áldozat jogosult arra, hogy az áldozatsegítő szolgálat segítséget nyújtson számára a bűncselekmény/ tulajdon elleni szabálysértés okozta jogi, szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi, társadalombiztosítási, munkaügyi vagy bármely egyéb probléma megoldásához (érdekérvényesítés elősegítése).
Jogosult továbbá arra, hogy az áldozatsegítő szolgálat a bűncselekménnyel/ tulajdon elleni szabálysértéssel összefüggő jogi kérdések rendezése érdekében, rászorultság esetén az áldozati státusz igazolásával ügyvédi támogatáshoz segítse hozzá (jogi segítségnyújtás).
Ezen túlmenően az azonnali pénzügyi segélyt és az állami kárenyhítést ezen a nyomtatványon kell kérni.

A következő támogatásokat igényelem:

 

□ azonnali pénzügyi segély célja:

 

□ lakhatással kapcsolatos kiadás
□ élelmezéssel kapcsolatos kiadás
□ gyógyászati jellegű kiadás

□ ruházkodással kapcsolatos kiadás
□ utazással kapcsolatos kiadás
□ kegyeleti jellegű kiadás

indoka, krízishelyzet leírása:
    
    
    
    
    
    
    
    

□ kárenyhítés [Igénylése esetén a nyomtatvány B) részét is ki kell tölteni!]

Az azonnali pénzügyi segély kizárólag olyan rendkívüli kiadásokra tekintettel kérhető, amelyek megfizetésére az áldozat a bűncselekmény/tulajdon elleni szabálysértés következtében nem képes.

A pénzben nyújtott támogatás kifizetésének módja:

□ pénztári kifizetés (Kizárólag azonnali pénzügyi segély esetén kérhető!)

Állami kárenyhítés esetén csak az alábbiak választhatóak:

□ postai utalvány (cím: ..........................................................)

□ saját névre szóló fizetési számlára utalás:

(Pénzforgalmi szolgáltató megnevezése .......................................................................................,
számlaszám: □□□□□□□□-□□□□□□□□-□□□□□□□□

IV. Mellékletek (megnevezése, darabszáma)

1.

 

2.

 

3.

 

V. Közlemények

1. Kijelentem, hogy korábban igénybe vett, pénzben nyújtott áldozatsegítő támogatásokkal kapcsolatos, illetve a jogi segítségnyújtási díjra vonatkozó visszafizetési kötelezettség terhel / nem terhel.

2. Kijelentem, hogy jelen kérelmemben feltüntetett bűncselekménnyel / tulajdon elleni szabálysértéssel összefüggésben ugyanilyen tartalmú támogatást korábban kaptam / nem kaptam.

3. Kijelentem, hogy valótlan adatszolgáltatás vagy az ellenőrzésre irányuló vizsgálat akadályoztatása miatt velem szemben a támogatást kizáró ok áll fenn / nem áll fenn.

4. A nyomtatványt kérésemre – jelenlétemben – az áldozatsegítő szolgálat munkatársa töltötte ki.
Igen / Nem

5. Egyéb közlendők:
    
    
    
    

 

A *-gal jelölt adatok megadása nem kötelező.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozatok megfelelnek
a valóságnak.

A kérelmező a nyomtatvány aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az általa közölt adatokat a fővárosi és megyei kormányhivatal és az Igazságügyi Hivatal az azonnali pénzügyi segély, illetve az állami kárenyhítés iránti kérelem elbírálása és kifizetése céljából, az azokhoz szükséges mértékben kezelje.

Kelt: ...................................., ......... év ............................. hó ............... nap.

 

...................................................
kérelmező aláírása”

2. melléklet a 8/2015. (IV. 14.) IM rendelethez

NYOMTATVÁNY
Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez

A fővárosi és megyei, kormányhivatal
érkeztető bélyegzője

A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI, VAGYONI HELYZET
I. A kérelmező személyi adatai

1. Neve:

2. Születési neve:

3. Születési helye és ideje:

4. Anyja születési neve:

5. Személyi igazolványának (ha azzal nem rendelkezik, egyéb személyazonosító okmányának típusa megjelölésével) száma:

6. Lakó- vagy tartózkodási helyének címe:

7. Értesítési címe, telefonszáma, e-mail címe:

8. Állampolgársága:

9. Családi állapota:

10. Jogi szakvizsgával _ rendelkezik _ nem rendelkezik

11. Vállalkozási tevékenységet folytat

_ társas vállalkozás tagjaként _ egyéni vállalkozóként _ mezőgazdasági őstermelőként _ mezőgazdasági őstermelőként és a kérelem előterjesztését megelőző naptári évben adóbevallásra és egyszerűsített adóbevallási nyilatkozatra nem volt köteles

12. Ha a kérelmező
e pontban foglalt valamely ellátásra jogosult, ezt igazolnia kell és
a nyomtatvány A) részének további rovatait nem kell kitöltenie!

– aktív korúak ellátására jogosult, vagy aktív korúak ellátására jogosult, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti közeli hozzátartozójával él közös háztartásban
– közgyógyellátásban részesül vagy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát állapították meg
– átmeneti szállást igénybevevő hajléktalan személy
– menekült, menedékes, menekültkénti vagy menedékeskénti, illetve hontalankénti elismerését kérő, továbbá az ideiglenes vagy kiegészítő védelemben részesítését kérő személy, és a jövedelmi és vagyoni helyzetéről tett nyilatkozata alapjána számára biztosított ellátásra és támogatásra jogosult
– vízum kiadása, tartózkodási engedély vagy letelepedett jogállás megszerzése, illetve honosítás iránti üggyel kapcsolatban jogi segítségnyújtást kérő olyan személy, akinek a felmenője magyar állampolgár vagy az volt, továbbá a visszahonosításra irányuló eljárásban részt vevő személy
– családjában olyan gyermeket gondoz, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapították
– a 4/2009/EK tanácsi rendelet 56. cikke szerinti eljárás lefolytatásához a 46. cikkben meghatározott jogosultként jogi segítséget kérő személy (21 év alatti gyermek tartására vonatkozó, határon átnyúló ügy)
– kiemelkedően közhasznú szervezet vagy munkavállalói érdek-képviseleti szervezet, ha közérdekből, külön jogszabály felhatalmazása alapján indít pert

II. A kérelmező jövedelme
[Aki az A) I.12. pontja, C) I.7., valamint a 8.1-8.11. pontjai alapján kéri a támogatást, továbbá ha kiskorú sértett vagy kiskorú magánfél kéri a D) rész szerinti támogatást, vagyoni, jövedelmi viszonyait nem kell igazolnia és a nyomtatvány A) részének II-V. rovatait nem kell kitöltenie]

1.1. A munkáltató (járandóságot folyósító szerv) neve:

1.2. A munkáltató címe:

1.3. Havi nettójövedelem:

1.4. A munkáltató aláírása, bélyegzőlenyomata, dátum:

2.1. A munkáltató (járandóságot folyósító szerv) neve:

2.2. A munkáltató címe:

2.3. Havi nettójövedelem:

2.4. A munkáltató aláírása, bélyegzőlenyomata, dátum:

3. A kérelmező összes havi nettó jövedelme:

III. A kérelmezővel közös háztartásban élők adatai

1.1. Házastárs, élettárs neve (születési név is):

1.2. Születési helye és ideje:

1.3. Anyja születési neve:

1.4. Munkáltatójának neve és címe:

1.5. Havi nettó jövedelme:

1.6. A munkáltató aláírása, bélyegzőlenyomata, dátum:

1.7. Házastárs (élettárs) aláírása:

2.1. Gyermek neve (születési név is):

2.2. Születési helye és ideje:

2.3. Anyja születési neve:

2.4. Munkáltatójának neve és címe:

2.5. Havi nettó jövedelme:

2.6. A munkáltató aláírása, bélyegzőlenyomata, dátum:

2.7. Gyermek (törvényes képviselő) aláírása:

3.1. Gyermek neve (születési név is):

3.2. Születési helye és ideje:

3.3. Anyja születési neve:

3.4. Munkáltatójának neve és címe:

3.5. Havi nettó jövedelme:

3.6. A munkáltató aláírása, bélyegzőlenyomata, dátum:

3.7. Gyermek (törvényes képviselő) aláírása:

4.1. Egyéb hozzátartozó neve (születési név is):

4.2. Születési helye és ideje:

4.3. Anyja születési neve:

4.4. Munkáltatójának neve és címe:

4.5. Havi nettó jövedelme:

4.6. A munkáltató aláírása, bélyegzőlenyomata, dátum:

4.7. Egyéb hozzátartozó aláírása:

IV. A kérelmezőnek a támogatás engedélyezésénél figyelembe vehető jövedelme
(A 2. pont kivételével a fővárosi és megyei kormányhivatal tölti ki)

1. A kérelmező és a vele közös háztartásban élő személyek havi összes nettó jövedelme:

 

2. Havi összes nettó
jövedelemből

2.1.

Havonta fizetett tartásdíj vagy járadék összege:

levonható

 

A tartásra jogosult neve:

összegek

 

A tartásdíj fizetését elrendelő hatóság neve és a határozat száma:

 

2.2.

A lakáshitel havi törlesztő részletének összege:

 

 

A lakáshitelt folyósító hitelintézet neve, címe:

3. Levonások után fennmaradó összeg:

4. A közös háztartásban élő személyek száma összesen:

5. Egy főre eső havi nettó jövedelem:

V. A kérelmező vagyoni helyzete

1. Ingatlantulajdona

1.1. Lakhatását szolgáló ingatlanának adatai (cím vagy helyrajzi szám, tulajdoni hányad, alapterület, terhek):

 

1.2. Egyéb ingatlanának adatai (cím, helyrajzi szám, művelési ág, tulajdoni hányad, alapterület, terhek, becsült forgalmi érték):

2. Gépjárműve

2.1. Típusa, rendszáma, évjárata, becsült forgalmi értéke:

 

2.2. Típusa, rendszáma, évjárata, becsült forgalmi értéke:

3. Egyéb vagyona (értékpapír, ingó vagyontárgy, követelés, vagyoni értékű jog, százharmincezer forintot meghaladó összegű készpénz, pénzügyi intézménnyel szemben fennálló követelés) és a vagyon értéke:

 

B) PEREN KÍVÜLI JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS IGÉNYLÉSE
I. Tájékoztatás, tanácsadás

 

_ jogvitával összefüggésben
– közigazgatási (önkormá nyzati) eljárással kapcsolatban
_ jogszabályi rendelkezésről
_ peren kívüli közvetítéssel összefüggésben
_ bűncselekmény sértettjének

A jogvita (ügy, bűncselekmény) rövid leírása, a közigazgatási eljárás tárgya:

Milyen kérdésben kér tanácsadást:

II. Okiratkészítés

1. Keresetlevél, nem peres eljárás

A jogvita, vitás ügy rövid leírása:

kezdeményezése iránti kérelem

Ellenérdekű fél:

2. Felülvizsgálati, perújítási

A per (nemperes eljárás) tárgya:

kérelem

A pert lefolytató bíróság, a jogerős határozat száma:

 

Peres felek, eljárásban részt vevő személyek:

3. Beadvány közigazgatási

Az eljárás tárgya (ha még nem indult meg, az eljárás megindításának szükségessége):

ügyben

Az eljárást lefolytató hatóság, és az ügy száma (ha az eljárás már folyamatban van):

 

Az eljárásban részt vevő felek:

 

Beadvány tárgya:

4. Feljelentés megtétele

A bűncselekmény leírása:

5. Szerződés

A szerződés tárgya:

 

Másik szerződő fél neve:

6. Egyéb

Az okirat készítésének célja, annak tartalma:

C) PÁRTFOGÓ ÜGYVÉDI KÉPVISELET IGÉNYLÉSE POLGÁRI ELJÁRÁSBAN
Polgári per, nemperes eljárás (a továbbiakban: per)

1. Az eljáró (eljárásra illetékes) bíróság:

2. A per ügyszáma:

_ A per még nem indult meg

3. Az ügyben korábban
kapott-e támogatást

_ igen, _ nem

 

4. A kérelmező _ felperes (kérelmező) _ alperes (kérelmezett) _ beavatkozó, perbehívott _ végrehajtást kérő
_ a végrehajtást kérő, ha a megelőző perben pártfogó ügyvéddel rendelkezett

5. Ellenfél neve, címe:

 

6. A bíróság a perben a pártfogó ügyvédi képviselet költségeire is kiterjedő költségmentességet engedélyezett _

7. A per tárgya

tárgyi költségmentesség alá tartozó perek

(ha még nem indult meg, az érvényesítendő igény)

7.1. a nyugellátás, hozzátartozói nyugellátás iránti igények érvényesítésével kapcsolatos per

 

7.2. az egészségbiztosítási igények érvényesítésével kapcsolatos per

 

7.3. a gondnokság alá helyezés iránti, és a gondnoksággal kapcsolatos egyéb per

 

7.4. a 4/2009/EK tanácsi rendelet 56. cikke szerinti eljárás
21 év alatti gyermek tartására vonatkozóan

 

tárgyi költségfeljegyzési joggal érintett perek

 

7.5. az apasági és a származás megállapítása iránti egyéb per

 

7.6. a szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása iránti per

 

7.7. gyermek elhelyezésével és átadásával, valamint
a kapcsolattartással összefüggő per

 

7.8. a törvényen alapuló tartással kapcsolatos per, ideértve
a tartásdíjnak a kötelezett járandóságait folyósító szervtől vagy más személytől való behajtása, a tartásdíj megszüntetése vagy összegének megváltoztatása, továbbá a tartásdíjra irányuló végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránti per is

 

7.9. a munkaviszonnyal, a közszolgálati és a közalkalmazotti jogviszonnyal, más szolgálati viszonnyal, valamint
a szövetkezeti tagsági viszony alapján létrejött munkaviszony jellegű jogviszonnyal kapcsolatos per (a továbbiakban: munkaügyi per), kivéve azokat a munkaügyi pereket, amelyekben a feleket tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg

 

7.10. a bányakár megtérítése iránti per

 

7.11. bűncselekménnyel a személy életében, testi épségében vagy egészségében okozott kár megtérítése iránti igény érvényesítése

 

egyéb

 

7.12. Egyéb:

8. Az eljárás melyik szakaszában kéri a támogatást:

D) JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS IGÉNYLÉSE BÜNTETŐELJÁRÁSBAN

1. A büntetőügyben eljáró (eljárásra illetékes) bíróság:

2. A büntetőügy száma:

3. A büntetőügy tárgya:

4. Az eljárás melyik szakaszában kéri a támogatást:

5. Az ügyben korábban kapott-e támogatást _ igen, _ nem

6. A kérelmező _ sértett, _ magánvádló, _ magánfél, _ egyéb érdekelt,
_ pótmagánvádló

7. Az igényelt támogatás

_ pártfogó ügyvédi képviselet

 

pótmagánvádló részére

_ személyes költségmentesség

 

 

_ személyes költségmentesség és pártfogó ügyvédi képviselet

Mellékletek felsorolása

1.
    
    

2.
    
    

3.
    
    

4.
    
    

5.
    
    

6.
    
    

7.
    
    

8.
    
    

 

Közlemény

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozatok megfelelnek a valóságnak. A jogi segítségnyújtó szolgálat által lefolytatott, a támogatás engedélyezése és a jogi segítői, pártfogó ügyvédi díj megállapítása iránti eljárásában felmentem a jogi segítőt, pártfogó ügyvédet a jogi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban fennálló titoktartási kötelezettsége alól.

.........................................., ......... év ...................................... hó ........ nap.

..........................................................................
kérelmező aláírása

 

3. melléklet a 8/2015. (IV. 14.) IM rendelethez

Átadandó a határozattal együtt a jogi segítőnek!

IGAZOLÁS

Peren kívüli jogi szolgáltatás nyújtásának teljesítéséről

(Az 1. és 2. pontot a fővárosi és megyei kormányhivatal tölti ki)

 

1. A támogatás engedélyezése ügyében eljárt fővárosi és megyei kormányhivatal

 

2. A támogatást jogerősen engedélyező határozat száma:

 

3. A jogi segítő

neve:

 

címe:

4. A jogi segítő szervezet megbízásából a jogi szolgáltatást

neve:

teljesítő ügyvéd

irodájának címe:

5. A jogi szolgáltatás nyújtása elvállalásának napja:

6. A jogi szolgáltatás nyújtására fordított órák száma:

7. A jogi szolgáltatás nyújtása megtörtént. A fél a jogi szolgáltatás nyújtása érdekében más jogi segítő közreműködését nem vette igénybe.

.........................................., ......... év ..................................... hó ........... nap

.........................

fél aláírása

8. A jogi segítő ÁFA fizetésére

□ köteles

□ nem köteles

9.
Közlemény

 

.........................................., ......... év ..................................... hó ........... nap

....................................................................

jogi segítő aláírása, bélyegzőjének lenyomata

 

4. melléklet a 8/2015. (IV. 14.) IM rendelethez

.......... számú példány

Két példány átadandó a meghatalmazott jogi segítőnek!

Pártfogó ügyvédi meghatalmazás

I. A fél részére engedélyezett pártfogó ügyvédi képviselet adatai
(a fővárosi és megyei kormányhivataltölti ki)

1. A fél neve és lakcíme:

2. A támogatás engedélyezése ügyében eljárt fővárosi és megyei kormányhivatal megnevezése:

3. A támogatást jogerősen engedélyező határozat száma:

4. A határozattal engedélyezett támogatás formája:
□ előlegező/költségfeljegyzéses (Jst. 11/B. §)
□ állam által átvállalt/költségmentes (Jst. 11/A. §)

5. Az eljáró bíróság megnevezése, a bírósági eljárás száma:

................................................., ......... év .................................. hó ......... nap

aláírás, a fővárosi és megyei kormányhivatal bélyegzőjének lenyomata

II. A meghatalmazott jogi segítő adatai (a jogi segítő tölti ki)

1. Név:

2. Iroda címe:

3. A jogi segítő szervezet megbízásából
a pártfogó ügyvédi képviseletet

3.1. Név:

ellátó ügyvéd adatai:

3.2. Iroda címe:

4. A sértett pártfogó ügyvédi képviseletét
ellátó, a büntetőeljárásról szóló

4.1. Név:

1998. évi XIX. törvény 58. §-ának

4.2. Szervezet vezetőjének neve:

(3) bekezdése szerinti szervezet adatai:

4.3. Címe:

III. Meghatalmazás

Alulírott meghatalmazom a II. pont alatti jogi segítőt a ............................................. bíróság előtti ................................... számú, ...................................... elleni ................................... tárgyú ügyben a pártfogó ügyvédi képviseletem ellátására.

................................................., ......... év .................................. hó ......... nap

....................................................
meghatalmazó fél aláírása

............................................................
meghatalmazott jogi segítő
(jogi segítő szervezet nevében eljáró ügyvéd)
aláírása, bélyegzőlenyomata

 

5. melléklet a 8/2015. (IV. 14.) IM rendelethez

NYOMTATVÁNY
a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 42. § (1) bekezdése vagy 43. § (2) bekezdése alapján hozott kiutasító határozat elleni bírósági felülvizsgálati kérelem elkészítésére vonatkozó jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez

A fővárosi és megyei kormányhivatal érkeztető bélyegzője

A) A KÉRELMEZŐ SZEMÉLYI ADATAI

1. Neve:

2. Születési helye és ideje:

3. Anyja születési neve:

4. Személyazonosító okmányának típusa, száma:

5. Lakó- vagy tartózkodási helyének (kijelölt tartózkodási helyének) címe:

6. Magyarországi értesítési címe, telefonszáma, e-mail címe:

7. Állampolgársága:

8. A kérelmező által beszélt nyelv vagy nyelvek:

 

9. A kérelmező tolmácsolás biztosítása iránti kérelme:

nem kér tolmácsolást

tolmácsolást kér a következő nyelven:

B) A KIUTASÍTÁSI ÜGY ADATAI

A jogerős kiutasító határozat száma:

 

 

Eljárt idegenrendészeti hatóság:

 

 

KÖZLEMÉNY

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozatok megfelelnek a valóságnak. A jogi segítségnyújtó szolgálat által lefolytatott, a támogatás engedélyezése és a jogi segítői díj megállapítása iránti eljárásában felmentem a jogi segítőt a jogi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban fennálló titoktartási kötelezettsége alól. Tudomásul veszem, hogy megfelelő magyarországi elérhetőségi adatok hiányában a jogi segítségnyújtó szolgálat a támogatás engedélyezése iránti eljárást megszünteti. A támogatás engedélyezése esetén a fellebbezési jogomról lemondok.
Kérésemre az idegenrendészeti hatóság alkalmazottja a nyomtatványt – a jelenlétemben – helyettem töltötte ki. Az idegenrendészeti hatóság alkalmazottja aláírás előtt ismertette a nyomtatvány tartalmát.
(szükség szerint aláhúzandó)
Egyéb nyilatkozatok:
    
    
    

.........................................., ......... év ............................ hó ........ nap.

.............................................
kérelmező aláírása

Melléklet:

................................................................... számú kiutasító határozat

 

 

6. melléklet a 8/2015. (IV. 14.) IM rendelethez

..................................... Törvényszék
................/20..../.....szám
ÉRTESÍTÉS
közérdekű munka szabadságvesztésre átváltoztatásáról
.....................................................................................elítéltet, aki ..............................-n,
............évi ..................... hó ..... napján született,
anyja neve: .....................................................
lakóhelye: .......................................................
utolsó ismert tartózkodási helye: ..............................................................
a ............................................................. Járásbíróság/Törvényszék a 20..... évi .................... hó ..... napján kelt .................../20...../..... számú, illetve a ........................... Törvényszék/Ítélőtábla/, mint másodfokú bíróság a 20....... évi ................ hó ..... napján kelt ............/20......../..... számú ítéletével – végzésével, illetve az Ítélőtábla/Kúria, mint harmadfokú bíróság 20....... évi ................ hó ..... napján kelt ............/20......../..... számú ítéletével - végzésével ...................... miatt jogerősen ............ azaz ............... óra/nap közérdekű munkára ítélte.
A közérdekű munkát a ...............................kormányhivatalpártfogó felügyelői feladatkörében eljárva............../20......... tételszám alatt előírta. Az elítélt a közérdekű munkát – nem – csak részben – teljesítette.
A jogerős határozat szerint ................. óra közérdekű munka egynapi szabadságvesztésnek felel meg.
Ezért a bíróság a 20..... évi ................................ hó ..... napján kelt ...................../20...../..... számú végzésével a le nem dolgozott közérdekű munkát ..............azaz................................. nap fogházban végrehajtandó szabadságvesztésre változtatta át. Az átváltoztatás után fennmaradó közérdekű munkának egynapi szabadságvesztés felel meg.
A bíróság az előzetes fogvatartásban, a házi őrizetben töltött idővel ..................... óra/nap közérdekű munkát teljesítettnek tekint.
........................, 20..... évi ..................... hó ..... napján.
........................................................
büntetés-végrehajtási bíró - bírósági titkár
Lássa:
A büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka!
Az átváltoztató végzés végrehajtandó.
A közérdekű munka helyébe lépő szabadságvesztést hajtsa végre!
............................., 20...... évi .................. hó ..... napján.
........................................................
büntetés-végrehajtási bíró – bírósági titkár
Értesítés közérdekű munka átváltoztatásáról.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát veszettte 2015. április 16. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére