• Tartalom

82/2015. (XII. 23.) BM rendelet

82/2015. (XII. 23.) BM rendelet

a Modern Városok Program támogatása központi kezelésű előirányzat kezeléséről és felhasználásáról1

2015.12.24.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 25. Modern Városok Program támogatása cím szerinti előirányzat felhasználási szabályait az 1. melléklet tartalmazza.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 82/2015. (XII. 23.) BM rendelethez

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Áht. azono-
sító

Cím-név

Al-
cím-
név

Jog-cím-csop. név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támo-
gatás bizto-
sításának módja

Támo-
gatási előleg

Rendel-
kezésre bocsátás módja

Vissza-
fizetés határ-ideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyo-
lító szerv

Európai uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

2

356017

Modern Városok Program támogatása

Támogatás biztosítása


1.    Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata részére
1.1.    a városi közlekedési hálózat központhoz csatlakozó útrekonstrukció tervezése és kivitelezése céljából 90,0 mFt;
1.2.    a vár területére javasolt előkészítő munkák biztosítása érdekében 150,0 mFt;
1.3.    Nemzeti Vízilabda és Úszóközpont előkészítése céljából 145,0 mFt;
1.4.    Déli iparterület előkészítése céljából 115,0 mFt,

2.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére
2.1.    szabadidőközpont, záportározó, csapadékvíz elvezető rendszer és rekreációs központ kialakítása céljából Érdligeten (Papi földek) 2 400,0 mFt;
2.2.    Felső-Parkvárosban köznevelési-, egészségügyi és sport centrum építéséhez szükséges ingatlan megvásárlása céljából 250,0 mFt;
2.3.    KLIK Pest megyei megyeközponti tankerület elhelyezéséhez szükséges ingatlan megvásárlása céljából 380,0 mFt;
2.4.    Ófalu városrészben a Duna-menti gyógy-, sport-, illetve kulturális turisztikai beruházás megvalósításához szükséges ingatlan megvásárlása céljából 500,0 mFt;
2.5.    Ófalu városrészben a Duna-menti gyógy-, sport-, illetve kulturális turisztikai beruházás keretében új ásványvíz kút fúrása céljából 60,0 mFt;
2.6.    Ercsi úti városi sporttelep bővítése céljára ingatlan megvásárlása, illetve kisajátítása céljából 40,0 mFt;
2.7.    Bíróság, ügyészség, járásközpont kialakítása érdekében szükséges előkészítési feladatok biztosítására 82,0 mFt;
2.8.    nagy forgalmú közúti csomópontok kiépítése érdekében tervezési feladatok elvégzése céljából 80,0 mFt;
2.9.    köznevelési, szociális intézmények fejlesztése érdekében szükséges engedélyes/kiviteli tervek készítése céljából 208,0 mFt

3.    Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata részére
3.1.    Diósgyőri vár komplex fejlesztése (ingatlan vásárlás költségei) céljából 249,9 mFt;
3.2.    a Miskolctapolcai fürdő és környezete kiviteli tervének készítése céljából 108,0 mFt;
3.3.    „Okos város – Okos Miskolc” program előkészítése céljából 96,1 mFt;
3.4.    Miskolc új ipari parkjának kialakítása és fejlesztése céljából 46,0 mFt,

4.    Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére
4.1.    4 csillagos szálloda építésének előkészítése céljából Sóstógyógyfürdőn 128,0 mFt;
4.2.    Nyíregyházi Állatpark fejlesztésének előkészítése céljából 210,0 mFt;
4.3.    Szabadtéri Színpad rekonstrukciójának előkészítése céljából 47,0 mFt;
4.4.    Atlétikai Sportközpont kialakításának előkészítése céljából 83,5 mFt;
4.5.    Sóstói Múzeumfalu fejlesztésének előkészítése céljából 31,5 mFt,

5.    Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata részére
5.1.    belvárosi burkolat felújítása közművekkel (I. ütem) előkészítése, tervezése, kivitelezése céljából
500,0 mFt

6.    Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részére
6.1.    Mindszenty József előtt tisztelgő Zarándok Központ megvalósításának előkészítése céljából 163,4 mFt;
6.2.    uszodafejlesztési beruházás előkészítése céljából 69,7 mFt;
6.3.    a Tudományos és Technológiai Parkban Csarnoképítés előkészítése céljából 29,9 mFt;
6.4.    Alsóerdőn tervezett sport- és rekreációs központ előkészítése céljából130,0 mFt;
6.5.    Intermodális Közösségi Közlekedési Csomópont előkészítése céljából 107,0 mFt


összegben.

a) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
b) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
c) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
d) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
e) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
f) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállása esetén támogatási szerződéssel, ha az érintett önkormányzat megküldi a belügyminiszter által rendszeresített támogatási kérelemnek minősülő adatlapot és nyilatkozatot, úgy, hogy a támogatási szerződés 2015. december 28-áig megköthető legyen.

igen

 

 

 

 

 

 

1

A rendeletet a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 108. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére