• Tartalom
Oldalmenü

84/2015. (IV. 2.) Korm. rendelet

a GYŐRI ETO FC Labdarugó és Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság „csődeljárás alatt” és az ETO PARK Korlátolt Felelősségű Társaság „csődeljárás alatt” stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté való minősítéséről

2015.04.03.

A Kormány a csődeljárásáról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a GYŐRI ETO FC Labdarugó és Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság „csődeljárás alatt” (székhelye: 9027 Győr, Nagysándor József u. 31., cégjegyzékszáma: 08-09-007787) és az ETO PARK Korlátolt Felelősségű Társaság „csődeljárás alatt” (székhelye: 9027 Győr, Nagysándor József u. 31., cégjegyzékszáma: 08-09-012386) gazdasági társaságokat (a továbbiakban: Társaságok) a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. §-a alapján stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősíti.

2. § A Kormány – figyelemmel a Cstv. 65. §-ára – megállapítja, hogy Társaságok mint stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át kell alkalmazni.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás