• Tartalom

2015. évi LXXXIX. törvény

2015. évi LXXXIX. törvény

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről1

2018.01.01.

(A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Mellékletének módosításai 2015. január 1-jén hatályba léptek azzal, hogy az ADR „A” és „B” Melléklete 2014. december 31-éig hatályos előírásai 2015. június 30-áig alkalmazhatók.)

1–3. §2

4. § (1)3 A veszélyes áru szállításának biztonsága érdekében a közlekedési hatóság nyilvántartja a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó

a) természetes személyazonosító adatait,

b) állampolgárságát,

c) veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képesítéséről szóló bizonyítványának érvényességi idejét, valamint azt, hogy a bizonyítványa mely alágazatra és veszélyességi osztályra vonatkozik.

(2) A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadókról vezetett nyilvántartás az (1) bekezdés c) pontja szerinti adatok vonatkozásában közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

(3) Az adatokat a bizonyítvány érvényességi idejének lejártától számított 5 évig kell megőrizni.

4/A. §4 A veszélyes anyagot szállító járművekre előírt „jóváhagyási igazolás” kiadásával kapcsolatos hatósági eljárásban hozott döntéssel szemben nincs helye fellebbezésnek.

5. §5 (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a veszélyes áru közúti szállítási biztonsági tanácsadó kinevezésével és képesítésével kapcsolatos hatósági eljárásjogi szabályokat rendeletben állapítsa meg.

(2) Felhatalmazást kap a közlekedésért felelős miniszter, hogy

a) a környezetvédelemért felelős miniszterrel, az egészségügyért felelős miniszterrel és az atomenergia-felügyeleti szerv felügyeletét ellátó miniszterrel egyetértésben az ADR „A” és „B” Melléklet belföldi alkalmazásához szükséges részletes szabályokat és kiegészítéseket,

b) a veszélyes áru közúti szállítási biztonsági tanácsadó kinevezésének és képesítésének részletes szabályait, és

c) a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszterrel egyetértésben a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó által készítendő baleseti jelentés részletes szabályait

rendeletben állapítsa meg.

6. §6

7. § (1) Ez a törvény 2015. július 1-jén lép hatályba.

(2) Az ADR „B” Mellékletének 8.5 fejezetében lévő S12 utasítást 2015. január 1-jétől alkalmazni kell.

(3)7 E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

8. §8

9. §9

1–3. melléklet a 2015. évi LXXXIX. törvényhez10

1

A törvényt az Országgyűlés a 2015. június 23-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. június 30.

2

Az 1–3. §-t a 2017: CIII. törvény 11. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 2017: CIII. törvény 10. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 4/A. §-t a 2016: CIV. törvény 124. §-a iktatta be.

5

Az 5. § a 2017: CLXXXII. törvény 74. §-ával megállapított szöveg.

6

A 6. §-t a 2017: CIII. törvény 11. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 7. § (3) bekezdése a 2017: CIII. törvény 9. §-ával megállapított szöveg.

8

A 8. §-t a 2017: CIII. törvény 11. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 8. §-t a 2017: CIII. törvény 11. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére