• Tartalom

89/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet

89/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.01.01.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdésének a) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1–12. §2

13. § (1)3

(2)–(3)4

14–15. §5

16. §6

17–21. §7

22. § Az Ép. r. 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

23. § Az Ép. r.

a)8

b)9

c)–l)10

szöveg lép.

24. §11

25. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2)12

(3)13 A 22. § és a 3. melléklet 2016. január 1-jén lép hatályba.

1–2. melléklet a 89/2015. (IV. 9.) Korm. rendelethez14

3. melléklet a 89/2015. (IV. 9.) Korm. rendelethez

Az Ép. r. 4. mellékletében foglalt táblázat 12. és 13. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

 

(A)

(B)

(C)

(1)

(Munkakör)

(Feltétel)

(Létszám)

12

szabadidő-szervező vagy iskolai szociális munkás vagy gyermek- és ifjúságvédelmi felelős

amennyiben a hátrányos helyzetű tanulók aránya eléri az iskola, a kollégium létszámának legalább huszonöt százalékát és az érintettek létszáma meghaladja a 100, de nem éri el az 500 főt

0,5

13

szabadidő-szervező vagy iskolai szociális munkás vagy gyermek- és ifjúságvédelmi felelős

amennyiben a hátrányos helyzetű tanulók aránya eléri az iskola, a kollégium létszámának legalább huszonöt százalékát és az érintettek létszáma eléri vagy meghaladja
az 500 főt

1

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.

2

Az 1–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 13. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 13. § (2)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 14–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 16. § a 249/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet 19. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

7

A 17–21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 23. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 23. § b) pontja a 249/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet 19. § b) pontja alapján nem lép hatályba.

10

A 23. § c)–l) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 25. § (2) bekezdését a 249/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet 18. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 25. § (3) bekezdése a 249/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet 18. § b) pontja szerint módosított szöveg.

14

Az 1–2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére