• Tartalom
Oldalmenü

9/2015. (III. 30.) MNB rendelet

a „Zsigmondy Richárd” ezüst emlékérme kibocsátásáról

2015.04.01.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – annak alkalmából, hogy Zsigmondy Richárd 90 éve kapott Nobel-díjat – „Zsigmondy Richárd” megnevezéssel 5000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2015. április 1.

2. § (1) Az ovális alakú emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 12,5 gramm, átmérője 30x25 mm, széle sima.

(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben egy oldalról érkező fénysugarakat befogadó

ultramikroszkóp ábrázolása látható. Az ábrázolás alatt a „2015” verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható. Az emlékérme szélén, félköriratban, bal oldalon az „5000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, jobb oldalon a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a bal oldali mezőben Zsigmondy Richárd portréja látható. A jobb oldali mezőben, egymás alatti vízszintes sorokban a „ZSIGMONDY”, a „RICHÁRD”, az „1865-1929”, a „NOBEL-DÍJ” és az „1925” felirat olvasható. Az emlékérme alsó szélén, a portré mellett Király Fanni tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

4. § Ez a rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 9/2015. (III. 30.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 9/2015. (III. 30.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: