• Tartalom

9/2015. (III. 5.) NFM rendelet

9/2015. (III. 5.) NFM rendelet

az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet módosításáról és az FHB Életjáradék Ingatlanbefektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 60/2014. (XII. 31.) NFM rendelet hatályon kívül helyezéséről1

2015.03.06.

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet 1. §-a a következő p), q) és r) ponttal egészül ki:

[Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2a) bekezdés b) pontja alapján:]

p) a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság;
q) a Nemzeti Sportlétesítmény-fejlesztési Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság;
r) az MFK Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság”

[felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának 2018. december 31-ig a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot jelölöm ki.]

2. § Hatályát veszti az FHB Életjáradék Ingatlanbefektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 60/2014. (XII. 31.) NFM rendelet.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. március 7. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére