• Tartalom

96/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet

a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról1

2015.04.10.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. §, az 5. § b) pontja és a 2. melléklet tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet módosítása

1. § A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) E rendeletnek a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 96/2015. (IV. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) módosított 1. § (1) bekezdését és 1. mellékletét a Módr4. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

2. § Az R1.

a) 1. § (1) bekezdésében a „24897/2, ” szövegrész helyébe a „24897/2, 24917, ” szöveg,

b) 1. § (1) bekezdésében a „valamint a Budapest V. kerület Kossuth Lajos tér 6–8. szám alatti irodaházak rekonstrukciója beruházással (a továbbiakban: beruházás)” szövegrész helyébe az „a Budapest V. kerület Kossuth Lajos tér 6–8. szám alatti irodaházak és a Budapest V. kerület Balassi Bálint utca 1–5. szám alatti ingatlan rekonstrukciója beruházással (a továbbiakban együtt: beruházás)” szöveg,

c) 1. mellékletében foglalt táblázat B:2–B:15 mezőjében a „24897/2, ” szövegrész helyébe a „24897/2, 24917, ” szöveg

lép.

2. A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

3. § A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program részét képező, a 3. mellékletben felsorolt beruházások beruházáslebonyolítója és építési műszaki ellenőre a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.”

4. § Az R2. a következő 7. §-sal egészül ki:

7. § E rendeletnek a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 96/2015. (IV. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

5. § Az R2.

a) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul,

b) 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezés

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 96/2015. (IV. 9.) Korm. rendelethez

Az R2. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 69–75. sorral egészül ki:

(A)

(B)

(1.)

(A beruházás megnevezése)

(A beruházás azonosító adatai)

 

 

69.

Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Baktalórántháza közigazgatási területén fekvő, 712/6 helyrajzi számú ingatlan

70.

Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Balassagyarmat közigazgatási területén fekvő, 3186/2 helyrajzi számú ingatlan

71.

Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Csenger közigazgatási területén fekvő,
451 helyrajzi számú ingatlan

72.

Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Fehérgyarmat közigazgatási területén fekvő, 1005/1 helyrajzi számú ingatlan

73.

Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Szob közigazgatási területén fekvő, 579 helyrajzi számú ingatlan

74.

Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Törökszentmiklós közigazgatási területén fekvő, 3998/2, 3995, 3996, 4034/4, 3998/1 helyrajzi számú ingatlanok, illetve az ezekből az ingatlanokból telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított ingatlanok

75.

Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Vajszló közigazgatási területén fekvő, 37/2 helyrajzi számú ingatlan”

2. melléklet a 96/2015. (IV. 9.) Korm. rendelethez

Az R2. 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 68–74. sorral egészül ki:

(A)

(B)

(1.)

(A beruházás megnevezése)

(Település)

 

 

68.

Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Baktalórántháza

69.

Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Balassagyarmat

70.

Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Csenger

71.

Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Fehérgyarmat

72.

Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Szob

73.

Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Törökszentmiklós

74.

Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Vajszló”

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. április 11. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére