• Tartalom

1/2016. (I. 15.) NMHH rendelet

1/2016. (I. 15.) NMHH rendelet

az azonosítógazdálkodással összefüggő egyes rendeletek módosításáról1

2018.01.01.

Az 1. és a 2. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 14. pontjában, a 3. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 29. pontjában, a 4. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 16. pontjában, az 5. alcím tekintetében a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 206. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. Az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjéről szóló
2/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet módosítása

1. § (1)2

(2)3

2–6. §4

2. Az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről szóló
3/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet módosítása

7–9. §5

3. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet módosítása

10. §6

4. A számhordozás részletes szabályairól szóló 2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet módosítása

11–15. §7

5. Az elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz szükséges azonosítók lekötésének és használatának díjáról szóló 5/2012. (I. 24.) NMHH rendelet módosítása

16. §8

6. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

18. § (1) A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) e rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül az SHS = 38 számozási tartományban üzleti hálózat üzemeltetéséhez korábban kiadott kijelölési engedélyt elsőfokú eljárásban hivatalból módosítja, ha az azonosító további használata megfelel az e rendeletben foglalt feltételeknek, vagy visszavonja, ha az azonosító további használata nem felel meg az e rendeletben foglalt feltételeknek.

(2) E rendelet hatálybalépését követő 5 napon belül az SHS = 40 számozási tartományt – a kijelölt számmezők kivételével – a Hatóság zárolja.

(3) A Hatóság 2016. június 30-i dátummal az SHS = 40 számozási tartományban kedvezményes díjazású szolgáltatás nyújtásához korábban kiadott kijelölési engedélyt elsőfokú eljárásban hivatalból módosítja, ha az azonosító további használata megfelel az e rendeletben foglalt feltételeknek, vagy visszavonja, ha az azonosító további használata nem felel meg az e rendeletben foglalt feltételeknek.

(4) A Hatóság az SHS = 40 számozási tartományban kijelölt számmezők használatára vonatkozóan kiadott engedélyeket 2017. december 31-i dátummal visszavonja.

(5) A Hatóság e rendelet hatályba lépését követő 90 napon belül a korábban kiadott mobil hálózati kód kijelölési engedélyt elsőfokú eljárásban hivatalból visszavonja, ha az azonosító további használata nem felel meg az e rendeletben foglalt feltételeknek.

19. § (1)9

(2)10

(3)11

1. melléklet az 1/2016. (I. 15.) NMHH rendelethez12

2. melléklet az 1/2016. (I. 15.) NMHH rendelethez13

3. melléklet az 1/2016. (I. 15.) NMHH rendelethez14

4. melléklet az 1/2016. (I. 15.) NMHH rendelethez15

5. melléklet az 1/2016. (I. 15.) NMHH rendelethez16

1

A rendeletet a 2/2022. (IV. 19.) NMHH rendelet 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2022. április 22. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 7–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 11–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 19. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 19. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 19. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére