• Tartalom

2016. évi X. törvény

2016. évi X. törvény

az ebtenyésztést érintő egyes törvények módosításáról1

2016.09.19.

1. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

1. §2

2. Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosítása

2. § (1)–(4)3

(5) Az Átv. 45/A. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:

(Állattenyésztési bírságot kell kiszabni arra, aki vagy amely)

l) határidőben nem tesz eleget a 48/A. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségének.”

(6)–(8)4

(9) Az Átv.

a) 2. §-ában az „eb” szövegrész helyébe a „magyar ebfajták” szöveg,

b)5

lép.

(10)6

3. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosítása

3. § (1) Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávtv.) 42/A. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az adatbázisnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:)

c) az eb fajtáját vagy fajtajellegét vagy a keverék mivoltára való utalást, nemét, születési idejét, színét, hívónevét,”

(2) Az Ávtv. 42/C. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem szedhető ebrendészeti hozzájárulás)

a) a magyar ebfajtának minősülő törzskönyvezett,”

(eb után.)

4. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) A 2. § (5) bekezdése és (9) bekezdés a) pontja, valamint a 3. § a kihirdetést követő 180. napon lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. március 17-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. március 23. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. szeptember 20. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § (1)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. § (6)–(8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. § (9) bekezdés b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 2. § (10) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére