• Tartalom

1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat

1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

2022.03.22.

1. A Kormány megállapítja a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) éves fejlesztési keretét az 1. melléklet szerint.

1/A.1 A Kormány

a) jóváhagyja a TOP 1. prioritása 513,26 milliárd forint összegű meghirdethető keretét, amely 141,46 milliárd forinttal haladja meg a TOP 1. prioritásának keretét,

b) jóváhagyja a TOP 3. prioritása 236,78 milliárd forint összegű meghirdethető keretét, amely 27,88 milliárd forinttal haladja meg a TOP 3. prioritásának keretét,

c) jóváhagyja a TOP 5. prioritása 97,06 milliárd forint összegű meghirdethető keretét, amely 10,86 milliárd forinttal haladja meg a TOP 5. prioritásának keretét.

1/B.2 A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 44/C. § (3) bekezdése alapján hozzájárul az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 13. sora és 6. pontjában foglalt táblázat 35. sora szerinti felhívások esetén – a felhívásoknak a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1400/2019. (VII. 5.) Korm. határozattal megemelt keretösszegei mértékéig – kötelezettségvállalás megtételéhez.

1/C.3 A Kormány a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 44/C. § (4) bekezdése alapján hozzájárul

a) az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11. és 13. sora, valamint 2. pontjában foglalt táblázat 2., 3. és 7. sora szerinti felhívások esetén – a felhívásoknak a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1478/2020. (VIII. 7.) Korm. határozattal,

b) az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 3., 7., 8., 9.,10. és 14. sora és 2. pontjában foglalt táblázat 4. sora szerinti felhívások esetén – a felhívásoknak a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1630/2020. (X. 1.) Korm. határozattal

c)4 az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 5., 6., 10., 11. és 12. sora és 2. pontjában foglalt táblázat 2., 5., 6. és 7. sora szerinti felhívások esetén – a felhívásoknak a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1363/2021. (VI. 8.) Korm. határozattal

d)5 az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 4., 6., 7., 9., 10., 12., 13. és 14. sora és az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 2., 4., 5., 6. és 7. sora szerinti felhívások esetén – a felhívásoknak a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1519/2021. (VII. 30.) Korm. határozattal

megemelt keretösszege mértékéig – kötelezettségvállalás megtételéhez.

1/D.6 A Kormány felhívja a pénzügyminisztert, hogy a TOP végrehajtásáért felelős irányító hatóság útján gondoskodjon a TOP 7. prioritás maradványforrásának a TOP 1. prioritásra történő átcsoportosítási lehetőségének megvizsgálásáról.

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: 2022. december 31.

1/E.7 A Kormány felhívja a pénzügyminisztert, hogy a TOP végrehajtásáért felelős irányító hatóság útján a TOP 1. és 2. prioritásának a 2014–2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletről szóló 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat szerinti maximális kötelezettségvállalási szintet meghaladó mértékű forrásigényének csökkentése érdekében

a) kizárólag a Kormány jóváhagyásával tegyen további kötelezettségvállalást a TOP 1. és 2. prioritásán a felszabaduló források terhére,

b) az éves fejlesztési keret további módosításai során tegyen javaslatot a TOP 1. és 2. prioritása meghirdethető keretének az a) alpont szerinti felszabaduló források összegével megegyező mértékű csökkentésére,

c) gondoskodjon a TOP 1. és 2. prioritása Európai Bizottságtól lehívható forrását meghaladó mértékű többletszámláknak a TOP többi prioritása terhére történő elszámolásáról az Európai Bizottság által kiadott programzárási útmutató alapján.

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: folyamatos

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

3.8

1. melléklet az 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozathoz9

A TOP éves fejlesztési kerete

1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítéséről szóló 1. prioritás

 

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege
teljes költség alapon
(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

TOP-1.1.1-15

Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

51,956

területi

Meghirdetve 2016. januárban

3.

TOP-1.1.3-15

Helyi gazdaságfejlesztés

30,701

területi

Meghirdetve 2016. januárban

4.

TOP-1.2.1-15

Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

62,327

területi

Meghirdetve 2016. januárban

5.

TOP-1.3.1-15

A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés

71,383

területi

Meghirdetve 2015. decemberben

6.

TOP-1.4.1-15

A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

56,457

területi

Meghirdetve 2016. januárban

7.

TOP-1.1.1-16

Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

43,302

területi

Meghirdetve 2017. februárban

8.

TOP-1.1.2-16

Inkubátorházak fejlesztése

7,115

területi

Meghirdetve 2016. decemberben

9.

TOP-1.1.3-16

Helyi gazdaságfejlesztés

8,372

területi

Meghirdetve 2017. februárban

10.

TOP-1.2.1-16

Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

39,571

területi

Meghirdetve 2017. februárban

11.

TOP-1.3.1-16

A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés

21,959

területi

Meghirdetve 2016. decemberben

12.

TOP-1.4.1-16

A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

19,260

területi

Meghirdetve 2017. februárban

13.

TOP-1.4.1-19

Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése

95,806

területi

Meghirdetve 2019. áprilisban

14.

TOP-1.5.1-20

A 2021–27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése

5,049

területi

Meghirdetve 2020. október

15.

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztésről szóló 2. prioritás

 

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege
teljes költség alapon
(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

TOP-2.1.1-15

Barnamezős területek rehabilitációja

22,786

területi

Meghirdetve 2016. januárban

3.

TOP-2.1.2-15

Zöld város kialakítása

65,095

területi

Meghirdetve 2016. januárban

4.

TOP-2.1.3-15

Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

45,199

területi

Meghirdetve 2015. decemberben

5.

TOP-2.1.1-16

Barnamezős területek rehabilitációja

6,335

területi

Meghirdetve 2017. februárban

6.

TOP-2.1.2-16

Zöld város kialakítása

16,656

területi

Meghirdetve 2017. februárban

7.

TOP-2.1.3-16

Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

119,233

területi

Meghirdetve 2017. februárban

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

3. Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területekről szóló 3. prioritás

 

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege
teljes költség alapon
(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

TOP-3.1.1-15

Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

68,627

területi

Meghirdetve 2015. decemberben

3.

TOP-3.2.1-15

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

67,018

területi

Meghirdetve 2016. márciusban

4.

TOP-3.2.2-15

Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása komplex fejlesztési programok keretében

11,068

területi

Meghirdetve 2016. márciusban

5.

TOP-3.1.1-16

Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

28,933

területi

Meghirdetve 2017. februárban

6.

TOP-3.2.1-16

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

61,134

területi

Meghirdetve 2017. februárban

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztéséről és a társadalmi együttműködés erősítéséről szóló 4. prioritás

 

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege
teljes költség alapon
(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

TOP-4.1.1-15

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

21,311

területi

Meghirdetve 2015. decemberben

3.

TOP-4.2.1-15

A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

16,298

területi

Meghirdetve 2016. januárban

4.

TOP-4.3.1-15

Leromlott városi területek rehabilitációja

16,870

területi

Meghirdetve 2016. januárban

5.

TOP-4.1.1-16

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

4,534

területi

Meghirdetve 2017. februárban

6.

TOP-4.2.1-16

A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

4,437

területi

Meghirdetve 2017. februárban

7.

TOP-4.3.1-16

Leromlott városi területek rehabilitációja

8,609

területi

Meghirdetve 2017. februárban

8.

 

 

 

 

 

5. Megyei és helyi emberi erőforrás-fejlesztésről, foglalkoztatás-ösztönzésről és társadalmi együttműködésről szóló 5. prioritás

 

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege
teljes költség alapon
(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

TOP-5.1.1-15

Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések

31,343

területi

Meghirdetve 2015. decemberben

3.

TOP-5.1.2-15

Helyi foglalkoztatási együttműködések

28,202

területi

Meghirdetve 2015. decemberben

4.

TOP-5.2.1-15

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok

9,661

területi

Meghirdetve 2016. januárban

4a.

TOP-5.1.1-16

Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-
gazdaságfejlesztési együttműködések

0,782

területi

Meghirdetve 2017. márciusban

5.

TOP-5.1.2-16

Helyi foglalkoztatási együttműködések

6,518

területi

Meghirdetve 2017. februárban

5a.

TOP-5.2.1-16

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok

0,871

területi

Meghirdetve 2017. márciusban

6.

TOP-5.3.1-16

A helyi identitás és kohézió erősítése

11,542

területi

Meghirdetve 2017. márciusban

7.

TOP-5.3.2-17

Megyei identitás erősítése

8,138

területi

Meghirdetve 2018. márciusban

8.

 

 

 

 

 

6. Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokról szóló 6. prioritás

 

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege teljes költség alapon
(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

TOP-6.1.1-15

Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

17,778

területi

Meghirdetve
2016. februárban

3.

TOP-6.1.3-15

Helyi gazdaságfejlesztés

7,102

területi

Meghirdetve
2016. februárban

4.

TOP-6.1.4-15

Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

19,681

területi

Meghirdetve
2016. februárban

5.

TOP-6.1.5-15

A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés

28,034

területi

Meghirdetve
2015. decemberben

6.

TOP-6.2.1-15

Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése

19,743

területi

Meghirdetve
2016. januárban

7.

TOP-6.3.1-15

Barnamezős területek rehabilitációja

6,513

területi

Meghirdetve
2016. februárban

8.

TOP-6.3.2-15

Zöld város kialakítása

33,233

területi

Meghirdetve
2016. februárban

9.

TOP-6.3.3-15

Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

7,910

területi

Meghirdetve
2015. decemberben

10.

TOP-6.4.1-15

Fenntartható városi közlekedésfejlesztés

26,246

területi

Meghirdetve
2015. decemberben

11.

TOP-6.5.1-15

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

22,524

területi

Meghirdetve
2016. áprilisban

12.

TOP-6.5.2-15

Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében

2,904

területi

Meghirdetve
2016. áprilisban

13.

TOP-6.6.1-15

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

5,789

területi

Meghirdetve
2015. decemberben

14.

TOP-6.6.2-15

A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

4,283

területi

Meghirdetve
2015. decemberben

15.

TOP-6.7.1-15

Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja

2,063

területi

Meghirdetve
2015. decemberben

16.

TOP-6.8.2-15

Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében

24,141

területi

Meghirdetve
2015. decemberben

17.

TOP-6.9.1-15

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok

2,284

területi

Meghirdetve
2015. decemberben

18.

TOP-6.1.1-16

Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

13,042

területi

Meghirdetve
2016. decemberben

19.

TOP-6.1.2-16

Inkubátorházak fejlesztése

2,917

területi

Meghirdetve
2016. decemberben

20.

TOP-6.1.3-16

Helyi gazdaságfejlesztés

0,089

területi

Meghirdetve
2016. decemberben

21.

TOP-6.1.4-16

Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

26,651

területi

Meghirdetve
2016. decemberben

22.

TOP-6.1.5-16

A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés

48,109

területi

Meghirdetve
2016. decemberben

23.

TOP-6.2.1-16

Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése

12,652

területi

Meghirdetve
2016. decemberben

24.

 

 

 

 

 

25.

TOP-6.3.2-16

Zöld város kialakítása

23,683

területi

Meghirdetve
2017. februárban

26.

TOP-6.3.3-16

Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

6,759

területi

Meghirdetve
2016. decemberben

27.

TOP-6.4.1-16

Fenntartható városi közlekedésfejlesztés

20,339

területi

Meghirdetve
2016. decemberben

28.

TOP-6.5.1-16

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

19,620

területi

Meghirdetve
2017. februárban

29.

TOP-6.6.1-16

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

9,829

területi

Meghirdetve
2016. decemberben

30.

TOP-6.6.2-16

A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

3,296

területi

Meghirdetve
2016. decemberben

31.

TOP-6.7.1-16

Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja

7,225

területi

Meghirdetve
2017. februárban

32.

TOP-6.8.2-16

Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében

5,278

területi

Meghirdetve
2017. márciusban

33.

TOP-6.9.1-16

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok

3,928

területi

Meghirdetve
2017. márciusban

34.

TOP-6.9.2-16

A helyi identitás és kohézió erősítése

6,802

területi

Meghirdetve
2017. márciusban

35.

TOP-6.2.1-19

Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése

22,767

területi

Meghirdetve
2019. áprilisban

36.

TOP-6.5.1-19

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

19,110

területi

Meghirdetve 2020. januárban

7. Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) című 7. prioritás

 

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege
teljes költség alapon
(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

TOP-7.1.1-16

Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva

37,308

standard

Meghirdetve 2016. májusban

1

Az 1/A. pontot az 1849/2017. (XI. 14.) Korm. határozat 1. pontja iktatta be, szövege az 1158/2022. (III. 21.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított szöveg.

2

Az 1/B. pontot az 1400/2019. (VII. 5.) Korm. határozat 2. pontja iktatta be, szövege az 1478/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat 2. pontjával megállapított szöveg.

3

Az 1/C. pontot az 1478/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat 3. pontja iktatta be, szövege az 1630/2020. (X. 1.) Korm. határozat 2. pontjával megállapított szöveg.

4

Az 1/C. pont c) alpontját az 1363/2021. (VI. 8.) Korm. határozat 2. pontja iktatta be.

5

Az 1/C. pont d) alpontját az 1519/2021. (VII. 30.) Korm. határozat 2. pontja iktatta be.

6

Az 1/D. pontot az 1478/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat 3. pontja iktatta be, szövege az 1158/2022. (III. 21.) Korm. határozat 2. pontjával megállapított szöveg.

7

Az 1/E. pontot az 1478/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat 3. pontja iktatta be, szövege az 1363/2021. (VI. 8.) Korm. határozat 4. pontjával megállapított szöveg.

8

A 3. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére