• Tartalom

1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat

1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

2023.12.19.

1. A Kormány

a) megállapítja a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: GINOP) éves fejlesztési keretét az 1. melléklet szerint,

b) elfogadja a 2 melléklet szerint az ott felsorolt projektek kiemelt projektként történő nevesítését,

c)1 egyetért azzal, hogy a GINOP 8. prioritása keretében kihelyezett európai uniós pénzügyi eszköz támogatásokból visszaforgó források terhére elsődlegesen a GINOP 9. prioritása keretében kihelyezett európai uniós pénzügyi eszköz végrehajtásához kapcsolódó pénzügyi közvetítőknek járó irányítási díjak, illetve az alapok alapja végrehajtó szervezeti feladatokkal összefüggő auditált és elismert irányítási költségek, másodsorban a GINOP 8. prioritásának túlvállalására eső auditált és elismert végrehajtási költségek a felhasznált túlvállalási összeg legfeljebb 9,8%-áig kerüljenek finanszírozásra. A GINOP-8.3.5-18 azonosító számú, „Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú hitel” című, kamatmentes forgóeszköz hiteltermék keretére beérkezett, túlvállalásból nem finanszírozható része, 108 milliárd forint erejéig, továbbá ennek az összegnek az elismert végrehajtási költsége, ennek legfeljebb 9,8%-áig kerüljenek finanszírozásra: a visszaforgó forrás felhasználható továbbá a GINOP pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó, elismert, de az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről szóló, 2014. március 3-i 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 13. cikkében meghatározott díjazási maximumok miatt ki nem fizethető költségek megtérítésére, valamint a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 199/D. §-a szerinti határidőig be nem nyújtható auditált és elismert végrehajtási költségekre.

d)2

e)3 egyetért azzal, hogy a GINOP 9. prioritása keretében kihelyezett európai uniós pénzügyi eszköz végrehajtásához kapcsolódó irányítási díjak, illetve az alapok alapja végrehajtó szervezeti feladatokkal összefüggő auditált és elismert végrehajtási irányítási költségek a hazai költségvetés terhére megelőlegezésre kerüljenek, amíg a finanszírozáshoz szükséges visszaforgó források nem állnak rendelkezésre,

f)4 felhívja a pénzügyminisztert, hogy biztosítsa az e) alpont teljesítéséhez szükséges forrást.

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében

g)5

h) 6
i) 7 jóváhagyja a GINOP-8.3.5-18 azonosító számú, Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú hitel esetében és annak keretösszegén belül a GINOP Európai Regionális Fejlesztési Alapra meghatározott maximális kötelezettségvállalási szintjének meghaladását.

1/A.8 A Kormány az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy

a) a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról szóló 1271/2017. (V. 29.) Korm. határozattal módosított, a 2. mellékletben foglalt táblázat 5–7., 14., 15., 24. és 25. sora szerinti kiemelt projektek szakpolitikai felelős által javasolt műszaki-szakmai tartalmának bővítéséhez kapcsolódó, azzal arányos keretemelése és annak végrehajtása, valamint

b) a 2. mellékletben foglalt táblázat 12., 13. és 16. sora szerinti kiemelt projektek támogatási szerződésének az éves fejlesztési keretben rögzített keretösszeg elérésére irányuló módosítása,

c)9 a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016 (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1885/2017. (XI. 30.) Korm. határozattal módosított, a 2. mellékletben foglalt táblázat 21a. és 22. sora szerinti kiemelt projektek szakpolitikai felelős által javasolt műszaki-szakmai tartalmának bővítéséhez kapcsolódó, azzal arányos keretemelése és annak végrehajtása

d)10 a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016 (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1837/2017. (XI. 9.) Korm. határozattal módosított, a 2. mellékletben foglalt táblázat 12. sora szerinti kiemelt projekt szakpolitikai felelős által javasolt műszaki-szakmai tartalmának bővítéséhez kapcsolódó, azzal arányos keretemelése és annak végrehajtása

e)11 a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1092/2018. (III. 13.) Korm. határozattal módosított, a 2. mellékletben foglalt táblázat 12b. sora szerinti kiemelt projekt szakpolitikai felelős által javasolt műszaki-szakmai tartalmának bővítéséhez kapcsolódó, azzal arányos keretemelése és annak végrehajtása

f)12 a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016 (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1545/2018. (X. 30.) Korm. határozattal módosított, a 2. mellékletben foglalt táblázat 2a., 2b., 7., 9. és 12. sora szerinti kiemelt projektek szakpolitikai felelős által javasolt műszaki-szakmai tartalmának bővítéséhez kapcsolódó, azzal arányos keretemelése és annak végrehajtása

g)13 a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1256/2019. (V. 3.) Korm. határozattal módosított, a 2. mellékletben foglalt táblázat 22a., 22b. és 23. sora szerinti kiemelt projektek szakpolitikai felelős által javasolt műszaki-szakmai tartalmának bővítéséhez kapcsolódó, azzal arányos keretemelése és annak végrehajtása

h)14 a GINOP-7.1.2-15-2016-00008 azonosító számú („A Balaton vízi turizmusának komplex fejlesztése” című) és a GINOP-7.1.2-15-2016-00012 azonosító számú („A Felső- és Alsó-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése” című) projektek támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1450/2019. (VII. 26.) Korm. határozattal módosított, a 2. mellékletben foglalt táblázat 2f. és 12. sora szerinti kiemelt projektek szakpolitikai felelős által javasolt műszaki-szakmai tartalmának bővítéséhez kapcsolódó, azzal arányos keretemelése és annak végrehajtása

i)15 a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1684/2019. (XII. 5.) Korm. határozattal módosított, a 2. mellékletben foglalt táblázat 22b. sora szerinti kiemelt projekt szakpolitikai felelős által javasolt műszaki-szakmai tartalmának bővítéséhez kapcsolódó, azzal arányos keretemelése és annak végrehajtása

j)16 a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1169/2020. (IV. 21.) Korm. határozattal módosított, a 2. mellékletben foglalt táblázat 2a., 2b., 9. és 22b. sora szerinti kiemelt projektek szakpolitikai felelős által javasolt műszaki-szakmai tartalmának bővítéséhez kapcsolódó, azzal arányos keretemelése és annak végrehajtása

k)17 a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1301/2020. (VI. 11.) Korm. határozattal módosított, a 2. mellékletben foglalt táblázat 2a., 3a., 5., 18a., 19. és 25c. sora szerinti kiemelt projektek szakpolitikai felelős által javasolt műszaki-szakmai tartalmának bővítéséhez kapcsolódó, azzal arányos keretemelése és annak végrehajtása

l)18 az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) szakaszolt nagyprojekt 2. fázisának módosításáról szóló 1362/2020. (VII. 2.) Korm. határozattal módosított, a 2. mellékletben foglalt táblázat 4. sora szerinti kiemelt projekt szakpolitikai felelős által javasolt műszaki-szakmai tartalmának bővítéséhez kapcsolódó, azzal arányos keretemelése és annak végrehajtása

m)19 a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1474/2020. (VIII. 7.) Korm. határozattal módosított, a 2. mellékletben foglalt táblázat 3a., 5., 6a., 7., 9., 12b. és 25c. sora szerinti kiemelt projektek szakpolitikai felelős által javasolt műszaki-szakmai tartalmának bővítéséhez kapcsolódó, azzal arányos keretemelése és annak végrehajtása

n)20 a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 2021/2020. (XII. 24.) Korm. határozattal módosított, a 2. mellékletben foglalt táblázat 6b., 12. és 22a. sora szerinti kiemelt projektek szakpolitikai felelős által javasolt műszaki-szakmai tartalmának bővítéséhez kapcsolódó, azzal arányos keretemelése és annak végrehajtása

o)21 a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1310/2021. (V. 26.) Korm. határozattal módosított, a 2. mellékletben foglalt táblázat 2b., 13., 14a., 18d., 21a. és 25c. sora szerinti kiemelt projektek szakpolitikai felelős által javasolt műszaki-szakmai tartalmának bővítéséhez kapcsolódó, azzal arányos keretemelése és annak végrehajtása

p)22 a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1585/2021. (VIII. 11.) Korm. határozattal módosított, a 2. mellékletben foglalt táblázat 15. sora szerinti kiemelt projektek szakpolitikai felelős által javasolt műszaki-szakmai tartalmának bővítéséhez kapcsolódó, azzal arányos keretemelése és annak végrehajtása

q)23 a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1844/2021. (XI. 30.) Korm. határozattal módosított, a 2. mellékletben foglalt táblázat 2., 2d., 12. és 18e. sora szerinti kiemelt projektek szakpolitikai felelős által javasolt műszaki-szakmai tartalmának bővítéséhez kapcsolódó, azzal arányos keretemelése és annak végrehajtása

r)24 a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1110/2022. (III. 4.) Korm. határozattal módosított, a 2. mellékletben foglalt táblázat 18e., 25. és 25c. sora szerinti kiemelt projektek szakpolitikai felelős által javasolt műszaki-szakmai tartalmának bővítéséhez kapcsolódó, azzal arányos keretemelése és annak végrehajtása

s) 25 a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1482/2022. (X. 13.) Korm. határozattal módosított, a 2. mellékletben foglalt táblázat 6a., 12., 12b., 13., 15., 22a. és 25. sora szerinti kiemelt projektek szakpolitikai felelős által javasolt műszaki-szakmai tartalmának bővítéséhez kapcsolódó, azzal arányos keretemelése és annak végrehajtása
t) 26 a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1603/2022. (XII. 6.) Korm. határozattal módosított, a 2. mellékletben foglalt táblázat 7., 13., 15. és 17. sora szerinti kiemelt projektek szakpolitikai felelős által javasolt műszaki-szakmai tartalmának bővítéséhez kapcsolódó, azzal arányos keretemelése és annak végrehajtása
u) 27 a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1105/2023. (III. 29.) Korm. határozattal módosított, a 2. mellékletben foglalt táblázat 4., 5., 6a, 12., 12b, 19. és 22b sora szerinti kiemelt projektek szakpolitikai felelős által javasolt műszaki-szakmai tartalmának bővítéséhez kapcsolódó, azzal arányos keretemelése és annak végrehajtása
v) 28 a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1539/2023. (XII. 6.) Korm. határozattal módosított, a 2. mellékletben foglalt táblázat 12. és 13. sora szerinti kiemelt projektek szakpolitikai felelős által javasolt műszaki-szakmai tartalmának bővítéséhez kapcsolódó, azzal arányos keretemelése és annak végrehajtása
során a Kormányrendelet 3–6. §-ában foglalt eljárási szabályok ne kerüljenek alkalmazásra.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

3.29

1. melléklet az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozathoz30

A GINOP éves fejlesztési kerete

1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

GINOP-1.1.1-18

Vállalkozói inkubációs szolgáltatások fejlesztésének támogatása

2,39

egyszerűsített

Meghirdetve 2018. szeptemberben

3.

GINOP-1.1.2-VEKOP-17

KKV szektor hatékonyságának növelése pénzügyi ismeretek és vállalkozói mentorálás elérhetőségének biztosítása révén

3,65
[ebből Versenyképes
Közép-Magyarország Operatív Program
(a továbbiakban: VEKOP): 0,32]

kiemelt

Meghirdetve 2017. októberben

3a.

GINOP-1.1.3-16

Modern Mintaüzem Program I. – mikro-, kis- és középvállalkozások üzletviteli folyamatainak megújítása, valamint a digitális és automatizációs fejlesztések élénkítése

4,53

kiemelt

Meghirdetve 2017. januárban

3b.

GINOP-1.1.4-16

Magyar Multi Program I. – A kiemelt növekedési potenciállal bíró kis- és középvállalkozások azonosítása, felmérése, motiválása, fejlesztési igényeik meghatározása

2,85

kiemelt

Meghirdetve 2016. decemberben

3c.

3d.

3e.

GINOP-1.1.7-17

KKV szektor hatékonyságának növelése elsősorban tőzsdei bevezetést szolgáló intézkedések biztosítása révén

1,307

kiemelt

Meghirdetve 2017. júliusban

3f.

GINOP-1.1.8-19

Magyar Multi Program II.
– A kiemelt növekedési potenciállal bíró kis- és középvállalkozások megerősítése, értékhozzáadó tevékenysége és piacbővítési lehetőségeinek fejlesztése

0,05

egyszerűsített

Meghirdetve 2019. októberben

3g.

GINOP-1.1.9-
VEKOP-20

Versenyképes vállalkozói attitűd fejlesztése, a lehetőség-orientált vállalkozások arányának növelése

1,10 (ebből VEKOP: 0,33)

kiemelt

Meghirdetve 2020. májusban

3h.

GINOP-1.1.10-20

A mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása a vállalkozói ismeretek bővítése révén

1,50

kiemelt

Meghirdetve 2020. januárban

4.

GINOP-1.2.1-14

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

24,33

egyszerűsített

Meghirdetve 2014. októberben

5.

GINOP-1.2.1-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

76,37

standard

Meghirdetve 2015. júniusban

5a.

GINOP-1.2.1-16

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

109,66

standard

Meghirdetve 2016. decemberben

6.

GINOP-1.2.2-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

32,53

egyszerűsített

Meghirdetve 2015. júniusban

6a.

GINOP-1.2.2-16

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

23,15

egyszerűsített

Meghirdetve 2016. decemberben

7.

GINOP-1.2.3-8.3.4-16

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében

25,07

egyszerűsített

Meghirdetve 2016. decemberben

8.

GINOP-1.2.4-16

Ipari parkok fejlesztése

2,01

standard

Meghirdetve 2016. áprilisban

9.

GINOP-1.2.5-15

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása

2,51

standard

Meghirdetve 2015. decemberben

10.

GINOP-1.2.6-8.3.4-16

Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel

18,83

standard

Meghirdetve 2016. decemberben

10a.

GINOP-1.2.7-17

Gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása

7,09

egyszerűsített

Meghirdetve 2017. márciusban

10b.

GINOP-1.2.7-19

Magyar Multi Program III. – A kiemelt növekedési potenciállal bíró feldolgozóipari kis- és középvállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása

7,47

egyszerűsített

Meghirdetve 2019. októberben

10c.

GINOP-1.2.7-20

Magyar Multi Program III. – A kiemelt növekedési potenciállal bíró kis- és középvállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása

6,88

egyszerűsített

Meghirdetve 2020. júliusban

10d.

GINOP-1.2.8-17

Kis- és középvállalkozások ipari digitalizációhoz (IPAR 4.0) kapcsolódó fejlesztéseinek támogatása

2,884

egyszerűsített

Meghirdetve
2017. márciusban

10e.

GINOP-1.2.8-20

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

70,50

egyszerűsített

Meghirdetve 2020. májusban

10f.

GINOP-1.2.9-20

Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása

46,04

egyszerűsített

Meghirdetve 2020. novemberben

10g.

GINOP-1.2.10-19

Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai modernizációjának támogatása

4,12

egyszerűsített

Meghirdetve
2019. októberben

10h.

GINOP-1.2.11-20

Magyar Multi Program IV.
– „Zöld Nemzeti Bajnokok” – Energiahatékonysági fejlesztéseket kiszolgálni képes mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztése és kapacitásbővítése

9,81

egyszerűsített

Meghirdetve 2020. augusztusban

10i.

GINOP-1.2.12-21

Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása

6,636

egyszerűsített

Meghirdetve 2021. januárban

10j.

GINOP-1.2.13-20

Az egyszer használatos és egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátozásával érintett, valamint az ezeket helyettesítő termékek gyártásával foglalkozó vállalkozások technológiaváltásának és kapacitásbővítésének támogatása

3,53

egyszerűsített

Meghirdetve 2020. decemberben

10k.

GINOP-1.2.14-20

Divat és Dizájnipari mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

14,83

egyszerűsített

Meghirdetve 2020. novemberben

10l.

GINOP-1.2.15-21

Mikro-, kis- és középvállalkozások egészségipari termékek gyártására irányuló fejlesztéseinek támogatása

23,12

egyszerűsített

Meghirdetve 2021. márciusban

10m.

GINOP-1.2.16-22

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása (technikai felhívás)

95,00

egyszerűsített

2022. október

11.

GINOP-1.3.1-14

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

0,28

egyszerűsített

Meghirdetve 2014. októberben

12.

GINOP-1.3.1-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

1,04

egyszerűsített

Meghirdetve 2015. májusban

12a.

13.

GINOP-1.3.2-15

Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatás-nyújtásának támogatása

1,01

standard

Meghirdetve 2015. decemberben

14.

GINOP-1.3.3-16

Beszállítói integrátorok és beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása

16,31

standard

Meghirdetve 2016. augusztusban

15.

GINOP-1.3.4-17

Turisztikai fejlesztési térségek pozicionálása

3,99

standard

Meghirdetve 2017. augusztusban

16.

GINOP-1.3.5-15

Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző program

8,35

kiemelt

Meghirdetve 2015. májusban

17.

GINOP-1.3.6-17

Mikro-, kis- és középvállalkozások logisztikai szolgáltatás-igénybevételének támogatása

0,005

egyszerűsített

Meghirdetve
2017. márciusban

18.

GINOP-1.3.7-19

Professzionális felkészítés
a tudatos külpiacra lépéshez KKV-k számára

1,50

kiemelt

Meghirdetve 2019. decemberben

2. A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció című 2. prioritás

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

GINOP-2.1.1-15

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

64,41

standard

Meghirdetve 2015. augusztusban

2a.

2b.

GINOP-2.1.2-
8.1.4-16

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében

42,67

standard

Meghirdetve 2016. decemberben

3.

GINOP-2.1.3-15

Iparjog

0,187

egyszerűsített

Meghirdetve 2015. augusztusban

4.

GINOP-2.1.4-15

Innovációs voucher

0,122

egyszerűsített

Meghirdetve 2016. januárban

5.

GINOP-2.1.5-15

Innovációs ökoszisztéma építése (start-up és spin-off)

4,714

standard

Meghirdetve 2015. decemberben

5a.

GINOP-2.1.6-16

Exportképes innovatív termékek fejlesztésének támogatása az innováció vezérelt exportbővítés érdekében

1,212

standard

Meghirdetve 2017. januárban

6.

GINOP-2.1.7-15

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

39,59

standard

Meghirdetve 2015. októberben

6a.

GINOP-2.1.8-17

Kkv-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén

33,001

egyszerűsített

Meghirdetve 2017. novemberben

6b.

7.

GINOP-2.2.1-15

Versenyképességi és kiválósági együttműködések

90,53

standard

Meghirdetve 2015. szeptemberben

8.

GINOP-2.2.1-18

Versenyképességi és kiválósági együttműködések

17,599

standard

Meghirdetve 2018. szeptemberben

9.

GINOP-2.3.1-20

Regionális kutatóintézeti kapacitások megerősítése

34,77

standard

Meghirdetve 2020. áprilisban

10.

GINOP-2.3.2-15

Stratégiai K+F műhelyek kiválósága

64,14

standard

Meghirdetve 2015. szeptemberben

11.

GINOP-2.3.3-15

Kutatási infrastruktúra erősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás

25,35

standard

Meghirdetve 2015. augusztusban

12.

GINOP-2.3.4-15

Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – kutatási infrastruktúra fejlesztése

41,97

standard

Meghirdetve 2015. decemberben

13.

GINOP-2.3.6-15

ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis

49,290

kiemelt

Meghirdetve 2015. márciusban

14.

3. Az infokommunikációs fejlesztésekről szóló 3. prioritás

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

GINOP-3.1.1-VEKOP-15

Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása

10,110 (ebből VEKOP: 2,982)

kiemelt

Meghirdetve 2015. decemberben

3.

GINOP-3.1.2-8.2.4-16

Az infokommunikációs ágazatban működő mikro- kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának , nemzetközi piacokra való belépésének támogatása

0,75

egyszerűsített

Meghirdetve 2016. decemberben

4.

GINOP-3.1.3-15

IKT startup cégek nemzetközi piacra lépését segítő szakértői, mentori hálózat kialakítása

5,55

kiemelt

Meghirdetve 2015. decemberben

5.

GINOP-3.1.5-20

Szuperszámítástechnikai szolgáltatások kialakítása
a hazai IKT vállalkozásoknak

7,603

kiemelt

Meghirdetve 2020. márciusban

5a.

GINOP-3.1.6-20

Digitális élményközpontok hálózatának továbbfejlesztése és központi minőségbiztosítása

4,50

kiemelt

Meghirdetve 2021. januárban

6.

GINOP-3.2.1-15

Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetencia-fejlesztő program KKV-knak

6,642

kiemelt

Meghirdetve 2015. áprilisban

7.

GINOP-3.2.2-8.2.4-16

Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása

10,842

egyszerűsített

Meghirdetve 2016. decemberben

8.

GINOP-3.2.4-8.2.4-16

Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása

0,889

standard

Meghirdetve 2016. decemberben

9.

GINOP-3.2.6-8.2.4-17

Versenyképes vállalatok tevékenységének emelt szintű digitalizálása

0,784

standard

Meghirdetve
2017. márciusban

9a.

9b.

GINOP-3.2.8-20

MI innovációs és kompetencia központ, adatvagyon-gazdálkodási kapacitás kialakítása a hazai KKV-k számára Mesterséges Intelligencia alkalmazások ösztönzésére

1,00

kiemelt

Meghirdetve 2020. novemberben

10.

GINOP-3.3.1-16

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

5,00

kiemelt

Meghirdetve 2016. májusban

11.

GINOP-3.3.2-16

Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének elősegítése és a Digitális Jólét Program kiterjesztésének elősegítése

3,542

kiemelt

Meghirdetve 2016. decemberben

11a.

GINOP-3.3.3-17

Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a digitális jólét megteremtésének elősegítése országos, illetve helyi civil és szakmai szervezetek támogatásával

1,72

egyszerűsített

Meghirdetve 2017. márciusban

12.

GINOP-3.4.1-15

Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése

43,09

standard

Meghirdetve 2015. augusztusban

12a.

GINOP-3.4.1-20

Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése (2. ütem)

9,04

standard

Meghirdetve 2020. márciusban

13.

GINOP-3.4.2-VEKOP-15

Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése

2,86
(ebből VEKOP: 0,86)

kiemelt

Meghirdetve 2015. decemberben

14.

GINOP-3.4.3-VEKOP-15

Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése

4,29
(ebből VEKOP: 1,29)

kiemelt

Meghirdetve 2015. decemberben

15.

GINOP-3.4.4-16

Szélessávú fejlesztések előkészítéséhez és végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátása

3,081

kiemelt

Meghirdetve 2016. júliusban

16.

GINOP-3.4.5-VEKOP-16

Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése és intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése

4,73
(ebből VEKOP: 1,73)

kiemelt

Meghirdetve 2016. decemberben

17.

GINOP-3.4.6-17

Köznevelési és szakképzési intézmények vezetékes és vezeték nélküli hálózati fejlesztései

21,555

kiemelt

Meghirdetve 2017. márciusban

4. Az energiáról szóló 4. prioritás

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

GINOP-4.1.1-8.4.4-16

Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel

3,31

egyszerűsített

Meghirdetve 2016. decemberben

3.

GINOP-4.1.2-18

Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása

5,74

egyszerűsített

Meghirdetve 2018. februárban

4.

GINOP-4.1.3-19

Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak

3,60

egyszerűsített

Meghirdetve 2019. májusban

5.

GINOP-4.1.4-19

Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása

38,22

standard

Meghirdetve 2019. októberben

6.

GINOP-4.1.5-22

Energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása kkv-k részére

14,40

egyszerűsített

2022. március

7.

5. A foglalkoztatásról szóló 5. prioritás

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

GINOP-5.1.1-15

Út a munkaerőpiacra

256,22

kiemelt

Meghirdetve 2015. szeptemberben

3.

GINOP-5.1.2-15

Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése – támogató szolgáltatások

2,31

kiemelt

Meghirdetve 2015. decemberben

4.

GINOP-5.1.3-16

Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése

6,516

egyszerűsített

Meghirdetve 2016. júniusban

5.

GINOP-5.1.4-17

Tranzitfoglalkoztatási programok támogatása

2,53

standard

Meghirdetve 2017. februárban

6.

GINOP-5.1.5-16

Nem állami szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása

5,387

standard

Meghirdetve 2017. februárban

6a.

GINOP-5.1.7-17

Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése

16,308

egyszerűsített

Meghirdetve 2017. márciusban

6b.

6c.

GINOP-5.1.9-17

Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése – képzés és mentorálás

5,96

standard

Meghirdetve 2017. márciusban

6d.

GINOP-5.1.10-18

Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása

13,29

kiemelt

Meghirdetve 2018. novemberben

7.

GINOP-5.2.1-14

Ifjúsági Garancia

177,78

kiemelt

Meghirdetve 2014. októberben

8.

GINOP-5.2.2-14

Fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése

1,05

standard

Meghirdetve 2014. októberben

9.

GINOP-5.2.3-16

Fiatalok vállalkozóvá válása – Vállalkozás indítási költségeinek támogatása

1,77

egyszerűsített

Meghirdetve 2016. áprilisban

10.

GINOP-5.2.4-16

Gyakornoki program pályakezdők támogatására

21,18

egyszerűsített

Meghirdetve 2016. februárban

10a.

GINOP-5.2.4-19

Új gyakornoki program

1,20

egyszerűsített

Meghirdetve 2019. szeptemberben

11.

GINOP-5.2.5-16

Gyakornoki program – Támogató szolgáltatások

2,00

kiemelt

Meghirdetve 2016. februárban

11a.

GINOP-5.2.7-18

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása

25,89

kiemelt

Meghirdetve 2018. novemberben

11b.

12.

GINOP-5.3.1-14

A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban

1,98

standard

Meghirdetve 2014. októberben

13.

GINOP-5.3.2-16

A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban – rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál

5,98

egyszerűsített

Meghirdetve 2016. februárban

14.

GINOP-5.3.3-15

Jogszerű foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás támogatása

3,45

standard

Meghirdetve 2015. augusztusban

14a.

GINOP-5.3.3-18

Jogszerű foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás támogatása

2,40

standard

Meghirdetve 2018. szeptemberben

15.

GINOP-5.3.4-16

A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése

1,90

standard

Meghirdetve 2016. júniusban

15a.

GINOP-5.3.5-18

Munkaerő-piaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek

4,02

standard

Meghirdetve 2018. szeptemberben

16.

GINOP-5.3.6-17

Vállalati felelősségvállalás ösztönzése és állásfeltárás

2,703

kiemelt

Meghirdetve 2017. februárban

16a.

GINOP-5.3.7-VEKOP-17

Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése

3,80
(ebből VEKOP: 1,056)

kiemelt

Meghirdetve 2017. márciusban

17.

18.

19.

GINOP-5.3.10-
VEKOP-17

A strukturális változásokhoz való alkalmazkodás segítése

29,65 (ebből VEKOP: 8,24)

kiemelt

Meghirdetve 2017. márciusban

20.

GINOP-5.3.11-18

Kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása

2,38

kiemelt

Meghirdetve 2018. októberben

21.

GINOP-5.3.12-19

Foglalkoztatás-bővítés ösztönzése

15,41

egyszerűsített

Meghirdetve 2019. decemberben

22.

GINOP-5.3.13-20

Kisgyermeket nevelő szülők képzésének elősegítése, ösztöndíja és elhelyezkedésük támogatása

2,95

kiemelt

Meghirdetve 2020. januárban

23.

GINOP-5.3.16-
VEKOP-20

Veszélyhelyzeti bértámogatás kutatásfejlesztési munkahelymegőrzés céljából

28,80 (ebből VEKOP: 18,69)

kiemelt

Meghirdetve 2020. augusztusban

24.

GINOP-5.3.17-21

KKV kapacitásbővítő támogatás

21,533

kiemelt

Meghirdetve 2021. júliusban

6. A versenyképes munkaerőről szóló 6. prioritás

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

GINOP-6.1.1-15

Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése

35,39

kiemelt

Meghirdetve 2015. augusztusban

3.

GINOP-6.1.2-15

A digitális szakadék csökkentése

22,90

kiemelt

Meghirdetve 2015. áprilisban

4.

GINOP-6.1.3-17

Idegen nyelvi készségek fejlesztése

4,92

standard

Meghirdetve 2017. márciusban

5.

GINOP-6.1.4-16

Munkaerőpiaci kompetenciák fejlesztése a konvergencia régiókban

7,24

kiemelt

Meghirdetve 2016. decemberben

6.

GINOP-6.1.5-17

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára

4,791

egyszerűsített

Meghirdetve 2017. márciusban

7.

GINOP-6.1.6-17

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára

10,66

egyszerűsített

Meghirdetve 2017. márciusban

7a.

GINOP-6.1.7-17

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis-, közép- és nagyvállalatok munkavállalói számára indított képzések szakmai támogató programja

1,98

kiemelt

Meghirdetve 2017. márciusban

7b.

GINOP-6.1.8-18

Vállalati Képző Központok rendszerének kialakítása és működtetése

0,170

standard

Meghirdetve 2018. márciusban

7c.

GINOP-6.1.9-18

Közlekedési képzési- és vizsgacentrum kialakítása

7,525

kiemelt

Meghirdetve
2018. decemberben

7d.

7e.

GINOP-6.1.10-
VEKOP-19

A gazdaság fokozatváltását támogató innovatív képzések

10,941 (ebből VEKOP: 1,534)

kiemelt

Meghirdetve 2019. októberben

8.

GINOP-6.2.1
VEKOP-15

Részvétel az OECD Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérése programjában (PIAAC)

2,20
(ebből VEKOP: 0,60)

kiemelt

Meghirdetve 2015. augusztusban

9.

GINOP-6.2.2-VEKOP-15

A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése

2,412
(ebből VEKOP: 0,660)

kiemelt

Meghirdetve 2015. decemberben

10.

GINOP-6.2.3-17

A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése

20,331

standard

Meghirdetve 2017. márciusban

11.

GINOP-6.2.4-VEKOP-16

A 21. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének, valamint tartalmának fejlesztése

14,371 (ebből VEKOP: 3,935)

kiemelt

Meghirdetve 2016. májusban

12.

GINOP-6.2.5-VEKOP-19

A szakmai képzés digitális módszertanának egységesítése

1,66
(ebből VEKOP: 0,455)

kiemelt

Meghirdetve 2019. szeptemberben

13.

GINOP-6.2.6-20

Ágazati képzőközpontok, okos struktúrák és képzőhely alternatívák

3,261

kiemelt

Meghirdetve 2020. márciusban

14.

GINOP-6.2.7-20

Ágazati képzőközpontok infrastrukturális és szakmai felkészítése az új szakképzési struktúrára

8,59

standard

Meghirdetve 2020. augusztusban

15.

GINOP-6.2.8-
VEKOP-20

Egyes szakmák digitális tananyagfejlesztése

12,70
(ebből VEKOP: 3,477)

kiemelt

Meghirdetve 2020. júliusban

16.

GINOP-6.2.9-
VEKOP-20

Ösztönzőrendszer kialakítása
a szakképzésben

4,00
(ebből VEKOP: 1,095)

kiemelt

Meghirdetve 2020. decemberben

7. A turizmusról szóló 7. prioritás

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

GINOP-7.1.1-15

Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása

44,13

kiemelt

Meghirdetve 2015. augusztusban

3.

GINOP-7.1.2-15

Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése

10,860

kiemelt

Meghirdetve 2015. decemberben

4.

GINOP-7.1.3-15

Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése

7,723

standard

Meghirdetve 2015. novemberben

5.

GINOP-7.1.4-16

Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése

7,48

standard

Meghirdetve 2016. júniusban

6.

GINOP-7.1.5-16

Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése

4,513

standard

Meghirdetve 2016. márciusban

7.

GINOP-7.1.6-16

Világörökségi helyszínek fejlesztése

10,793

standard

Meghirdetve 2016. októberben

7a.

GINOP-7.1.8-18

Turisztikai attrakciók minősítési feltételrendszerének kialakítása

0,98

kiemelt

Meghirdetve 2018. januárban

8.

GINOP-7.1.9-17

Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése

54,637

standard

Meghirdetve 2017. márciusban

9.

GINOP-7.1.10-21

A természetes fürdőhelyek komplex és élményközpontú fejlesztése

2,256

kiemelt

Meghirdetve 2021. szeptemberben

8. A pénzügyi eszközökről szóló 8. prioritás

A

B

C

D

E

F

G

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Kapcsolódó felhívás azonosító jele
(vissza nem térítendő)

Kapcsolódó felhívás keretösszege
(vissza nem térítendő)
(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

GINOP-8.1.1-16

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása hitel

9,27

pénzügyi közvetítők kiválasztása

Meghirdetve 2016. decemberben

2a.

3.

4.

GINOP-8.1.3/A-16

Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram

31,02

pénzügyi közvetítők kiválasztása

Meghirdetve 2016. decemberben

5.

GINOP-8.1.3/B-17

Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram

67,65

pénzügyi közvetítők kiválasztása

Meghirdetve 2017. márciusban

5a.

GINOP-2.1.2-8.1.4-16

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében

32,33

GINOP-2.1.2-
8.1.4-16

46,90

pénzügyi közvetítők kiválasztása

Meghirdetve 2016. decemberben

6.

GINOP-8.2.1-3.4.1-15

Újgenerációs Hozzáférési Hálózat (NGA) és körzethálózatok fejlesztése hitel

1,78

GINOP-3.4.1-15

43,09

alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítőként

Meghirdetve 2015. szeptemberben

7.

GINOP-8.2.3-17

Specializált seed és pre-seed befektetési tőkealap induló IKT vállalkozások számára új ötletekhez, új piacra lépéshez – kockázati tőke

6,28

pénzügyi közvetítők kiválasztása

Meghirdetve 2017. márciusban

8.

GINOP-8.2.4-16

Infokommunikációs-technológiai vállalati fejlesztéseket támogató kombinált hitel

18,01

GINOP-3.1.2-
8.2.4-16
GINOP-3.2.2-
8.2.4-16
GINOP-3.2.4-
8.2.4-16
GINOP-3.2.6-
8.2.4-17

13,34

pénzügyi közvetítők kiválasztása

Meghirdetve 2016. decemberben

8a.

GINOP-8.2.5-17

Üzleti infokommunikációs, digitalizációs tőkealap

9,66

pénzügyi közvetítők kiválasztása

Meghirdetve 2017. márciusban

8b.

GINOP-8.2.6-18

Digitális Jólét Pénzügyi Program – hitelprogram

0,85

pénzügyi közvetítők kiválasztása

Meghirdetve 2018. júliusban

8c.

GINOP-8.2.7-18

Digitális Jólét Pénzügyi Program – tőkeprogram

7,25

pénzügyi közvetítők kiválasztása

Meghirdetve 2018. júliusban

9.

GINOP-8.3.1-16

Mikro-, kis-és középvállalkozások versenyképességének növelése hitel

66,11

pénzügyi közvetítők kiválasztása

Meghirdetve 2016. májusban

10.

11.

12.

GINOP-1.2.3-8.3.4-16

Mikro-, kis-és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében

55,48

GINOP-1.2.3-
8.3.4-16

25,07

pénzügyi közvetítők kiválasztása

Meghirdetve 2016. decemberben

13.

GINOP-1.2.6-8.3.4-16

Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel

20,80

GINOP-1.2.6-
8.3.4-16

18,83

pénzügyi közvetítők kiválasztása

Meghirdetve 2016. decemberben

13a.

GINOP-8.3.5-18

Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú hitel

533,70

pénzügyi közvetítők kiválasztása

Meghirdetve 2018. szeptemberben

14.

GINOP-4.1.1-8.4.4-16

Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel

3,33

GINOP-4.1.1-
8.4.4-16

3,31

pénzügyi közvetítők kiválasztása

Meghirdetve 2016. decemberben

15.

GINOP-8.4.1/A-17

Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel

77,87

pénzügyi közvetítők kiválasztása

Meghirdetve 2017. februárban

16.

GINOP-8.4.1/B-16

KKV energia hitel

47,71

pénzügyi közvetítők kiválasztása

Meghirdetve 2016. decemberben

17.

18.

GINOP-8.8.1-17

Foglalkoztatás ösztönzése célú hitel

2,37

pénzügyi közvetítők kiválasztása

Meghirdetve 2017. márciusban

19.

20.

9. Covid19-világjárvány és gazdasági következményei okozta válság elhárítása (ERFA) című 9. prioritás

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

GINOP-9.1.1-21

Kamatmentes Újraindítási
Gyorskölcsön hitelprogram

100,00

pénzügyi közvetítők kiválasztása

Meghirdetve 2021. márciusban

10. Covid–19 világjárvány munkaerőpiaci következményeinek kezelése (ESZA) című 10. prioritás

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

GINOP-10.1.1-21

Ágazati bértámogatás
a COVID–19 járvány munkaerőpiaci hatásainak kezelésére

84,00

kiemelt

Meghirdetve 2021. októberben

2. melléklet az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozathoz31

A GINOP nevesített kiemelt projektjei

A

B

C

D

E

F

1.

Felhívás azonosító jele

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív támogatási kerete
(Mrd Ft)

Projekt benyújtásának várható ideje

Szakmai elvárások

2.

GINOP-1.1.2-
VEKOP-17

KKV szektor hatékonyságának növelése pénzügyi ismeretek és vállalkozói mentorálás elérhetőségének biztosítása révén

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
(konzorciumvezető)
SEED Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány (Foundation for Small Enterprise Economic Development),
IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

3,65
(ebből VEKOP: 0,32)

Megtörtént 2018-ban

A projekt három pillére:
1. a hazai KKV szektor hatékonysági mutatói, hazai és nemzetközi standardok, célok, beavatkozási területek meghatározása, az egyes beavatkozások célcsoportjainak azonosítása, online jelzőrendszer kialakítása (SEED Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány, IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság),
2. ennek érdekében a hazai vállalkozásfejlesztéssel érintett szervezetek tevékenységének összehangolása (a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a SEED együttműködésével),
3. a hatékonyság fokozását elősegítő intézkedések elérhetővé tétele (a SEED módszertana és szakmai felügyelete mellett a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara koordinációjával, az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részvételével) a KKV-k széles rétegét elérő pénzügyi ismeretek biztosításával, a speciális élethelyzetben lévő vállalkozások számára történő vállalkozói mentorálással.

2a.

GINOP-1.1.3-16

Modern Mintaüzem Program I. – mikro-,
kis- és középvállalkozások üzletviteli folyamatainak megújítása, valamint a digitális és automatizációs fejlesztések élénkítése

IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (konzorciumvezető), IVSZ – Digitális Vállalkozások Szövetsége

4,53

Megtörtént 2017-ben

A felhívás célja
a magyarországi
kis- és középvállalatok üzletviteli folyamatainak megújítását, valamint digitális transzformációját, Ipar 4.0 termelési rendszereinek technológiai, ipari automatizálási, vezérlési megoldások iránti nyitottságát elősegíteni:
1. a KKV-k vállalkozási képességeinek és fejlesztési igényeinek felmérésével,
2. ágazati Ipar
4.0 fejlesztési koncepciók elkészítésével, implementálásával, és értékteremtő minta megoldásainak elterjesztésével,
3. Ipar 4.0 ágazati monitoring rendszereinek létrehozásával és módszertani központok fejlesztésével,
4. a KKV-k digitális transzformációját, fejlesztését segítő módszertanok kialakításával, elterjesztésével, valamint
5. mintaprojektek kialakításával.

2b.

GINOP-1.1.4-16

Magyar Multi Program I. – A kiemelt növekedési potenciállal bíró kis- és középvállalkozások azonosítása, felmérése, motiválása, fejlesztési igényeik meghatározása

IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2,85

Megtörtént 2017-ben

A felhívás célja a hazai nagy növekedési potenciállal rendelkező kis- és középvállalkozások eddiginél hatékonyabb támogatása érdekében a célcsoport pontos azonosítása,
fő jellemzőinek és fejlesztési igényeinek megismerése, az érintett vállalkozások motiválása, tájékoztatása, valamint testreszabott, rugalmas fejlesztéspolitikai konstrukciók és ügyfélkezelési megoldások kidolgozása.

2c.

2d.

GINOP-1.1.7-17

KKV szektor hatékonyságának növelése elsősorban tőzsdei bevezetést szolgáló intézkedések biztosítása révén

Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

1,307

Megtörtént 2017-ben

A kiemelt projekt célja a hazai KKV szektor – elsősorban középvállalkozások – pénzügyi ismereteinek, önálló külső finanszírozási képességének növelése, tőzsdei és nemzetközi piacokon történő jelenlétének erősítése, valamint nemzetközi hálózatosodásuk elősegítése az ún. ELITE program hazai implementálásával és felhasználásával.
A társadalmi és környezettudatos befektetési szemlélet egyre nagyobb fokú térnyerése hazánkban is tapasztalható, melyet elsősorban a felelős befektetők megjelenése és a szabályozási környezet változása indukál. Az erre irányuló képzéssel a vállalkozások társadalmi és környezettudatos szemléletmódra való felkészítésének fejlesztésére kerülhet sor. A program lehetőséget nyújt továbbá a zöld kötvények szélesebb körben való megismerésére.

2e.

GINOP-1.1.9-
VEKOP-20

Versenyképes vállalkozói attitűd fejlesztése,
a lehetőség-orientált vállalkozások arányának növelése

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége

1,10
(ebből VEKOP:
0,33)

Megtörtént 2020-ban

A mikro-, kis- és középvállalkozások körében az uniós átlagtól elmaradó vállalkozói aktivitás növekedése és az induló vállalkozások sikeres továbbélésének támogatása
21. századi megoldások elérését lehetővé tévő platform kialakításával és indulócsomag biztosításával, virtuális inkubátorprogram keretében.

2f.

GINOP-1.1.10-20

A mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása a vállalkozói ismeretek bővítése révén

IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(konzorciumvezető),
Budapest Institute of Banking Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1,50

Megtörtént 2020-ban

A projekttel szemben elvárás a vállalkozói szellem erősítése és
a vállalkozók ismereteinek bővítése, működési és vezetési gyakorlatuk fejlesztése.

3.

GINOP-1.3.5-15

Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző program

Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (konzorciumvezető), Visit Hungary Nemzeti Turisztikai Szervezet Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, 100% állami tulajdonú gazdasági társaság

8,35

Megtörtént 2015-ben

A KKV-k egyedi akcióinál hatékonyabb a nemzeti turisztikai marketing szervezet (Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. – a továbbiakban: MTÜ Zrt.) által összehangolt, célzott és professzionálisan felépített marketing megjelenés. A vállalkozások külpiaci marketing kommunikációja az MTÜ Zrt. által összehangoltabban, koordináltabban jut el a piacra. Ehhez hozzáadott értéket jelent az MTÜ Zrt. meglévő kapcsolatrendszere és szakmai hozzáértése.

3a.

GINOP-1.3.7-19

Professzionális felkészítés a tudatos külpiacra lépéshez KKV-k számára

HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(konzorciumvezető)
Külgazdasági és Külügyminisztérium

1,50

Megtörtént 2020-ban

A projekttel szemben elvárás a hazai kis- és középvállalkozások nemzetközi piacon való megjelenésének előkészítése, támogatása, nemzetközi hálózatokba, valamint globális értékláncokba történő bekapcsolódásuk elősegítése, nem csupán konkrét promóciós tevékenység támogatásával, hanem célzott, egyedi tanácsadással, felkészítéssel. Emellett 21. századi kiemelt innovációs területként cél a nemzeti űrstratégia előkészítése, a hazai űrkutatás infrastrukturális hátterének fejlesztése, valamint a hazai vállalkozások, kutatóintézetek és űripari szereplők nemzetközi piacokra és hálózatokba történő bekapcsolódásának támogatása.

4.

GINOP-2.3.6-15

ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis

ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

49,290

Megtörtént 2015-ben

Az ELI-ALPS nagyprojekt 2. fázisa a GINOP 2. prioritásának nevesített nagyprojektje. A nagyprojekt szakaszolt projektként valósul meg.

4a.

5.

GINOP-3.1.1-
VEKOP-15

Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
(konzorciumvezető)
IVSZ – Digitális Vállalkozások Szövetsége,
Gazdaságfejlesztési Minisztérium,
Széchenyi István Egyetem

10,110 (ebből VEKOP: 2,982)

Megtörtént 2016-ban

Együttműködések kialakításának állami támogatása az alap-, közép- és elsősorban felsőfokú oktatási intézmények, valamint a környezetükben működő IKT vállalkozások között.

6.

GINOP-3.1.3-15

IKT startup cégek nemzetközi piacra lépését segítő szakértői, mentori hálózat kialakítása

Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (konzorciumvezető), Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

5,55

Megtörtént 2016-ban

A kiemelt projekt keretében megvalósul a hazai, kevésbé fejlett régiókban az IKT szektorban újonnan létrejövő vállalkozások exportképességének növelése érdekében a vállalati környezet fejlesztése országos tanácsadói hálózat kiépítésével, szakmai rendezvények megtartásával, kommunikációs és egyéb tevékenységek révén.

6a.

GINOP-3.1.5-20

Szuper-
számítástechnikai szolgáltatások kialakítása a hazai IKT vállalkozásoknak

KIFÜ – Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

7,603

Megtörtént 2020-ban

A felhívás célja
az infokommunikációs vállalati és felsőoktatási szféra számára olyan számítási kapacitás és szolgáltatások rendelkezésre bocsátása állami oldalról, amelyek kedvező konstrukció keretében lehetőséget biztosítanak informatikai kis- és középvállalkozások (KKV) számára olyan számítási műveletek elvégzésére, amelyek idő- és költséghatékonyan generálnak eredményt és megtérülést. A kiemelt projekt révén megvalósul a magyar IKT vállalkozások támogatása értéknövelő, szuper-számítástechnikai szolgáltatások és
az infrastruktúrához való hozzáférés segítségével annak érdekében, hogy azok digitális termékeinek és megoldásainak fejlesztése javuljon, külpiacra lépési esélyük növekedjen.

6b.

GINOP-3.1.6-20

Digitális élmény-
központok hálózatának tovább-
fejlesztése és központi minőség-
biztosítása

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (konzorciumvezető), Széchenyi István Egyetem, valamint az Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társaság

4,50

Megtörtént 2021-ben

A projekt keretében olyan digitális élményközpontok kialakítása valósulna meg, amelyek alkalmasak szemléletformáló, élményközpontú foglalkozások lebonyolítására, bemutatva az elérhető legújabb technológiákat és segítve a pálya-orientációt, pályaválasztást, valamint az informatikai szakmák vonzerejének, társadalmi-gazdasági elismertségének növelése.

7.

GINOP-3.2.1-15

Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetencia-fejlesztő program KKV-knak

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
(konzorciumvezető)
Informatika a Társadalomért Egyesület,
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

6,642

Megtörtént 2015-ben

A KKV-k innovatív szemléletének és naprakész üzleti tudásának növelése, az IKT eszközök és alkalmazások készségszintű és professzionális használatának, vagyis a vállalkozások elektronikus gazdaságba történő beilleszkedésének javítása.

7a.

GINOP-3.2.8-20

MI innovációs- és kompetencia-
központ, adatvagyon-
gazdálkodási kapacitás kialakítása a hazai KKV-k számára Mesterséges Intelligencia alkalmazások ösztönzésére

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
(konzorcium-
vezető)
Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

1,00

Megtörtént 2020-ban

A mesterséges-intelligencia- és adatalapú üzleti célú alkalmazások fejlesztésének, innovációjának ösztönzése, illetve bevezetésük, átvételük támogatása a hazai vállalkozások körében.

8.

GINOP-3.3.1-16

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
(konzorciumvezető)
Miniszterelnöki Kabinetiroda

5,00

Megtörtént 2016-ban

A közösségi IKT hozzáférési pontok infrastruktúrájának és szolgáltatásainak fejlesztése, azokon keresztül az e-Befogadás erősítése.

9.

GINOP-3.3.2-16

Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének elősegítése és a Digitális Jólét Program kiterjesztésének elősegítése

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
(konzorciumvezető)

3,542

Megtörtént 2017-ben

A kiemelt projekt alapvető célja a felnőtt lakosság körében a digitális eszközök és szolgáltatások (különös tekintettel az e-közszolgáltatások) népszerűsítése, valamint a használatukra való ösztönzés a kistelepüléseken, és a hátrányos helyzetű csoportok körében.

10.

GINOP-3.4.2-
VEKOP-15

Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(konzorciumvezető)
MVM Net Távközlési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
„ANTENNA HUNGÁRIA” Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

2,86
(ebből VEKOP: 0,86)

Megtörtént 2016-ban

Nagy sávszélességű kapcsolat biztosítása az ellátatlan állami intézményeknél.

11.

GINOP-3.4.3-
VEKOP-15

Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(konzorciumvezető)
MVM Net Távközlési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
„ANTENNA HUNGÁRIA” Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

4,29
(ebből VEKOP: 1,29)

Megtörtént 2016-ban

Az állami hálózat-konszolidáció kiteljesítése, a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat továbbfejlesztése, bővítése, kapacitásainak növelése.

12.

GINOP-3.4.4-16

Szélessávú fejlesztések előkészítéséhez és végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátása

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

3,081

Megtörtént 2016-ban

A felhívás célja a GINOP-3.4. számú konstrukciók szolgáltatók általi kiépítésének folyamatos felügyelete, a Szupergyors Internet Projekt felügyelő mérnöki tevékenységének finanszírozása.

12a.

GINOP-3.4.5-
VEKOP-16

Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése és intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(konzorciumvezető)
MVM Net Távközlési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
„ANTENNA HUNGÁRIA” Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

4,73
(ebből VEKOP: 1,73)

Megtörtént 2017-ben

A projekt célja az állami hálózat-konszolidáció kiteljesítése, a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat továbbfejlesztése, bővítése, kapacitásainak növelése és nagy sávszélességű kapcsolat biztosítása az ellátatlan állami intézményeknél.

12b.

GINOP-3.4.6-17

Köznevelési és szakképzési intézmények vezetékes és vezeték nélküli hálózati fejlesztései

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

21,555

Megtörtént 2017-ben

A kiemelt projekt célja a kevésbé fejlett régiókban található általános és középiskolákban a 100 mbites, valamint 1 gigabites sávszélesség megteremtése, valamint a szakképzési iskolákban wifi-hálózat kialakítása.

13.

GINOP-5.1.1-15

Út a munkaerőpiacra

Gazdaságfejlesztési Minisztérium
(konzorciumvezető),
kormányhivatalok

256,22

Megtörtént 2015-ben

A felhívás célja a hátrányos helyzetű álláskeresők, különösen az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságának javítása a munkaerő-piaci eszközök hatékonyságának javítása mellett, valamint a közfoglalkoztatásból a versenyszférába való átlépés elősegítése.

14.

GINOP-5.1.2-15

Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése – támogató szolgáltatások

Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(konzorciumvezető)
IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Gazdaságfejlesztési Minisztérium

2,31

Megtörtént 2016-ban

A kiemelt projekt célja, hogy a társadalmi célú vállalkozások számára szakmai tanácsadást és mentorálást biztosítson a pályázat útján támogatott projektek eredményes végrehajtása érdekében.

14a.

GINOP-5.1.10-18

Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása

Magyar Államkincstár
(konzorciumvezetőként vagy önállóan)
Konzorciumi formában benyújtott pályázat esetében konzorciumi tag lehet: KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

13,29

Megtörtént 2018-ban

A kiemelt projekt célja a felkészítő programban részt vevő álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása, a vállalkozás indításához szükséges költségek biztosítása egyszerűsített adminisztrációs kötelezettségek mellett.

15.

GINOP-5.2.1-14

Ifjúsági Garancia

Gazdaságfejlesztési Minisztérium
(konzorciumvezető)
kormányhivatalok

177,78

Megtörtént 2015-ben

Az Ifjúsági Garancia lényege, hogy azon 15–25 év közötti fiatalok számára, akik nem tanulnak és nem dolgoznak, a foglalkoztatási szolgálatnak 6 hónapon (illetve később 4 hónapon) belül valamilyen konkrét lehetőséget kell felajánlani az elhelyezkedésre, a munkatapasztalat-szerzésre, vagy a tanulásra.
A cél az, hogy a nem foglalkoztatott fiatalok minél rövidebb időt töltsenek munkanélküliségben, és hogy személyre szabott segítséget kapjanak a munkaerő-piaci helyzetük javításához.
A felhívás célja a 25 év alatti, ún. NEET-fiatalok [nem foglalkoztatottak, képzésben oktatásban (nappali tagozaton) részt nem vevők] foglalkoztatásba, képzésbe helyezésének biztosítása. A kiemelt projekt II. szakaszában az Ifjúsági Grancia rendszer teljes körű bevezetésének (regisztrációt követő 4 hónapon belül garancia jelleggel nyújtott foglakoztatási, képzési ajánlat) támogatása mellett további célcsoporttagok bevonása történik a programba, amely összesen 157 ezer fiatal foglalkoztatásba, képzésbe helyezéséhez nyújt támogatást.

16.

GINOP-5.2.5-16

Gyakornoki program – Támogató szolgálatok

Szakképzési centrumok

2,00

Megtörtént 2016-ban

A felhívás célja a szakképzésből kikerülő fiatalok munkáltatóknál történő gyakornoki elhelyezkedésének támogatása és foglalkoztatásuk nyomon követése.

16a.

GINOP-5.2.7-18

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása

Magyar Államkincstár
(konzorciumvezetőként vagy önállóan)
Konzorciumi formában benyújtott pályázat esetében konzorciumi tag lehet: KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

25,89

Megtörtént 2018-ban

A kiemelt projekt célja a felkészítő programban részt vevő fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása, a vállalkozás indításához szükséges költségek biztosítása egyszerűsített adminisztrációs kötelezettségek mellett.

17.

GINOP-5.3.6-17

Vállalati felelősségvállalás ösztönzése és állásfeltárás

Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(konzorciumvezető)
Gazdaságfejlesztési Minisztérium

2,703

Megtörtént 2017-ben

A felhívás célja a kormányhivatalok által végzett állásfeltáró tevékenység kiegészítése. A vállalatok hatékony társadalmi felelősségvállalását támogató projektelem a korábbi hasonló (hazai finanszírozású) projekt eredményeire épül és személyre szabott tanácsadásokkal segít a vállalkozásoknak hatékony felelősségvállalási stratégiák kidolgozásában, ezzel is erősítve alkalmazkodóképességüket.

18.

GINOP-5.3.7-
VEKOP-17

Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése

Gazdaságfejlesztési Minisztérium

3,80
(ebből VEKOP: 1,056)

Megtörtént 2017-ben

A kiemelt projekt célja a munkakörülmények javítása és a jogszerű foglalkoztatás ösztönzése a munkahelyi egészség és biztonság, valamint a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése révén.

18a.

GINOP-5.3.10-
VEKOP-17

A strukturális változásokhoz való alkalmazkodás segítése

Gazdaságfejlesztési Minisztérium (konzorciumvezető), kormányhivatalok

29,65 (ebből VEKOP: 8,24)

Megtörtént 2017-ben

A kiemelt projekt célja
a foglalkoztatók számára a szerkezetváltáshoz és egyéb társadalmi-gazdasági változásokhoz való alkalmazkodás támogatása, különösen
a pozitív munkaerőpiaci átmenetek segítése érdekében (például a munkahelyük elvesztésével fenyegetettek újbóli elhelyezkedését segítő szolgáltatásokkal, képzéssel, célzott munkaerőköltség csökkentésével).

18b.

GINOP-5.3.11-18

Kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása

Magyar Államkincstár (konzorciumvezetőként vagy önállóan), konzorciumi formában benyújtott pályázat esetében konzorciumi tag lehet: KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2,38

Megtörtént 2018-ban

A kiemelt projekt célja
a 3 év alatti gyermeket nevelők számára a munkaerőpiacra történő visszatérését segítő pénzügyi támogatás nyújtása a gyermekek napközbeni ellátásához.

18c.

GINOP-5.3.13-20

Kisgyermeket nevelő szülők képzésének elősegítése, ösztöndíja és elhelyezkedésük támogatása

Magyar Államkincstár (konzorciumvezető), KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2,95

Megtörtént 2020-ban

A felhívás célja
a kisgyermeket nevelő szülők képzésben való részvételének elősegítése, foglalkoztathatóságuk javítása, munkába való visszatérésük támogatása, a munkaerő-tartalék aktiválása.

18d.

GINOP-5.3.16-
VEKOP-20

Veszélyhelyzeti bértámogatás kutatásfejlesztési munkahely-
megőrzés céljából

Gazdaságfejlesztési Minisztérium (konzorciumvezető)
kormányhivatalok

28,80 (ebből VEKOP: 18,69)

Megtörtént 2020-ban

A veszélyhelyzet ideje alatt három hónapig nyújtható bértámogatás célja a járványhelyzettel összefüggő gazdasági indok miatt veszélyeztetett kutatási-fejlesztési munkahelyek megőrzése.
A veszélyhelyzettel összefüggő gazdasági indok fennállása és a támogatás időtartamával megegyező idejű továbbfoglalkoztatás vállalása a támogatás feltétele. A támogatást a kormányhivatalok vállalkozásoknak nyújtják a koronavírus világjárvánnyal összefüggő ideiglenes állami támogatásként.

18e.

GINOP-5.3.17-21

KKV kapacitás-
bővítő támogatás

Magyar Államkincstár (konzorcium-
vezető), KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Országos Foglalkoz-
tatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

21,533

Megtörtént 2021-ben

A program célja a munkaerő-intenzív gazdaságélénkítés támogatása a vállalkozások tevékenységének bővítésével, az egészségügyi járvány okozta első sokk után alkalmazkodni tudó vállalkozások támogatása, humán és termelési/szolgáltatási kapacitásaik visszaépítésében.

19.

GINOP-6.1.1-15

Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
(konzorciumvezető)
Belügyminisztérium,
kormányhivatalok,
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

35,39

Megtörtént 2015-ben

Az intézkedés kiemelt célja a közfoglalkoztatásban résztvevők részére szakképzettség megszerzését segítő képzési és kompetenciafejlesztési, illetve a közfoglalkoztatásból történő kivezetést támogató, a képzésekhez szorosan köthető személyes szolgáltatások kialakítása és nyújtása folyamatos jelleggel, összhangban a vonatkozó országspecifikus ajánlással.

20.

GINOP-6.1.2-15

A digitális szakadék csökkentése

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
(konzorciumvezető)
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

22,90

Megtörtént 2015-ben

A kiemelt projekt alapvető célja a hátrányos helyzetű felnőttek digitális kompetenciáinak fejlesztése.

21.

21a.

GINOP-6.1.4-16

Munkaerőpiaci kompetenciák fejlesztése a konvergencia régiókban

Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért
(konzorciumvezető)
Kulturális és Innovációs Minisztérium

7,24

Megtörtént 2017-ben

A projekt célja, hogy támogassa, illetve létrehozza azon innovatív, felnőttképzési tanulási és oktatási központokat, amelyek teljesítik a következő célokat:
1. a nehezen elérhető és motiválható, alacsony iskolázottságú csoportok – beleértve a fogyatékos személyek csoportját is – megszólítása, elérése, bevonása, illetve körükben a tanulási motiváció felkeltése, képzésbe lépésük ösztönzése,
2. az egyéni tanulási szükségletek feltárása, és a szükségletekre épülő tanulási, képzési ajánlatok megfogalmazása,
3. a munkaerőpiacon nélkülözhetetlen kulcskompetenciák (anyanyelvi, számolási kompetencia, tanulási technikák) megerősítése, valamint a nélkülözhetetlen transzverzális készségek (pl. együttműködés, csapatmunka, konfliktuskezelés,
problémamegoldás) fejlesztése, digitális tanulási környezetbe ágyazottan,
4. helyi környezetben a vállalkozóvá válás támogatása, tanácsadás nyújtása képzéshez és vállalkozás indításához,
5. az úgynevezett „life skills” (pl. aktív állampolgárság, egészség-, környezet- és pénzügyi tudatosság) fejlesztését támogató képzések megvalósítása,
6. tanácsadási szolgáltatások kialakítása és nyújtása az érdeklődő, akár fogyatékos személyek számára is, amely magában foglalja az egyéni motiváció folyamatos fenntartását a képzésben maradás érdekében,
7. családi szintű tanulási tevékenységet biztosító szolgáltatások kialakítása,
8. a KKV-k munkavállalói számára tanulási programok (szükség esetén IKER 1–4 szintű képzések), kapcsolódó szolgáltatások biztosítása, és tanulási központok kialakítása a versenyképesség növelése érdekében.

22.

GINOP-6.1.7-17

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis-, közép- és nagyvállalatok munkavállalói számára indított képzések szakmai támogató programja

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
(konzorciumvezető)
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

1,98

Megtörtént 2018-ban

A kiemelt projekt célja, hogy támogassa az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítását célzó munkahelyi képzésekre irányuló programok eredményes megvalósítását annak érdekében, hogy ezen programok elterjesztése széles körben megtörténhessen.

22a.

GINOP-6.1.9-18

Közlekedési képzési- és vizsgacentrum kialakítása

KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (konzorciumvezető),
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

7,525

Megtörtént 2018-ban

A kiemelt projekttel szembeni szakmai elvárás képzési és vizsgaközpont kialakítása a közlekedési ágazatban, amely az ágazati képzési igényeket szimulációs és egyéb oktatási eszközök biztosításával, az infrastrukturális háttér megteremtésével támogatja, így lehetőség nyílik a munkaerőpiac által igényelt rövid idejű szakmai, valamint kompetencia- és készségfejlesztő képzésekre, ezáltal az ágazat szereplői gyorsan képesek reagálni a folyamatosan változó munkaerőpiaci igényekre és az ágazatban tapasztalt 10%-os munkaerőhiányra.

22b.

GINOP-6.1.10-
VEKOP-19

A gazdaság fokozatváltását támogató innovatív képzések

IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (konzorciumvezető),
Bajai Szakképzési Centrum,
Debreceni Szakképzési Centrum,
Győri Szakképzési Centrum,
Kecskeméti Szakképzési Centrum,
Miskolci Szakképzési Centrum,
Nyíregyházi Szakképzési Centrum,
Székesfehérvári Szakképzési Centrum,
Tolna Megyei Szakképzési Centrum,
Vas Megyei Szakképzési Centrum

10,941 (ebből VEKOP: 1,534)

Megtörtént 2019-ben

A projekt keretében korszerű IPAR 4.0 technológia használatára felkészítő tudásközpont és innovatív képzési rendszer jön létre.
A képzőhely a gazdaság igényeinek megfelelő képzési tartalmakat fejleszt, képzéseket, készségfejlesztő szolgáltatásokat nyújt, kiemelten a munkavállalás előtt álló felsőoktatásban vagy középfokú szakmai képzésben tanulókat, illetve képző és oktatási intézményeknél foglalkoztatottakat célozza.

23.

GINOP-6.2.1-
VEKOP-15

Részvétel az OECD Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérése programjában (PIAAC)

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
(konzorciumvezető)
Központi Statisztikai Hivatal,
Pénzügyminisztérium

2,20
(ebből VEKOP: 0,60)

Megtörtént 2015-ben

A PIAAC vizsgálat alapján készült adatbázisok az oktatáspolitika, illetve a foglalkoztatáspolitika számára fontos következtetések levonására lesznek alkalmasak.
A felmérés lehetővé teszi a képzésekkel kapcsolatos intézkedések jobb megalapozását és célzását, valamint ezáltal a képzésre fordított források hatékonyabb felhasználását.
A keretemelés fedezetet nyújt a PIAAC II. felmérési ciklusában való részvételhez.

24.

GINOP-6.2.2-
VEKOP-15

A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

2,412
(ebből VEKOP: 0,660)

Megtörtént 2016-ban

A Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia külön kiemeli a szakképző intézmények kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásának megerősítését, az alapkészségek fejlesztésére alkalmas eszközrendszer fejlesztését. Jelen beavatkozás célja a Köznevelési Híd programban és a szakképzésben tanulók alapkészségeinek fejlesztése a szakképzés eredményesebbé tétele, az iskolai teljesítmény növelése, valamint az egész életen át tartó tanulásra – ennek részeként az érettségi vizsgát adó képzésbe lépésre – való képessé tétel érdekében.

24a.

25.

GINOP-6.2.4-
VEKOP-16

A 21. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének, valamint tartalmának fejlesztése

IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (konzorciumvezető),
Kulturális és Innovációs Minisztérium, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

14,371 (ebből VEKOP: 3,935)

Megtörtént 2017-ben

A projekt célja a szakképzés és a felnőttkori szakmatanulás minőségének további javítása, valamint a fenntartható és intelligens gazdaság igényeinek kiszolgálása érdekében tartalom- és eszközfejlesztés. A kiemelt projektben tervezett digitálistaneszköz-fejlesztés hangsúlyosabbá tételével lehetőség nyílik egyes, az új szabályozók szerinti szakképesítések szakmai tartalmának teljes körű lefedésére, illetve továbbiak egyes tananyagegységeinek támogatására.

25a.

GINOP-6.2.5-
VEKOP-19

A szakmai képzés digitális módszertanának egységesítése

IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(konzorciumvezető)
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

1,66 (ebből VEKOP: 0,455)

Megtörtént 2019-ben

A projekt célja
a felnőttképzés és felnőttoktatás átfogó, rendszerszintű fejlesztése, továbbá a Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájában és
a Digitális Jólét Program vonatkozó részstratégiáiban meghatározott feladatok végrehajtásának rendszerszintű tervezése, implementációjának előkészítése, a megvalósítás koordinációja és eredményeinek nyomon követése a szakképzésben,
a felnőttoktatásban és a felnőttképzésben.

25b.

GINOP-6.2.6-20

Ágazati képzőközpontok, okos struktúrák és képzőhely alternatívák

IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (konzorciumvezető), KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

3,261

Megtörtént 2020-ban

A felhívás fő célja, hogy növekedjen a vállalkozások, elsősorban a mikro-, kis- és középvállalatok hajlandósága a térségbeli szakképzési centrumokkal és felsőoktatási intézményekkel történő klaszterek létrehozására, melyben közösen
az innováció és
a digitális transzformáció, az okos megoldások elterjedésével járó, magas hozzáadott-értékű tevékenységeket tudnak megvalósítani a Szakképzés 4.0 Stratégiában szereplő szakmai tartalmak felhasználásával.

25c.

GINOP-6.2.8-
VEKOP-20

Egyes szakmák digitális
tananyag-
fejlesztése

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
(konzorciumvezető)
IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

12,70
(ebből VEKOP: 3,477)

Megtörtént 2020-ban

A szakképzésben jelenleg használt tananyagok, tankönyvek jelentős része nem szolgálja ki a gyorsan változó szakmai igényeket, nem fedi le teljeskörűen a szakmák tartalmát, és ez a hiátus az OKJ átalakításával és a szakmai oktatás tartalmi megújításával fokozódik. Annak érdekében, hogy a gazdaság gyorsan változó igényeit is kiszolgálni tudó szakképzési rendszer alakulhasson ki, elengedhetetlen a szakmai tartalmak megújítása a képzések eredményességét segítő, kiszolgáló taneszköz biztosításával, a rugalmas tartalomfrissítés, -módosítás lehetőségének beépítésével.
Az ezen a területen indított projektek még nem fednek le minden szakmát, így ezek körének bővítése szükséges.

25d.

GINOP-6.2.9-
VEKOP-20

Ösztönzőrendszer kialakítása
a szakképzésben

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

4,00
(ebből VEKOP: 1,095)

Megtörtént 2021-ben

A projekt a tehetséges, de adott esetben hátrányos helyzetű diákok számára biztosít ösztöndíjat, végzi ennek kifizetését, menedzsmentjét és adminisztrálását informatikai rendszerek segítségével.

26.

GINOP-7.1.1-15

Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása

Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(konzorciumvezetőként vagy önállóan)
Konzorciumi formában benyújtott pályázat esetében konzorciumi tag lehet: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság,
önkormányzatok, az államháztartás rendszerén belüli és kívüli nonprofit szervezetek

44,13

Megtörtént 2015–2017-ben

A kiemelt projekt a vonzerő egyediségére épülő turisztikai szolgáltatáscsomagot kínál. A kiemelt projekt keretében támogatott fejlesztések:
1. a nemzetközi vonzerő elérése érdekében rendelkezzenek valós keresleti megalapozottsággal, valamint jól meghatározott célcsoport-szegmentációval,
2. interaktív, innovatív elemeket is tartalmazzanak, a komplex élményszerzést szolgálják, illetve a látogatószám, a tartózkodási idő és a költés növelésére irányuljanak,
3. a turisztikai KKV-kkal való együttműködésre teremtsenek lehetőséget, váltsanak ki multiplikátor hatást,
4. hatással legyenek a helyi foglalkoztatásra (közvetlen és közvetett módon),
5. megvalósítása során a projektgazda az eredeti állapot megőrzése, helyreállítása érdekében a hagyományos anyagok, eljárások, eszközök használatát részesítse előnyben,
6. a turizmus szezonális ingadozásának csökkentését szem előtt tartva az érintett létesítmények egész éves nyitva tartását szolgálják.

27.

GINOP-7.1.2-15

Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése

Magyar Természetjáró Szövetség, Magyar Vitorlás Szövetség,
Magyar Kajak-Kenu Szövetség,
Építési és Közlekedési Minisztérium,
Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség,
Kerékpáros Magyarország Szövetség, illetve az általuk vezetett konzorciumok

10,860

Megtörtént 2016–2017-ben

A kiemelt projekttel elérendő cél: több megyét érintően komplex szolgáltatások nyújtása, valamint látogatószám, tartózkodási idő és vásárlóerő generálása.

28.

GINOP-7.1.8-18

Turisztikai attrakciók minősítési feltételrendszerének kialakítása

Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (konzorciumvezető), Visit Hungary Nemzeti Turisztikai Szervezet Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, 100% állami tulajdonú gazdasági társaság

0,98

Megtörtént 2018-ban

A projekt keretében helyzetelemzéssel, felméréssel, a jelenlegi helyzet feltárásával kerül sor a kiinduló helyzet feltérképezésére, és ez alapján kerül sor olyan minőségi elvárások meghatározására, amelyeket a turisztikai attrakcióknak, illetve azok infrastruktúrájának, szolgáltatásainak teljesíteni kell.

29.

GINOP-7.1.10-21

A természetes fürdőhelyek komplex és élményközpontú fejlesztése

Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2,256

Megtörtént
2021-ben

A fejlesztések célja
a természetes fürdőhelyek mint természeti értékek négy évszakos látogathatóvá tétele a kínálat komplex és élményközpontú fejlesztésével, hálózatba szervezésével és a környezeti fenntarthatóság megőrzésével.

30.

GINOP-10.1.1-21

Ágazati bértámogatás a COVID–19 járvány munkaerőpiaci hatásainak kezelésére

Gazdaságfejlesztési Minisztérium (konzorciumvezető), kormányhivatalok

84,00

Megtörtént
2021-ben

A program elsődleges célja a munkahelyek megőrzése azon vállalkozások esetében, amelyek tevékenységét
a Covid–19 világjárvány közvetlenül érinti.

1

Az 1. pont c) alpontját az 1201/2016. (IV. 15.) Korm. határozat 1. pontja iktatta be, szövege az 1539/2023. (XII. 6.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított szöveg.

2

Az 1. pont d) alpontját az 1169/2020. (IV. 21.) Korm. határozat 1. pontja iktatta be, az 1110/2022. (III. 4.) Korm. rendelet 6. pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. pont e) alpontját az 1067/2021. (II. 19.) Korm. határozat 2. pontja iktatta be.

4

Az 1. pont f) alpontját az 1067/2021. (II. 19.) Korm. határozat 2. pontja iktatta be.

5

Az 1. pont g) alpontját az 1585/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat 1. pontja iktatta be, az 1105/2023. (III. 29.) Korm. határozat 5. pontja hatályon kívül helyezte.

6

Az 1. pont h) alpontját az 1482/2022. (X. 13.) Korm. határozat 1. pontja iktatta be, az 1105/2023. (III. 29.) Korm. határozat 5. pontja hatályon kívül helyezte.

7

Az 1. pont i) alpontját az 1549/2022. (XI. 18.) Korm. határozat 1. pontja iktatta be.

8

Az 1/A. pontot az 1271/2017. (V. 29.) Korm. határozat 1. pontja iktatta be.

9

Az 1/A. pont c) alpontját az 1885/2017. (XI. 30.) Korm. határozat 1. pontja iktatta be.

10

Az 1/A. pont d) alpontját az 1837/2017. (XI. 9.) Korm. határozat 1. pontja iktatta be.

11

Az 1/A. pont e) alpontját az 1092/2018. (III. 13.) Korm. határozat 1. pontja iktatta be.

12

Az 1/A. pont f) alpontját az 1545/2018. (X. 30.) Korm. határozat 1. pontja iktatta be.

13

Az 1/A. pont g) alpontját az 1256/2019. (V. 3.) Korm. határozat 1. pontja iktatta be.

14

Az 1/A. pont h) alpontját az 1450/2019. (VII. 26.) Korm. határozat 3. pontja iktatta be.

15

Az 1/A. § i) pontját az 1684/2019. (XII. 5.) Korm. határozat 1. pontja iktatta be.

16

Az 1/A. pont j) alpontját az 1169/2020. (IV. 21.) Korm. határozat 2. pontja iktatta be.

17

Az 1/A. pont k) alpontját az 1301/2020. (VI. 11.) Korm. határozat 1. pontja iktatta be.

18

Az 1/A. pont l) alpontját az 1362/2020. (VII. 2.) Korm. határozat 3. pontja iktatta be.

19

Az 1/A. pont m) alpontját az 1474/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat 1. pontja iktatta be.

20

Az 1/A. pont n) alpontját a 2021/2020. (XII. 24.) Korm. határozat 3. pontja iktatta be.

21

Az 1/A. pont o) alpontját az 1310/2021. (V. 26.) Korm. határozat 1. pontja iktatta be.

22

Az 1/A. pont p) alpontját az 1585/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat 2. pontja iktatta be.

23

Az 1/A. pont q) alpontját az 1844/2021. (XI. 30.) Korm. határozat 1. pontja iktatta be.

24

Az 1/A. pont r) alpontját az 1110/2022. (III. 4.) Korm. határozat 1. pontja iktatta be.

25

Az 1/A. pont s) alpontját az 1482/2022. (X. 13.) Korm. határozat 2. pontja iktatta be.

26

Az 1/A. pont t) alpontját az 1603/2022. (XII. 6.) Korm. határozat 1. pontja iktatta be.

27

Az 1/A. pont u) alpontját az 1105/2023. (III. 29.) Korm. határozat 2. pontja iktatta be.

28

Az 1/A. pont v) alpontját az 1539/2023. (XII. 6.) Korm. határozat 2. pontja iktatta be.

29

A 3. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

Az 1. melléklet az 1201/2016. (IV. 15.) Korm. határozat 2. és 4. pontja, az 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat 1. és 3. pontja, az 1547/2016. (X. 19.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja és 2. pontja, az 1859/2016. (XII. 27.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja és 2. pont 2.1.–2.7. pontja, az 1271/2017. (V. 29.) Korm. határozat 2. pont a) alpontja és 3. pont 3.1.–3.6. alpontja, az 1837/2017. (XI. 9.) Korm. határozat 2. pont a) alpontja és 3. pont 3.1.–3.5. alpontja, az 1885/2017. (XI. 30.) Korm. határozat 2. pont a) alpontja, 3. pont 3.1–3.6. alpontja, az 1092/2018. (III. 13.) Korm. határozat 2. pont a) alpontja és 3. pontja, az 1339/2018. (VII. 25.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja és 2. pontja, az 1545/2018. (X. 30.) Korm. határozat 2. pont a) alpontja és 3. pontja, az 1256/2019. (V. 3.) Korm. határozat 2. pont a) alpontja és 3. pontja, az 1450/2019. (VII. 26.) Korm. határozat 4. pont a) alpontja és 5. pontja, az 1684/2019. (XII. 5.) Korm. határozat 2. pont a) alpontja és 3. pontja, az 1169/2020. (IV. 21.) Korm. határozat 3. pont a) alpontja és 4. pontja, az 1301/2020. (VI. 11.) Korm. határozat 2. pont a) alpontja és 3. pontja, az 1362/2020. (VII. 2.) Korm. határozat 4. pontja és 6. pont a) alpontja, az 1474/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat 2. pont a) alpontja és 3. pontja, az 1628/2020. (X. 1.) Korm. határozat 3. pontja, az 1735/2020. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pontja, az 1827/2020. (XI. 19.) Korm. határozat 3. pont a) alpontja, az 1942/2020. (XII. 17.) Korm. határozat 3. pontja, az 1966/2020. (XII. 21.) Korm. határozat 3. pontja, a 2021/2020. (XII. 24.) Korm. határozat 4. pont a) alpontja, 5. pontja, az 1067/2021. (II. 19.) Korm. határozat 3–4. pontja, az 1248/2021. (V. 6.) Korm. rendelet 3. pontja, az 1310/2021. (V. 26.) Korm. határozat 3. pontja, az 1397/2021. (VI. 24.) Korm. határozat 3. pontja, az 1445/2021. (VII. 6.) Korm. határozat 3. pontja, az 1479/2021. (VII. 15.) Korm. határozat 3. pontja, az 1500/2021. (VII. 23.) Korm. határozat 3. pontja, az 1585/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat 3. pont a) alpontja és 5. pontja, az 1844/2021. (XI. 30.) Korm. határozat 4. pontja, az 1110/2022. (III. 4.) Korm. határozat 3–4. pontja, az 1349/2022. (VII. 20.) Korm. határozat 6. pontja, az 1396/2022. (VIII. 11.) Korm. határozat 3. pontja, az 1397/2022. (VIII. 11.) Korm. határozat 3. pontja, az 1417/2022. (VIII. 18.) Korm. határozat 3. pont a) és b) alpontja, az 1482/2022. (X. 13.) Korm. határozat 3. és 4. pontja, az 1549/2022. (XI. 18.) Korm. határozat 2. pontja, az 1581/2022. (XI. 28.) Korm. határozat 3. pontja, az 1603/2022. (XII. 6.) Korm. határozat 2. pontja, az 1047/2023. (II. 22.) Korm. határozat 3. pont a)-b) alpontja, az 1054/2023. (II. 23.) Korm. határozat 3. pont a)-b) alpontja, az 1105/2023. (III. 29.) Korm. határozat 3. pontja, az 1126/2023. (IV. 5.) Korm. határozat 3. pontja, az 1153/2023. (IV. 24.) Korm. határozat 3. pontja, az 1450/2023. (X. 16.) Korm. határozat 3. pontja, az 1456/2023. (X. 25.) Korm. határozat 3. pontja, az 1476/2023. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pontja, az 1494/2023. (XI. 13.) Korm. határozat 3. pontja, az 1512/2023. (XI. 22.) Korm. határozat 3. pontja, az 1539/2023. (XII. 6.) Korm. határozat 3. pontja, az 1572/2023. (XII. 18.) Korm. határozat 3. pontja szerint módosított szöveg. [Az 1. mellékletnek az 1844/2021. (XI. 30.) Korm. határozat 4. pont 4.1. alpont 4.1.2. alpontjával elrendelt módosítása nem vezethető át.]

31

A 2. melléklet az 1201/2016. (IV. 15.) Korm. határozat 3. és 5. pontja, az 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat 2. és 4. pontja, az 1547/2016. (X. 19.) Korm. határozat 1. pont b) alpontja és 3. pontja, az 1859/2016. (XII. 27.) Korm. határozat 1. pont b) alpontja és a 2. pont 2.8. alpontja, az 1853/2016. (XII. 27.) Korm. határozat 70. pontja, az 1271/2017. (V. 29.) Korm. határozat 2. pont b) alpontja és 3. pont 3.7. alpontja, az 1837/2017. (XI. 9.) Korm. határozat 2. pont b) alpontja és 3. pont 3.6. alpontja, az 1885/2017. (XI. 30.) Korm. határozat 2. pont b) alpontja, 3. pont 3.7. alpontja, az 1092/2018. (III. 13.) Korm. határozat 2. pont b) alpontja és 4. pontja, az 1339/2018. (VII. 25.) Korm. határozat 1. pont b) alpontja és 3. pontja, az 1545/2018. (X. 30.) Korm. határozat 2. pont b) alpontja és 4. pontja, az 1256/2019. (V. 3.) Korm. határozat 2. pont b) alpontja és 4. pontja szerint, az 1450/2019. (VII. 26.) Korm. határozat 4. pont b) alpontja és 6. pontja, az 1684/2019. (XII. 5.) Korm. határozat 2. pont b) alpontja és 4. pontja, az 1169/2020. (IV. 21.) Korm. határozat 3. pont b) alpontja és 5. pontja, az 1301/2020. (VI. 11.) Korm. határozat 2. pont b) alpontja és 4. pontja, az 1362/2020. (VII. 2.) Korm. határozat 5. pontja és 6. pont b) alpontja, az 1474/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat 2. pont b) alpontja és 4. pontja, az 1827/2020. (XI. 19.) Korm. határozat 3. pont b) alpontja, a 2021/2020. (XII. 24.) Korm. határozat 4. pont b) alpontja, 6. pontja, az 1067/2021. (II. 19.) Korm. határozat 5. pontja, az 1310/2021. (V. 26.) Korm. határozat 2. és 4. pontja, az 1585/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat 3. pont b) alpontja és 6. pontja, az 1844/2021. (XI. 30.) Korm. határozat 2. és 5. pontja. az 1110/2022. (III. 4.) Korm. határozat 5. pontja, az 1346/2022. (VII. 20.) Korm. határozat 1. pontja, az 1417/2022. (VIII. 18.) Korm. határozat 3. pont c) alpontja, az 1482/2022. (X. 13.) Korm. határozat 5. pontja, az 1603/2022. (XII. 6.) Korm. határozat 3. pontja, az 1105/2023. (III. 29.) Korm. határozat 4. pontja, az 1113/2023. (III. 30.) Korm. határozat 1. és 2. pontja, az 1539/2023. (XII. 6.) Korm. határozat 4. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére