• Tartalom

101/2016. (V. 13.) Korm. rendelet

101/2016. (V. 13.) Korm. rendelet

a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet és a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.05.20.

A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 8. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány)
(foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként az NFH-t jelöli ki.)
(2) Az R1. 8. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
f) a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény 11. § (2) bekezdés f) pont fc) alpontjában,”
(foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként az NFH-t jelöli ki.)
(3) Az R1. 8. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
(foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként az NFH-t és a fővárosi és megyei kormányhivatalokat jelöli ki.)
(4) Az R1. 8. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A Kormány az Fgytv. 17/D. § (2) és (6a) bekezdésében foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatalokat jelöli ki.”
2. A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló
212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása

2. § Hatályát veszti a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet Mellékletében foglalt táblázat 6.4–6.8. sora.

3. Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet 2016. május 20-án lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. május 21. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére