• Tartalom

104/2016. (V. 13.) Korm. rendelet

104/2016. (V. 13.) Korm. rendelet

a Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő főútvonalak, közutak és közterületek kijelöléséről szóló 432/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.05.14.

A Kormány a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő főútvonalak, közutak és közterületek kijelöléséről szóló 432/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 104/2016. (V. 13.) Korm. rendelethez

A Rendelet 1. melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az országos főhálózati elemek fővárosi szakaszai:)
„8. A 10. sz. főút vonatkozásában a 10. sz. főút bevezető szakasza az ürömi körforgalmú csomópont (körpálya nélkül) és a Kocsis Sándor utca között, valamint a Bécsi út a Kocsis Sándor utca és a Vörösvári út között.”

2. melléklet a 104/2016. (V. 13.) Korm. rendelethez

    1.    A Rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 71a sorral egészül ki:

 

(A)

(B)

(II. kerület)

 

(Utcanév)

(Szakaszhatár)

„71a

Bécsi út

Frankel Leó utca – Szépvölgyi út”

    2.    A Rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat B:138 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(B)

(III. kerület)

 

(Szakaszhatár)

(138)

Aranyvölgy utca, valamint a vasút feletti felüljáró és annak feljárója – Pusztakúti út

    3.    A Rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 138a sorral egészül ki:

 

(A)

(B)

(III. kerület)

 

(Utcanév)

(Szakaszhatár)

„138a

Aranyvölgy utca

Bécsi út – Aranyhegyi út”

    4.    A Rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat B:144 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(B)

(III. kerület)

 

(Szakaszhatár)

(144)

Szépvölgyi út – Kocsis Sándor utca, valamint Aranyvölgy utca – ürömi körforgalmú csomópont körpálya nélkül

    5.    A Rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat B:195 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(B)

(III. kerület)

 

(Szakaszhatár)

(195)

Keled út, valamint a vasút feletti felüljáró és annak feljárója

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. május 15. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére