• Tartalom

1049/2016. (II. 15.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározatok módosításáról, továbbá a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

2016.07.22.

1. A Kormány

1.1. a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 19. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 11. A XV. kerületi Neptun utcai iskola felújításának támogatása címmel történő kiegészítését;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

1.2.1 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 8463,2 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel – kivéve a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet részére történő átcsoportosítás – a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, az 1. melléklet szerint;

Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter, belügyminiszter, nemzetgazdasági miniszter, nemzeti fejlesztési miniszter, emberi erőforrások minisztere a fejezetüket érintő átcsoportosítások tekintetében

Határidő: 2016. december 31., az Agrármarketing célelőirányzat jogcímcsoport javára átcsoportosított 150,0 millió forint tekintetében 2017. június 30.

1.3.2 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 152. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványokból az I. Országgyűlés fejezet 5. Közbeszerzési Hatóság címnél keletkezett 384 211 ezer forint, a XI. Miniszterelnökség fejezetnél keletkezett 2 652 773 ezer forint, a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezetnél keletkezett 5 147 000 ezer forint, a XIV. Belügyminisztérium fejezetnél keletkezett 5 373 839 ezer forint, a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetnél keletkezett 35 964 291 ezer forint, a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetnél keletkezett 124 559 ezer forint felhasználását, valamint az Ávr. 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt, de meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványokból a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetnél keletkezett 250 000 ezer forint felhasználását;

1.4. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 1.3. pontban felhasználásra engedélyezett összegekből a 2. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

1.5. az Ávr. 153. §-ban biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a XIV. Belügyminisztérium fejezetnél keletkezett 20 540 800 ezer forint összegű kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 2016. június 30. utáni felhasználását.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

2.3

3. A Kormány az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Agrár célelőirányzatok alcím, 34. Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa szakmai feladatainak támogatása jogcímcsoport megnevezését 34. Tokaji Borvidéken megvalósuló szakmai feladatok támogatása megnevezésre változtatja.

4.4

5. A Kormány egyetért azzal, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról, az Összevont szakellátás jogcím előirányzatának megemeléséről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 11. Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása jogcímcsoport, 2. Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása jogcím javára átcsoportosított 1 285 800 ezer forintból 407 215 ezer a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 11. Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása jogcímcsoport, 2. Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása jogcím, K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat és 878 585 ezer forint a K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat terhére kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

6.5

1. melléklet az 1049/2016. (II. 15.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

XI. Miniszterelnökség

XIV. Belügyminisztérium

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2016.

Millió forintban, egy tizedessel

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzatok támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

358517

 

11

 

 

 

 

 

A XV. kerületi Neptun utcai iskola felújításának támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

743,4

 

 

 

 

XIV.

 

 

 

 

 

Belügyminisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

001766

 

18

 

 

 

 

 

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1

 

 

 

 

 

Személyi juttatások

 

 

 

 

 

 

 

 

104,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2

 

 

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

 

 

 

 

 

 

 

28,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

166,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

2 300,0

 

 

 

 

XV.

 

 

 

 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Turisztikai feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

333739

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Agrármarketing célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

150,0

 

 

 

 

XVII.

 

 

 

 

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

Kiemelt célú beruházások támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

348217

 

 

 

12

 

 

 

 

 

Közútfejlesztési feladatok végrehajtása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

12,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

3 502,9

 

 

 

 

 

 

39

 

 

 

 

 

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

358506

 

 

 

41

 

 

 

 

 

Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

197,8

 

 

 

 

XX.

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

272734

 

 

4

 

 

 

 

 

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1

 

 

 

 

 

Személyi juttatások

 

 

 

 

 

 

 

 

329,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2

 

 

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

 

 

 

 

 

 

 

87,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

94,0

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Köznevelési feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

348573

 

 

 

12

 

 

 

 

 

Erzsébet program támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

300,0

 

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

346606

 

9

 

 

 

 

 

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

88,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

110,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K7

 

 

 

 

 

Felújítások

 

 

 

 

 

 

 

 

102,0

 

 

 

355862

 

18

 

 

 

 

 

Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1

 

 

 

 

 

Személyi juttatások

 

 

 

 

 

 

 

 

49,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2

 

 

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

 

 

 

 

 

 

 

14,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

13,3

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

353639

 

 

 

74

 

 

 

 

 

Egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

68,0

 

 

 

297102

 

32

 

 

 

 

 

Rendkívüli kormányzati intézkedések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-8 463,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Millió forintban, egy tizedessel

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Millió forintban, egy tizedessel

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV.

 

 

 

 

 

Belügyminisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

001766

 

18

 

 

 

 

 

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 600,0

 

 

 

 

XV.

 

 

 

 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Turisztikai feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

333739

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Agrármarketing célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150,0

 

 

 

 

XVII.

 

 

 

 

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

Kiemelt célú beruházások támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

348217

 

 

 

12

 

 

 

 

 

Közútfejlesztési feladatok végrehajtása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 515,2

 

 

 

 

 

 

39

 

 

 

 

 

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

358506

 

 

 

41

 

 

 

 

 

Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

198,5

 

 

 

 

XX.

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

272734

 

 

4

 

 

 

 

 

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

511,0

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Köznevelési feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

348573

 

 

 

12

 

 

 

 

 

Erzsébet program támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,0

 

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

346606

 

9

 

 

 

 

 

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,0

 

 

 

355862

 

18

 

 

 

 

 

Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77,1

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

353639

 

 

 

74

 

 

 

 

 

Egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

68,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

 

 

 

 

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

Fejezet

 

 

1 példány

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állami Számvevőszék

 

1 példány

 

 

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

 

1 példány

 

 

egyéb:

 

azonnal

 

8 463,2

 

 

 

 

 

 

 

 

8 463,2

 

 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

 

 

2 példány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. melléklet az 1049/2016. (II. 15.) Korm. határozathoz

A 2015. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása

Ezer forintban

Fejezet-szám

Cím- szám

Alcím- szám

Jogcím-csoport szám

Jogcím-szám

Kiemelt előirányzat-szám

Fejezet név

Cím név

Alcím név

Jogcím-csoport név

Jogcím név

Kiemelt előirányzat neve

Átcsoportosítás (+/-)

XI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai

 

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

99 609

 

 

 

24

 

 

 

 

 

Civil Alap - pályázati program

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-99 609

XII.

 

 

 

 

 

Földművelésügyi Minisztérium

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Ménesgazdaságok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 067 000

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Egyéb EU által nem térített kiadások

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-50 000

 

 

8

 

 

 

 

 

Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1 067 000

XVII.

 

 

 

 

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

142 000

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

Hazai fejlesztési programok

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

Bibó István Szakkollégium rekonstrukciója

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-2 500

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-697 500

 

 

 

21

 

 

 

 

 

Kulturális célú fejlesztések

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-29 165 700

 

 

39

 

 

 

 

 

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-142 000

 

 

40

 

 

 

 

 

Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-60 000

 

 

44

 

 

 

 

 

A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem

 

 

 

 

 

 

B2

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

60 000

XX.

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

B2

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

50 000

XLIII.

 

 

 

 

 

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Felhalmozási jellegű kiadások

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

4 218 900

 

 

 

 

 

K7

 

 

 

 

 

Felújítások

2 647 086

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Budapesti konferencia-központ megvalósítása

 

 

 

 

 

 

K7

 

 

 

 

 

Felújítások

1 117 101

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósítása

 

 

 

 

 

 

K7

 

 

 

 

 

Felújítások

257 513

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Egyéb eszközök vásárlása

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

125 100

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

18 500 000

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

200 000

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

1 700 000

 

 

 

 

 

K7

 

 

 

 

 

Felújítások

100 000

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

A Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ létrehozásával kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

134 500

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

865 500

1

Az 1. pont 1.2. alpontja az 1225/2016. (V. 2.) Korm. határozat 6. pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. pont 1.3. alpontja az 1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat 2. pontjával megállapított szöveg.

3

A 2. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 6. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére