• Tartalom

1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat

1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat

a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

2021.04.01.

1. A Kormány

a) megállapítja a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (a továbbiakban: MAHOP) éves fejlesztési keretét az 1. melléklet szerint,

b)1

c)2 elfogadja a 2. melléklet szerinti projektek kiemelt projektként történő nevesítését.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozathoz3

A MAHOP éves fejlesztési kerete

1. A környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony, innovatív, versenyképes és tudásalapú halászat előmozdításáról szóló 1. prioritás

 

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

MAHOP-1.2-2017

Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek rehabilitációja, beleértve az ívási helyek fejlesztését és a vándorló halfajok vándorlási útvonalainak biztosítását

0,771

standard

Meghirdetve:
2017. március
Lezárva: 2019. április

2. A környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony, innovatív, versenyképes és tudásalapú akvakultúra támogatásáról szóló 2. prioritás

 

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

MAHOP-2.1-2016

Az akvakultúra terén történő innováció ösztönzése

1,682

standard

Meghirdetve:
2016. december
Lezárva: 2019. április

3.

MAHOP-2.2-2016

Az akvakultúrába történő termelési célú beruházások támogatása

5,863

standard

Meghirdetve:
2016. december

4.

MAHOP-2.3-2016

A fenntartható akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók ösztönzése

5,780

standard

Meghirdetve:
2016. december

5.

MAHOP-2.4-2016

Az akvakultúrába történő környezetvédelmi célú beruházások

0,001

standard

Meghirdetve:
2016. december
Lezárva: 2019. augusztus

6.

 

 

 

 

 

7.

MAHOP-2.5-2017

A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra fejlesztésének előmozdítása

0,877

standard

Meghirdetve:
2017. március
Lezárva: 2018. február

8.

MAHOP-2.5-2018

A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra fejlesztésének előmozdítása

0,210

egyszerűsített

2018. szeptember

3. A közös halászati politika végrehajtásának előmozdításáról szóló 3. prioritás

 

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

MAHOP-3.1.1-2016

Halgazdálkodással kapcsolatos adatgyűjtés, -kezelés és -felhasználás támogatása – a DCF projekt végrehajtásának szakmai megalapozása

0,135

kiemelt

Meghirdetve: 2016. október

3.

MAHOP-3.1.2-2017

Halgazdálkodással kapcsolatos adatgyűjtés, -kezelés és -felhasználás támogatása – a DCF projekt végrehajtása

0,601

kiemelt

Meghirdetve: 2017. március

4.

MAHOP-3.2-2016

Az uniós ellenőrzési, vizsgálati és végrehajtási rendszer megvalósítása

0,260

kiemelt

Meghirdetve: 2016. december

4. A piaci értékesítés és a feldolgozás támogatásáról szóló 5. prioritás

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

MAHOP-5.3.1-2016

A halászati termékekre és akvakultúra-termékekre irányuló piaci értékesítési intézkedések támogatása

0,013

standard

Meghirdetve: 2017. február
Lezárva: 2020. július

3.

MAHOP-5.3.2-2016

Kommunikációs és promóciós kampány a halfogyasztás népszerűsítésére (Kapj rá!)

0,960

kiemelt

Meghirdetve: 2016. december

4.

MAHOP-5.3.3-2016

A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozására irányuló beruházások támogatása

3,214

standard

Meghirdetve: 2016. december

5. Uniós prioritáson kívüli intézkedés – Technikai Segítségnyújtás

 

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

MAHOP-7.1-2016

A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítását szolgáló technikai segítségnyújtás projekt

0,160

kiemelt

Meghirdetve:
2016. július

3.

 

 

 

 

 

2. melléklet az 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozathoz4

A MAHOP nevesített kiemelt projektjei

 

A

B

C

D

E

F

1.

Felhívás azonosító jele

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív támogatási kerete
(Mrd Ft)

Projekt benyújtásának várható ideje

Szakmai elvárások

2.

MAHOP-3.1.1-2016

Halgazdálkodással kapcsolatos adatgyűjtés, -kezelés és -felhasználás támogatása – a DCF projekt végrehajtásának szakmai megalapozása

AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

0,135

Megtörtént 2016-ban

A projekt célja a közös halászati politika végrehajtása, valamint a MAHOP céljainak elérése és végrehajtásának nyomon követése érdekében a vonatkozó hazai és uniós jogszabályokban meghatározott, és Magyarország számára releváns halgazdálkodási adatok szakszerű gyűjtéséhez, kezeléséhez, kiértékeléséhez és felhasználásához szükséges előkészítő dokumentumok, módszertanok kidolgozása, valamint az adatgyűjtési rendszer megalapozása.

2a.

MAHOP-3.1.2-2017

Halgazdálkodással kapcsolatos adatgyűjtés, -kezelés és -felhasználás támogatása – a DCF projekt végrehajtása

AKI
Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

0,601

Megtörtént:
2017-ben

A projekt célja a közös halászati politika végrehajtása, valamint a MAHOP céljainak elérése és végrehajtásának nyomon követése érdekében a vonatkozó hazai és uniós jogszabályokban meghatározott, és Magyarország számára releváns halgazdálkodási adatok szakszerű gyűjtése, kezelése, kiértékelése és felhasználása.

3.

MAHOP-3.2-2016

Az uniós ellenőrzési, vizsgálati és végrehajtási rendszer megvalósítása

Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal

0,260

Megtörtént:
2017-ben

A projekt célja az akvakultúra-termékek nyomon követhetőségéhez szükséges számítógépes hardverek és szoftverek fejlesztése a hazai és európai uniós jogszabályoknak megfelelő ellenőrzési, vizsgálati és végrehajtási szempontok érvényre juttatása, valamint a MAHOP céljainak elérése érdekében.

3a.

MAHOP-5.3.2-2016

Kommunikációs és promóciós kampány a halfogyasztás népszerűsítésére (Kapj rá!)

Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

0,960

Megtörtént:
2017-ben

A projekt célja piackutatások, valamint kommunikációs és promóciós kampányok lebonyolítása révén növelni a halfogyasztást, megismertetve a hazai fogyasztókkal a halételek sokféleségét, a fiatalabb korosztályt ráébreszteni arra, hogy a nemzetközi viszonylatban népszerű halfogyasztás jól beilleszthető a reformétkezésbe.

4.

MAHOP-7.1-2016

A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítását szolgáló technikai segítségnyújtás projekt

Agrárminisztérium

0,160

Megtörtént: 2016-ban

A projekt célja a MAHOP átlátható, szabályszerű, eredményes és hatékony végrehajtása érdekében az abban előírt tevékenységek – előkészítés, monitoring és ellenőrzés, értékelések, kommunikáció – elvégzéséhez és a megfelelő végrehajtáshoz szükséges speciális külső szakértelem bevonásának támogatása.

5.

 

 

 

 

 

 

1

Az 1. pont b) alpontját az 1174/2017. (IV. 3.) Korm. határozat 3. pontja hatályon kívül helyezte.

2

Az 1. pont c) alpontját az 1198/2016. (IV. 15.) Korm. határozat 1. pontja iktatta be.

3

Az 1. melléklet az 1198/2016. (IV. 15.) Korm. határozat 2. pontjával megállapított, az 1449/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja és 2. pont a)–e) alpontja, az 1741/2016. (XII. 13.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja, 2. pontja és 3. pont a) alpontja, az 1174/2017. (IV. 3.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja és 2. pont a)–f) alpontja, az 1436/2018. (IX. 11.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja, az 1831/2018. (XII. 27.) Korm. határozat 3. pont a)–b) alpontja, az 1418/2019. (VII. 16.) Korm. határozat 1. pontja, az 1475/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat 1. pontja, az 1152/2021. (III. 31.) Korm. határozat 1. pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. mellékletet az 1198/2016. (IV. 15.) Korm. határozat 3. pontja iktatta be, szövege az 1449/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat 1. pont b) alpontja és 2. pont f) alpontja, az 1741/2016. (XII. 13.) Korm. határozat 1. pont b) alpontja és 3. pont b) alpontja, az 1174/2017. (IV. 3.) Korm. határozat 1. pont b) alpontja és 2. pont g)–h) alpontja, az 1436/2018. (IX. 11.) Korm. határozat 1. pont b) alpontja, az 1831/2018. (XII. 27.) Korm. határozat 3. pont c) alpontja, az 1418/2019. (VII. 16.) Korm. határozat 2. pontja, az 1475/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat 2. pontja, az 1152/2021. (III. 31.) Korm. határozat 2. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére