• Tartalom

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

2022.11.29.

1. A Kormány

a) megállapítja a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretét az 1. melléklet szerint,

b) elfogadja a 2. melléklet szerint az ott felsorolt projektek kiemelt projektként történő nevesítését,

c) hozzájárul a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 1. prioritása vonatkozásában tervezett eredményességi tartalék tekintetében felhívás meghirdetéséhez,

d)1 jóváhagyja a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 1. prioritása 444,25 milliárd forint összegű meghirdethető keretét, amely 89,35 milliárd forinttal haladja meg a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 1. prioritásának keretét,

e)2 jóváhagyja a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 3. prioritása 219,79 milliárd forint összegű meghirdethető keretét, amely 82,08 milliárd forinttal haladja meg a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 3. prioritásának keretét,

f)3 jóváhagyja a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 4. prioritása 39,03 milliárd forint összegű meghirdethető keretét, amely 4,69 milliárd forinttal [ebből a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programból (a továbbiakban: VEKOP) finanszírozott összeg: 0,37 milliárd forint] haladja meg a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 4. prioritásának keretét,

g)4 jóváhagyja a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 5. prioritása 537,51 milliárd forint összegű meghirdethető keretét, amely 243,11 milliárd forinttal haladja meg a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 5. prioritásának keretét,

h)5 jóváhagyja a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2. prioritása 605,01 milliárd forint összegű meghirdethető keretét, amely 191,22 milliárd forinttal haladja meg a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2. prioritásának keretét,

i)6 egyetért azzal, hogy a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 1–6. prioritásainak terhére kötelezettségvállalás a prioritásoknak a Kormány által meghatározott indikatív támogatási keretösszegéig vagy ha a Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 44/C. § (4) bekezdése szerint a prioritásra maximális kötelezettségvállalási szintet határozott meg, úgy annak mértékéig tehető,

j)7 egyetért azzal, hogy a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 5. prioritása esetén – az i) alponttal összhangban – kizárólag az európai uniós támogatás és a hazai társfinanszírozás összegének önerővel csökkentett mértékéig vállalható kötelezettség,

k)8 jóváhagyja a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 6. prioritása 91 milliárd forint összegű meghirdethető keretét.

l)9

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

3.10

1. melléklet az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozathoz11

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési kerete

1. A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásról szóló 1. prioritás

A

B

C

D

E

1.

Felhívás
azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás
keretösszege
(Mrd Ft)

Felhívás
meghirdetésének módja

Felhívás
meghirdetésének tervezett ideje

2.

KEHOP-
1.1.0.

Vízgazdálkodással és az éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatos tervezés, informatikai és monitoring fejlesztés

18,04

kiemelt

Meghirdetve 2015. október 12-én

3.

KEHOP-
1.2.0.

Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás

1,28

kiemelt

Meghirdetve 2015. október 12-én

4.

KEHOP-
1.2.1.

Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás

2,07

egyszerűsített

Meghirdetve 2018. február 9-én

5.

KEHOP-
1.3.0.

Fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek javítása

151,57

kiemelt

Meghirdetve 2015. október 12-én

6.

KEHOP-
1.3.1.

Fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek javítása – szakaszolt projektek

10,40

kiemelt

Meghirdetve 2015. július 30-án

7.

KEHOP-
1.4.0.

Árvízvédelmi fejlesztések

172,14

kiemelt

Meghirdetve 2015. október 6-án

8.

KEHOP-
1.4.1.

Árvízvédelmi fejlesztések – szakaszolt projektek

1,38

kiemelt

Meghirdetve 2015. július 30-án

9.

KEHOP-
1.5.0.

Dombvidéki vízgazdálkodás fejlesztése

13,91

kiemelt

Meghirdetve 2015. október 12-én

10.

KEHOP-
1.6.0.

Katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztése

73,26

kiemelt

Meghirdetve 2015. október 22-én

2. A települési vízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztéséről szóló 2. prioritás

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

KEHOP-
2.1.1.

Felhívás a derogációval érintett, valamint ammónium-ionra vonatkozó ivóvízminőség-javító projektek megvalósítására

5,34

kiemelt

Meghirdetve 2015. július 28-án

3.

KEHOP-
2.1.2.

Felhívás a derogációval érintett, valamint ammónium-ionra vonatkozó ivóvízminőség-javító projektek megvalósítására

7,20

kiemelt

Meghirdetve 2015. október 8-án

4.

KEHOP-
2.1.3.

Felhívás a derogációval érintett, valamint ammónium-ionra vonatkozó ivóvízminőség-javító projektek megvalósítására

51,70

kiemelt

Meghirdetve 2015. december 28-án

5.

KEHOP-
2.1.4.

Felhívás az egyedi, illetve térségi ivóvízminőség-javító rendszerek kiépítésével és a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásához kapcsolódó projektek megvalósítására – szakaszolt projektek

4,94

kiemelt

Meghirdetve 2015. július 28-án

6.

KEHOP-
2.1.5.

Felhívás ivóvízellátó hálózatok átalakítására, fejlesztésére

16,83

kiemelt

Meghirdetve
2016. december 20-án

6a.

6b.

KEHOP-
2.1.7.

A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás

1,73

egyszerűsített

Meghirdetve 2019. május 8-án

6c.

6d.

6e.

6f.

KEHOP-
2.1.11.

Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására

77,00

standard

Meghirdetve 2021. június 18-án

7.

KEHOP-
2.2.1.

Felhívás szennyvízelvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés megvalósítására

31,24

kiemelt

Meghirdetve 2015. július 28-án

8.

KEHOP-
2.2.2.

Felhívás a fejlesztési kötelezettséggel rendelkező települések számára szennyvízelvezetéssel és
-kezeléssel kapcsolatos fejlesztések megvalósítására

367,05

kiemelt

Meghirdetve 2015. augusztus 31-én

9.

KEHOP-
2.2.4.

Felhívás szennyvízelvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés megvalósítására – szakaszolt projektek

22,74

kiemelt

Meghirdetve 2015. július 28-án

10.

10a.

KEHOP-
2.2.7.

Felhívás a 2000 lakosnál kisebb települések szennyvíz mintaprojektjeinek megvalósítására

5,00

kiemelt

2021. július

10b.

KEHOP-
2.2.8.

Víziközmű rendszerekhez kapcsolódó fejlesztések előkészítése a 2021–2027 időszakra

0,10

egyszerűsített

2021. augusztus

11.

KEHOP-
2.4.0.

Felhívás víziközmű rendszerek fejlesztési koncepciójának és költség-haszon elemzésének támogatására

14,14

egyszerűsített

Meghirdetve
2017. szeptember 25-én

3. A hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztésekről szóló 3. prioritás

A

B

C

D

E

1.

Felhívás
azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

1a.

KEHOP-
3.1.1.

A települési hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerek fejlesztése

0,72

egyszerűsített

Meghirdetve 2017. március 30-án

1b.

KEHOP-
3.1.2.

A biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól

0,89

egyszerűsített

Meghirdetve 2017. március 30-án

2.

KEHOP-
3.1.4.

A hulladékgazdálkodás állami szintjének hatékonysági fejlesztése

8,80

kiemelt

2021. augusztus

2a.

KEHOP-
3.1.5.

Szemléletformálás a hulladékgazdálkodás és a körforgásos gazdaság területén

2,00

kiemelt

Meghirdetve 2021. január 14-én

3.

KEHOP-
3.2.1.

Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában

131,94

kiemelt

Meghirdetve 2015. október 1-jén

4.

KEHOP-
3.2.2.

Települési hulladékkezelő létesítmények hálózatának rendszerszerű fejlesztése – szakaszolt projektek

14,77 Meghirdetve 2021. január 14-én

kiemelt

Meghirdetve 2015. július 28-án

5.

5a.

5b.

5c.

5d.

5e.

5f.

5g.

KEHOP-
3.2.11.

A települési hulladékok gyűjtési és válogatási rendszerének fejlesztése

10,00

egyszerűsített

2021. augusztus

5h.

KEHOP-
3.2.12.

Hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó fejlesztések előkészítése a 2021–2027 időszakra

0,10

egyszerűsített

2021. augusztus

6.

KEHOP-
3.3.0.

Szennyezett területek kármentesítése

41,26

kiemelt

Meghirdetve 2015. október 22-én

7.

KEHOP-
3.3.1.

Szennyezett területek kármentesítése – szakaszolt projektek

9,31

kiemelt

Meghirdetve 2016. október 20-án

4. A természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztésekről szóló 4. prioritás

A

B

C

D

E

1.

Felhívás
azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

KEHOP-
4.1.0.

Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése

33,53

kiemelt

Meghirdetve 2015. október 22-én

3.

KEHOP-
4.1.1.

Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése – szakaszolt projektek

2,51

kiemelt

Meghirdetve 2015. július 30-án

4.

KEHOP-
4.2.0.

A természetvédelmi őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztése

1,76

kiemelt

Meghirdetve 2015. december 23-án

5.

KEHOP-
4.3.0-
VEKOP-15

A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok

1,23 (ebből VEKOP: 0,37)

kiemelt

Meghirdetve 2015. december 23-án

5. Az energiahatékonyság növeléséről, megújuló energiaforrások alkalmazásáról szóló 5. prioritás

A

B

C

D

E

1.

Felhívás
azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének
tervezett ideje

2.

KEHOP-5.1.1.

Megújuló alapú zöldáram-termelés elősegítése 4 MW beépített teljesítményt meghaladó villamosenergia-termelő rendszerek telepítésével

26,40

standard

Meghirdetve
2017. március 16-án

3.

KEHOP-5.1.2.

Megújuló alapú zöldáram-termelés elősegítése 0,5 MW beépített teljesítményt nem meghaladó villamosenergia-termelő rendszerek telepítésével

12,80

standard

Meghirdetve
2017. március 16-án

4.

KEHOP-5.1.3.

Megújuló alapú zöldáram-termelés elősegítése a KEOP-7.9.0. konstrukcióban előkészített villamosenergia-termelő rendszerek telepítésével

1,47

standard

Meghirdetve
2017. március 22-én

4a.

KEHOP-
5.1.5.

Elosztók nagyobb hálózati rugalmasságot és -stabilitást célzó klasszikus és intelligens hálózatfejlesztései az időjárásfüggő, megújuló energia alapú energiatermelők rendszerintegrációjának, és az elektrifikáció elősegítésére

35,10

standard

2021. január

4b.

KEHOP-
5.1.6.

Az átviteli rendszerirányító nagyobb hálózati rugalmasságot és -stabilitást célzó hálózatfejlesztései az időjárásfüggő, megújuló energia alapú energiatermelők rendszerintegrációjának, és az elektrifikáció elősegítésére

28,80

standard

2021. január

4c.

KEHOP-
5.1.7.

A villamosenergia-rendszer rugalmasságát növelő projektek támogatása a napelemes rendszerek integrációjának elősegítésére

13,70

standard

2021. január

4d.

KEHOP-
5.1.8.

Biomassza-erőmű fejlesztése

4,00

standard

2021. január

5.

KEHOP-5.2.1.

Egyházi fenntartású kórházak, valamint a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ épületenergetikai fejlesztése

3,88

kiemelt

Meghirdetve
2015. július 6-án

6.

KEHOP-5.2.2.

Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései

201,46

kiemelt

Meghirdetve
2016. március 10-én

7.

KEHOP-5.2.3.

Egyházak épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével

15,38

kiemelt

Meghirdetve
2016. szeptember 9-én

8.

KEHOP-5.2.4.

Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai – szakaszolt projektek

15,53

kiemelt

Meghirdetve
2016. március 9-én

9.

KEHOP-5.2.5.

Közel nulla energiaigényű épületek létesítése mintaprojekt jelleggel

4,18

kiemelt

Meghirdetve
2016. szeptember 5-én

10.

11.

12.

KEHOP-5.2.8.

Állami támogatási szabályok szerint megvalósuló épületenergetikai fejlesztések

1,60

standard

Meghirdetve
2017. március 29-én

13.

KEHOP-5.2.9.

Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára

20,27

standard

Meghirdetve
2016. március 25-én

14.

KEHOP-
5.2.10.

Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései

17,56

standard

Meghirdetve
2016. május 17-én

15.

KEHOP-
5.2.11.

Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére

43,19

standard

Meghirdetve
2016. szeptember 16-án

16.

KEHOP-
5.2.12.

Állami tulajdonú sportlétesítmények energetikai fejlesztése

5,43

standard

Meghirdetve
2017. március 27-én

16a.

KEHOP-
5.2.13.

Pályázatos épületenergetikai felhívás egyházak számára

15,00

standard

2019. június

16b.

KEHOP-
5.2.14.

Energiahatékonysági kötelezettségi rendszer beindításának ösztönzése

4,00

kiemelt

2021. január

16c.

KEHOP-
5.2.15.

Középületek energetikai fejlesztéseinek előkészítése

6,00

standard

2021. augusztus

17.

KEHOP-5.3.1.

Távhő-szektor energetikai korszerűsítése

22,96

standard

Meghirdetve
2017. március 22-én

18.

KEHOP-5.3.2.

Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

16,90

standard

Meghirdetve
2017. március 14-én

18a.

KEHOP-5.3.3.

Közép- Duna menti Kiemelt térség komplex energetika fejlesztésének előkészítése

1,50

kiemelt

2021. január

18b.

KEHOP-5.3.4.

Távhőszolgáltatók megújuló alapú helyi hőigény fejlesztéseinek kielégítése

19,60

kiemelt

2021. augusztus

19.

KEHOP-5.4.1.

Szemléletformálási programok

0,80

standard

Meghirdetve
2016. április 1-jén

20.

6. A COVID–19-világjárványt követő zöld és reziliens gazdasági helyreállítás előkészítéséről szóló 6. prioritás (REACT-EU)

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének
tervezett ideje

2.

KEHOP-6.1.1

Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság zöldfelület-fejlesztési, helyreállítási és levegőminőség-javító fejlesztései

8,60

Kiemelt

2022. március

3.

KEHOP-6.2.1

Zöld gazdasági helyreállás ösztönzése középületek épületenergetikai fejlesztései révén

32,10

Kiemelt

2022. március

4.

KEHOP-6.3.1

Zöld gazdasági helyreállás ösztönzése 4 MW beépített teljesítményt meghaladó zöldáram-termelő rendszerek telepítésével

20,00

Standard

2022. március

5.

KEHOP-6.3.2

Zöld gazdasági helyreállás ösztönzése 0,5 MW beépített teljesítményt nem meghaladó zöldáram-termelő rendszerek telepítésével

2,10

Standard

2022. március

6.

KEHOP-6.4.1

Klímaváltozás hatásait mérséklő árvízvédelmi és vízgazdálkodási fejlesztések

28,20

Kiemelt

2022. március

2. melléklet az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozathoz12

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program nevesített kiemelt projektjei
1

Az 1. pont d) alpontja az 1651/2017. (IX. 12.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított, az 1476/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat 2. pont 2.1. alpontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. pont e) alpontja az 1660/2017. (IX. 13.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított, a 2062/2020. (XII. 31.) Korm. határozat 4. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. pont f) alpontját újonnan az 1463/2016. (VIII. 24.) Korm. határozat 2. pontja iktatta be, szövege az 1660/2017. (IX. 13.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított, az 1476/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat 2. pont 2.3. alpontja, a 2062/2020. (XII. 31.) Korm. határozat 4. pont b) alpontja, az 1588/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat 5. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. pont g) alpontját az 1625/2017. (IX. 11.) Korm. határozat 3. pontja iktatta be, szövege az 1651/2017. (IX. 12.) Korm. határozat 2. pontjával megállapított, az 1161/2022. (III. 21.) Korm. határozat 3. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

5

Az 1. pont h) alpontját az 1651/2017. (IX. 12.) Korm. határozat 3. pontja iktatta be, szövege az 1660/2017. (IX. 13.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított, a 2062/2020. (XII. 31.) Korm. határozat 4. pont d) alpontja, az 1588/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat 5. pont c) alpontja szerint módosított szöveg.

6

Az 1. pont i) alpontját az 1905/2017. (XII. 6.) Korm. határozat 1. pontja iktatta be, szövege az 1143/2022. (III. 10.) Korm. határozat 2. pont a) alpontjával megállapított szöveg.

7

Az 1. pont j) alpontját az 1636/2018. (XII. 5.) Korm. határozat 5. pontja iktatta be.

8

Az 1. pont k) alpontját újonnan az 1143/2022. (III. 10.) Korm. határozat 2. pont b) alpontja iktatta be.

9

Az 1. pont l) alpontját az 1141/2020. (IV. 8.) Korm. határozat 3. pontja iktatta be, hatályon kívül helyezte az 1588/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat 8. pontja.

10

A 3. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

Az 1. melléklet az 1323/2016. (VII. 1.) Korm. határozat 3. pont b) alpontja, az 1463/2016. (VIII. 24.) Korm. határozat 3. és 5. pontja, az 1717/2016. (XII. 5.) Korm. határozat 3. pontja, az 1208/2017. (IV. 10.) Korm. határozat 3. pont c) alpontja, az 1372/2017. (VI. 12.) Korm. határozat 3. pont c) alpontja, az 1432/2017. (VI. 29.) Korm. határozat 3. pont c) alpontja, az 1581/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat 3. pont c) alpontja, az 1599/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat 3. pont c) alpontja, az 1651/2017. (IX. 12.) Korm. határozat 4. pont a) alpontja és 5. pont 5.3.–5.7. alpontja, az 1660/2017. (IX. 13.) Korm. határozat 2. pont a) alpontja és 3. pontja, az 1905/2017. (XII. 6.) Korm. határozat 2. pont a) alpontja és a 3. pont 3.2.–3.4. alpontja, az 1055/2018. (II. 20.) Korm. határozat 3. pont a) alpontja, az 1268/2018. (VI. 11.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja és 2. pont 2.2–2.4. alpontja, az 1636/2018. (XII. 5.) Korm. határozat 6. pont a) alpontja, 8. pontja, az 1229/2019. (IV. 23.) Korm. határozat 3. pont a)–c) pontja, az 1237/2019. (V. 14.) Korm. határozat 5. pont a) alpontja és 7. pontja, az 1141/2020. (IV. 8.) Korm. határozat 4. pont 4.2. alpontja, az 1476/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja és 2. pont 2.6. alpontja, az 1789/2020. (XI. 11.) Korm. határozat 3. pontja, az 1943/2020. (XII. 17.) Korm. határozat 2. pont b) alpontja, a 2062/2020. (XII. 31.) Korm. határozat 3. pont a) alpontja és 5. pontja, az 1588/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat 4. pont a) alpontja és 6. pontja, az 1889/2021. (XII. 9.) Korm. határozat 2. pont b) alpontja, az 1976/2021. (XII. 23.) Korm. határozat 3. pont b) alpontja, az 1143/2022. (III. 10.) Korm. határozat 3. pont a) alpontja, az 1161/2022. (III. 21.) Korm. határozat 3. pont b) alpontja, az 1430/2022. (IX. 6.) Korm. határozat 3. pontja, az 1498/2022. (X. 19.) Korm. határozat 3. pont a) és b) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 2. melléklet az 1717/2016. (XII. 5.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított, az 1169/2017. (III. 31.) Korm. határozat 3. pontja, az 1208/2017. (IV. 10.) Korm. határozat 3. pont d) alpontja, az 1293/2017. (VI. 2.) Korm. határozat 3. pontja, az 1372/2017. (VI. 12.) Korm. határozat 3. pont d) alpontja, az 1373/2017. (VI. 12.) Korm. határozat 3. pontja, az 1431/2017. (VI. 29.) Korm. határozat 3. pontja, az 1432/2017. (VI. 29.) Korm. határozat 3. pont d) alpontja, az 1537/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat 3. pontja, az 1538/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat 3. pontja, az 1581/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat 3. pont d) alpontja, az 1591/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat 3. pontja, az 1599/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat 3. pont d) alpontja, az 1616/2017. (IX. 5.) Korm. határozat 3. pontja, az 1617/2017. (IX. 5.) Korm.határozat 3. pontja, az 1625/2017. (IX. 11.) Korm. határozat 4. pont 4.2. alpontja, az 1651/2017. (IX. 12.) Korm. határozat 4. pont b) alpontja és 6. pontja, az 1660/2017. (IX. 13.) Korm. határozat 2. pont b) alpontja és 4. pontja, az 1661/2017. (IX. 13.) Korm. határozat 3. pontja, az 1666/2017. (IX. 14.) Korm. határozat 3. pontja, az 1667/2017. (IX. 14.) Korm. határozat 3. pontja, az 1668/2017. (IX. 14.) Korm. határozat 3. pontja, az 1699/2017. (IX. 22.) Korm. határozat 3. pontja, az 1735/2017. (X. 10.) Korm. határozat 3. pontja, az 1736/2017. (X. 10.) Korm. határozat 3. pontja, az 1737/2017. (X. 10.) Korm. határozat 3. pontja, az 1814/2017. (XI. 8.) Korm. határozat 3. pontja, az 1815/2017. (XI. 8.) Korm. határozat 3. pontja, az 1816/2017. (XI. 8.) Korm. határozat 3. pontja, az 1817/2017. (XI. 8.) Korm. határozat 3. pontja, az 1818/2017. (XI. 8.) Korm. határozat 1. pontja, az 1886/2017. (XI. 30.) Korm. határozat 3–4. pontja, az 1887/2017. (XI. 30.) Korm. határozat 3. pontja, az 1888/2017. (XI. 30.) Korm. határozat 3. pontja, az 1901/2017. (XII. 5.) Korm. határozat 3. pontja, az 1905/2017. (XII. 6.) Korm. határozat 2. pont b) alpontja és a 3. pont 3.5. alpontja, a 2108/2017. (XII. 28.) Korm. határozat 3. pontja, az 1055/2018. (II. 20.) Korm. határozat 3. pont b) alpontja, az 1093/2018. (III. 13.) Korm. határozat 3. pontja, az 1094/2018. (III. 13.) Korm. határozat 3. pontja, az 1095/2018. (III. 13.) Korm. határozat 3. pontja, az 1268/2018. (VI. 11.) Korm. határozat 1. pont b) alpontja és 3. pontja, az 1302/2018. (VII. 4.) Korm. határozat 3. pontja, az 1322/2018. (VII. 18.) Korm. határozat 2–3. pontja, az 1390/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat 3–4. pontja, az 1431/2018. (IX. 11.) Korm. határozat 2. pontja, az 1492/2018. (X. 9.) Korm. határozat 3. pontja, az 1529/2018. (X. 24.) Korm. határozat 3. pontja, az 1544/2018. (X. 30.) Korm. határozat 3. pontja, az 1612/2018. (XI. 27.) Korm. határozat 3. pontja, az 1613/2018. (XI. 27.) Korm. határozat 3. pontja, az 1636/2018. (XII. 5.) Korm. határozat 6. pont b) alpontja, 9. pontja, az 1738/2018. (XII. 18.) Korm. határozat 3. pontja, az 1830/2018. (XII. 27.) Korm. határozat 3. pontja, az 1026/2019. (II. 11.) Korm. határozat 4. pontja, az 1027/2019. (II. 11.) Korm. határozat 3. pontja, az 1028/2019. (II. 11.) Korm. határozat 3. pontja, az 1052/2019. (II. 18.) Korm. határozat 3. pontja, az 1065/2019. (II. 25.) Korm. határozat 3. pontja, az 1066/2019. (II. 25.) Korm. határozat 4. pontja, az 1071/2019. (II. 28.) Korm. határozat 3. pontja, az 1081/2019. (III. 1.) Korm. határozat 3. pontja, az 1180/2019. (IV. 3.) Korm. határozat 4. pontja, az 1226/2019. (IV. 23.) Korm. határozat 3. pontja, az 1227/2019. (IV. 23.) Korm. határozat 3. pont d) alpontja, az 1228/2019. (IV. 23.) Korm. határozat 3. pontja, az 1229/2019. (IV. 23.) Korm. határozat 3. pontja, az 1237/2019. (V. 14.) Korm. határozat 5. pont b) alpontja és 8. pontja, az 1287/2019. (V. 16.) Korm. határozat 3. pontja, az 1336/2019. (VI. 5.) Korm. határozat 3. pontja, az 1360/2019. (VI. 19.) Korm. határozat 3. pontja, az 1451/2019. (VII. 26.) Korm. határozat 3. pontja, az 1452/2019. (VII. 26.) Korm. határozat 3. pontja, az 1489/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat 3. pontja, az 1490/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat 3. pontja, az 1509/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat 3. pontja, az 1523/2019. (IX. 5.) Korm. határozat 3. pontja, az 1553/2019. (IX. 26.) Korm. határozat 3. pontja, az 1614/2019. (X. 24.) Korm. határozat 3. pontja, az 1141/2020. (IV. 8.) Korm. határozat 4. pont 4.3. alpontja, az 1142/2020. (IV. 8.) Korm. határozat 3. pontja, az 1143/2020. (IV. 8.) Korm. határozat 3. pont 3.2. alpontja, az 1304/2020. (VI. 11.) Korm. határozat 3. pontja, az 1364/2020. (VII. 2) Korm. rendelet 3. pontja, az 1463/2020. (VII. 30.) Korm. határozat 3. pontja, az 1476/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat 1. pont b) alpontja és 2. pont 2.7. alpontja, az 1546/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat 3. pontja, az 1547/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat 3. pontja, az 1607/2020. (IX. 28.) Korm. határozat 3. pontja, az 1609/2020. (IX. 28.) Korm. határozat 3. pontja, az 1669/2020. (X. 15.) Korm. határozat 4. pontja, az 1740/2020. (XI. 5.) Korm. határozat 3. pontja, az 1789/2020. (XI. 11.) Korm. határozat 4. pontja, az 1943/2020. (XII. 17.) Korm. határozat 2. pont c) alpontja, a 2062/2020. (XII. 31.) Korm. határozat 3. pont b) alpontja és 6. pontja, az 1103/2021. (III. 5.) Korm. határozat 3. pontja, az 1118/2021. (III. 10.) Korm. határozat 3. pontja, az 1156/2021. (III. 31.) Korm. rendelet 3. pontja, az 1157/2021. (III. 31.) Korm. rendelet 3. pontja, az 1173/2021. (IV. 9.) Korm. határozat 3. pontja, az 1250/2021. (V. 6.) Korm. határozat 3. pontja, az 1295/2021. (V. 20.) Korm. határozat 3. pontja, az 1304/2021. (V. 21.) Korm. határozat 5. pontja, az 1460/2021. (VII. 14.) Korm. határozat 4. pontja, az 1480/2021. (VII. 15.) Korm. határozat 3. pontja, az 1533/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat 3. pontja, az 1532/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat 3. pontja, az 1540/2021. (VIII. 3.) Korm. határozat 3. pontja, az 1588/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat 4. pont b) alpontja és 7. pontja, az 1651/2021. (IX. 21.) Korm. határozat 3. pontja, az 1809/2021. (XI. 18.) Korm. határozat 4. pontja, az 1814/2021. (XI. 19.) Korm. határozat 3. pontja, az 1815/2021. (XI. 19.) Korm. határozat 2. pontja, az 1854/2021. (XII. 1.) Korm. határozat 3. pontja, az 1876/2021. (XII. 3.) Korm. határozat 3. pontja, az 1889/2021. (XII. 9.) Korm. határozat 3. pontja, az 1971/2021. (XII. 23.) Korm. határozat 3. pontja, az 1972/2021. (XII. 23.) Korm. határozat 3. pontja, az 1973/2021. (XII. 23.) Korm. határozat 4. pontja, az 1974/2021. (XII. 23.) Korm. határozat 3. pontja, az 1976/2021. (XII. 23.) Korm. határozat 3. pont c) alpontja, az 1062/2022. (II. 15.) Korm. határozat 4. pontja, az 1063/2022. (II. 15.) Korm. határozat 3. pontja, az 1064/2022. (II. 15.) Korm. határozat 3. pontja, az 1065/2022. (II. 15.) Korm. határozat 3. pontja, az 1085/2022. (II. 23.) Korm. határozat 3. pontja, az 1100/2022. (III. 2.) Korm. határozat 3. pontja, az 1112/2022. (III. 4.) Korm. határozat 3. pontja, az 1134/2022. (III. 8.) Korm. határozat 3. pontja, az 1143/2022. (III. 10.) Korm. határozat 3. pont b) alpontja, az 1160/2022. (III. 21.) Korm. határozat 3. pontja, az 1161/2022. (III. 21.) Korm. határozat 3. pont c) alpontja, az 1162/2022. (III. 21.) Korm. határozat 3. pontja, az 1163/2022. (III. 21.) Korm. határozat 3. pontja, az 1222/2022. (IV. 5.) Korm. határozat 3. pontja, az 1237/2022. (IV. 19.) Korm. határozat 2. és 3. pontja, az 1346/2022. (VII. 20.) Korm. határozat 4. pontja, az 1430/2022. (IX. 6.) Korm. határozat 1. a) alpontja és 5. pontja, az 1431/2022. (IX. 6.) Korm. határozat 3. pontja, az 1498/2022. (X. 19.) Korm. határozat 3. pont c) és d) alpontja, az 1499/2022. (X. 19.) Korm. határozat 3. pont a) és b) alpontja, az 1524/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pontja, az 1525/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 3. pontja, az 1575/2022. (XI. 28.) Korm. határozat 3. pontja szerint módosított szöveg. [A 2. mellékletnek az 1588/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat 7. pont 7.55–7.56. pontjával elrendelt módosítása nem vezethető át.]

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére